0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

42. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt chuyen KHTN DH Quoc Gia Ha Noi lan 3

42. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt chuyen KHTN  DH Quoc Gia Ha Noi lan 3

42. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt chuyen KHTN DH Quoc Gia Ha Noi lan 3

... thi n sau: ĐÁP ÁN 1.D 6.A 11.B 16.C 21.A 26.C 31 .D 36 .D 41.D 46.D 2.D 7.B 12.A 17.A 22.C 27.B 32 .B 37 .C 42.D 47.A 3. D 8.D 13. D 18.D 23. D 28.C 33 .D 38 .B 43. D 48.B 4.C 9.C 14.C 19.B 24.C 29.D 34 .B ... x 1  y 3 z  Gọi A giao điểm 2 Follow facebook https://www.facebook.com/huyenvu2405 cập nhật thi, tàihay liệu Toán Like fanpage: Fb.com/webthaygiaogheo để cậpđểnhật tàiđềliệu THAYGIAONGHEO.NET ...  A 33  y 8 B C D 9 Câu 41: Cho x  log 5, y  log 3, z  log 10,   The best or nothing 2017? A 2017 B 2018 C 4 034 D 1;1;1 Gọi  đường thẳng qua D đứng A Y G cho bốn điểm A  3; 0;0...
 • 4
 • 101
 • 0
25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1

25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1

... x3  x  x  C A D 12 D 2 y   x4  x D y  x  - - HẾT 10 A C D B C D D B D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D C B B D C A C ĐÁP ÁN 21 D 22 D 23 A 24 B ... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 11 : Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  m cos x đồng biến R A m  B m  C m  [ 1; 1] \{0} D 1  m  Câu 12 : Cho hàm ... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 5/6 - Mã đề thi 10 9 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT 1 B C 24 48 Câu 49: Thể tích khối tứ diện có cạnh là: 2 A B C 12 Câu...
 • 6
 • 104
 • 0
26. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt Da Phuc  Ha Noi lan 1

26. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt Da Phuc Ha Noi lan 1

... ĐÁP ÁN C 11 D 21 D 31 C 41 A C 12 A 22 C 32 C 42 C D 13 B 23 D 33 D 43 D A 14 B 24 D 34 B 44 C B 15 B 25 D 35 C 45 A C 16 A 26 B 36 A 46 B B 17 C 27 C 37 A 47 B C 18 B 28 A 38 C 48 A A 19 A 29 ... 1 Câu 30 Tìm tập giá trị hàm số y  x2 A \ 2 B C \ 2 D z  D 729 D \ 1 Câu 31 Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1  z2  z1  z2 B z1.z2  z1.z2 C z1  z2  z1  z D z1.z2  z1 ... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/6 - Mã đề thi 12 1 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x2  1 Câu 20 Cho  2 dx  ln a  ,  a  x  x  1  Tính 2a C D Câu 21...
 • 6
 • 118
 • 0
18. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo si lien bac giang lan 1

18. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo si lien bac giang lan 1

... đa diện lồi - HẾT -1 D 11 A 21 B 31 C B 12 B 22 A 32 B A 13 D 23 D 33 B D 14 B 24 A 34 A B 15 C 25 D 35 C A 16 D 26 B 36 D A 17 D 27 D 37 B B 18 A 28 A 38 A 41 42 43 44 45 46 47 48 C C ... liệu hay, Trang 4/7 - Mã đề thi 13 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT a3 3 15 11 a B a C a D 12 12 12 12 Câu 43: Số mặt đối xứng hình tứ diện A B 10 C D Câu 44: Mệnh đề sau mệnh ... ABCD là: 15 A B 15 a3 a C 16 15 a D 16 15 a 15 Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 5/7 - Mã đề thi 13 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu...
 • 7
 • 188
 • 0
19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

... TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 TRƯỜNG THPT TRUNG Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 A A C C D D D D D A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu ... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/5 - Mã đề thi 10 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 20 Tính P  log  log   log  log 10 A P  B P  C P  D P  1 Câu ... Hãy biểu diễn log18 42 theo a, b 1 a  b  ab a b A log18 42  C log18 42  B log18 42  2a 1 a  2a Câu 10 Giải phương trình x 3  84 x A x  B x  C x  Câu 11 Cho  a   b Khẳng...
 • 6
 • 126
 • 0
22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

... khối lăng trụ A a3 3 B 3a3 16 C 2a 3 D a3 16 Câu 12 : Cho hàm số y  x  x  e x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho   0; 3 bao nhiêu? A 2e3 B 2e6 C 4e D 2e5 Câu 13 : Cho khối chóp ... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A Câu 44: A 12 a3 B 20a   Tìm tập xác định hàm số y  x  DR B D 10 2a3 C 10 a 5 D   ; 11;   C DR  1 D D   1; 1 Câu 45: Gọi x1 , x2 nghiệm ... 30 : a3 B a3 6 C a3 D a 15 log a (a > 0, a  1) bằng: a C D 3 Câu 31 : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, cạnh đáy a Cho góc hợp (A’BC) mặt đáy 30 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: A 7 /3 B 3...
 • 6
 • 130
 • 0
24. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt cai be tien giang

24. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt cai be tien giang

... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A 16  15 B 17  15 C 18 15 D 19  15 x2 chia hình tròn có tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành phần, Tỉ số diện tích chúng thu c khoảng nào: A  ... C SOMM '  D SOMM '  4 Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD Lấy điểm M thu c miền tam giác SBC Lấy điểm N thu c miền tam giác SCD Thi t diện hình chóp S.ABCD với (AMN) là: A Hình tam giác B Hình tứ ... nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x y 1 z  mặt phẳng    P  : x  2y  2z   Tìm tọa độ điểm M có tọa độ âm thu c d cho khoảng cách từ M đến Câu 48:...
 • 6
 • 70
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 8

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 8

... 46-B 7-B 17-B 27-A 37-A 47-B 8- C 18- C 28- D 38- B 48- A 9-D 19-A 29-C 39-C 49-B 10-C 20-A 30-D 40-A 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Ta y = − x + sin x tập xác định D = ¡ y ' = −1 + cos x ... ( = (1+ i) ) 10 08 = ( 2i ) 10 08 = 210 08. i10 08 = 210 08 ( i ) 252 = 210 08 10 08 Mô đun: z = Câu 33: Đáp án A Phương trình z − 2z + 10 = ( 1) ∆ ' = − 10 = −9 < nên (1) hai nghiệm phức z1 = ... 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình ba nghiệm D Phương trình nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài...
 • 19
 • 599
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 1

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 1

... điểm M ( 1; 1; ) vuông góc với mp ( β ) : 2x + y + 3z − 19 = là: A x 1 y +1 z − = = B x 1 y +1 z − = = 1 C x +1 y 1 z + = = D x 1 y 1 z − = = Đáp án Trang 1- A 11 -C 21- A 31- B 41- A 2-D 12 -D ... điểm M1 ( 1; −2;3) vtcp u1 = ( 1; 1; 1) uur d2 qua điểm M = ( 3 ;1; 5 ) vtctp u = ( 1; 2;3) uur uur  1 1 1  uuuuuur ; ; = 5; − 4 ;1 M ( ) ta  u1 , u  =  ÷ 1M = ( 2;3; ) 2 3 1 2 ... tiệm cận ngang A M1 ( 1; 1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1; 1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( 1; 1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1; 1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11 : Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16 π m Tìm bán...
 • 17
 • 621
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 2

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 2

... có: I = ∫ x.e dx Đặt  2x 2x dv = e dx  v = e  2x ⇒I= 2x 1 1 1  xe − ∫ e 2x dx = xe 2x − e 2x + C = e 2x  x − ÷+ C 2 2  Câu 26 : Đáp án C Dùng MTCT để kiểm tra π π Với phương án A: sin ... 1-B 11-A 21 -C 31-A 41-D 2- D 12- D 22 -C 32- A 42- A Trang 3-A 13-C 23 -D 33-A 43-C 4-B 14-C 24 -A 34-C 44-B 5-A 15-B 25 -B 35-B 45-A 6-A 16-C 26 -C 36-C 46-A 7-B 17-D 27 -C 37-D 47-B 8-A 18-C 28 -A 38-B ... (đồng) Câu 22 : Đáp án C Trang 12 1  1x   x x  x e = 2x.e + e − x = 2x − e ( ) x Có:  ÷  2  x    Câu 23 : Đáp án D ∫ cos ( 2x + 3) dx = sin ( 2x + 3) +C Chú ý: ∫ cos ( ax + b ) dx = sin (...
 • 17
 • 528
 • 1
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 3

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 3

... tròn bán kính (S) cắt mặt phẳng (Q) theo giao tuyến đường tròn bán kính r Xác định cho mặt cầu (S) thỏa yêu cầu B r = A r = D r = C r = Đáp án 1112 131 41- 2122 232 42- Trang 31 3 233 3 43- 4142 434 44- ... = Đáp án 1112 131 41- 2122 232 42- Trang 31 3 233 3 43- 4142 434 44- 5152 535 45- 6162 636 46- 7172 737 47- 8182 838 48- 9192 939 49- 102 030 4050- LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C - Đồ thị hàm số nằm trục hoành y ... b3 = b ⇔ a = ±1     b =   a − 3b =  2  3a − b = −1 Vậy phương trình phức cho nghiệm Câu 31 : Đáp án D D biểu diễn cho + 2i Số phức modun 2 Câu 32 : Đáp án A ( Ta có: + 3i...
 • 17
 • 921
 • 6
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 4

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 4

... B A ' ( 2; 4; 3) C A ' ( 7;6; 4 ) D A ' ( 0;1; −3) Đáp án 1-C 11-A 21-A 31-B 41 -C 2-C 12-B 22-C 32-A 42 -B Trang 3-B 13-B 23-A 33-A 43 -A 4- B 14- C 24- A 34- B 44 -A 5-B 15-A 25-A 35-C 45 -A 6-D 16-B ... \ { 1} Hỏi bạn học sinh giải hay sai ? Nếu sai sai từ bước ? A Bạn học sinh giải hoàn toàn B Bạn học sinh giải sai từ Bước C Bạn học sinh giải sai từ Bước D Bạn học sinh giải sai từ Bước Câu ... 15-A 25-A 35-C 45 -A 6-D 16-B 26-D 36-D 46 -B 7-A 17-A 27-A 37-C 47 -C 8-C 18-C 28-A 38-B 48 -D 9-B 19-B 29-A 39-C 49 -B 10-D 20-B 30-A 40 -B 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Đáp án A sai y’ đổi...
 • 21
 • 553
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 5

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 5

... 25- B 35- A 45- A 6-A 16-B 26-B 36-D 46-D 7-D 17-C 27-B 37-A 47-B 8-C 18-A 28-D 38-B 48-C 9-C 19-B 29-D 39-A 49-C 10-C 20-B 30-C 40-B 50 -D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Đồ thị hướng lên nên ... trình  là: log 0 ,5 ( 3x − ) ≤ log 0 ,5 ( 2x + ) A ( −∞ ;5 ) B ( −∞ ;5 ) ∩ ( 4; +∞ ) C ( 4; +∞ ) D ( 4 ;5 ) Câu 21: Số p = 2 756 839 − số nguyên tố Hỏi viết hệ thập phân, số chữ số? A 227831 chữ ... nghiệm + log x − log5 x  x = B  x =  25 x = C   x = 25  x = 1 25 D   x = 25 Câu 17: Số nghiệm phương trình log ( x − ) = log ( x − ) + là: A B C D Câu 18: Nghiệm bất phương trình...
 • 18
 • 582
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 6

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 6

... 44-C 5-D 15-D 25-B 35-B 45-C 6- A 16- C 26- A 36- B 46- D 7-B 17-C 27-A 37-C 47-D 8-D 18-D 28-D 38-C 48-A 9-C 19-A 29-B 39-B 49-D 10-B 20-C 30-D 40-D 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D ( 4x + 1) ... 3cos 2x − 2sin 2x ) 3x +1 B y ' = e ( 3cos 2x + 2sin 2x ) C y ' = 6e3x +1.sin 2x D y ' = −6e3x +1.sin 2x Câu 20: Cho phương trình log ( cotx ) = log ( cos x ) Phương trình  π 9π  nghiệm khoảng ... trình hai nghiệm khoảng  ; ÷ 3 6 6  Câu 21: Đáp án C Lãi tính theo công thức lãi kép, tháng sau bạn An rút tiền Ta công thức tính lãi: 58000000 ( + x ) = 61 329000 ⇔ ( + x ) = x= 61 329...
 • 18
 • 339
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 7

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 7

... 15-A 25-B 35-C 45-C 6-C 16-D 26-B 36-D 46-A 7- A 17- D 27- A 37- D 47- A 8-A 18-C 28-A 38-C 48-B 9-C 19-C 29-B 39-B 49-A 10-D 20-A 30-D 40-A 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B  x = ±1 y = x − x + ... xác định ⇔  => TXĐ: D = ( −∞;3) \ { 2} 3 − x ≠ x ≠ Câu 17: Đáp án D Trang 10 2 ( T = a log3 + blog7 11 + clog11 25 = a log3 = ( 27 ) log + ( 49 ) log 11 + ( 11 ) ) log11 25 log3 ( + b log7 11 ... ( − ) = − x hai nghiệm x1 , x Giá trị x1 + x + x1x A B C D Câu 21: Số tiền 58 000 000 đ gửi tiết kiệm tháng lãnh 61 329 000 đ Lãi suất hàng tháng là: A 0,8% B 0,6% C 0,5% D 0 ,7% C D Câu 22:...
 • 16
 • 383
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ