0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân hiện đại và phong trào công nhân ở các nước tư bản phát triển trong giai đoạn hiện nay

LUẬN VĂN: Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay Thực trạng và triển vọng pot

LUẬN VĂN: Giai cấp công nhân các nước bản phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay Thực trạng triển vọng pot

... công nhân nước phát triển - Phần thứ hai: Thực trạng giai cấp công nhân nước phát triển từ sau năm 1991 đến - Phần thứ ba: Đặc trưng triển vọng giai cấp công nhân nước phát triển hai ... 39 Thực trạng giai cấp công nhân nước phát triển từ sau năm 1991 đến I Sự thay đổi cấu, số lượng chất lượng giai cấp công nhân nước phát triển Các nước TBPT nôi GCCN đại PTCN công đoàn nước ... thực đề tài Giai cấp công nhân nước phát triển từ sau chiến tranh lạnh đến - Thực trạng triển vọng Đối ng, phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu đối ng...
 • 161
 • 1,091
 • 8
những đặc điểm chủ yếu của chi nhánh công ty may việt tiến tại hà nội

những đặc điểm chủ yếu của chi nhánh công ty may việt tiến tại hà nội

... Minh, giới .Chi nhánh Nội đơn vị trực Thuộc công ty 1.1.2 Quá trình hình thành Chi nhánh công ty may Việt Tiến Nội Không chi m lĩnh thị trờng thành phố Hồ Chí Minh ,công ty may Việt Tiến muốn ... công ty may Việt Tiến định chuyển đổi cửa hàng giới thiệu tiêu thụ sản phẩm Nội thành Chi nhánh Công ty May Việt Tiến Ngày 08/12/1998 trụ sở giao dịch chuyển địa điểm 57 A Phan Chu Trinh ... chí tốt hàng ngoại nhập.Vì ngời tiêu dùng lấy lại niềm tin vào hàng sản xuất nớc, đặc biệt hàng may mặc chi nhánh công ty may Việt Tiến Nhóm khách hàng tiêu thụ lợng hàng lớn cho chi nhánh thông...
 • 11
 • 988
 • 1
Những đặc điểm chủ yếu của triết học Trung Quốc cổ đại

Những đặc điểm chủ yếu của triết học Trung Quốc cổ đại

... nước Những tư tưởng triết học triết học Trung Quốc cổ đại: Nền triết học Trung Quốc cổ đại từ thời Xn thu-chiến quốc trừ trường phái Âm dương xuất trước Nội dung học thuyết triết học Trung Quốc ... ƠN THI Đặc điểm triết học Ấn độ Trung Quốc cổ đại Những tư tưởng triết học phép biện chứng triết học Ấn độ Trung Quốc cổ đại Đánh giá đóng góp cho phát triển phép biện chứng lịch sử triết học qua ... triển triết học sau Cùng với triết học Ấn độ Trung Quốc cổ đại, triết học cổ đại Hy Lạp góp phần định hình thành xu hướng, trường phái chủ đạo lịch sử triết học qua thời đại triết học Mac xít...
 • 30
 • 5,382
 • 58
Những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

... 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI NGÔ, ĐINH, TIỀN LÊ, LÝ VÀ TRẦN (Từ kỷ X đến kỷ XV) 1.1 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời Ngô, Đinh, Tiền Lê 1.2 Những đặc điểm chủ yếu ... điểm chủ yếu luật hình thời nhà Lý (1010 - 1225) 1.3 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời nhà Trần (1225 - 1400) 17 Chương 2: 23 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI HẬU LÊ (Từ ... sắc luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến để rút kinh nghiệm quý báu đúc kết qua hàng nghìn năm ông cha cần thiết đồng thời...
 • 90
 • 1,587
 • 1
ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN PHÁT TRIỂN

ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CÁC NƯỚC BẢN PHÁT TRIỂN

... A-/ Điều chỉnh kinh tế nhà nớc nớc t phát triển I-/ Nhà nớc điều chỉnh vận động kinh tế đòi hỏi khách quan giai đoạn đại chủ nghĩa t bản: 1-/ Một số t tởng kinh tế tính khách quan vai trò điều chỉnh ... Toàn công cụ điều chỉnh kinh tế Nhà nớc tạo thành kết cấu hữu hệ thống điều chỉnh kinh tế Song máy công cụ điều chỉnh kinh tế phản ánh mặt thiết chế tổ chức hệ thống điều chỉnh kinh tế Để hoàn ... vốn có Vai trò Nhà nớc đợc thể toàn kinh tế quốc dân, vạch đờng hớng phát triển điều chỉnh vận động kinh tế theo định hớng đó, hoạt động điều chỉnh kinh tế Nhà nớc t thành điều kiện bản, quan trọng...
 • 11
 • 493
 • 0
Điều chỉnh kinh tế của nhà nước ở các nước tư bản phát triển

Điều chỉnh kinh tế của nhà nước các nước bản phát triển

... chnh kinh t ca Nh nc cỏc nc t bn phỏt trin: Điều chỉnh kinh tế Nhà nớc nớc t phát triển: Nn kinh t ca cỏc nc t bn phỏt trin (tr M) sau chin tranh th gii th hai u b tn phỏ nng n Nhim v phc hi kinh ... cụng c gii phỏp kinh t c th ch hoỏ thnh cỏc chớnh sỏch kinh t ca Nh nc 2-/Bộ mỏy iu chnh kinh t ca Nh nc cỏc nc t bn phỏt trin: Bộ máy điều chỉnh kinh tế Nhà nớc nớc t phát triển: Hot ng iu ... điều chỉnh vận động kinh tế đòi hỏi khách quan giai đoạn đại chủ nghĩa t bản: 1-/Một s t tng kinh t c bn v tớnh khỏch quan v vai trũ iu chnh kinh t ca Nh nc t bn hin i: Một số t tởng kinh tế tính...
 • 14
 • 548
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Vai Trò xu hướng phát triển của các ngành sản xuất truyền thống các nước bản phát triển " pot

... qua nghiên cứu khảo sát thực tế sản xu t TBCN, ngành sản xu t chủ yếu, thấy trớc đây, thời gian tới ngành sản xu t truyền thống tiếp tục đóng vai trò quan trọng sản xu t nói chung kinh tế TBCN nói ... KHKT công nghệ, cấu nh vị trí ngành sản xu t truyền thống có thay đổi lớn, Mỹ, song thực tế cho thấy ngành sản xu t, lĩnh vực cha thể thay ngành sản xu t truyền thống Tuy nhiên, phải nhận thấy ... lên Song, vài thập kỷ tới ngành cha thể thay đợc ngành sản xu t công nghiệp truyền thống giới nói chúng, nớc TBCN nói riêng Phân tích xu hớng phát triển ngành công nghiệp, có ngành sản xu t ô tô...
 • 10
 • 654
 • 0
Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển

Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành pháp các nước bản phát triển

... nên nước Mỹ lần không trúng ghế Ủy viên Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc Vượt khỏi giới hạn “tự báo chí”, truyền thông đại chúng trở thành đối ng hoạt động pháp Sự phát triển TTĐC với cách ... công chúng [4, tr.64] Deleted: TTDC Truyền thông đại chúng tham gia theo dõi, hỗ trợ quan pháp trình khởi tố, điều tra, xét xử Không mở đường cho hoạt động pháp, TTĐC nguồn cung cấp thông ... động uy tín tổ chức truyền thông Tóm lại, TTĐC ngành pháp thiết chế đặc thù, có vai trò chức riêng biệt hệ thống trị phương Tây Điều làm cho mối quan hệ ngành pháp với TTĐC vừa có tính...
 • 18
 • 410
 • 0
ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN PHÁT TRIỂN, LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CÁC NƯỚC BẢN PHÁT TRIỂN, LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

... A-/ Điều chỉnh kinh tế nhà nớc nớc t phát triển I-/ TíNH TấT YếU KHáCH QUAN CủA VIệC ĐIềU CHỉNH Cơ sở thực tiễn điều chỉnh kinh tế nhà nớc t Bản phát triển 1.1.Những tiêu ... điều chỉnh kinh tế Nhà nớc nớc t phát triển: a Khu vực sản xuất thuộc sở hữu Nhà n ớc: Trên giác độ kinh tế đối tợng diều chỉnh kinh tế, thúc đẩy vận động kinh tế, nhà nớc hớng hoạt động kinh tế ... cấu hệ thống điều chỉnh kinh tế Nhà nớc t đặc quyền đại hệ thống điều tiết, thiết chế tổ chức thuộc máy Nhà nớc với hệ thống công cụ giải pháp kinh tế đợc thể chế hoá thành sách kinh tế Nhà nớc...
 • 20
 • 2,498
 • 0
Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.doc.DOC

Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.doc.DOC

... I Quản nhà nớc kinh tế 1.Khái niệm quản nhà nớc kinh tế a.Khái niệm Quản nhà nớc kinh tế quản l của nhà nớc toàn kinh tế quốc dân quyền lực nhà nớc thông qua chế quản kinh tế nhằm ... nhà nớc kinh tế Nói theo nghĩa đặc điểm quản nhà nớc kinh tế quản nhà nớc doanh nghiệp quản vĩ mô, quản quyền lực nhà nớc quản nhằm mục tiêu kinh tế xã hội quốc gia Quản nhà ... đợc chất chủ nghĩa xã hội 2 .Đặc điểm quản nhà nớc kinh tế a quản nhà nớc kinh tế quản vĩ mô kinh tế nhiêm vụ chủ yếu quản vĩ mô kinh tế đảm bảo cân đối bình diện tổng thể kinh tế, tạo...
 • 11
 • 9,603
 • 19
552 Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế & quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

552 Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế & quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

... nhà nớc kinh tế Nói theo nghĩa đặc điểm quản nhà nớc kinh tế quản nhà nớc doanh nghiệp quản vĩ mô, quản quyền lực nhà nớc quản nhằm mục tiêu kinh tế xã hội quốc gia Quản nhà ... I Quản nhà nớc kinh tế 1.Khái niệm quản nhà nớc kinh tế a.Khái niệm Quản nhà nớc kinh tế quản l của nhà nớc toàn kinh tế quốc dân quyền lực nhà nớc thông qua chế quản kinh tế nhằm ... đợc chất chủ nghĩa xã hội 2 .Đặc điểm quản nhà nớc kinh tế a quản nhà nớc kinh tế quản vĩ mô kinh tế nhiêm vụ chủ yếu quản vĩ mô kinh tế đảm bảo cân đối bình diện tổng thể kinh tế, tạo...
 • 11
 • 1,170
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: những đặc điểm chủ yếu của cổ phiếu thườngnhững đặc điểm chủ yếu của văn hóa đông sơnnhững đặc điểm chủ yếu của fdi trên thế giớinhững đặc điểm chủ yếu của thời đại ngày naynhững đặc điểm chủ yếu của công tyđặc điểm chủ yếu của hàng thủ công mỹ nghệđề tai gia cấp công nhân các nước tư bản phát triểnđặc điểm chủ yếu của triết học phương đôngđặc điểm chủ yếu của dân tộc việt namđặc điểm chủ yếu của cổ phiếu thườngđặc điểm chủ yếu của một dự án đầu tưđặc điểm chủ yếu của các dân tộc việt namnhững dặc điểm chủ yếu phật giáo ở việt namphân tích những đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kỳ trước đổi mớiđặc điểm chủ yếu của nền kinh tế thị trườngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ