0

so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương tháng 10

Nội dung và ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... 14Chơng II: Nội dung ý nghĩa của cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 171. Nội dung chủ yếu 172. ý nghĩa lịch sử của cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 24C. Kết luận 26Tài liệu tham ... giai đoạn lịch sử. Vì vậy mà cơng lĩnh có tầm quan trọng rất to lớn.Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là sự vận dụng đúng đắn sáng tạo lý luận Mác-Lênin vào thực tiễn của đất nớc.Giải ... mọi phong (1) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, tr .103 .23Chơng II: Nội dung ý nghĩa củaCơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng1. Nội dung chủ yếu.Đảng...
 • 30
 • 24,314
 • 85
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN TẠI KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN TẠI KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG

Kế toán

... kinh nghiệm và vốn để hoàn thành các phòng con lại đưa vào hoat động. Chính sách quản lý của nhà nước cũng có nhiều thay đổi cũng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của khách sạn như chính sách ... sự lành mạnh trong kinh doanh chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp.+ Chính phủ tông cục du lịch cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đón khách TháI Lan tham ... việc ” đặt họ vào đúng nơi phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn của họ để họ có thể phát huy hết khả năng của mình trong công việc.+ Xây dựng chế độ lương theo trình độ vị trí trong...
 • 15
 • 466
 • 0
một số giải pháp nhằm duy trì và tăng cường thu hút khách du lịch thái tại khách sạn phương đông

một số giải pháp nhằm duy trì tăng cường thu hút khách du lịch thái tại khách sạn phương đông

Kinh tế - Quản lý

... ổn định tương đối cao . Điều này cho thấy ban lãnh đạo khách sạn đã áp dụng những chiến lược chính chính sách hết sức hợp lý để có thể tăng doanh thu giảm được chi phí đầu vào từ đó ... là phải có một chính sách sản phẩm hợp lí để đáp ứng được nhu cầu của khách đặc biệt là đối với khách hàng mục tiêu.- Chính sách giá cả. Song song với chính sách sản phẩm chính sách giá cả ... lợi về địa lý sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam, cộng với chính sách mở cửa của Đảng Nhà Nước ta cho phép khách du lịch quốc tế nói chung khách du lịch Thái Lan nói riêng vào nước ta...
 • 77
 • 315
 • 0
một số giải pháp nhằm duy trì và tăng cường thu hút khách du lịch trung quốc tại khách sạn công đoàn việt nam

một số giải pháp nhằm duy trì tăng cường thu hút khách du lịch trung quốc tại khách sạn công đoàn việt nam

Kinh tế - Quản lý

... khách sạn qua ba giai đoạn: 6 tháng cuối năm 2001, 6 tháng đầu năm 2002 6 tháng cuối năm 2002.Giai đoạnĐối tượng6 tháng cuối năm20016 tháng đầu năm20026 tháng cuối năm2002LượtKhách(LN)TỷTrọng(%)LượtKhách(LN)TỷTrọng(%)LượtKhách(LN)TỷTrọng(%)Khách ... sạn là phải có một chính sách sản phẩmhợp lí để đáp ứng được nhu cầu của khách đặc biệt là đối với khách hàng mục tiêu.- Chính sách giá cả. Song song với chính sách sản phẩm chính sách giá cả ... tăng đạt tốc độ tăng trưởng cao trung bình > 100 %.Điều này cho thấy ban lãnh đạo khách sạn đã áp dụng những chiến lược chính chính sách hết sức hợp lý để có thể tăng doanh thu giảm...
 • 80
 • 341
 • 0
SỰ RA ĐỜI CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

SỰ RA ĐỜI CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

Cao đẳng - Đại học

... một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt NamHoàn cảnh lịch sử:- Phong trào CM ở VN phát triển nhanh => đòi hỏi phải có một chính ... Mác – Lênin đã thâm nhập vào VN ác – Lênin đã thâm nhập vào VN CN MCN Mác – Lênin đã thâm nhập vào VN ác – Lênin đã thâm nhập vào VN Đường kách mệnhĐường kách mệnhĐường kách mệnhĐường ... dân các nước.Các tầng lớp xã hộiBị trị Thống trị Đế quốc xâm lượcĐịa chủ phong kiếnTư sản mại bảnCông nhânNông dânTiểu tư sảnTư sản dân tộcĐịa chủ vừa nhỏBn s tho Bn s tho ln th nhtln...
 • 60
 • 806
 • 1
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp, ngư nghiệp gắn với thiên 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10: Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau: Cương lĩnh tháng 2Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv...
 • 8
 • 103,119
 • 1,253
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Khoa học xã hội

... xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa của nông dân nông thôn.1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ ... lượng tập dượt qua cao trào kháng nhật cứu nước, có sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị lực lượng vũ trang, kết hợp nổi dậy của quần chúng, đảng biết vận dụng sang tạo CN mac vào...
 • 8
 • 2,328
 • 9
Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam và tục ngữ Lào

Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam tục ngữ Lào

Tiến sĩ

... trúc luận ánMở đầu Chương 1: Tổng quan văn hoá - xã hội Việt Nam - Lào. Chương 2: So sánh nội dung tục ngữ Việt tục ngữ Lào.Chương 3: So sánh nghệ thuật tục ngữ Việt tục ngữ Lào.Kết luận Chương ... khảo cổ học, dân tộc học, văn học, địa lý, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội…Ngoài hai phương pháp khảo cứu chính là thống kê so sánh, chúng tôi còn sử dụng một số phương pháp bổ trợ khác ... 15thích kết quả so sánh nội dung nghệ thuật tục ngữ hai nước ở hai chương sau. Ở chương 2, chúng tôi so sánh nội dung tục ngữ hai nước trên các bình diện: môi trường tự nhiên xã hội, quê...
 • 222
 • 3,049
 • 11
So sánh kết quả điều trị cận thị giữa Lasik phân tích giá trị Q và Lasik thường quy

So sánh kết quả điều trị cận thị giữa Lasik phân tích giá trị Q Lasik thường quy

Y khoa - Dược

... thuật 1 ngày, 1 tháng, 3 tháng 6 tháng. Các biến số so sánh giữa 2 nhóm gồm có độ cầu tương đương (SE); thị lực không chỉnh kính (UCVA); thị lực có chỉnh kính (BCVA); giá trị Q; quang sai ... 6 tháng 0,17 ± 0 ,10 0,32 ± 0,11 0,000 * 3 tháng 0,21 ± 0,17 0,23 ± 0,20 0,62 ∆ coma dọc (µm) 6 tháng 0,21 ± 0,16 0,23 ± 0,14 0,65 3 tháng 0,32 ± 0,23 0,24 ± 0,20 0 ,10 ∆ ... thị tần B C tại thời điểm 3 tháng (P= 0,009 0,049). Tỷ lệ trường hợp rất hài lòng với thị lực về đêm sau phẫu thuật ở nhóm 1 cao hơn so với nhóm 2 (95,5% so với 59%). Kết luận: Hai phương...
 • 16
 • 729
 • 0
Thơ Đường trong hai bộ sách giáo khoa Văn 10 cải cách ở miền Bắc và miền Nam năm học 1989-90 (so sánh với SGK chỉnh lí hợp nhất năm 2000).

Thơ Đường trong hai bộ sách giáo khoa Văn 10 cải cách ở miền Bắc miền Nam năm học 1989-90 (so sánh với SGK chỉnh lí hợp nhất năm 2000).

Khoa học xã hội

... tài:Khóa luận của chúng tôi, ngoài Mở đầu Kết luận, thì Nội dung chính gồm 3 chương sau:Chương 1: So sánh việc tuyển chọn thơ Đường trong hai bộ SGK Văn 10 cải cách ở miền Bắc miền Nam ... 2: So sánh việc biên so n thơ Đường trong hai bộ SGK Văn 10 cải cách ở miền Bắc miền Nam năm học 1989-90.Chương 3: Lí giải việc tuyển chọn biên so n thơ Đường trong hai bộ SGK Văn 10 ... cô đọng súc tích giúp người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng nhất. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu một ví dụ trong cả hai bộ SGK năm 1990 so sánh với SGK năm 2000 xem những nhà biên so n sách...
 • 92
 • 671
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008