0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Ngữ pháp tiếng Anh >

Bước đầu tìm hiểu khả năng sử dụng các đại từ quy chiếu chỉ định thisthese và thatthose trong liên kết văn bản tiếng Anh qua các bài viết của sinh viên năm thứ hai

tuyển chọn tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội và bước đầu tìm hiểu khả năng duy trì các dòng bố mẹ sản xuất hạt lai f1

tuyển chọn tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội bước đầu tìm hiểu khả năng duy trì các dòng bố mẹ sản xuất hạt lai f1

... N i Ghi dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng dòng Trư ... Tuy n ch n t h p lúa lai ba dòng nh p n i bư c ñ u tìm hi u kh trì dòng b m , s n xu t h t lai F1 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích - Xác ñ nh ñư c t h p lúa lai ba dòng phù h p v ... nghiên c u bao g m: - T h p lai F1: 32 t h p lúa lai ba dòng, t h p lúa lai hai dòng nh p n i t T Xuyên Trung Qu c, t h p (Nh ưu 718 s n xu t th ) ñư c lai t o t i phòng Công ngh lúa lai Vi n Sinh...
 • 116
 • 421
 • 0
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC DÒNG NGÔ THUẦN ĐƯỢC TẠO RA TỪ NUÔI CẤY BAO PHẤN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI NĂNG SUẤT CAO docx

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC DÒNG NGÔ THUẦN ĐƯỢC TẠO RA TỪ NUÔI CẤY BAO PHẤN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI NĂNG SUẤT CAO docx

... được tạo phương pháp nuôi cấy bao phấn Kết nghiên cứu trình bày là: "Bước đầu đánh giá khả sử dụng dòng ngô tạo từ nuôi cấy bao phấn chọn tạo giống ngô lai suất cao" , nhằm góp phần tạo dòng ngô ... -1,974 ∑ Khả sử dụng dòng ngô DH từ nuôi cấy bao phấn chọn tạo giống ngô lai suất cao 2.1 Kết khảo sát tổ hợp lai F172 Trong thí nghiệm lai đỉnh dòng ngô DH với dòng thử có KNKH cao suất tạo 33 ... dòng ngô DH 1.1 Kết lai thử Để đánh giá khả sử dụng dòng tạo từ nuôi cấy bao phấn công tác tạo giống ngô lai suất cao, 49 dòng ngô DH ưu tú đặc điểm nông sinh học có suất 20 tạ/ha tuyển chọn...
 • 9
 • 894
 • 4
Tìm hiểu khả năng sử dụng biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa trong bài văn miêu tả của học sinh lớp

Tìm hiểu khả năng sử dụng biện pháp tu từ so sánh nhân hóa trong bài văn miêu tả của học sinh lớp

... dựng tập nhằm rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ so sánh nhân hóa văn miêu tả cho học sinh lớp nhằm giúp học sinh sử dụng hiệu biện pháp tu từ so sánh nhân hóa văn miêu tả Cấu trúc khóa luận Ngoài phần ... việc sử dụng biện pháp tu từ so sánh nhân hóa văn miêu tả học sinh lớp Phương pháp thống kê Để làm sở cho việc rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ so sánh nhân hóa cho học sinh lớp 4, dùng phương pháp ... hay số sinh viên, học viên cao học khóa học trước tìm hiểu biện pháp so sánh biện pháp nhân hóa Tuy nhiên sâu tìm hiểu hai biện pháp có ứng dụng văn miêu tả ứng dụng biện pháp văn miêu tả Hoặc...
 • 104
 • 4,548
 • 11
Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh rau xà lách

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau lách Mục đích nghiên cứu đề tài: - Đánh giá khả hút thu kim ... nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách liều lượng gây nhiễm khác - Xác định khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách góp phần sản xuất rau an ... Zn đến sinh trưởng tích lũy chúng rau 3.3.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh lách 3.3.1.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh Rau cải loại rau ăn nên yếu tố đặc...
 • 64
 • 1,317
 • 3
“Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách

“Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh rau xà lách

... từ vấn đề chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh rau lách Mục đích nghiên cứu đề tài: ... giá khả hút thu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách liều lượng gây nhiễm khác - Xác định khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) rau cải xanh lách ... Zn đến sinh trưởng tích lũy chúng rau 3.3.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh lách 3.3.1.1 Ảnh hưởng Cu, Pb, Zn đến sinh trưởng rau cải xanh Rau cải loại rau ăn nên yếu tố đặc...
 • 68
 • 627
 • 2
Tìm hiểu khả năng sử dụng từ láy của trẻ mẫu giáo lớn (5  6 tuổi)

Tìm hiểu khả năng sử dụng từ láy của trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi)

... tìm hiểu để tìm giải pháp khắc phục giúp trẻ sử dụng vốn từ láy ngày , xác 1.1.2 Kết tìm hiểu khả sử dụng từ láy hoàn toàn từ láy phận Căn vào kết tìm hiểu khả sử dụng từ láy tợng tợng hình từ ... khả sử dụng từ laý trẻ mẫu giáo lớn Chúng tiến hành hỏi từ - > 15 trẻ, trẻ trả lời 15 câu hỏi để đánh giá khả sử dụng từ láy tợng thanh, từ láy tợng hình, từ láy hòan toàn, từ láy phận trẻ mẫu giáo ... hiểu khả sử dụng từ láy nội dung 15 trẻ lớp C trờng mầm non Quang Trung II 32 1.1.Kết tìm hiểu khả sử dụng từ láy trẻ mẫu giáo lớn thông qua hệ thống câu hỏi 32 1.2 Kết tìm hiểu khả sử dụng từ...
 • 70
 • 1,193
 • 2
Tìm hiểu khả năng sử dụng từ ngữ chỉ thời gian trong giao tiếp của trẻ mẫu giáo lớn

Tìm hiểu khả năng sử dụng từ ngữ chỉ thời gian trong giao tiếp của trẻ mẫu giáo lớn

... việc sử dụng từ ngữ thời gian Vì chọn đề tài" Tìm hiểu khả sử dụng từ ngữ thời gian giao tiếp trẻ mẫu giáo lớn" với hi vọng tìm số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn sử dụng từ ngữ thời gian xác ... Sử dụng đợc từ ngữ thời gian Từ chỗ trẻ hiểu đợc từ ngữ thời gian câu nói ngời khác đến việc trẻ sử dụng đợc từ ngữ thời gian giao tiếp hàng ngày trẻ trả lời đợc câu hỏi ngời lớn sử dụng từ ... vốn từ thời gian trẻ mẫu giáo lớn giao tiếp - Giả thuyết khoa học Nếu khả sử dụng từ ngữ thời gian giao tiếp trẻ mẫu giáo lớn tốt chứng tỏ mức độ hiểu nghĩa từ tích cực hoá hoạt động ngôn ngữ trẻ...
 • 71
 • 965
 • 0
Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách

Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh rau xà lách

... Cu, Pb, Zn đ n sinh tr 3.3.1 nh h ng c a Cu, Pb, Zn đ n sinh tr 3.3.1.1 nh h ng c a Cu, Pb, Zn đ n sinh tr ng tích l y chúng rau ng c a rau c i xanh lách ng c a rau c i xanh Rau c i lo i rau ... phân bón đ gi m thi u s tích l y chúng rau c i xanh rau lách M c đích nghiên c u c a đ tài: - ánh giá kh n ng hút thu kim lo i n ng (Cu, Pb, Zn) c a rau c i xanh lách li u l ng gây nhi ... i xanh lách CT3 ng c a l ng bón đ ng đ n s tích lu đ ng rau c i xanh lách ng c a Pb đ n s tích lu rau c i xanh lách K t qu thí nghi m nh h Cơng th c 3.33 3.04 bày 4.26 ng c a Pb đ n tích...
 • 68
 • 374
 • 0
Xác định thành phần của bã bùn từ hệ thống xử lý nước thải công ty giấy bãi bằng và tìm hiểu khả năng sử dụng chúng để c

Xác định thành phần của bã bùn từ hệ thống xử lý nước thải công ty giấy bãi bằng tìm hiểu khả năng sử dụng chúng để c

... đề tài: Tìm hiểu khả sử dụng bùn thải từ hệ thồng xử nước thải Nhà máy giấy Bãi Bằng để cải tạo đất đồi Phú Thọ - N ộ i (tung ngh iên u để tài: 1- Điều tra trạng hệ thống xử nước thải Công ... định thành phần cùa bùn từ hệ thống x nước tliải Công ty giấy Bãi Bằng tìm hiểu khả sử dụng chúng để cải lẹo đất đồi Phú Thọ ” xây đựng nhằm tìm hiểu việc tái sử dụng chất thải hữu để cải tạo ... ty giấy Bãi Bằng đất đồi Vĩnh Phú 2- Lẩy mẫu bủn thải nhà máy mẫu đất đồi khu vực nghiên cứu để xác định tính chất hoá học chúng 3- Bổ trí thí nghiệm đồng ruộng Phủ thọ tìm hiểu khả cải tạo đất...
 • 79
 • 632
 • 0
NGHIÊN CỨU SỰ HÚT THU Cu, Pb, Zn VÀ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN ĐỂ GIẢM THIỂU SỰ TÍCH LŨY CHÚNG TRONG RAU CẢI XANH VÀ RAU XÀ LÁCH

NGHIÊN CỨU SỰ HÚT THU Cu, Pb, Zn TÌM HIỂU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN ĐỂ GIẢM THIỂU SỰ TÍCH LŨY CHÚNG TRONG RAU CẢI XANH RAU XÀ LÁCH

... Nghiên cứu hút thu Cu, Pb, Zn tìm hi ểu khả sử dụng phân bón để giảm thiểu tích lũy chúng rau cải xanh v rau lách Mục đích nghiên cứu xác định khả hút thu kim loại nặng ảnh hưởng việc bón ... trưởng tích 48 lũy Cu, Pb, Zn rau cải xanh Ảnh hưởng lượng bón phân phốt đến sinh trưởng 50 tích lũy Cu, Pb, Zn rau x lách Ảnh hưởng lượng bón vôi đến sinh trưởng tích lũy Cu, 52 Pb, Zn rau lách ... lượng Cu, Pb, Zn 53 rau lách Ảnh hưởng lượng bón mùn cưa đến chiều cao suất 54 rau lách Ảnh hưởng lượng bón mùn cưa đến hàm lượng Cu, Pb, Zn 54 rau lách NGHIÊN CỨU SỰ HÚT THU Cu, Pb, Zn...
 • 79
 • 638
 • 0
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ TRÌNH TỰ LẶP LẠI ĐƠN GIẢN (SSRs) TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CHỦNG NẤM MỐC Aspergillus spp.

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ TRÌNH TỰ LẶP LẠI ĐƠN GIẢN (SSRs) TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CHỦNG NẤM MỐC Aspergillus spp.

... 1041 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp KẾT LUẬN Bộ gene nhân Aspergillus oryzae RIB40 có 841 trình tự ... Content) hệ số đa dạng locus gene PIC = 1-∑Pi , P tần xuất xuất allele thứ (i) 1039 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus ... loài 1033 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp 2.4 Tách chiết DNA tổng số DNA tổng số nấm mốc tách chiết dựa...
 • 12
 • 591
 • 0
BÁO CÁO

BÁO CÁO "BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ TRÌNH TỰ LẶP LẠI ĐƠN GIẢN (SSRs) TRONG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC CHỦNG NẤM MỐC " docx

... Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp KẾT LUẬN Bộ gene nhân Aspergillus oryzae RIB40 có 841 trình tự SSR ... Viện Vi sinh vật Công nghệ sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội 1037 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus spp Từ ... Content) hệ số đa dạng locus gene PIC = 1-∑Pi , P tần xuất xuất allele thứ (i) 1039 Bước đầu đánh giá khả ứng dụng hệ trình tự lặp lại đơn giản (SSRs) nghiên cứu quan hệ di truyền chủng nấm mốc Aspergillus...
 • 12
 • 766
 • 0
Bước đầu tìm hiểu một số nội dung về đại số tổ hợp trên các từ

Bước đầu tìm hiểu một số nội dung về đại số tổ hợp trên các từ

... chuyên ngành toán ti p c n v i lĩnh v c m i m Bư c ñ u tìm hi u m t s n i dung v ñ i s t h p t M c ñích nghiên c u “Bư c ñ u tìm hi u m t s n i dung v ñ i s t h p t ” nh m ñưa khái ni m liên quan ... hi n b ng m t cách th c sau: Cách 1: ð i v i m i t thu c ngôn ng ñã cho, ta có th ch n m t quy cách ho t ñ ng c a “thi t b t ñ ng” ñ sau m t s bư c làm vi c h u h n, d ng sinh t ñó Cách 2: “Thi ... T L1L2 = ( L1 '∪ {ε }) L2 = L1 ' L2 ∪ L2 t cách xây d ng 20 Bư c ñ u tìm hi u m t s n i dung v ñ i s t h p t văn ph m ch ng minh ñ nh lý 1.3.2, ta tìm ñư c văn ph m quy G’’ cho L(G’’) = L1L2...
 • 64
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả bước đầu đánh giá khả năng sử dụng các dòng ngô thuần được tạo ra từ nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo giống ngô lai năng suất caotuyển chọn tổ hợp lúa lai ba dòng nhập nội và bước đầu tìm hiểu khả năng duy trì các dòng bố mẹ sản xuất hạt lai f1bước đầu nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân giải cellulosse trong chuyển hoá nhanh rơm rạ làm phân bónbước đầu tìm hiểu phân vùng sử dụng lãnh thổ phục vụ cho việc quản lý môi trường đới bờ biển tỉnh quảng namhiệu quả kinh doanh phản ánh khả năng sử dụng các nguồn lực củatrình độ tin học khả năng sử dụng các phần mềm của ngành3 4 khả năng sử dụng các nguồn nitơ của chủng hp411tìm hiểu khả năng ứng dụngbước 1 tìm hiểu khả năng nhu cầuđánh giá khả năng sử dụng các nguồn để tài trợ cho tài sản lưu động của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ thăng longkha nang su dung cac phuong phap dia vat ly phat hien cac doi tuong van hoa co bi vui lap trong khu thanh co ha noikhả năng sử dụng các thư viện mởkhả năng sử dụng thử nghiệm từ xasự cần thiết và khả năng sử dụng kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nayđịnh tính khả năng sử dụng các chất diệt cỏ dioxinchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ