1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 về các thì trong Tiếng Anh có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Past Số 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Past Số 4 đáp án

... grandmother are not dead TEST - key I lb 2b 3c 4c 5a II 6c 7c 8c 9d 10c III 16a 17a 18c 19b 20b IV 21b 22c 23d 24d 25a V 29b 30b 31b 32d 33b 11a 12c 13a 26b 27c 28d 14b 15b ... crying c to cry d b&c 24 a girl b princess c frog d a&b 25 a So b But c However d For example 26 a asked b told c said d spoke 27 a for b at c after d all are correct 28 a Lately b Recently c ... frog and put him on her bed The frog asked her to kiss him, so she did ( 28) , the frog turned into a handsome prince Of course, he and the princess fell in love And they lived happily ever after...
 • 3
 • 2,159
 • 12
Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Study Habits Số 4 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Study Habits Số 4 đáp án

... seems to be successful TEST I 1b 2a 3b 4a 5d II 6c 7c 8b 9b 10a 11d l2a III 16b 17c 18c 19c 20c IV.21d 22b 23b 24c 25d V.29b 30a 31a 32b 13c 14a 15a 26a 27a 28c ... a you b your c yours d yourself 24 a b doing c to d to doing 25 a quick b quickly c fast d b & c 26 a bad b good c well d badly 27 a more b much c many d few 28 a near b then c next d b & c V.Read ... Don’t tr y ( 24) too much at once_ have regular breaks If you fail to finish a piece of work as (25) _as you wanted, don’t feel (26) _, just be (27) _realistic in your planning ( 28) _time...
 • 3
 • 2,804
 • 10
Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Tiếng Anh của các tỉnh trong cả nước (có đáp án và HD chấm)

Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Tiếng Anh của các tỉnh trong cả nước (có đáp án và HD chấm)

... Sở Giáo Dục Đào Tạo ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Mỗi câu 0,5 điểm ... student Sở Giáo Dục Đào Tạo KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 35 (Thí sinh làm giấy ... ký:………………………… SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2014-2015 Môn thi: Tiếng Anh (Chuyên) A LISTENING Part I (5.0 points):...
 • 106
 • 6,786
 • 42
BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ có đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)

BÀI tập về các DẠNG của ĐỘNG từ đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN)

... hair Julie used to study Portuguese 10 I didn’t use to hate school PHẦN TRẮC NGHIỆM Bài tập V-ing or To-verb (Có đáp án) My father usually helps me _ English a to learn b learn c learning d both ... notice sb sth to notice sb doing sth c in coming d come Ko cần quan tâm toàn hành độg fần Chỗ ko Ving nên dùg V-inf 34 When will he be allowed to go home? When will they _? a let him go b...
 • 28
 • 14,428
 • 8
Bài tập môn thuế thuế xuất nhập khẩu  tiêu thụ đặc biệt (có đáp án)

Bài tập môn thuế thuế xuất nhập khẩu tiêu thụ đặc biệt (có đáp án)

... (đ) CHƯƠNG : THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Bài 1: Cửa hàng Nam Hải chuyên sản xuất A mặt hàng chịu thuế TTĐB Năm 2009 sản xuất 1.500 sp với giá bán chưa có thuế GTGT 1.200.000đ/sp Hãy tính thuế TTĐB phải ... nước xuất 300 USD/chiếc, chi phí vận chuyển bảo hiểm quốc tế cho toàn lô hàng 1.200 USD Trong kỳ đơn vị bán 120 với giá 12tr đồng/ Yêu Cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt biết Thuế ... 2% BÀI 1: Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là: -NV1: xuất 500 sp A Số thuế phải nộp = - NV2: Nhập lô hàng B Số thuế phải nộp = -NV3: Nhập 5000sp C Số thuế phải nộp = NV4: Xuất 10000 sp D Số thuế...
 • 46
 • 13,239
 • 39
Câu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật VIÊT NAM có đáp án rõ ràng

Câu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật VIÊT NAM đáp án rõ ràng

... dụng pháp luật 12.Tiền lệ pháp hình thức pháp luật thể ý chí nhà nước Đúng 13.Chỉ pháp luật bảo đảm biện pháp cưỡng chế nhà nước Sai trị 14.Chỉ pháp luật tính quy phạm Sai đạo đức, tập quán, ... thực pháp luật quan nhà nước thẩm quyền Sai nhà chức trách nhà nước tổ chức nhà nước trao quyền Chủ thể quyền áp dụng pháp luật, không thiết phải tuân thủ giai đoạn áp dụng pháp luật ... pháp luật chủ thể Sai hiểu biết pháp luật cá nhân 41 Tình cảm người pháp luật biểu hệ tư tưởng pháp luật Sai tâm pháp luật 42 Quan niệm người pháp luật biểu ý thức pháp luật mang tính luận...
 • 39
 • 63,768
 • 564
50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (đại học kinh tế ) - có đáp án

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (đại học kinh tế ) - đáp án

... bỡnh AC bng: A 30Q 3-8 Q+20 +500 /Q B 10Q 2-8 Q+20 +500 /Q C 10Q 2-4 Q+20 +500 /Q D C ba cõu u sai Cõu 23: Hm chi phớ cn biờn MC bng A 30Q 3-8 Q+20 +500 /Q B 30Q 2-8 Q+20 C C ba cõu u sai D 10Q 2-4 Q+20 Cõu 24: Giỏ ... Hóng hũa Cõu 37: Hàm sản xuất Cobb-Douglas Q = A.K L R (0 < , > > 0) là hàm sản xuất a) tăng theo quy b) giảm theo quy c) cố định (không đổi) theo quy d) tất câu Cõu 38: ti a húa li ... c u sai C 50. 000 D 88.000 Cõu 16: ti a húa li nhun, doanh nghip s sn xut mc sn lng: A 100 B Tt c u sai C 150 D 500 C 125.000 D Tt c u sai Cõu 17: Doanh thu ti a s bng A 150. 000 B 250. 000 Cõu...
 • 7
 • 1,901
 • 39
Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án

Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đáp án

... 15.000.000 Nợ 133 1.500.000 331 16.500.000 Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm : 10 Nợ 154 135.600.000 621 39.900.000 622 49.800.000 627 45.900.000 Chi phí nguyên vật liệu ... 1.400.000 331 15.400.000 Kết chuyển chi phí sản xuất để tinhs giá thành sản phẩm : 12 Nợ 154 655.600.000 621 411.000.000 622 146.000.000 627 98.200.000 Chi phí nguyên vật liệu dở dang ... phụ sản xuất sản phẩm Mua nhiên liệu đưa vào chạy máy sản xuất sản phẩm trị giá 6.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa toán cho khách hàng Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm...
 • 11
 • 685
 • 2
bộ đề thi thử vào lớp 10 môn toán các tỉnh trong cả nước có đáp án

bộ đề thi thử vào lớp 10 môn toán các tỉnh trong cả nước đáp án

... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) 198 + ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... để phơng trình hai nghiệm phân biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= ... để phơng trình hai nghiệm phân biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A=...
 • 178
 • 2,888
 • 2
Bài tập kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm có đáp án

Bài tập kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm đáp án

... Trong 1l dung dòch X chứa 9,85 gam hỗn hợp gồm muối clorua hiđroxit kim loại kiềm pH dung dòch 13 điện phân 1lit dung dòch X hết khí Cl2 thu 1,12l khí Cl2 00C atm Kim loại kiềm là: A K B Cs C ... 4,48 lít D 3,36 lít Câu 51 Cho 1,5g hỗn hợp Na kim loại kiềm A tác dụng với H2O thu 1,12 lít H2 (đktc A là: A Li B Na C K D Rb Câu 52 X, Y, Z hợp chất kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu ... Câu 62 .Cho natri dư vào dd AlCl3 xảy tượng: A kết tủa keo B khí thoát ra, kết tủa keo C khí thoát D .có khí thoát ra, kết tủa keo, sau dd suốt trở lại Câu 63 .có dung dòch nhãn:...
 • 5
 • 766
 • 14
50 ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

50 ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC ĐÁP ÁN CHI TIẾT

... DC V O TO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN KHNH HO NM HC 2015-2016 THI CHNH THC Mụn thi: TON (KHễNG CHUYấN) ( thi cú 01 trang) Ngy thi: 04/6/2015 (Thi gian: 120 phỳt khụng k thi gian giao ... THNH PH H CH MINH K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2015 2016 MễN THI: TON CHUYấN CHNH THC Ngy thi: 12 thỏng nm 2015 ( thi gm 01 trang) Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Cõu ... 3h20' ngi th nht lm c 10 10 (cv) 10h ngi th hai lm c x (cv) y 1 1 x y u v u 10 ta cú phng trỡnh t n ph ta cú (tha) 10 10 1 u 10v v 10 15 x y suy x = 10 ; y = 15 Tr li Cõu...
 • 116
 • 861
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh trường THCS Hoa Lư có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh trường THCS Hoa Lư đáp án chi tiết

... cácbonic chất thải từ tế bào đến quan để tiết (0,5) Hệ hô hấp -Cung cấp khí oxi cho tế bào thải bỏ khí cácbonic (0,5) Hệ tiết -Thải bỏ nước tiểu mồ hôi qua quan tiết nước tiểu tuyến mồ hôi (0,5) Câu ... bảo vệ hệ hô hấp Bụi Đeo trang chống bụi làm việc hay hoạt động nơi nhiều bụi (0,5) Khí độc Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông, lắp đặt thiết bị lọc khí trước thải môi trường (0,5) Chất độc ... (0,5) Chất độc Không hút thuốc (0,5) VSV gây bệnh Không xả rác bừa bãi, xây dựng môi trường sống (0,5) Câu (1 ) + Vai trò gan – Cân nồng độ chất dinh dưỡng máu (0,25) – Khử độc (0,25) + Để bảo...
 • 4
 • 450
 • 2
Bài tập vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng có đáp án thầy nguyễn bá tuấn

Bài tập vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng đáp án thầy nguyễn bá tuấn

... ng trình ng tròn bán kính b ng Gi i (S) tâm J (1,0 ,2) bán kính R =   ng th ng a vtcp u (1, ,  ) , (P) vuông góc v i a nên (P) nh n u làm vtpt Ph ng trình (P) d ng : x  y  z ... theo đ nên ta : ng tròn bán kính r = nên d( J , (P) ) = R2  r   D  5   2.0  2.(2)  D    D  5  V y m t ph ng : (P1) : x  y  z    (P2) : x  y  z    Bài Trong không ... p xúc v i m t c u (S) Gi i (S) tâm I(1; 1; 2), bán kính R = d VTCP u  (2;2;1) (P) // d, Ox  (P) VTPT n  u , i   (0;1; 2)  Ph ng trình c a (P) d ng: y  2z  D  1  D (P)...
 • 4
 • 513
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm sinh học phần các quy luật di truyền có đáp ánbài tập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật có dáp ánbài tập vật lý lớp 8 về công suấtbai tap ngu van lop 8 ve tinh thai tìnhbài tập vật lý lớp 8 về vận tốcbài tập vật lý lớp 8 về áp suấtbài tập vật lí lớp 8 về vận tốcnhững bài tập hoá học lớp 8 về dạng giải phương trình hoá họcbài tập vật lí về các định luật bảo toàn có đáp áncac dang bai tap lien quan den phuong phap toa do trong khong gian va dap antrac nghiem ve cac quy luat di truyen co dap ancâu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật viêt nam có đáp án rõ ràngbài tập về các thì trong tiếng anh lớp 8bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 6bài tập về các thì trong tiếng anh lớp 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ