1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kỹ thuật >

Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác.

đề cương NCKH điều tra, đánh giá, hiện trạng các hoạt động tái chế nhựa phế liệu của làng nghề triều khúc

đề cương NCKH điều tra, đánh giá, hiện trạng các hoạt động tái chế nhựa phế liệu của làng nghề triều khúc

... thức tái chế làng nghề để giảm thiểu tác động tới môi trường - Mục tiêu cụ thể - Điều tra, đánh giá, trạng hoạt động sản xuất nhựa tái chế làng nghề Triều Khúc - Điều tra, đánh giá nhận thức nhựa ... bên cạnh nhiều vấn đề bất cập tới môi trường Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung Điều tra, đánh giá, trạng hoạt động tái chế nhựa phế liệu làng nghề Triều Khúc Tổng hợp đưa số liệu mới, tìm hiểu ... nhựa tái chế người lao động làng nghề Triều Khúc - Điều tra, đánh giá nhận thức an toàn vệ sinh lao động người lao động làng nghề Triều Khúc - Đề xuất giải pháp nâng cao ý thức người dân lao động...
 • 7
 • 409
 • 2
Điều tra đánh giá đề xuất các giải pháp cũng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số

Điều tra đánh giá đề xuất các giải pháp cũng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số

... pháp củng cố nâng cao chất lợng hệ thống trị sở vùng dân tộc thiểu số đợc hiểu nh nào? Giải pháp củng cố nâng cao chất lợng hệ thống trị sở vùng dân tộc thiểu số hệ thống phơng pháp giải liên quan ... thức nâng cao hiệu lực hoạt động thành tố hệ thống trị cấp sở Nhiệm vụ Dự án Điều tra nghiên cứu, đánh giá đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao chất lợng hệ thống trị sở vùng dân tộc thiểu số nh ... thực trạng tình hình hệ thống trị vùng dân tộc thiểu số, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lợng hệ thống trị sở vùng dân tộc thiểu số nớc ta theo tinh thần Nghị...
 • 192
 • 312
 • 0
nghiên cứu đánh giá hiệu quả các giải pháp bảo vệ mái đê biển hiện có và đề xuất giải pháp hợp lý

nghiên cứu đánh giá hiệu quả các giải pháp bảo vệ mái đê biển hiện đề xuất giải pháp hợp lý

... NễNG THễN TRNG I HC THU LI ********** Lấ KHC LNG NGHIÊN CứU đáNH GIá HIệU QUả CáC giải PHáP Bảo Vệ MáI đê BIểN HIệN Đề XUấT GIảI PHáP HợP LUN VN THC S K THUT Chuyờn ngnh: XY DNG CễNG ... hiu qu cỏc gii phỏp bo v mỏi bin hin cú v xut gii phỏp hp nhm nghiờn cu, ỏnh giỏ, tớnh toỏn nhm xỏc nh c gii phỏp bo v mỏi bin hp lý, gúp phn vo cụng tỏc phũng chng lt, bóo v gim nh thiờn ... gi hon thnh lun ny Tỏc gi cng xin c cm n gia ỡnh, cỏc bn bố v ng nghip V Qun ngun nc & nc sch nụng thụn, Cc Qun iu & Phũng chng lt bóo ó giỳp , ng viờn v to iu kin tỏc gi hon thnh lun ny...
 • 137
 • 728
 • 1
ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM BIỂN CỦA TỈNH CÀ MAU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KĨ THUẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRỂN CHO CÁC LOẠI HÌNH NUÔI TÔM VÀ SẢN XUẤT GIỐNG TÍCH HỢP CHO TỈNH CÀ MAU

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM BIỂN CỦA TỈNH CÀ MAU, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KĨ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRỂN CHO CÁC LOẠI HÌNH NUÔI TÔM SẢN XUẤT GIỐNG TÍCH HỢP CHO TỈNH CÀ MAU

... nhiệm đề tài: Điều tra đánh giá trạng nghề nuôi tôm biển tỉnh Mau Đề xuất quy trình kỹ thuật định hớng phát triển cho loại hình nuôi sản xuất giống thích hợp cho tỉnh Mau Đề tài có phối hợp ... luận A Hiện trạng nghề nuôi tôm tỉnh Mau: Đánh giá chung trạng nghề nuôi tôm sản xuất giống nhân tạo Mau năm 1997-1998: Nghề nuôi tôm Mau có thuận lợi có diện tích nuôi tôm lớn ... đề xuất quy trình quỹ thuật bớc thích hợp cho loại hình nuôi sản xuất giống Mau Từ tỉnh đợc tách vào năm 1997, ngành thuỷ sản Mau cần có đánh giá trạng t vấn giải pháp làm sở cho việc quy...
 • 57
 • 442
 • 0
Báo cáo khoa học : Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành da giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp da giầy

Báo cáo khoa học : Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành da giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp da giầy

... chung ngành công nghiệp da giầy 1.1 1.2 1.3 Một số khái niệm bảo vệ môi trờng Tổng quan ngành công nghiệp thuộc da ô nhiễm môi trờng Tổng quan ngành công nghiệp chế biến sản phẩm da ô nhiễm môi ... môi trờng Trang 2 10 4.1 4.2 4.3 Chơng II - giải pháp kỹ thuật bảo vệ môI trờng ngành da giầy Quản lý nội vi Thay nguyên vật liệu Tối u hoá trình sản xuất Bổ xung thiết bị Biện pháp bảo vệ khí hậu ... S dng mựn bo da v dim da thuc lm cỏctụng da: Ngi ta xay nghin da thnh dng si, sau ú ho trn thờm cỏc S tay hng dn bo v mụi trng ngnh Da - Giy 37 Mó s: 13.08/HMT-KHCN Vin Nghiờn cu Da - Giy cht...
 • 79
 • 1,570
 • 3
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành da giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp da giầy

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành da giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp da giầy

... vấn trực phiếu điều tra môi trờng doanh nghiệp da giầy nớc Điều tra đánh giá trạng môi trờng ngành Da Giầy; xây dựng sổ tay hớng dẫn bảo vệ môi trờng cho doanh nghiệp ngành Da- Giầy - ThS Nguyễn ... năm 1992, ngành da giầy xut khu đợc triệu USD liên tục tăng trởng Điều tra đánh giá trạng môi trờng ngành Da Giầy; xây dựng sổ tay hớng dẫn bảo vệ môi trờng cho doanh nghiệp ngành Da- Giầy - ThS ... t nớc thực tế ngành da sản xuất 87 triệu sqft da thành phẩm Điều tra đánh giá trạng môi trờng ngành Da Giầy; xây dựng sổ tay hớng dẫn bảo vệ môi trờng cho doanh nghiệp ngành Da- Giầy - ThS Nguyễn...
 • 104
 • 1,019
 • 4
Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

... quy mụ rụng tai xa Minh huyờn Yờn Binh - Nhm nõng cao nng xuõt va chõt lng bi Minh 1.3 Yờu cõu - iờu tra anh gia iờu kiờn kinh tờ xa hụi, san xuõt nụng nghiờp cua xa Minh - iờu tra, anh gia tinh ... Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghp, sn xut cõy n qu v cõy bi ti xó i Minh huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi - Theo dừi, ỏnh giỏ c im sinh hc ca 15 cõy bi u dũng ti xó i Minh ... Trng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn Cu M - xó i Lờ Vn ụ Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Lu c Dng Minh - huyn Yờn Bỡnh tnh Yờn Bỏi Thụn ng Danh - xó i Bựi Vn Lc Minh...
 • 66
 • 1,149
 • 4
Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn các tỉnh tây nguyên và đề xuất phương án quy hoạch, xử lý chất thải rắn đến 2020

Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn các tỉnh tây nguyên đề xuất phương án quy hoạch, xử lý chất thải rắn đến 2020

... vụ phận đề tài nghiên cứu Điều tra, đánh giá trạng thu gom xử chất thải rắn tỉnh Tây nguyên đề xuất phương án quy hoạch, xử quản chất thải rắn phù hợp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm ... NGƯỜI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN PHÙ HỢP ĐẾN NĂM 2020 TS Trần Trung Dũng TS Trần Trung Dũng CHUYÊN ĐỀ SỐ: … ĐÁNH GIÁ ... chuyên đề: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK Đề tài: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Điều tra, đánh giá trạng thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn tỉnh...
 • 31
 • 606
 • 5
Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn kâm sân, tiểu khu 286, xã hồng hạ, hương trà

Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn kâm sân, tiểu khu 286, xã hồng hạ, hương trà

... thnh r ng t i khu v c ủi u tra .9 B ng Cỏc ch tiờu lõm h c t i khu v c ủi u tra 10 B ng S n l ng r ng t i khu v c ủi u tra 10 B ng Bi u ủo ủ m t i khu v c ủi u tra ... B ng Bi u ủo ủ m t i khu v c ủi u tra Tên lô: r ng c ng ủ ng Tên khoảnh: Tiểu khu: .286 Trạng thái rừng: r ng t nhiờn nghốo phỏt tri n trờn nỳi ủ t Thôn (bản):Kõm Sõm Xã: H ng h Huyện: A l ... 9,595 38 Bi u ủi u tra cỏc cõy tỏi sinh BIểU ĐO ĐếM CáC LOàI CÂY Gỗ RừNG Tự NHIÊN tái sinh Tên lô: Tiểu khu: 286 Trạng thái rừng: r ng t nhiờn nghốo phỏt tri n trờn nỳi ủ t Thôn (bản):Kõm Sõm...
 • 41
 • 426
 • 0
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường của ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản tại hải phòng

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường của ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản tại hải phòng

... NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỂ BIÊN THUỶ SẢN CỦA HẢI PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tri ệu Sự PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM Trong năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến ... thải 3.3.1.1 Nước thải chế biến đông lạnh Nước thải xí nghiệp chế biến thuỷ sản phần lớn nước thải trình sản xuất Công nghệ chế biến thuỷ sản đòi hỏi phải sử dụng nhiều nước trình xử lý, chế biến ... điều tra , cách ều tra ền ^ Tiến hành điều tra theo phiếu điều tra xây dựng Gửi phiếu ều tra đến Sở Thuỷ sản, Sở Thuỷ sản gửi phiếu ều tra trước đến doanh nghi ệp chế biến thuỷ sản để doanh nghiệp...
 • 68
 • 251
 • 0
điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

... trên, tiến hành thực đề tài: Điều tra, đánh giá trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước địa bàn thị Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 1.1 Mục tiêu đề tài Điều tra, đánh giá ... hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước Do đó, việc điều tra, thống kê, đánh giá trạng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoạt động xả nước thải vào nguồn nước ... động khai thác, sử dụng nước địa bàn thị Cửa Lò 41 3.2.1 Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt 41 3.2.3 Hiện trạng chất lượng nguồn nước 46 3.3 Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước...
 • 107
 • 740
 • 2
Điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh, quản lý và đề xuất các giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà tĩnh

Điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh, quản lý đề xuất các giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà tĩnh

... chọn đề tài Điều tra, đánh giá trạng phát sinh, quản đề xuất giải pháp thu gom, xử rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Tĩnh Mục tiêu đề tài Đánh giá trạng thu gom, xử chất thải ... sinh hoạt địa bàn thành phố Tĩnh đề xuất giải pháp khắc phục vấn đề tồn Nội dung đề tài - Đánh giá trạng phát sinh, thu gom, xử rác thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Tĩnh - Đánh giá ... giá thu n lợi, khó khăn, tồn công tác quản lý, thu gom, xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Tĩnh - Đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế tồn công tác quản lý, thu gom, xử rác thải...
 • 110
 • 540
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dieu tra danh gia hien trang san xuat lua mot so xađiều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây bưởi đại minh huyện yên bình tỉnh yên báđiều tra đánh giá hiện trạng xây dựng định hướng chiến lược và xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ trên địa bàn thành phố hải phòngđiều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt huyện vũ thư tỉnh thái bìnhđiều tra đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng lsnghiên trạng các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng nguyên sinh việt nam và tây nguyênđề tài điều tra đánh giá tình trạng thể chất và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thể lực chung của người việt nam giai đoạn i từ 620 tuổiđiều tra đánh giá thực trạng canh tác nương rẫy các tỉnh tây nguyênđánh giá hiện trạng các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hộiphụ lục 04 tổng hợp kết quả điều tra đánh giá thực trạng năng lực của cbqlkhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạnđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông baloi noi dau ve khao sat va danh gia dua ra cac giai phap nham nang cao hieu qua hoat dong cua van phong trong cong tac kiem soat va to chuc va thuc hien cac van ban cua mot co quan cu theđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở xã đồng rui huyện tiên yên tỉnh quảng ninhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ