0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. GDCD-GDNGLL >

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 10

... Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Giỏo ỏn s: 01 Lp Ngy dy S s Ngy son: 10 - 08 - 2013 11B9 11B10 Năm Tun th: 01 11B12 11B11 Bi 1: ... Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm Giỏo ỏn s: 03 Lp Ngy dy S s Ngy son: 25 - 08 - 2013 11B9 11B10 11B11 Tun th: 03 11B12 ... Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2013 2014 Năm Giỏo ỏn s: 08 Lp Ngy dy S s Ngy son: 30 - 09 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 08 11B13...
 • 74
 • 886
 • 0
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9

... Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2012 2013 Năm Giỏo ỏn s: 08 Lp Ngy dy S s Ngy son: 30 - 09 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 08 11B13 ... Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2012 2013 Năm Giỏo ỏn s: 03 Lp Ngy dy S s Ngy son: 24 - 08 - 2012 11B10 11B11 11B12 Tun th: 03 11B13 ... Tổ Khoa Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 11 học 2012 2013 Giỏo ỏn s: 01 Lp Ngy dy S s Ngy son: 10 - 08 - 2012 11B10 11B11 Tun th: 01 11B13 11B12 Bi 1:...
 • 74
 • 1,060
 • 0
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 1

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 1

... Giáo án lớp 11 Hoàng Trung Bằng D CỦNG CỐ, DẶN DÒ Về nhà chuẩn bị nội dung ôn tập để sau ôn tập học kỳ Ngày soạn :13 /11 / 2 011 43 Trường THPT Quỳnh Lưu Giáo án lớp 11 Hoàng Trung Bằng TPPCT: 14 ... học sinh học làm đầy đủ Chuẩn bị tốt trước học nội dung lại Rút kinh nghiệm sau dạy: 36 Trường THPT Quỳnh Lưu Giáo án lớp 11 Hoàng Trung Bằng Ngày soạn: 01 /11 / 2 011 Tiết 12 CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC (tiết ... 4.Dăn dò: Học sinh chuẩn bị tốt cho nội dung kiểm tra học kỳ Hình thức kiểm tra 10 0% tự luận Ngày soạn: 27 /11 / 2 011 48 Trường THPT Quỳnh Lưu Giáo án lớp 11 Hoàng Trung Bằng TPPCT :16 KIỂM TRA HỌC...
 • 82
 • 2,884
 • 44
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

... ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 29  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- ... thị trường hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, từ hình thành quan hệ: Hàng hoá - tiền tệ - mua, bán, cung cầu, giá  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT ... ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 11 Tiết thứ: - Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: QUY LUẬT VÀ GIÁ TRỊ...
 • 68
 • 1,003
 • 1
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 13

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 13

... học cũ chuẩn bị (tiết 9) trước đến lớp DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Tuần thứ: 20 Tiết PPCT 20 Ngày soạn: 18- 11 -2 013 Lớp dạy : 11 Thiết kế giáo án giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục ... SGV GDCD 11, máy chiếu, phiếu học tập - Sách tập tình GDCD 11 - Những nội dung có liên quan đến học III Tiến trình dạy học Thiết kế giáo án giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 ... chủ có quan hệ giáo viên chia lớp làm hai nhóm lớp vào maath thiết với - Hạn chế: giao nội dung thảo luận Thiết kế giáo án giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 12 of...
 • 38
 • 1,822
 • 0
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 14

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 14

... bầu cán lớp – thảo luận tiêu kế hoạch lớp – kiểm tra hoạt động cán lớp ) Nhưng có vấn đề mà muốn phản ánh lên BGH phải làm sao? ( báo với CBL để phán ánh lên) Đúng việc mà tham gia bầu cán lớp, ... III.- CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1.- Ổn đònh lớp : 2.- Kiểm tra củ : Nhận xét kết thi : Lớp 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A SS Giỏi 3.- Bài : % Khá % TB % Yếu % Vào : Các em cho thầy biết đất nước có ... dân việc thực KT hàng hoá nhiều thành phần III/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: + Sách giáo khoa lớp 11 sách hướng dẫn giáo viên + Văn kiện đại hội Đảng lần thứ 8+9 IV/ KIỂM TRA BÀI CŨ : 1/ Trình bày...
 • 39
 • 1,299
 • 3
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 15

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 15

... SGK chuẩn bị (bài tiết 1) trước đến lớp Giáo án số: 03 Lớp 11B11 Ngày soạn: 20- 08-2013 11B12 Tuần thứ: 03 11B13 11 B14 Thiết kế giáo án giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 ... SGK, SGV GDCD 11 - Bài tập câu hỏi tình GDCD 11, - SGK KTCT Mác-Lênin III Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức lớp Thiết kế giáo án giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page ... trả lời câu hỏi SGK, học cũ chuẩn bị Giáo án số: 04 Ngày soạn: 20- 08-2013 Lớp Tuần thứ: 04 Thiết kế giáo án giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page of 74 Trường Trung...
 • 74
 • 949
 • 1
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 16

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 16

... bầu cán lớp – thảo luận tiêu kế hoạch lớp – kiểm tra hoạt động cán lớp ) Nhưng có vấn đề mà muốn phản ánh lên BGH phải làm sao? ( báo với CBL để phán ánh lên) Đúng việc mà tham gia bầu cán lớp, ... III.- CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1.- Ổn đònh lớp : 2.- Kiểm tra củ : Nhận xét kết thi : Lớp 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A SS Giỏi % Khá % TB % Yếu % 3.- Bài : Vào : Các em cho thầy biết đất nước có ... độc lập cho đất nước Bài học hôm tìm hiểu qua hướng dẫn ban cán lớp Chúng ta bắt đầu vào 16: Chính sách đối ngoại Sau giao lại cho cán lớp Phương pháp 1.- GV giao cho em tự điều khiển tiết học 2.-...
 • 38
 • 930
 • 9
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 17

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 17

... nhà: Trả lời câu hỏi sgk, đọc phần lại Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết - Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I ... học nhà: Học câu hỏi sgk, đọc phần lại Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: 16 Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết - Bài HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG I MỤC TIÊU ... HS tự học nhà Học câu hỏi sgk, đọc sgk Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B Ngày: Lớp 11B Ngày: Lớp 11B Ngày: Lớp 11B 19 Ngày: Lớp 11B Ngày: Lớp 11B Tiết 6- Bài QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG...
 • 116
 • 1,144
 • 15
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2 (Đẹp)

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2 (Đẹp)

... SGK, học cũ chuẩn bị Giáo án số: 02 Lớp dạy 11B11 Ngày soạn: 12- 08 -2 011 11B 12 11B13 Soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 02 11B15 Page of 77 Sở giáo dục đào ... trước đến lớp Giáo án số: 12 Lớp dạy Ngày dạy 11B11 Ngày soạn: 15 – 10 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 12 11B15 Page 26 of 77 Sở giáo dục ... lao động Giáo án số: 11 Lớp dạy Ngày dạy 11B11 Ngày soạn: 10 – 10 - 2 011 11B 12 11B13 Soạn giảng dạy: Nguyễn Đức Hiếu – Giáo dục công dân 11 11B14 Tuần thứ: 11 11B15 Page 24 of 77 Sở giáo dục...
 • 77
 • 1,675
 • 7
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

... Tiền tệ - Thị trường (3 tiết)./ Ngày tháng năm 2010 Ký duyệt Giáo viên: Nguyên Khang – Trường THPT Nguyễn Thò Minh Khai Giáo n Giáo dục công dân 11 – Năm học 2010 – 2 011 Tiết 3: Bài HÀNG HĨA – TIỀN ... học 1, 2, 3, 4, để kiểm tra viết tiết./ Ngày tháng năm 2010 Ký duyệt Giáo viên: Nguyên Khang – Trường THPT Nguyễn Thò Minh Khai Giáo n Giáo dục công dân 11 – Năm học 2010 – 2 011 Tiết 11: Bài CƠNG ... mục 2, Dạy (30 phút) Giáo viên: Nguyên Khang – Trường THPT Nguyễn Thò Minh Khai Giáo n Giáo dục công dân 11 – Năm học 2010 – 2 011 Tiết Họat động giáo viên học sinh Nội dung học H 3: Tìm hiểu...
 • 65
 • 2,722
 • 3
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4

... nhà: Trả lời câu hỏi sgk, đọc phần lại Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết - Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I ... học nhà: Học câu hỏi sgk, đọc phần lại Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: 16 Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết - Bài HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG I MỤC TIÊU ... học nhà : Học câu hỏi sgk, đọc sgk 27 Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết – Bài CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG...
 • 116
 • 978
 • 2
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5

... nhà: Trả lời câu hỏi sgk, đọc phần lại Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết - Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I ... học nhà: Học câu hỏi sgk, đọc phần lại Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: 16 Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết - Bài HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG I MỤC TIÊU ... học nhà : Học câu hỏi sgk, đọc sgk 27 Ngày giảng: Ngày: Lớp 11B1 Ngày: Lớp 11B4 Ngày: Lớp 11B2 Ngày: Lớp 11B5 Ngày: Lớp 11B3 Ngày: Lớp 11B6 Tiết – Bài CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG...
 • 114
 • 830
 • 0
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

... IV Phương tiện : Sách giáo khoa , sách giáo viên Lớp 11 V Tiến trình dạy học : - 32 GV: Nguyễn Văn Khiêm SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN Trường THPT Nà Tấu GIÁO ÁN: GDCD – KHỐI 11 Điểm danh : SS Kiểm ... đàm thoại lớp học IV Gợi ý kiểm tra, đánh giá, tập : * Trình bày tác động quy luật giá trị - 15 GV: Nguyễn Văn Khiêm SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN Trường THPT Nà Tấu GIÁO ÁN: GDCD – KHỐI 11 * Theo ... ngày tháng năm 20 Phê duyệt BGH PPCT:………… Tuần:………… - 22 GV: Nguyễn Văn Khiêm SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN Trường THPT Nà Tấu GIÁO ÁN: GDCD – KHỐI 11 Bài 6: CÔNG...
 • 69
 • 892
 • 0
Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7

... ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 21 Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - LỚP 11 (Thời gian: 45 phút) ... thị trường hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, từ hình thành quan hệ: Hàng hoá - tiền tệ - mua, bán, cung cầu, giá  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT ... ………………………………………………………………………………………………  Giáo án môn: GDCD - Lớp: 11 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm -Quảng trịTrang: 11 Tiết thứ: - Ngày soạn: Lớp dạy: Bài 3: QUY LUẬT VÀ GIÁ TRỊ...
 • 67
 • 907
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an gdcd lop 10 bai16giao an gdcd lop 10 bai 6giao an gdcd lop 10 bai 3giáo án gdcd lớp 10 bài 7giáo an gdcd lop 10 bai 11giáo án gdcd lớp 10 bai 13Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam