1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Ngữ pháp tiếng Anh >

BÀI TẬP VỀ ĐỌC HIỂU HAY – CÓ ĐÁP ÁN

bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

... retreat 90.You have to move this box to make room the new TV set 91.I haven’t sent letters to her for a long time In fact we have lost touch each other 92.I’m very busy my lessons and tasks today ... 79.He’s very brave He’s not afraid anything 80.Our flat is the second floor of the building 81.I’m sorry I haven’t written you for so long 82.Women are used going places by themselves 83.Do ... holiday yourself? 87.There are many interesting places to visit the city, instance, the botanical garden or the art museum 88.Scientists cannot account the disappearance of the dinosaurs 89.The...
 • 3
 • 3,318
 • 270
Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

... told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She will have...
 • 4
 • 111,672
 • 6,020
bài tập về phần lập trình có đáp án đại học bách khoa

bài tập về phần lập trình đáp án đại học bách khoa

... sai  Phần khai báo tập tiêu đề thiếu chương trình C  Các lệnh C phải kết thúc dấu ;  Hàm main() thành phần bắt buộc chương trình C  Phần khai báo hàm nguyên mẫu không bắt buộc chương trình ... Phần 1: Trắc nghiệm  Cho biết (các) phát biểu SAI  Khi lập trình, đặt tên biến trùng với từ     khóa Tên biến ký tự số, không ký tự thể gán số nguyên vào biến ... Giải toán theo hướng tìm kiếm lời giải  Phân tích số tự nhiên thừa số nguyên tố Phần 2: Viết chương trình  Cấu trúc lập trình C  Tìm USCLN, BSCNN số nguyên a, b nhập vào từ bàn phím  In n phần...
 • 23
 • 1,217
 • 0
bài tập công suất điện hay có đáp án

bài tập công suất điện hay đáp án

... tiêu thụ điện cuộn dây điện trở r = 8Ω, tiêu thụ công suất P = 32W với hệ số công suất cos ϕ = 0, Điện đưa từ máy phát điện xoay chiều pha nhờ dây dẫn điện trở R = 4Ω Điện áp hiệu dụng hai ... giải : Gọi công suất điện nhà máy P , công suất tiêu thụ hộ dân P0.; điện trở đường dây tải R n số hộ dân cung cấp điện dùng dây siêu dẫn Công suất hao phí đường dây : ∆P = Theo ta P 2R U2 ... 4300 43 N1 Bài 11 Một máy hạ tỉ số =k .Điện trở cuộn sơ cấp r , điện trở cuộn thứ cấp r mạch N2 cuộn thứ cấp điện trở R Xem từ khép kín hao phí dòng điện phuco không đáng Công suất nhận...
 • 12
 • 903
 • 0
80 bài tập hình học 9 hay có đáp án

80 bài tập hình học 9 hay đáp án

... THANH V 012 694 85636 THCS TN HNG Tuyển tập 80 toán hình học lớp Ta CAB = 90 0 ( tam giác ABC vuông A); MDC = 90 0 ( góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn ) => CDB = 90 0 nh D A nhìn BC dới góc 90 0 nên A ... tròn ) => BID = 90 0 (vì BIC = 90 kính dây cung) hai góc kề bù); DE AB M => BMD = 90 0 INH THANH V 10 012 694 85636 THCS TN HNG Tuyển tập 80 toán hình học lớp => Tứ giác ADBE hình thoi hai đờng chéo ... 450 hay FAC = 450 (2) Từ (1) (2) suy FBC tam giác vuông cân F INH THANH V 12 012 694 85636 THCS TN HNG Tuyển tập 80 toán hình học lớp Theo BFC = 90 0 => CFM = 90 0 ( hai góc kề bù); CDM = 90 0 (t/c hình...
 • 31
 • 520
 • 1
BÀI TẬP VỀ OXIT, LƯU HUỲNH CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VỀ OXIT, LƯU HUỲNH ĐÁP ÁN

... phân Cu(NO3)2 C chưng cất phân đoạn không khí lỏng D nhiệt phân KClO3 xúc tác MnO2 Câu 19: Lưu huỳnh sôi 4500C, nhiệt độ lưu huỳnh tồn dạng pgân tử đơn nguyên tử? A ≥ 4500C B ≥ 14000C C ≥ 17000C ... tạo muối phi kim hợp chất số oxi hoá -2 , ta thu 7,8g muối, phi kim phi kim sau đây: HOCHOAHOC.COM – Chuyên trang hóa học A Clo B flo C Lưu huỳnh D kết khác Câu26: bình, bình đựng dung dịch ... Br2, H2S Câu15: Dãy chất sau tính oxi hoá? A O2, SO2, Cl2, H2SO4 B S, F2, H2S, O3 C O3, F2, H2SO4, HNO3 D.HNO3, H2S, SO2, SO3 Câu16: Dãy chất sau vừa tính khử vừa tính oxi hoá? A Cl2, SO2,...
 • 7
 • 1,147
 • 20
BÀI TẬP VỀ KINH TẾ LƯỢNG CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VỀ KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN

... Giá trò R2 đựơc so sánh từ mô hình không? Tại sao? Bạn làm để so sánh chúng chúng đựơc so sánh từ dạng tại? KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP (Phương sai thay đổi) Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati ... hàng hóa thay mối liên hệ với nên làm cho mô hình kết sai lệch, tượng đa cộng tuyến xảy KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP Bài 2: Bài tập 9.2, Gujarati (2003), trang 324 - 20 - Y: số làm ... tăng - 17 - Bài 5: Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (Table 7.9) Rõ “Đa cộng tuyến” Y: tiêu dùng thòt gà / lượng cầu X2: thu nhập khả dụng thực tế X3: giá bán lẻ thực X4: giá bán lẻ thòt...
 • 44
 • 1,172
 • 0
TỔNG hợp lý THUYẾT và bài tập về cụm ĐỘNG từ có đáp án

TỔNG hợp lý THUYẾT và bài tập về cụm ĐỘNG từ đáp án

... ( a pen) : viết (bút) - would rather : thích ( I would rather = I'd rather .) II/ BÀI TẬP CỤM ĐỘNG TỪ CÓ ĐÁP ÁN Multiple choice Do you want to stop in this town, or shall we _? A turn on B ... situation) : thích nghi vào hoàn cảnh - to add s.th to another : thêm vật vào vật khác - to adhere to : đính vào, bám vào - to agree with s.o : đồng ý với - to aim at : nhắm vào - to argue with s.o ... : ghé thăm, rẽ vào thăm, ghé chơi - to drop in on s.o : ghé vào thăm ai, tạt vào thăm - to drop out : thôi, bỏ, rút (chân) khỏi - to drop s.o a line : viết cho vài dòng, viết vài hàng - to ear...
 • 37
 • 4,472
 • 16
Bài tập về bất đẳng thức có đáp án

Bài tập về bất đẳng thức đáp án

... 21 −3= 51  −3  Bài 25: Chứng minh bất đẳng thức: 2 a + b +1 ≥ ab + a + b Giải: Nhân hai vế với 2, đưa tổng cuuả ba bình phương Bài 26: Chứng minh a,b,c độ dài ba cạnh tam giác p nửa chu vi ... ⇒ dpcm a ⇔ 2 chứng minh 3(a + b + c ) + 2abc < 18 hay không? Bài 40: Cho a, b, c độ dài cạnh tam giác chu vi Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc Giải: 2 a ≥ a − (b ... 12⇒ dpcm Bài 18: Cho a, b, c > 0, chứng ming rằng: 1 + a b c + 1  1 ≥3 + +   a + 2b b + 2c c + 2a  Giải: a + b + b ≥ ; + a +≥ 2b b c + c b + 2c ; + c a + a ≥ c + 2a cộng ba bất đẳng thức =>đpcm...
 • 27
 • 1,223
 • 2
BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

... isopropylbenzen (2 ), acrilonitrin (3 ), glyxin (4 ), vinyl axetat (5 ) Các chất khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (1 ), (2 ) (3 ) B (1 ), (2 ) (5 ) C (1 ), (3 ) (5 ) D (3 ), (4 ) (5 ) Câu 25(KB-12): Các polime ... ngưng A (1 ), (3 ), (6 ) B (3 ), (4 ), (5 ) C (1 ), (2 ), (3 ) D (1 ), (3 ), (5 ) Câu 15(KB-10): Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 loãng, nóng A tơ capron; nilon-6,6, polietylen B poli (vinyl axetat); ... axetat) (6 ) tơ nilon-6,6 Trong polime trên, polime bị thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm A (2 ) ,(3 ) ,(6 ) B (2 ) ,(5 ) ,(6 ) C (1 ) ,(4 ) ,(5 ) D (1 ) ,(2 ) ,(5 ) Câu 17(KA-11): Sản phẩm hữu phản ứng sau không...
 • 15
 • 3,094
 • 2
Bài tập Hoá sinh học hay có đáp án dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng

Bài tập Hoá sinh học hay đáp án dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng

... BÀI TẬP HOÁ SINH HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ ĐÁP ÁN Câu Vitamin là: a Nhưng chất hữu chất hóa học giống nhau, hoạt tính sinh học, cần thiết cho sinh trưởng phát triển b Nhưng chất hữu ... chất hóa học khác nhau, hoạt tính sinh học, th nhu cầu thấp,đặc biệt cần thiết cho sinh trưởng phát triển c Nhưng chất hữu chất hóa học tương tự nhau, hoạt tính sinh học, thể nhu ... thể nhu cầu thấp d Nhưng chất hữu chất hóa học khác nhau, hoạt tính sinh học, thể nhu cầu thấp, cần thiết cho sinh trưởng phát triển Câu Vitamin loại ? a loại c loại b loại d loại...
 • 34
 • 1,378
 • 1
Lý Thuyết và bài tập đảo ngữ cực hay có đáp án

Lý Thuyết và bài tập đảo ngữ cực hay đáp án

... millionaire?” V Đảo ngữ câu điều kiện (Inversion in Conditional Sentences) Trong câu điều kiện ta thực đảo ngữ mệnh đề với If (If clause) Với loại câu điều kiện,ta cách đảo ngữ riêng a Đảo ngữ câu ... sử dụng dạng đảo ngữ này, ta dùng  động từ chuyển động như” climb, come, fly,go, hang, lie, run, sit, stand…  Thường dùng dạng đảo ngữ động từ khứ đơn giản  Trong trường hợp đảo ngữ này, không ... with my own eyes, I wouldn't have believed it Notes: Với câu điều kiện phủ định, đảo ngữ ta để NOT sau chủ ngữ VI Đảo ngữ sau cụm trạng từ phƣơng hƣớng vị trí: ( Inversion after adverbial phrases...
 • 14
 • 2,503
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về câu đảo ngữ có đáp ánbài tập về oxi lưu huỳnh có đáp ánbài tập về con lắc đơn có đáp ánbài tập về crom sắt đồng có đáp ánbài tập về pin điện hóa có đáp ánbài tập điện xoay chiều hay có đáp ánbài tập về amin và aminoaxit có đáp ánbài tập về nhấn trọng âm có đáp ánbài tập về phần đảo ngữ có đáp ánbài tập về kim loại kiềm có đáp ánbai tap ve cau dieu kien có đáp ánbài tập về câu gián tiếp có đáp áncác dạng bài tập về câu điều kiện có đáp ánbai tap ve vecto lop 10 co dap anbài tập về câu ao ước có đáp ánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP