0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Mầm non - Tiểu học >

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh cho học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt

... lớp môn tiếng việt đạt giỏi thấp so vơi môn toán CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XUYÊN MỘC- XUYÊN MỘC- BÀ RỊA VŨNG TÀU I Tổ chức bồi dưỡng học ... dưỡng vốn sống - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ Tiếng việt + Bồi dưỡng kiến thức kỹ từ ngữ + Bồi dưỡng kiến thức kỹ ngữ pháp + Bồi dưỡng cảm thụ văn học + Bồi dưỡng làm văn từ lớp 2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM,HƯỚNG ... hình bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt 3 ĐỀ XUẤT: - Đối với nhà trường nên tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp trọng công tác khảo sát, lựa chọn học sinh học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng...
 • 23
 • 490
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt

... dưỡng vốn sống - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ Tiếng việt + Bồi dưỡng kiến thức kỹ từ ngữ + Bồi dưỡng kiến thức kỹ ngữ pháp + Bồi dưỡng cảm thụ văn học + Bồi dưỡng làm văn từ lớp 2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM,HƢỚNG ... hình bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt 3 ĐỀ XUẤT: - Đối với nhà trường nên tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp trọng công tác khảo sát, lựa chọn học sinh học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng ... "Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏiTiếng việt trường tiểu học xã Xuyên Mộc-Xuyên mộc – Bà Rịa Vũng Tàu Mục đích phƣơng pháp nghiên cứu: 2.1 Mục đích: Đề xuất số biện pháp bồi dưỡng học sinh...
 • 23
 • 508
 • 0
skkn một số phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia hội thi văn nghệ đạt kết quả cao

skkn một số phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia hội thi văn nghệ đạt kết quả cao

... trường , hội thi văn nghệ Quận, Thành phố tổ chức Tôi nhận thấy chất lượng việc bồi dưỡng có hiệu tốt Sau đề tài: Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh khiếu tham gia hội thi văn nghệ đạt kết cao ... chức bồi dưỡng học sinh khiếu tham gia hoạt động văn nghệ điều thi u sống trẻ lứa tuổi học sinh - Ngoài việc áp dụng phương pháp lên lớp.Tôi áp dụng số biện pháp đúc kết qua lần bồi dưỡng văn nghệ ... Lựa chọn học sinh tham gia - Dự kiến số lượng học sinh tham gia - Đại điểm luyện tập - Phân chia thời gian luyện tập Nội dung thực hiện: Sau kế hoạch tham gia hội thi văn nghệ “ Mừng Đảng, mừng...
 • 11
 • 3,723
 • 6
SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững

SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững

... soạn tài liệu theo chuyên đề nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý: Có thể cho biện pháp mang tính bền vững công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Từ thực tế kinh nghiệm bồi dưỡng năm ... phương pháp bồi dưỡng khác Sau xin trình bày số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa mà thân thực năm qua a) Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý: Phương pháp ... trên, hiểu học sinh giỏi môn Địa học sinh phải nắm kiến thức môn phải vận dụng hiểu biết; kỹ địa để giải nội dung theo yêu cầu đề bài, thực tiễn sống học sinh giỏi môn Địa học sinh có lực...
 • 18
 • 3,517
 • 4
SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

... loại : giỏi, khá, trung bình, yếu So với học sinh khối, số học sinh xếp loại giỏi 10 , loại 10 , loại trung bình 20 Sáng kiến kinh nghiệm Trang 17 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ... Tính số học sinh xếp loại giỏi Giáo viên thực : Đàm Lê Dũng b- Tỉ số phần trăm loại so với số học sinh khối ? Bài giải Số học sinh xếp loại giỏi : 180 × = 18 (học sinh) 10 Đến thường em tìm số học ... 18 học sinh b) Giỏi 10% ; Khá 40% ; TB 45% ; Yếu 5% Sáng kiến kinh nghiệm Trang 18 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Giáo viên thực : Đàm Lê Dũng Qua ví dụ này, giáo viên giúp cho học...
 • 26
 • 6,036
 • 18
skkn một số giải pháp bồi dưỡng phát huy năng lực tự quản cho đội sao đỏ ở trường tiểu học minh phú sóc sơn – hà nội

skkn một số giải pháp bồi dưỡng phát huy năng lực tự quản cho đội sao đỏ ở trường tiểu học minh phú sóc sơn – hà nội

... Liên đội, phong trào Thiếu nhi Sóc Sơn Nội ngày vững mạnh Đó lý mà chọn đề tài : “ Một số giải pháp bồi dưỡng phát huy lực tự quản cho đội Sao đỏ trường Tiểu học Minh Phú- Sóc Sơn Nội ... làm công tác Đội trường Tiểu học Minh Phú huy n Sóc Sơn Thành phố Nội Tôi nhận: đội Sao đỏ quan tâm hoạt động hình thức, chưa phát huy hết khả tự quản đội Sao đỏ, đội Sao đỏ hoạt động ... Mậu Trường Tiểu học Minh Phú Đề tài nghiên cứu nhằm đưa nội dung, giải pháp bồi dưỡng phát huy khả tự quản cho đội Sao đỏ trường tiểu học Vấn đề cần thực để giúp học sinh đặc biệt đội Sao đỏ...
 • 20
 • 869
 • 0
skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán qua mạng internet trường tiểu học quang vinh

skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán qua mạng internet trường tiểu học quang vinh

... cho học sinh phương pháp giải toán giả thiết tạm Gắn kết tỉ số phần trăm với tỉ số, lựa chọn phương pháp giải phù hợp Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bồi dưỡng học sinh gỏi Toán qua mạng Internet ... đội tuyển lớp để bồi dưỡng chuyên sâu Sau lựa chọn học sinh, giáo viên tiến hành bồi dưỡng theo nhóm, bồi dưỡng học sinh giỏi giải Toán qua mạng Internet giống bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên ... tư học sinh tiểu học Môn Toán bậc tiểu học móng cho việc học toán cấp học cao Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: Nghiên cứu cách thức triển khai, lựa chọn học sinh, phương pháp bồi dưỡng...
 • 17
 • 1,053
 • 0
SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học

SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở Tiểu học

... Trường Tiểu học Hùng Vương- Đông Hà- Quảng Trị 15 SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt Tiểu học CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG TIỂU ... hình bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt + Phát học sinh có khả trở thành học sinh giỏi Tiếng Việt + Bồi dưỡng hứng thú học tập + Bồi dưỡng vốn sống ... SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt Tiểu học GV: Hồ Đắc Thị Khánh Hồng- Trường Tiểu học Hùng Vương- Đông Hà- Quảng Trị SKKN: Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi...
 • 34
 • 2,526
 • 5
SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phân môn vẽ hình (Lớp 5)

SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phân môn vẽ hình (Lớp 5)

... nội dung: - Cách chọn học sinh khiếu - Nêu lên nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học phân môn vẽ hình - Đưa số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học phân môn vẽ hình B PHẦN NỘI DUNG I ... bốn, học sinh vừa làm quen với số công cụ vẽ hình đơn giản sử dụng công cụ để vẽ số hình rời rạc Vì vậy, Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học phân môn vẽ tranh” áp dụng học sinh ... phân môn vẽ hình nhằm nêu lên số biện pháp nhằm bồi dưỡng học sinh khiếu Tin học phân môn vẽ hình Giúp học sinh phát huy hết khả vẽ mình, vẽ tự tin hơn, vẽ đẹp Cũng mang đến hội thi Tin học...
 • 6
 • 2,395
 • 82
skkn Một số phương pháp dạy hội thoại trong phân môn tiếng Anh cấp Trung học cơ sở

skkn Một số phương pháp dạy hội thoại trong phân môn tiếng Anh cấp Trung họcsở

... Một số phương pháp dạy hội thoại phân môn tiếng Anh cấp Trung học sở Với tiêu chí đó, mạnh dạn nghiên cứu đề tài "Một số phương pháp dạy hội thoại phân môn tiếng Anh cấp Trung học sở" trường ... tìm giải pháp giúp em học tập tốt II sở lí luận " Một số phương pháp dạy kiểu hội thoại phân môn tiếng Anh cấp THCS " Phương pháp dạy : áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến phương pháp nêu ... đưa số phương pháp dạy hội thoại phân môn tiếng anh cấp trung học sở Cụ thể sau: Đề xuất biện pháp: 3.1 Nhận thức chung dạy hội thoại cho học sinh THCS: Mục đích việc dạy hội thoại giúp cho học...
 • 29
 • 744
 • 2
skkn Một số cách cải tiến dạy kĩ năng nghe môn Tiếng Anh

skkn Một số cách cải tiến dạy kĩ năng nghe môn Tiếng Anh

... t chc mt tit dy nghe cú hiu qu Mt s cỏch ci tin dy k nng nghe mụn Ting Anh Cỏc bc tin hnh mt tit dy nghe cú hiu qu Hng dn hc sinh t luyn tp, rốn luyn cú k nng v k xo nghe ting Anh 5-Nhim v nghiờn ... ngời thực đề tài cần phải thực nhiệm vụ sau 1- Nghiên cứu tài liệu hớng dẫn Tiếng Anh , kỹ thuật dạy nghe 2- Thao giảng, dạy thử nghiệm 3- Dự đồng nghiệp , trao đổi , rút kinh nghiệm 4- Kiểm tra ... , thảo luận để từ rút kinh nghiệm cho tiết dạy Phơng pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo mục đích yêu cầu cụ thể số tiết dạy nghe Phơng pháp điều tra: Giáo viên đặt câu...
 • 21
 • 632
 • 0
SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ Ở THCS

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ Ở THCS

... sau: Học sinh giỏi huyện: em Học sinh giỏi tỉnh có em (Đạt giải 3) Năm học 2009-2010, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử đạt kết sau: có học sinh giỏi huyện học sinh giỏi tỉnh (1 giải ... tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử đạt kết tốt II Nội dung Chọn nguồn Phát học sinh có khiếu học tập môn lịch sử yếu tố quan trọng bước đầu trình bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lịch sử ... kiện lịch sử theo chủ đề Việc ghi nhớ kiện cần thiết, yêu cầu cần đạt bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lịch sử Tuy nhiên yếu tố “cần” chưa “đủ” học sinh giỏi môn Lịch sử học giỏi môn lịch sử, ...
 • 21
 • 1,592
 • 5
skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

... thừa số thứ Theo ra, tích lớn tích cũ : 1170 - 9 45 = 2 25 Vậy, thừa số thứ l : 2 25 : = 45 Sáng kiến kinh nghiệm Trang Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Thừa số thứ hai l : 9 45 : 45 = ... tác bồi dưỡng Sáng kiến kinh nghiệm Trang 14 Một số biện pháp Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Giáo viên thực : Đàm Lê Dũng - Học sinh tham gia bồi dưỡng liên tục, thường xun v cĩ ý thức t ốt học bồi ... So với học sinh khối, số học sinh x ếp lo ại gi ỏi 10 , loại 10 , loại trung bình 20 a- Tính số học sinh xếp loại giỏi b- Tỉ số phần trăm loại so với số học sinh khối ? Bi giải Số học sinh xếp...
 • 18
 • 598
 • 1
skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt ở trường tiểu học

skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt ở trường tiểu học

... hình bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng việt + Phát học sinh có khả trở thành học sinh giỏi Tiếng việt + Bồi dưỡng hứng thú học tập + Bồi dưỡng vốn sống ... Vàn Læûc - K13A CNKH & QLGD 17 Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG - THỊ XÃ ĐÔNG ... cứu "Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt trường tiểu học Lý Tự Trọng - Thị xã Đông Hà - tỉnh Quảng Trị" Mục đích nghiên cứu: Đề xuất số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt...
 • 26
 • 554
 • 1
SKKN một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên

SKKN một số giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên

... chuyên đề công tác chủ nhiệm nhằm bồi dưỡng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên; phân công giáo viên có kinh nghiệm, đảm bảo đủ số lượng giáo viên chủ nhiệm lớp Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ... sát tất đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm Mặc dù việc bồi dưỡng lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên gặp nhiều khó khăn, nan giải, lực công tác chủ nhiệm đội ngũ giáo viên chưa ... tác chủ nhiệm cho giáo viên; - Nâng cao lực công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên nhà trường Người thực hiện: Trần Thị Hồng Thúy -Trang: - Một số giải pháp bồi dưỡng lực công tác chủ nhiệm cho...
 • 28
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sang kiến king nghiệm bồi dưỡng học học sinh giỏi môn địa lí lớp 9skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếngviệtskkn mot so bien phap ren ky nang hoi thoai mon tieng viet lop 3mot so bai tap boi duong hoc sinh gioi ly 9 phan dien hocmot so bien phap boi duong hoc sinh gioi tieng vietmột số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn chương cho học sinh lớp 4 5 qua phân môn tập đọcmột số biện pháp bồi dưỡng học sinh giải toán trên internetmột số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏimột số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu họcmột số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏitìm hiểu một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5nghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọmột số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học trường thpt nguyễn xuân nguyênmột sỏ thủ thuật nâng cao hiệu quả íloc hiểu tiếng anh cho học sinh trung học phổ thông 5 2 6 1 1 ẫn luậnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP