0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 10/1930 VỚI LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 2/1930

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

... Cách mạng Tháng Tám 1945 cho nhiều học vô quý báu Lúc phát động Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Đảng ta có khoảng năm nghìn đảng viên, số nhỏ bé so với tổng số dân nước ta lúc vào khoảng 20 triệu người ... tạo CN mac vào hoan cảnh cụ thể nước ta 4/ lý luận thực tiển chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH sợi đỏ xuyên suốt trình CMVN: Lý luận: CNXH đem lại sống ấm no, hạnh phúc  CNXH dựa vào quan điểm ... toàn dân ta sức phấn đấu đến năm 20 10 đưa đất nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 20 20 Việt Nam trở thành nước công nghiệp...
 • 8
 • 103,088
 • 1,253
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

... Cách mạng Tháng Tám 1945 cho nhiều học vô quý báu Lúc phát động Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Đảng ta có khoảng năm nghìn đảng viên, số nhỏ bé so với tổng số dân nước ta lúc vào khoảng 20 triệu người ... tạo CN mac vào hoan cảnh cụ thể nước ta 4/ lý luận thực tiển chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH sợi đỏ xuyên suốt trình CMVN: Lý luận: CNXH đem lại sống ấm no, hạnh phúc  CNXH dựa vào quan điểm ... toàn dân ta sức phấn đấu đến năm 20 10 đưa đất nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 20 20 Việt Nam trở thành nước công nghiệp...
 • 8
 • 2,328
 • 9
SO SÁNH KHÁI NIỆM PHÁP TRỊ VỚI PHÁP QUYỀN

SO SÁNH KHÁI NIỆM PHÁP TRỊ VỚI PHÁP QUYỀN

... khác cai trị luật Tôi không đồng ý với tác giả Nguyễn Đăng Dung việc diễn giải khái niệm nhân trị để nhấn mạnh khác biệt với khái niệm pháp trị việc khẳng định người khởi xướng thuyết pháp trị Hàn ... Vậy pháp trị? Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Dung pháp trị thuyết cai trị pháp luật Hàn Phi Tử khai sinh đối lập với nhân trị (nhân trị chia thành hai loại: loại độc tài (do người cai trị) tập đoàn trị ... lịch sử tư tưởng trị cổ đại Trung Quốc5 Như vậy, pháp quyền pháp trị hai thứ khác Và để làm sang tỏ khác này, xin sâu phân tích số tiêu chí để phân biệt khái niệm pháp quyền pháp trị lí luận lẫn...
 • 4
 • 5,667
 • 99
Tiểu luận tài chính ngân hàng và sự phát triển: Phân tích và so sánh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại ngân hàng TCMP công thương Việt Nam và ngân hàng TMCP quân đội

Tiểu luận tài chính ngân hàng và sự phát triển: Phân tích và so sánh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại ngân hàng TCMP công thương Việt Nam và ngân hàng TMCP quân đội

... hội lớn cho Ngân hàng thương mại có chiến lược, định hướng phù hợp B Phương pháp nghiên cứu Thống kê, so sánh, phân tích thực t rạng hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ t ại ngân hàng TMCP (Qua ... 6.1" hàng th ương mại 1.1.1 Doanh nghiệp vừa n hỏ: 1.1.2 Hoạt động cho vay DNV&N Ngân hàng t hương mại II Thực trạng hoạt động cho vay DNV&N Ngân hàng TMCP Công ... tác động) Qua đưa nhận định, đánh giá tổng hợp I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HO ẠT ĐỘ NG CHO VAY ĐỐI VỚI DNV&N 1 Hoạt động cho vay doanh nghi ệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1 Doanh nghi ệp vừa nhỏ: ...
 • 26
 • 702
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p10 pptx

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p10 pptx

... cha khụng i Khi ỏp sut hai bờn cõn bng, van NRD li úng S kt hp ca van KVR v NRD m bo t c s iu chnh ỏp sut ngng t theo ý mun, m bo ỏp sut ngng t luụn luụn ln hn chỳt ớt so vi ỏp sut bỡnh cha, ... Tuy nhiờn KVR ch trỡ ỏp sut ngng t, cũn ỏp sut bỡnh cha v ỏp sut trc van tit lu cha c iu chnh Cú hai phng phỏp trỡ ỏp sut bỡnh cha l : - Lp t bỡnh cha phũng mỏy m, ni cú nhit khụng quỏ thp ụng ... nú cú th lm vic bỡnh thng, t ng khụng cn cụng nhõn hnh theo dừi phc v Nhng dng c t ng thc hin hai chc nng chớnh : - Cp y v u n (cú th theo chng trỡnh hoc chu k) mụi cht lng cho thit b bay hi...
 • 5
 • 391
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p9 ppt

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p9 ppt

... bay hi hoc bỡnh tỏch lng trờn tuyn ng hỳt mỏy nộn Do tớnh cht quan trng c bit ny m thng s dng ti hai hoc ba rle mc lng cho cựng mt bỡnh tỏch lng hoc bay hi 3.2.4.3 Nguyờn tc cu to h thng bo v (Chui ... tỏc ng v ngt mch mỏy nộn 3.2.4.4 Bo v mỏy nộn trc vớt Bo v mỏy nộn trc vớt khụng khỏc bit nhiu so vi bo v mỏy nộn pittụng Khỏc bit c bn l mỏy nộn trc vớt cú vũng tun hon du, nờn mỏy nộn trc ... khụng khớ ln ngi ta s dng nc tun hon qua thỏp gii nhit Khi s dng nc tun hon ta cú kh nng s dng hai dng iu chnh khng ch nhit v ỏp sut ngng t cn thit : Bypass nc gii nhit v iu chnh tc qut giú...
 • 5
 • 378
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p8 ppsx

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p8 ppsx

... trc vớt, nng sut lnh cú th iu chnh c vụ cp t 100% xung n 10% nh iu chnh trt b trớ bờn di song song vi hai vớt Khi trt dch chuyn cng nhiu sang bờn phi, lu lng hi nộn quay li ca hỳt cng ln, nng ... cao Tớn hiu ỏp sut thng ly trờn np pittụng hoc trc van chn u y Rle ỏp sut cũn gi l Pressostat hoc PC (Pressostat Controler) 155 Tặ ĩNG HOẽA QUAẽ TRầNH NHIT - PHệN III b Bo v ỏp sut u hỳt LPC (Low ... nng lng cng hn hn Ngoi b iu khin bin tn cũn cú nhng u im khỏc nh : - Khi ng, dũng ng thp hn nhiu so vi ng trc tip LRA = 7FLA (Locked Rotor Amperes = ln Full Load Amperes), ng / (= 4FLA) ú khụng...
 • 5
 • 328
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p7 pps

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p7 pps

... ln Lỏ X ngc Lỏ X ngc Vụ cp 3.2.2.1 úng ngt mỏy nộn ON-OFF Phng phỏp úng ngt mỏy nộn kiu iu chnh hai v trớ ON-OFF thng s dng cỏc h thng lnh nh v rt nh, ng c mỏy nộn thng nh hn 20 kW ng dng c bit ... cỏc loi mỏy nộn nh dao ng sai s ln, khụng ỏp dng c cho yờu cu chớnh xỏc cao Cỏc dng c iu chnh hai v trớ cho mỏy nộn thng l rle nhit , rle ỏp sut thp Trong cỏc h thng lnh nh m thit b tit lu l ... Do hi bỡnh cha cao ỏp ch cú nhit ngng t nờn hũa trn vi hi t bỡnh bay hi cú nhit thp hn nhiu so vi x hi núng trc tip t u y v Nh vy cú th tit kim c ton b h thng phun lng vi van tit lu tay, van...
 • 5
 • 277
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p6 ppt

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p6 ppt

... nhiều so với hệ thống lạnh Đối với hệ thống lạnh nén u cầu nhiệm vụ đặt cho cơng tác tự động hố : a) Máy nén Bảo vệ q tải : dòng điện, nhiệt độ cuộn dây động cơ, nhiệt độ chi tiết chuyển động ... hàng… Nói tóm lại, q trình vận hành hệ thống lạnh, nhiệt độ đối tượng cần làm lạnh thường bị biến động tác động dòng nhiệt khác từ bên ngồi vào từ bên buồng lạnh Giữ cho nhiệt độ khơng đổi hay thay ... đóng q dầy cản trở q trình trao đổi nhiệt d) Thiết bị tự động cho đối tượng cần làm lạnh Chủ yếu thiết bị tự động để trì nhiệt độ độ ẩm u cầu phòng lạnh Nhiệt độ độ ẩm phải ổn định khơng vượt q giới...
 • 5
 • 276
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p5 doc

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p5 doc

... âiãûn V C 6- Cạc pháưn tỉí so sạnh (cạc bäü cäüng) Cọ cạc dảng - Kiãøu tiãút lỉu P = KP1 + KP2 - Kiãøu mng (3 hồûc mng) Dng cạc âéa kim loải ẹp vo (cọ diãûn têch khạc nhau) K hiãûu P1 Khê tỉì ngưn ... diãûn têch khạc nhau) K hiãûu P1 Khê tỉì ngưn (1,4KG/cm2) Khê nẹn thäng khê quøn P2 + Pra - Do mng hai cọ táúm kim loải låïn => lỉûc xúng dỉåïi låïn => cng chiãưu P ngưn => cọ dáúu (+) ngỉåüc lải ... mng 8- Âỉåìng truưn tên hiãûu: (cạc äúng näúi) Tênh cháút ca âỉåìng tên hiãûu l tråí hồûc l C âãø xạc âënh cháút củ thãø ca chụng ta dng thỉûc nghiãûm * Cạc âỉåìng cáưn chụ - Âỉåìng näúi pháưn...
 • 5
 • 326
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p4 ppsx

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p4 ppsx

... (Pra) Hản chãú : Âäü chênh xạc ca thiãút bë phủ thüc âäü chênh xạc ca viãûc chuøn tên hiãûu vo thnh âäü xã dëch v phủ thüc âàûc liãn hãû nghëch => kãút qu khäng chênh xạc làõm 111 TỈÛ ÂÄÜNG HỌA ... 112 TỈÛ ÂÄÜNG HỌA QUẠ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁƯN II * Häüp mng: (ghẹp hai mng nãúp säúng lải) mng chỉïa dáưu biãún thãú - Cọ ta ghẹp hai hp mng lải thnh hãû häüp mng - Mng vng lm bàòng cao su hồûc ... TỈÛ ÂÄÜNG HỌA QUẠ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁƯN II 3- Mảch liãn hãû nghëch 4- Pháưn tỉí so sạnh 5- Pháưn tỉí âiãưu khiãøn 6- Bäü khúch âải khê nẹn 7- Pháưn tỉí liãn hãû nghëch (dng tảo...
 • 5
 • 222
 • 0
Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p1 ppsx

Giáo trình so sánh cường độ bức xạ hoặc độ sáng đối với hai sóng bức xạ khác nhau nhiệt độ p1 ppsx

... §O L¦êNG NHIƯT – CH¦¥NG - 66 - -NhiƯt ®é so mµu s¾c gÇn gièng nhiƯt ®é thùc h¬n so víi nhiƯt ®é ®é s¸ng vµ nhiƯt ®é bøc x¹ - ViƯc x¸c ®Þnh ελ1 ®èi víi c¸c ... tin cËy h¬n, vµ sai sè sÏ gi¶m ®i nhiỊu - ¶nh h−ëng hÊp thơ bøc x¹ cđa m«i tr−êng gi¶m rÊt nhá so víi c¸c háa kÕ kh¸c TỈÛ ÂÄÜNG HỌA QUẠ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁƯN I CHỈÅNG 3: TÊNH CHÁÚT CA CẠC BÄÜ ... cạc loải : x x x ÄÚng búc âäng Mng phàóng Mng lỉåün sọng x x E t Càûp nhiãût ÄÚng lỉåün sọng * So våïi âo lỉåìng bäü pháûn nhảy cm âiãưu chènh : - Bng âo hẻp hån - Cäng sút låïn hån 25 Phao âo...
 • 5
 • 230
 • 0
kiến thức nhãn khoa - So sánh hiệu quả điều trị giữa Acyclovir với Valacyclovir doc

kiến thức nhãn khoa - So sánh hiệu quả điều trị giữa Acyclovir với Valacyclovir doc

... dụng phụ Acyclovir, Vaclacyclovir theo dõi bệnh nhân suốt thời gian điều trị. 1.3 Phương pháp điều trịBệnh nhân chia ngẫu nhiên thành hai nhóm điều trị 12 tháng: Nhóm I dùng viên Valacyclovir ... tháng .- Bệnh nhân có rối loạn chức gan thận; dị ứng Acyclovir Valacyclovir; phụ nữ có thai, cho bú loại khỏi nghiên cứu .- Bệnh nhân dạng bất hoạt không điều trị vòng tháng trước bắt đầu điều trị. 1.2 ... xảy suốt trình điều trị bệnh nhân phải ngừng điều trị tác dụng phụ thuốc.III- KẾT LUẬNKết nghiên cứu mở xu hướng điều trị dự phòng nhiễm tái phát HSV mắt, sử dụng đường uống viên Valacyclovir 500mg/...
 • 6
 • 627
 • 0
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năn 1930

... 1 .Cương lĩnh tháng 2 -1930 2 .Luận cương tháng 10- 1930 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 luận cương tháng 10/ 1930 4.Ưu điểm cương lĩnh tháng 2 /1930 5.Hạn chế luận cương tháng 101 930 1 .Cương lĩnh ... sản chịu ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại 3 .So sánh cương lĩnh tháng 2 /1930 cương lĩnh tháng 10/ 1930 Nội dung so sánh Cương lĩnh tháng 2 /1930 Luận cương 10/ 1930 Chiến lược sách lược cách ... 2 .Luận cương tháng 10/ 1930 Nhận xét: Bản luận cương khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh nêu ra .Luận cương Trần Phú có điểm sáng tạo đồng thời có hạn chế so với cương lĩnh trị 3 .So sánh cương...
 • 24
 • 8,830
 • 22
SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 10/1930 VỚI LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 2/1930

SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 10/1930 VỚI LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ 2/1930

... còn cương lĩnh sơ lược vắn tắt nhưng vạch phương hương CM nước ta, phát triwnr từ CMGPDT>>CMXHCN .Cương lĩnh thể vận dụng đắn sáng tạo nhạy bén chủ nghĩa...
 • 2
 • 1,193
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: so sanh cuong linh chinh tri va luan cuong chinh tri 101930so sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị 101930so sánh cương lĩnh chính trịso sánh cương lĩnh chính trị đầu tiênso sanh cuong linh chinh tri thang 2va thang 10so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trịso sánh cương lĩnh chính trị 1991 và 2011so sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trịso sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị 1930so sanh cuong linh chinh tri thang 2 va thang 10bảng so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trịso sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị của đảngso sanh cuong linh chinh tri va luan cuong chinh tri nam 1930so sanh cuong linh chinh tri va luan cuong chinh tri thang 10Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015