0

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 2008 TẠI CÔNG TY CP BIBICA

35 5 0
  • ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 2008 TẠI CÔNG TY CP BIBICA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 14:33

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CP BIBICA GVHD: TS NGUYỄN GIA NINH Nhóm: 12 Cù Minh Thuận 1921003763 Nguyễn Đoan Thục 1921003765 Võ Nguyễn Anh Thư 1921003762 Lữ Thị Kim Luyến 1921003571 Nguyễn Thị Nhật 1921000384 Lê Thị Hằng 1921003478 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN IS0 9001:2008 1.1 Giới thiệu chung tiêu chuẩn ISO 9001:2008 1.2 Tình hình áp dụng việt nam: CHƯƠNG : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY BIBICA 2.1 Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp 2.1.1 Vài nét q trình xây dựng ISO 9001:2008 Cơng ty cổ phần Bibica .3 2.1.2 Thực trạng áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty Bibica Việt Nam: .3 2.1.3 Quản trị chất lượng trình sản xuất: 2.2 Thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm công ty 2.2.1 Nguyên vật liệu đầu vào 2.2.1.1 Nguyên liệu chính: 2.2.1.2 Nguyên liệu phụ: 2.2.2 Quy trình sản xuất Về công nghệ sản xuất Về quy trình sản xuất bánh 2.3 Các tiêu để đánh giá hiệu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 công ty cổ phần Bibica 2.3.1 Đánh giá từ phía khách hàng nhân viên công ty .3 2.3.2 Đánh giá nội 2.3.3 Từ quan đánh giá chứng nhận CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 3.1 Thuận lợi 3.2 Khó khăn 3.3 Phương hướng nhiệm vụ: 3.4 Một số giải pháp cụ thể KẾT LUẬN MỤC LỤC BẢNG Bảng 2.1: Dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Bibica 13 Bảng 2.2: Chỉ tiêu kỹ thuật bột mì sản xuất bánh quy Bảng 2.3: Tiêu chuẩn kĩ thuật đường nguyên liệu Bảng 2.4: Kết khảo sát hiệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 16 Bảng 2.5: Xem xét báo cáo đánh giá nội 18 Bảng 2.6 : Xem xét tình hình khiếu nại xử lí khiếu nại khách hàng 19 Bảng 2.7: Tình trạng hành độ MỤC LỤC HÌNH Hình 2.1: Các dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Bibica Bảng 2.2: Các dòng sản phẩm bán chạy Bibica năm vừa qua Bảng 3.1: Các sản phẩm đa dạng Bibica Bảng 3.2: Hình sản làm việc công nhân sản xuất Bibica .16 ng khắc phục phòng ngừa 19 LỜI MỞ ĐẦU Xu hội nhập kinh tế quốc tế sức ép cạnh tranh to lớn doanh nghiệp nước Bất doanh nghiệp mong muốn tồn phát triển lâu dài Để đạt mục tiêu ấy, doanh nghiệp phải kinh doanh có hiệu quả, tạo sản phẩm tốt đảm bảo lượng đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng, giá cạnh tranh, cung cấp dịch vụ tốt Vậy nên, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp điều vô cần thiết, đặc biệt phải kể tới hệ thống quản lý chất lượng sử dụng phổ biến rộng rãi ISO Qua nhiều năm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Việt Nam nay, mơ hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mơ hình phổ biến Để giải vấn đề vừa đề cập tìm hiểu thêm mơ hình này, nhóm chúng tơi xin chọn đề tài: “Tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty cổ phần Bibica” CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 1.1 Giới thiệu chung tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO tên viết tắt Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa Tên đầy đủ ISO International Organization for Standardization Đây tổ chức phi phủ thành lập năm 1947, có trụ sở Geneve- Thụy Sĩ Phạm vi hoạt động ISO bao trùm nhiêu lĩnh vực: kĩ thuật, kinh tế, xã hội, lịch sử Hiện nay, ISO có 150 nước thành viên, Việt Nam trở thành thành viên thức ISO từ năm 1977 Cho đến nay, ISO ban hành gần 15000 tiêu chuẩn khác cho lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội Theo tiêu chuẩn ISO khoảng năm lần, tiêu chuẩn rà soát, xem xét điều chỉnh để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh biến động thị trường Tiêu chuẩn ISO 9001 tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 9000 sử dụng để chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng Các tiêu chuẩn khác tiêu chuẩn ISO 9000 tiêu chuẩn để hướng dẫn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, không dùng để chứng nhận ISO 9001 tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ Các doanh nghiệp sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ khác áp dụng ISO 9000 đăng ký chứng nhận ISO 9001 Chứng ISO 9001 không chứng nhận cho chất lượng sản phẩm Doanh nghiệp mà chứng nhận Doanh nghiệp có hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đạt mức chất lượng xác định thoả mãn khách hàng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ “các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng” ISO 9001:2008 tiêu chuẩn ISO 9001 ban hành lần thứ vào năm 2008, quy định chuẩn mực cho hệ thống quản lý khoa học, chặc chẽ quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp lớn tập đòan đa quốc gia đến Doanh nghiệp nhỏ với nhân nhỏ 10 người Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt lợi nhuận cao liên tục trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp định phải có hệ thống quản lý khoa học chặc chẽ ISO 9001:2008 để sử dụng phát huy hiệu nguồn lực có 1.2 Tình hình áp dụng việt nam: Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008 tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), phổ biến áp dụng cho tổ chức, hoạt động tong lĩnh vực, từ sản xuất,dịch vụ đến dịch vụ hành với chất phương pháp làm việc khoa học dựa nguyên tắc tiếp cận trình việc tạo sản phẩm hay dịch vụ Khơng giới mà thực trạng áp dụng ISO 9001:2008 có tăng lên đáng kể Việt Nam thành viên thứ 77 tổ chức ISO nên nhà nước ln khuyến khích doanh nghiệp áp dụng Tính đến thời điểm nay, Việt Nam có 7000 tổ chức [ISO, 2013], tổ chức áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2000 chuyển đổi thành ISO 9000:2008 Phần lớn tổ chức áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9001:2008 xuất phát từ mong muốn tạo ra, trì nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đồng thời có hệ thống quản lí có chất lượng, đạt hiệu cao, nhờ mà tăng cường lợi cạnh tranh thị trường Mặt khác, tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này, gia tăng giá trị hữu hình giá trị vơ hình nhiều khía cạnh khác CHƯƠNG : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY BIBICA 2.1 Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp Tên công ty: Công ty Cổ phần Bibica, thành lập vào ngày 16/01/1999 Trụ sở: Công ty cổ phần bibica Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 083.9717920 - 083.9717921 Fax: 083.9717922 Email: bibica@bibica.com.vn Website: www.bibica.com.vn 2.1.1 Vài nét trình xây dựng ISO 9001:2008 Cơng ty cổ phần Bibica Năm 2010, Tổ chức đánh giá chất lượng Bureau Veritas Việt Nam sau trình kiểm tra đánh giá cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho hệ thống quản lý chất lượng Công ty cổ phần Bibica Với việc thiết lập ISO 9001: 2008 hệ thống quản lý chất lượng, Cơng ty cổ phần Bibica chuẩn hóa quy trình hoạt động tuân thủ 18 qui trình hệ thống quản lý chất lượng mà thiết lập, để hoạt động ngày công việc; hỗ trợ quản lý nguồn nguyên liệu quy trình sản xuất chặt chẽ Bên cạnh đó, góp phần đo lường đánh giá hệ thống chất lượng cơng việc với thời gian chi phí thấp hơn; đồng thời thúc đẩy ý thức công việc cán công nhân viên, viên chức lãnh đạo nâng lên rõ rệt 2.1.2 Thực trạng áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cơng ty Bibica Việt Nam: Chính sách chất lượng định hướng chung tổ chức có liên quan đến chất lượng lãnh đạo cao cơng bố thức Chủ tịch hội đồng quản trị với hội đồng chủ tịch quản trị, tổng giám đốc cam kết đề thực sách chất lượng sau:  Công ty cổ phần bánh kẹo Bibica phấn đấu trở thành công ty bánh kẹo hàng đầu Viê ̣t Nam  Công ty trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiêu chuẩn HACCP Code: 2003, không ngừng cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để có sản phẩm dịch vụ tốt với giá thành tốt để thỏa mãn yêu cầu: "KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI"  Cung cấp cho khách hàng sản phẩm có giá trị dinh dưỡng, đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, hình thức đẹp, hấp dẫn, tất sức khỏe ưa thích khách hàng 2.1.3 Quản trị chất lượng trình sản xuất Quá trình làm bánh từ trình xử lý ngun liệu đến q trình sản xuất hồn thành sản phẩm, đóng gói, phân phối phải đảm bảo chất lượng Công ty Bibica cố gắng để cung cấp nguyên vật liệu đúng, đủ, có chất lượng nhằm đảm bảo cho sản xuất diễn bình thường kế hoạch Tuy nhiên, số nguyên vật liệu mà công ty sử dụng lớn nhiều chủng loại loại khác nên cơng ty cịn nhiều sơ sót Đơi việc sản xuất bị gián đoạn thiếu phụ gia cho sản phẩm, tính chất sản phầm tiêu thụ theo mùa nên việc đảm bảo số lượng, chất lượng công nhân khó khăn Trong thời gian qua, Cơng ty ý nâng cao chất lượng sản phẩm mình, trước nguyên vật liệu đưa vào sản xuất công ty phải tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu Khi phát nguyên vật liệu không đạt, để riêng kiểm tra lại Sau bảng hệ thống tiêu chuẩn chung loại bánh kẹo công ty Bảng 2.4: Kết khảo sát hiệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Kết trả lời STT Các phát biểu Hiệu % Vẫn Khơng trước % % Tình hình hoạt động kinh doanh sau doanh nghiệp áp dụng ISO 9001:2008 95 100 - - - - Phong cách làm việc CBCNV sau có ISO 90 94,7 5,3 - - Các thủ tục, giấy tờ sử dụng 93 97,8 2,2 - - Cơ sở hạ tầng phục vụ công việc sản xuất doanh nghiệp 88 92,6 7,4 - - Vai trò lãnh đạo 95 100 - - - - Việc áp dụng ISO làm cho thu nhập CBCNV 90 94,7 5,3 - - Quy trình khắc phục sai hỏng 94 98,9 1,1 - - Nhu cầu khách hàng đáp ứng 95 100 - - - - Quy trình hoạt động 95 100 - - 10 Vị cạnh tranh thị trường doanh nghiệp 95 100 - - - - 11 Phương thức làm việc 95 100 - - - - 12 Cách tiếp nhận thông tin 95 100 - - - - 13 Các yêu cầu đáng giải 89 93,6 6,4 - - 16 Thông qua kết khảo sát giúp đánh giá độ hiệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty cổ phần Bibica sau: Theo kết khảo sát từ thực tế, 7/13 câu hỏi đạt mức độ 100% đến từ cán bộ, công nhân viên, khách hàng chuyên gia quản lý chất lượng nhận xét Bibica áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 hiệu so với lúc chưa áp dụng Từ kết cho thấy, Công ty Bibica áp dụng vàvận hành tốt hệ thống chất lượng yếu tố đánh giá tốt bao gồm:  Tình hình hoạt động kinh doanh sau doanh nghiệp áp dụng ISO 9001:2008  Vai trò lãnh đạo  Nhu cầu khách hàng đáp ứng  Quy trình hoạt động  Vị cạnh tranh thị trường doanh nghiệp  Phương thức làm việc  Cách tiếp nhận thông tin  Công ty cổ phần Bibica thực tốt Hệ thống chiến lược ISO 9001:2008, điều làm tiền đề cho phát triển, độ uy tín thương hiệu tạo nên lợi cạnh tranh vững thị trường cho doanh nghiệp Để đạt kết địi hỏi cơng ty phải thực kiểm soát đảm bảo chất lượng cách chặt chẽ, với thời gian, công sức, tin tưởng sáng tạo cán bộ, công nhân viên lãnh đạo nhiệt huyết cấp lãnh đạo công ty Bảng đánh giá cho thấy tình hình doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đạt hiệu cao Cùng với tín hiệu tích cực từ phía khách hàng, chuyên gia đánh giá việc đáp ứng nhu cầu, cách tiếp nhận thông tin xử lý yêu cầu họ Thông qua việc sử dụng tài liệu hồ sơ thuận lợi trước, sở hạ tầng đảm bảo thu nhập cán bộ, công nhân 17 viên cơng ty có cải thiện góp phần gia tăng hiệu hoạt động vận hành đảm bảo chất lượng Bibica 2.3.2 Đánh giá nội Để kiểm sốt q trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, công ty tiến hành đánh giá nội định kỳ tháng theo kế hoạch để xác định mục tiêu chính, bao gồm:  Có thực đạt tiêu chuẩn mà cơng ty đề  Những sai sót trình áp dụng (trong trình giám sát, điều hành công việc, phản hồi từ khách hàng,…) để từ đưa biện pháp khắc phục nhằm hạn chế ngăn ngừa lỗi tiếp tục xảy Theo định kỳ, ban lãnh đạo tổ chức họp để xem xét Hệ thống quản lý chất lượng Cơng ty nhằm đánh giá tính phù hợp, độ hiệu hiệu lực hành hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001:2008 Từ đưa định nhằm cải tiến, nâng cao hiệu lực hiệu hệ thống chất lượng *Để hiểu rõ nội dung này, sau nhóm chúng em … Căn vào biên họp xem xét lãnh đạo vào ngày 31/12/2015 áp dụng hệ thống ISO 9001:2008, đánh giá cách khách quan hiệu quả, tính hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Công ty Cổ phần Bibica Nội dung xem xét liệu hoạt động hệ thống bao gồm: Bảng 2.5: Xem xét báo cáo đánh giá nội STT Kết đánh giá Phòng kinh doanh Ban lãnh đạo Ghi Sự không phù hợp - Số khuyến nghị - Mỗi người phải nhận rõ trách nhiệm Các vấn đề cần lưu ý - Chủ động nắm bắt thông tin - Giải nhanh chóng vấn đề phát sinh 18 Bảng 2.6 : Xem xét tình hình khiếu nại xử lí khiếu nại khách hàng STT Thông tin khiếu nại Thời gian Ban lãnh đạo Phòng sản xuất Số khiếu nại ghi 27/8/2015 nhận 14/9/2015 Đỗ Bá Duy Số khiếu nại 18/8/2015 giải thỏa đáng 16/9/2013 Trần Viết Châu Các lĩnh vực hay - Kiểm định chất lượng sản phẩm phát sinh khiếu nại Nguyễn Thị Mai Tình hình kinh doanh Cơng ty: Hoạt động tốt Bảng 2.7: Tình trạng hành động khắc phục phịng ngừa Thơng tin hành động khắc phục phòng ngừa Thời gian Ban lãnh đạo Phòng kinh doanh Số đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa 25/8/2013 Số hành động khắc phục phịng ngừa xử lí thỏa đáng 1/10/2013 Các lĩnh vực có nhu cầu tăng cường hành động khắc phục phòng ngừa STT - Kiểm định chất lượng nguyên vật liệu - Thủ tục lưu kho bảo quản 2.3.3 Từ quan đánh giá chứng nhận (Có note đọc kĩ) Bên cạnh đánh giá từ nội doanh nghiệp cần xem xét đánh giá đến từ tổ chức chứng nhận chất lượng, doanh nghiệp biết Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 Cơng ty có thật hiệu hay khơng? Bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu quản lý chất lượng, tư vấn kiểm tra chất lượng minh chứng khách quan 19 phù hợp thuận lợi mà Hệ thống ISO 9001:2008 đem lại cho doanh nghiệp Trong biên thẩm tra đánh giá Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 Công ty Cổ phần Bibica, tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Việt Nam đánh giá nội dung mang lại phù hợp ISO 9001:2008 nội dụng tiến hành thẩm tra đánh sau: Hồ sơ pháp chế (các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm tài liệu hồ sơ pháp chế khác) Đơn vị đánh giá cơng nhận phịng kinh doanh, phịng sản xuất, đề nghị cơng nhận lại Đơn vị có hợp đồng tư vấn đánh giá chứng nhận ISO 9001:2008, phịng có đầy đủ hồ sơ pháp chế cần thiết để thực phép thử hồ sơ đăng ký: tiêu chuẩn TCVN Các tiêu chuẩn hành áp dụng Xây dựng sổ tay chất lượng Phòng kinh doanh xây dựng sổ tay chất lượng quy định Công tác quản lý (sổ sách, biểu mẫu theo dõi số liệu) Đơn vị lập sổ sách ghi chép số liệu ban đầu đầy đủ nội dung cần thiết Khi đưa vào sử dụng cần ý tẩy xóa cho quy định ghi rõ nội dung sổ ghi chép số liệu ban đầu Sổ sách ghi chép rõ ràng, trình bày sẽ, nhiên đơi chỗ cịn tẩy xóa chưa quy định Biểu mẫu kết có đầy đủ, số biểu mẫu cần bổ sung nội dung theo yêu cầu công việc Kết đánh giá: Sự phù hợp nội dung hồ sơ theo quy định:  Báo cáo tình hình hoạt động: Có  Quyết định thành lập phịng kinh doanh: Có  Quyết định bổ nhiệm cán quản lý phịng kinh doanh: Có  Hợp đồng sử dụng lao động cán quản lý nhân viên phịng kinh doanh: Có đủ  Chứng đào tạo quản lý trưởng phòng kinh doanh; chứng đào tạo nhân viên kinh doanh: Có đủ 20  Hợp đồng mua, hóa đơn biên bàn giao thiết bị /văn điều chuyển trang thiết bị cấp có thẩm quyền: Có đủ Về công tác lãnh đạo, đạo điều hành  Kể từ đạt chứng nhận ISO, Ban lãnh đạo Bibica quan tâm, đạo sát việc triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phịng ban cơng ty, phối hợp với đơn vị tư vấn tích cực triển khai xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định  Thành lập Ban đạo áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 theo yêu cầu thực tế Thành phần Ban đạo gồm Lãnh đạo công ty cán quản lý có nhiệm vụ thường xuyên thực công việc theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2008 Cử đồng chí Phó giám đốc Kỹ thuật làm Đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR)  Phối hợp với tổ chức đánh giá chất lượng Bureau Veritas Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn cho lãnh đạo nhân viên công ty nhằm cung cấp kiến thức lợi ích việc áp dụng ISO; tiến hành khảo sát thực tế công việc theo chức năng, nhiệm vụ phòng, ban, đơn vị; thống danh mục công việc chuyên môn đưa vào ISO thẩm định nội dung quy trình  Ban hành kế hoạch khung, đề nghị phòng, ban xây dựng kế hoạch cụ thể theo dõi trình áp dụng đơn vị đơn vị có liên quan  Hàng năm đạo phịng, ban công ty xây dựng mục tiêu chất lượng sách chất lượng  Có văn hướng dẫn, qn triệt phịng, ban áp dụng, trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  Trực dõi, kiểm tra việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng; bổ sung hồ sơ q trình áp dụng, ý đề biện pháp 21 khắc phục bất cập thay đổi sách chế độ nguyên nhân khác  Lồng ghép việc đánh giá kết triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 họp công ty nhằm đơn đốc phịng, ban thực tốt việc áp dụng, trì hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo tiến độ, chất lượng  Quan tâm bố trí nguồn kinh phí đáp ứng theo yêu cầu tối thiểu để triển khai xây dựng, áp dụng ISO công ty Kết luận đề xuất tổ chức chuyên gia đánh giá Các nội dung chưa đạt yêu cầu: Sổ sách tẩy xóa chưa quy định cần bổ sung số tiêu chuẩn hành Kiến nghị nội dung cần bổ sung, sửa đổi: Tóm lược q trình tiếp nhận hồ sơ mua hàng  Qua báo cáo kết đánh giá tổ chức chứng nhận, thấy hiệu Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mang lại, yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn giúp cho doanh nghiệp thuận lợi cơng tác thí nghiệm, đảm bảo chất lượng dịch vụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế, phát triển bền vững 22 CHƯƠNG : NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 3.1 Thuận lợi Bibica thương hiệu mạnh thị trường bánh kẹo Viêt Nam Thương hiệu Bibica ln người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 20 năm liền Sản phẩm Bibica xuất sang Mỹ, Nhật, Philippines, Đài Loan, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Nam Phi, Ả Rập, Bangladesh, … 23 Hình 3.1: Các sản phẩm đa dạng Bibica Hình 3.2: Hình ảnh làm việc cơng nhân sản xuất Bibica Hình ảnh uy tín Cơng ty ngày nâng cao nhờ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trình hoạt động sản xuất kinh doanh Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Cơng ty có hội hợp tác với cơng ty nước để mở rộng thị trường nước giới Đây mạnh lớn Công ty Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Kinh tế hàng đầu giới WTO, AFTA, ASIAN, TPP, … Công ty kiểm sốt chi phí phát sinh q trình sản xuất kinh doanh, kiểm sốt lỗi phát sinh khơng đáng có q trình sản xuất, nhờ tăng lợi nhuận cơng ty mà không cần bán thêm nhiều sản phẩm Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giúp lực làm việc nhân viên ngày nâng cao nhân viên xác định kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ cần phải có thực cơng việc, nhờ hiệu kinh doanh Cơng ty ngày tốt Nhân viên Cơng ty có nhiệt tình, sáng tạo, kỹ nghiệp vụ kinh nghiệm làm việc tương đối cao nên việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tương đối dễ thực Được hỗ trợ nhiệt tình cấp quyền hoạt động kinh doanh, kể việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Cơng ty 24 3.2 Khó khăn Sản phẩm bánh kẹo Bibica chiếm thị trường lớn, nhiên Kinh Đô chiếm lĩnh thị phần bánh kẹo Việt Nam với giá bán cao đối thủ cạnh tranh Bibica Việt Nam gia nhập WTO, việc mở cửa giao thương với nước khác khiến công ty bánh kẹo lớn giới dần tham gia vào thị trường, viêc thiết lập hệ thống phân phối công ty đa quốc gia Việt Nam, từ làm tăng thêm áp lực cạnh tranh cho công ty Với đặc điểm ngành bánh kẹo chịu ảnh hưởng lớn theo thời vụ : mùa Trung thu, Tết Nguyên Đán, mùa học sinh nghỉ hè… Do vậy, thu nhập tăng nhanh vào dịp giảm mạnh vào dịp kia, việc ảnh hưởng lớn đến dòng tiền chi phí thời vụ tăng nhanh Cơng ty Cổ phần Bibica công ty hàng đầu lĩnh vực bánh kẹo Việt Nam khối lượng hồ sơ cơng việc chun mơn số phịng, ban nhiều dẫn đến tải không gian làm việc, ảnh hưởng đến công tác xếp lưu trữ tài Aliệu Vẫn cịn số cán bộ, nhân viên chưa thực hiểu rõ tính hiệu hệ thống Sự hiểu biết tiêu chuẩn ISO phiến diện mơ hồ, tâm lý ngại thay đổi, tiếp xúc với mới, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc không đồng đều, dẫn đến hạn chế nâng cao hiệu chất lượng công việc 3.3 Phương hướng nhiệm vụ Định hướng phát triển thời gian tới với nhận thức "Khách hàng trọng tâm hoạt động công ty" Bibica cam kết:  Cung cấp cho khách hàng sản phẩm có giá trị dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hình thức đẹp, hấp dẫn, tất sức khỏe ý thích khách hàng 25  Khơng ngừng cải tiến công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008 phịng, ban cơng ty, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để có sản phẩm dịch vụ tốt với giá thành tốt  Duy trì mối quan hệ có lợi với đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng đối tác kinh doanh khác Có trách nhiệm với xã hội, đóng góp tích cực cho xã hội, bảo vệ mơi trường chất lượng sống cộng đồng  Tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tham gia khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội tập huấn cho cán bộ, nhân viên tiêu chuẩn ISO, đảm bảo môi trường làm việc hội phát triển bình đẳng cho người lao động  Duy trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tiêu chuẩn HACCP Code: 2003  Định vị thương hiệu Công ty hàng đầu cung cấp sản phẩm thực phẩm, đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, hình thức đẹp, hấp dẫn  Tầm nhìn thương hiệu: “Trở thành công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam”  Bảo vệ thương hiệu Bibica đăng ký quyền nhãn hiệu sản phẩm như: Hura, Sumika, Zoo, Bốn Mùa, Creamy, sản phẩm bánh trung thu cao cấp Bibica tham gia vào hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng nhằm đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả nhằm bảo vệ thương hiệu bảo vệ người tiêu dùng 3.4 Một số giải pháp cụ thể  Cải tiến chất lượng sản phẩm: - Ban lãnh đạo đề biện pháp nhằm thường xuyên kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào sản phẩm Cơng ty trang bị thêm phịng lab riêng để nghiên cứu phát triển sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu 26 - Đầu tư công nghệ đại trọng thêm khâu thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm, đồng hình ảnh chất lượng sản phẩm, vào dịp quan trọng Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên sáng tạo thêm ý tưởng nhằm thu hút khách hàng  Hoàn thiện trình quản trị bán hàng:  Xây dựng sách dịch vụ khách hàng Dựa mục tiêu lực, tiêu cách cụ thể xác Đối với nhà phân phối: - Cơ chế khen thưởng, hoa hồng nhà phân phối:  Đối với tất nhà phân phối công ty nhận mức hoa hồng Đại lý 5% doanh thu bán  Thưởng theo tháng, quý hoàn thành kế hoạch  Thưởng theo năm, thời vụ: nhà phân phối đạt mức doanh thu cao người bình chọn - Hỗ trợ quảng bá sản phẩm: công ty hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng cần thiết pano, áp phích, hiệu quảng cáo, mũ có logo…cho địa điểm phân phối - Cơ chế giao hàng vận chuyển hàng: Vận chuyển ô tô, hàng giao cho nhà phân phối kho công ty, áp dụng chung cho tất nhà phân phối để bảo đảm tính liên tục, linh hoạt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm sử dụng đảm bảo uy tín cho cơng ty - Chương trình khuyến đa dạng dành cho nhà phân phối lẫn khách hàng - Xây dựng hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm bán trực tiếp  Đầu tư nâng cao sở vật chất kỹ thuật Chú trọng đến việc đảm bảo, cải tiến, lắp đặt thêm dây chuyền công nghệ sản xuất đại; xưởng sản xuất, kho chứa hàng, thiết bị bảo quản nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn Ngoài ra, cần đầu tư thêm hệ thống logistics, phương tiện vận tải, hệ thống công nghệ- thông tin, thiết bị văn phịng cơng ty Cuối 27 phải kể đến việc nâng cao chất lượng hệ thống cửa hàng, công cụ hỗ trợ bán hàng nhằm đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ cho khách hàng cách  Tăng cường công tác quản lý Tổ chức máy quản lý, phận thường xuyên theo dõi giám sát chất lượng doanh nghiệp Phân bổ giám đốc hoạt động phận chức năng, thường xuyên cập nhật thông tin phản hồi từ phía nhân viên để đưa định xác Bên cạnh phải nhận diện thay đổi tác động môi trường bên doanh nghiệp; tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng nhiệm vụ cấp thiết nhà quản trị doanh nghiệp KẾT LUẬN Trong mơi trường kinh doanh ngày trở nên khó khăn phức tạp nay, để tồn phát triển cách bền vững đòi hỏi cơng ty phải chuẩn hóa tồn q trình sản xuất Việc xây dựng hệ thống ISO 9001:2008 công ty cổ phần Bibica bước cần thiết giúp cơng ty phát triền trì hệ thống quản lý chất lượng toàn diên tốt nhất, góp phần nâng cao lực cạnh tranh cơng ty Ngày nay, với phát triển khoa học kĩ thuật tồn cầu hố, việc tạo sản phẩm với đột phá, khác biệt điều dễ dàng Chính lẽ đó, để tồn phát triển, doanh nghiệp buộc phải học hỏi, tiếp thu trình vận hành quản lí doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng công việc, dịch vụ nhân lực lãnh đạo Việc áp dụng triển khai ISO 9001:2008 Bibica có nhiều khó khăn vướng mắc khơng thể phủ nhận hiệu tích cực mà mang lại cho doanh nghiệp 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình: Quản lý chất lượng; Tp HCM: NXB Thống kê; Đồng tác giả: Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hồng Kiệt, Đinh Phượng Vương 2010 https://isoquocte.com/danh-gia-thuc-trang-ap-dung-iso-9001-tai-viet-namhien-nay Tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty Cổ phần Bibica http://tailieu.vn/doc/de-tai-thuc-trang-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luongtheotieu-chuan-iso-9001-2008-va-iso-14001-20-1608402.html www.bibica.com.vn https://123docz.net/document/4004427-tieu-luan-danh-gia-hieu-qua-apdung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-iso-90012008-tai-congty-co-phan-bibica.htm 29 30 ... tra đánh giá cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 cho hệ thống quản lý chất lượng Công ty cổ phần Bibica Với việc thiết lập ISO 9001: 2008 hệ thống quản lý chất lượng, ... việc đánh giá kết triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008 họp công ty nhằm đơn đốc phịng, ban thực tốt việc áp dụng, trì hệ thống quản lý chất lượng. .. xét Bibica áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 hiệu so với lúc chưa áp dụng Từ kết cho thấy, Công ty Bibica áp dụng vàvận hành tốt hệ thống chất lượng yếu tố đánh giá tốt bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 2008 TẠI CÔNG TY CP BIBICA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 2008 TẠI CÔNG TY CP BIBICA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm