0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... liên quan -Nhận xét tiết học. - Có mẫu số chung .-Bằng 3 1 và 52 -1 Học sinh đọc đề. -1 HS làm bảng, lớp bảng con . -1 Học sinh đọc đề. - HS thực hiện. -1 Học sinh đọc đề.-Học sinh ... theo dõi-HS lắng nghe. -1 HS đọc đề bài. -1 HS đọc .-HS theo giỏi. -HS kể lần lược từng cá nhân. -HS lắng nghe.-Nhóm 2 HS. - ại diện 5 nhóm kể.-Các nhóm bổ sung nhận xét - 5 HS kể ... chi tiết lắp ghép H 3. Thực hành Nhóm 2. 3. H 4 Củng cố dặn dò 4 28’ 3 -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh .-GV nhận xét chung .-Giới thiệu bài qua vật thật .-Hướng dẫn gọi tên , nhận...
 • 23
 • 328
 • 0
Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... giấy. - 4 3 = 86 4 3 = 24 23 xx = 86 - 1 học sinh đọc. - 2 học sinh lên bảng lớp làm, dưới lớp làm bảng con. - 1 học sinh đọc. - Làm vào phiếu. - Nhận xét . - 1 học sinh đọc. - Làm ... bài. - Chấm vở, sửa bài .* Tìm phân số bằng phân số 3 2 . -2 HS lên bảng , Lớp làm bảng con - Lắng nghe. - Quan sát. - Hai băng giấy bằng nhau. 3 phần, phân số phần tơ màu 4 3 . - 4 3 băng ... nữa. - 5 phần. - 5: 4 = 4 5 - - Tử số lớn hơn mẫu số. - tử số bằng mẫu số . - Trả lời. - Tử số bé hơn mẫu số. - 1 học sinh đọc. - 2 học sinh lên bảng viết, dưới lớp viết bảng con. - 1 học...
 • 26
 • 356
 • 0
Tài liệu GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... hp (dng 1 7-7 ).II. Chun b dựng:III.Lờn lpA.Kim tra ( 3- 5 )-H lm bng con: Tớnh nhm 12+ 3- 3 = 1 7-2 - 4= 5TTCB 12 3 4 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2010 - 2011Giáo ... im s 2- 3 ln (4& apos;) - HS gii tỏn - tp hp - GV hụ khu lnh, HS xp hng dc, dang hng, im s. - Cỏn s iu khin, GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. Phn kt thỳc: 3& apos; - HS di ... sau - Ci v c : ụp - Ci v c : hp+ ỏnh vn: h- ụp - hp- nng- hp+ c trn : hp - Ting hp cú õm h ng trc , vn ụp ng sau v thanh nng di ụ. - c trn ting - c t - c c ct - c : p + ỏnh vn : - p-...
 • 21
 • 285
 • 0
Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

... 1.KTBC. 2.Bài mới.5’ 35 ’-Làm bài tập 4/ VBT /21 -Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõiTrêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: ... theo dõi-HS lắng nghe. -1 HS đọc đề bài. -1 HS đọc .-HS theo giỏi. -HS kể lần lược từng cá nhân. -HS lắng nghe.-Nhóm 2 HS. - ại diện 5 nhóm kể.-Các nhóm bổ sung nhận xét - 5 HS kể ... liên quan -Nhận xét tiết học.-Lớp chú ý theo dõi - Có mẫu số chung .-Bằng và  -1 Học sinh đọc đề. -1 HS làm bảng, lớp bảng con . -1 Học sinh đọc đề. - HS thực hiện. -1 Học sinh...
 • 24
 • 276
 • 0
Tài liệu lớp 1 tuần 19 CKT KNS ( 3 cột )

Tài liệu lớp 1 tuần 19 CKT KNS ( 3 cột )

... nh ng gì ả ậ ề ữem th y ấB c 2: H i:T /38 , 39 , 40 , 41 vướ ỏ ẽcu c s ng đâu?Vì sao em ộ ố ởbi t? ếK t lu nế ậ :T 38 , 39 v cu c ẽ ộs ng nông thôn. T40 ,41 v ố ở ẽcu c s ng thành ph .ộ ố ở ố* ... ữ ố - Vi t B : 11, 12ế - GV nh n xét.ậ 3 . Bài m iớ : - Ti t này các em h c bài ế ọM i ba, m i b n, m i ườ ườ ố ườl m.ăa/ Ho t đ ng 1ạ ộ : Gi i thi u ớ ệs 13, 14, 15. ố* Gi i thi u s 13 :ớ ... ố - Yêu c u HS l y 1 ch c que ầ ấ ụtính và 3 que tính r i : Có t tờ ấc bao nhiêu que tính ?ả - GV ghi B : 13 - c là : m i ba.Đọ ườ* S 13 g m có m y ch s ?ố ồ ấ ữ ốLà nh ng ch s nào ?ữ ữ ố-...
 • 31
 • 408
 • 0
Bài soạn GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài soạn GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... Kim tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5)1025 *Lm bng - Bi 1/1 13: t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: - Bi 2/1 13: Tớnh ... diụ. - c trn ting - c t - c c ct - c : p + ỏnh vn : - p- p + c trn : p - Vn p cú ng trc õm png sau - Ci v c : p - Ci v c : lp + c ỏnh vn : l- p- lp- sc - lp + c trn : lp-Ting ... im s 2- 3 ln (4& apos;) - HS gii tỏn - tp hp - GV hụ khu lnh, HS xp hng dc, dang hng, im s. - Cỏn s iu khin, GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. Phn kt thỳc: 3& apos; - HS di...
 • 21
 • 333
 • 0
Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... Kim tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5)1025 *Lm bng - Bi 1/1 13: t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: - Bi 2/1 13: Tớnh ... thanh sc trờn ờ - c trn ting - c t - c c ct - c : p+ ỏnh vn : - - p - p+ c trn : p-Vn p cú õm ụi ng trc õm p ng sau. - Ci v c : p - Ci v c : mp +ỏnh vn: m- p- mp- sc - mp15Trờng ... im s 2- 3 ln (4& apos;) - HS gii tỏn - tp hp - GV hụ khu lnh, HS xp hng dc, dang hng, im s. - Cỏn s iu khin, GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. Phn kt thỳc: 3& apos; - HS di...
 • 21
 • 303
 • 0
Tài liệu lớp 1 tuần 22 CKT - KNS ( 3 cột )

Tài liệu lớp 1 tuần 22 CKT - KNS ( 3 cột )

... viếtHs đọc CN-ĐT: o- a- ngờ - oangOa trước ng sauCN- ĐT 2- 3 HsCN, ĐTGiống: o, n khác : ăO trước ăsau, n ở cuốixoănHs nêu: hờ trước oăng sauCN- ĐT 2- 3 Hs255’9’10’10’ 3 1’Đọc : ... trơn - Nêu cấu tạo vần oănYêu cầu Hs thêm x trước oăn để đượctiếng mớiĐánh vần và đọc trơn - Phân tích Hs viếtHs đọc CN-ĐT: o- a- nờ - oanOa trước n saukhoankhờ trước oan sauCN- ĐT 2- ... cắt theo đường thẳng - Gv quan sát giúp đỡ HS thực hiện- Nhận xét 4. Củng cố: - Thi đua cắt đường thẳng - Nhận xét.5. Dặn dò: - Chuẩn bị : Kẻ các đoạn thẳng cách đều - Nhận xét tiết học.HS...
 • 28
 • 370
 • 0
Tài liệu GA 1 TUAN 20 - CKT - KNS

Tài liệu GA 1 TUAN 20 - CKT - KNS

... sỏt, nhc nh. - GV iu khin.1 L2 x 4 nh 3 - 4 L2 x 4 nh1L2 x 4 nh1 - 2 L6 - 4 ph1 - 2 L2.Phn c bn :a) ễn 2 ng tỏc vn th v tay.b) ng tỏc chõn.Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng i sang ... * 7 tr 3 bng 4 vit 4 3 * h 1, vit 1 14 15_Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2010 - 2011Gi¸o viªn: Vy ThÞ Th¬ngVậy 17 – 3 = 14. - 1 HS nhắc lại cách tính. 3- Luyện ... nhm dng 17 - 3 B- dựng dy hc:C- Cỏc hot ng dy hc:TL Hot ng ca GV Hot ng ca HS5 I- Kim tra bi c: 30 II- Dy - hc bi mi. 1- Gii thiu bi 2- Gii thiu cỏch lm tớnh tr dng 17 3. a- Hot ng 1:...
 • 20
 • 323
 • 0
Tài liệu GA 4 tuần 21 2010-2011

Tài liệu GA 4 tuần 21 2010-2011

... Tiết 41 Toán : Tiết 101TLV : Tiết 42 Khoa học : Tiết 42 Đạo đức : Tiết 21 TLV : Tiết 41 Toán : Tiết 1 04 Địa lí : Tiết 22Chính tả : Tiết 21 HĐTT :Tiết 21 Khoa học : Tiết 41 LT&C : Tiết 41 Toán ... lời câu hỏi - Quan sát và lắng nghe - 2 lợt :+HS1: Từ đầu vũ khí+HS2: tt của giặc+HS3: tt nhà nớcHS4: còn lại - 1 em đọc. - Nhóm 2 em cùng bàn luyện đọc - 2 em đọc - Lắng nghe - 1 em đọc, ... SGK - Nhận xét, cho điểm2. Bài mới:* GT bài Cho HS xem tranh minh họa SGK và dẫn đến bài họcHĐ1: HD Luyện đọc - Gọi 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn , kết hợp sửa sai phát âm, ngắt nghỉ hơi - Gọi...
 • 3
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam