1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo gián tiếp 2D và xây dựng hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên phục vụ ngành May

nghiên cứu xây dựng phương pháp tính phí rác thải và tìm hiểu về hoạt động quản lý rác thải của xí nghiệp môi trường đô thị Sóc Sơn

nghiên cứu xây dựng phương pháp tính phí rác thải tìm hiểu về hoạt động quản lý rác thải của xí nghiệp môi trường đô thị Sóc Sơn

... pháp tính phí môi trờng nh:Số liệu về hiện trạng thu gom xử rác thải của nghiệp môi trờng đô thị Sóc Sơn. Báo cáo về đặc điểm điều kiện kinh tế xà hội của huyện Sóc Sơn. Các sách về ... về quản môi trờng bằng công cụ kinh tế nh Quản môi tr-ờng cho sự phát triển bền vững, kinh tế môi trờng, quản rác thải Các dự án quản rác thải đô thị nh dự án nghiên cứu khả thi quản ... quản chất thải rắn thành phố Hà Nội, dự án xây dựng bÃi chôn lấp rác Nam Sơn. Các số liệu về chi phí vận hành thu gom vận chuyển xử rác thải của nghiệp môi trờng thị trấn Sóc sơn. 2....
 • 36
 • 494
 • 0
Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống hệ thống sản xuất

Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống hệ thống sản xuất

... RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT 1.1. HỆ THỐNG SẢN XUẤT Theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Mô hình hệ thống sản xuất ... cứu và trình bày các phương pháp đánh giá ra quyết định đa tiêu chí nói chung và phương pháp ra quyết định đa tiêu chí AHP nói riêng cũng như hệ hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí  Tìm hiểu ... xác xuất thống kê - Ứng dụng phương pháp AHP trong dây chuyền sản xuất - Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng trên cơ sở phương pháp ra quyết định đa mục tiêu mới trên hai mức tiêu chí 5. Bố cục...
 • 26
 • 845
 • 1
luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

... nhiễm As của thế giới [39, 41] Luận văn Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính ... Luận văn thạc sĩcho thy nhiu vựng cú hm lng As trong nước ngầm cao hơn mức cho phép nhiều lần [1]. 1.5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC DẠNG ASEN 1.5.1. Các phương pháp xác định sử ... hai dạng As vô cơ ra khỏi mẫu đất và sử dụng hệ HVG – AFS để xác định riêng từng dạng bằng cách xác định As( III) trong môi trường axit citric 0,1M và xác định tổng hàm lượng As sau khi khử As( V)...
 • 102
 • 946
 • 2
Xây dựng phương pháp đo tương tác thụ thể và chất gắn đặc hiệu không sử dụng phóng xạ phục vụ định hướng phát triển thuốc ở việt nam

Xây dựng phương pháp đo tương tác thụ thể chất gắn đặc hiệu không sử dụng phóng xạ phục vụ định hướng phát triển thuốc ở việt nam

... về phương pháp đo tương tác thụ thể phối tử đặc hiệu không sử dụng phóng xạ phục vụ định hướng phát triển thuốc Việt Nam: Khái quát về dược lý phân tử; Các đích tác dụng của thuốc; Về thụ ... tiến hành đề tài Xây dựng phương pháp đo tương tác thụ thể phối tử đặc hiệu không dùng đồng vị phóng xạ phục vụ định hướng phát triển thuốc Việt Nam nhằm tiến tới ứng dụng mô hình này ... cho kết quả chính xác khá cao, thể áp dụng được Việt Nam để thay cho việc sử dụng các phương pháp đánh dấu phóng xạ mà khó áp dụng các nước đang phát triển. Hơn nữa, phù hợp với các...
 • 13
 • 570
 • 0
Chuong VII : QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG -PHƯƠNG PHÁP LẬP CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ( Môn Kinh Tế Xây Dựng )

Chuong VII : QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG -PHƯƠNG PHÁP LẬP CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ( Môn Kinh Tế Xây Dựng )

... thuế.* Chi phí vấn đầu xây dựng (GTV)GTV = *(1 + TiGTGT-TV) + *(1 + TjGTGT-TV) Trong đ : + Ci: chi phí vấn đầu xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i =1-n).+ Dj: chi phí vấn đầu ... thuế.* Chi phí vấn đầu xây dựng (GTV)GTV = *(1 + TiGTGT-TV) + *(1 + TjGTGT-TV) Trong đ : + Ci: chi phí vấn đầu xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i =1-n).+ Dj: chi phí vấn đầu ... trị gia TNG)A)A)ABC* )A)A Chi phí xây dựng sau thuế ), )A)A )C*V D$D61EFG% FH < )@ 064,)A)A5)xDNTTổng cộng)C*,)C*>ACHNG VII: QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD & PHƯƠNG PHÁP LẬP CHI PHÍ ĐTXD...
 • 24
 • 882
 • 3
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lịch sinh thái ở Gia Lai

Nghiên cứu hiện trạng xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lịch sinh thái ở Gia Lai

... chiến đấu chiến công hiển hách của quân dân Tây Nguyên nói chung dân Gia Lai nói riêng.3.2.5 Hệ thống quản du lịch Hình 2 : Sơ đồ hiện trạng quản du lịch tỉnh Gia Lai Những năm ... ích cho nhân dân, tăng thu nhập cho xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ khai thác hợp tài nguyên du lịch của đất nước. Với những nỗ lực bảo vệ môi trường ... khu hoang dã những thế mạnh về sinh thái, văn hóa vốn có. 1.1.4 Những nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái - Sử dụng bảo vệ tài nguyên một cách bền vững: bao gồm cả tài nguyên thiên...
 • 97
 • 487
 • 2
Nghiên cứu lý luận xây dựng phương pháp định giá nhãn hiệu và thực tiễn định giá tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa và giải quyết tranh chấp

Nghiên cứu lý luận xây dựng phương pháp định giá nhãn hiệu thực tiễn định giá tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa giải quyết tranh chấp

... pháp luật thực tiễn định giá tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa giải quyết tranh chấp ; Bộ Tư pháp, tháng 9/2009 5 (cho thuê quyền sử dụng), góp vốn liên doanh bằng ... có giá trị trong thực tiễn định giá tài sản nói chung nhãn hiệu nói riêng. Về cơ bản, các bộ tiêu chuẩn định giá này là những hướng dẫn chung, phù hợp với thực tiễn kinh nghiệm định giá ... Viện KHCN Sở Hữu Trí Tuệ Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu luận thực tiễn nhằm xây dựng phơng pháp định giá nhn hiệu áp dụng trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện...
 • 91
 • 574
 • 0
Nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông HPCOBLED (high power chip on board light emitting diode) và ứng dụng trong điều kiện thực

Nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông HPCOBLED (high power chip on board light emitting diode) ứng dụng trong điều kiện thực

...  Nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông HPCOBLED (High Power Chip On Board Light Emitting Diode) ứng dụng trong điều kiện thực. Mục đích nghiên cứu của luận án 1.  ... quang thông 30 1.4.6 Phổ phát xạ 31 1.5 HPCOBLED (High Power Chip On Board Light Emitting Diode) 32 1.6 Ứng dụng 33 Kết luận chương 34 Chương 2 Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCOBLED ... CRI hay ) 45 2.3 Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCOBLED 46 2.3.1 Phương pháp đo quang thông sử dụng quang góc kế - GPM 46 2.3.1.1 Nguyên lý của phương pháp GPM 46 2.3.1.2...
 • 114
 • 515
 • 0
nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled (high power chip on board light emitting diode) và ứng dụng trong điều kiện thực

nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled (high power chip on board light emitting diode) ứng dụng trong điều kiện thực

...  Nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông HPCOBLED (High Power Chip On Board Light Emitting Diode) ứng dụng trong điều kiện thực. Mục đích nghiên cứu của luận án 1.  ... quang thông 30 1.4.6 Phổ phát xạ 31 1.5 HPCOBLED (High Power Chip On Board Light Emitting Diode) 32 1.6 Ứng dụng 33 Kết luận chương 34 Chương 2 Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCOBLED ... CRI hay ) 45 2.3 Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCOBLED 46 2.3.1 Phương pháp đo quang thông sử dụng quang góc kế - GPM 46 2.3.1.1 Nguyên lý của phương pháp GPM 46 2.3.1.2...
 • 114
 • 608
 • 0
nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled (high power chip on board light emitting diode) và ứng dụng trong điều kiện thực

nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled (high power chip on board light emitting diode) ứng dụng trong điều kiện thực

...  Nghiên cứu, phát triển phương pháp đo quang thông HPCOBLED (High Power Chip On Board Light Emitting Diode) ứng dụng trong điều kiện thực. Mục đích nghiên cứu của luận án 1.  ... quang thông 30 1.4.6 Phổ phát xạ 31 1.5 HPCOBLED (High Power Chip On Board Light Emitting Diode) 32 1.6 Ứng dụng 33 Kết luận chương 34 Chương 2 Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCOBLED ... CRI hay ) 45 2.3 Nghiên cứu các phương pháp đo quang thông của HPCOBLED 46 2.3.1 Phương pháp đo quang thông sử dụng quang góc kế - GPM 46 2.3.1.1 Nguyên lý của phương pháp GPM 46 2.3.1.2...
 • 114
 • 507
 • 7
Nghiên cứu và xây dựng phương pháp chống tấn công tràn stack

Nghiên cứu xây dựng phương pháp chống tấn công tràn stack

... hổng bảo mật? Làm thế nào để ngăn chặn lỗi tràn bộ đệm? Đó là lý do chúng em nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng phương pháp chống tấn công tràn stack. Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm ... văn Trường Nguyễn việt LongĐỗ văn TiềnNguyễn như Tỉnh22 Nghiên cứu xây dựng phương pháp tấn công tràn stack 1. Tổng quan về lỗi tràn bộ đệmBộ đệm (buffer): là vùng nhỏ trên RAM, lưu trữ ... opcode trong hệ điều hành Microsoft Windows.66773. Phương pháp phòng chống tấn công tràn bộ đệmĐể chống lại các cuộc tấn công theo kiểu tràn bộ đệm, người lập trình phải viết đọan mã để bảo...
 • 12
 • 507
 • 0
đồ án tự động hóa Xây dựng đặc tính tĩnh, xét ổn định và hiệu chỉnh hệ thống

đồ án tự động hóa Xây dựng đặc tính tĩnh, xét ổn định hiệu chỉnh hệ thống

... PhầnV: Xây dựng đặc tính tĩnh, xét ổn định hiệu chỉnh hệ thống. Sinh viên : Hà Đức Bình - Lớp TC 99IATrang 1Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Bộ môn TĐH - XNCNPhần VI : Thuyết minh sơ đồ nguyên ... minh đồ án tốt nghiệp Bộ môn TĐH - XNCN+ Hệ thống máy điện khuyếch đại - động cơ .+ Hệ thống van - động cơ.+ Hệ thống xung áp - động cơ.II/ Phơng án I: Hệ thống máy điện khuyếch đại - động ... tốc độ động cơ điện .7- Hệ thống truyền động phải đảm bảo chiều quay của động cơ dễ dàng,nhanh chóng dứt khoát.8- Phải hạn chế đợc tốc độ .9- Cần phải có hệ thống tín hiệu, liên động bảo...
 • 68
 • 532
 • 0
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANG WEB YOUTUBE

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRANG WEB YOUTUBE

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học Đề tài: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRANG WEB ... làm tốt. Phương pháp SCAMPER là một phương pháp nghiên cứu khoa học mới mẻ có khả năng thúc đẩy bộ não tìm ra những phương án tối ưu trong việc sáng tạo để giải quyết vấn đề. Phương pháp này ... thiệu về Youtube 203.2 Lịch sử phát triển của Youtube 203.3 Vận dụng SCAMPER để tìm hiểu sự phát triển của Youtube 223.2.1 Phương pháp thay thế 233.2.2 Phương pháp kết hợp 233.2.3 Phương pháp...
 • 33
 • 752
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo gián tiếp 2D và xây dựng hệ thống kích thước cơ thể nam sinh viên phục vụ ngành May

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo gián tiếp 2D xây dựng hệ thống kích thước thể nam sinh viên phục vụ ngành May

... Đánh giá hệ thống kích thước thể nam sinh viên So sánh hệ thống kích thước thể nam sinh viên xây dựng bằng phương pháp đo gián tiếp từ ảnh 2D thông số kích thước bản của nam trưởng ... xác của hệ thống đo gián tiếp 2D với phương pháp đo trực tiếp. 4. Ứng dụng hệ thống đo gián tiếp 2D đã thiết lập để xây dựng hệ thống kích thước thể nam sinh viên các trường đại học cao ... 2.2.5. Đánh giá hệ thống kích thước thể nam sinh viên So sánh thông số kích thước thể nam sinh viên khi đo bằng phương pháp đo gián tiếp 2D thông số kích thước thể nam trưởng thành...
 • 24
 • 647
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp đo gián tiếp 2dnghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lí gis đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lưu vực thủy điện sơn la giai đoạn 2005 2010nghiên cứu phát triển phương pháp đo quang thông hpcobled high power chip on board light emitting diode và ứng dụng trong điều kiện thựcnghiên cứu ứng dụng hệ giảmphương pháp đo gián tiếp chất lượng videonghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nướcnghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý iso 14000phương pháp luận về phân tích và thiết kế hệ thốngphương pháp luận về phân tích và thiết kế hệ thống 20xay dung he thong quan lý hoc phi cua sinh viennhóm biện pháp thứ 2 tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học cho sinh viênnghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtphương pháp sắc ký khí lỏng hiệu suất cao hplc và những vấn đề cần nghiên cứu ứng dụngnghiên cứu ứng dụng phức chất của fe co ni cr và ti với một vài axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp in decalnghiên cứu ứng dụng phương pháp atp quang sinh để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật