0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường tiểu học lê lợi thành phố vinh nghệ an

... là: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trờng tiểu học Lợi Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An . 2. Mục đích nghiên cứu Nâng cao hiệu quả công tác ... tìm hiểu: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Tỉnh Nghệ An. 2. Lý luận về công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học 2.1. Một ... công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Nghệ An. Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học. 4....
 • 88
 • 3,132
 • 22
SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT

SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT

... HỢP12HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPHOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNGHOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI-NHÂN ĐẠOHOẠT ĐỘNG VH, VN, TDTT, VUI CHƠI, GIẢI TRÍHOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA-CÂU LẠC BỘHOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆPHOẠT ... sáng tạo của học sinh. Hoạt đông GDNGLL phải là hoạt động của học sinh, do học sinh tổ chức, vai trò của người thầy là xác định phương hướng hoạt động và giúp đỡ học sinh tổ chức công việc, ... hình thức hoạt động. GVCN cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ban cán sự lớp tham gia tổ chức hoạt động GDNGLL. Tổ chức hoạt động dạy học có chất lượng đã khó nhưng tổ chức hoạt động GDNGLL...
 • 36
 • 4,095
 • 20
tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên người dân tộc thiểu số trường cao đẳng cộng đồng lai châu

tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên người dân tộc thiểu số trường cao đẳng cộng đồng lai châu

... tạo ở trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. ... động của bản thân mỗi cá nhân. 1.3. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số 1.3.1. Một số đặc điểm tâm lý của sinh viên người dân tộc thiểu số Sinh ... sinh viên người dân tộc thiểu số 12 1.3.2. Hoạt động GDNGLL ở trường cao đẳng cộng đồng 17 1.3.3. Tầm quan trọng của HĐGD HGLL cho sinh viên người dân tộc thiểu số trường cao đẳng cộng đồng...
 • 123
 • 675
 • 2
Luận án Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạmpdf

Luận án Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạmpdf

... trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 38 Kết luận chương 1 43 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG ... rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 74 3.2.1. Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 75 3.2.2. Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức ... Những luận điểm bảo vệ 5 8. Những đóng góp mới của luận án 6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 7 1.1. Tổng...
 • 218
 • 1,139
 • 1
Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạm (tt)

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạm (tt)

... về kỹ năng tổ chức, lãnh đạo. * Nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên phạm 5 Việc nghiên cứu quá trình rèn luyện hệ thống kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  NGUYỄN THỊ YẾN THOA RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƢ PHẠM ... để tổ chức rèn luyện kỹ năng này: + Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. + Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL + Bồi dưỡng chuyên môn cho...
 • 26
 • 1,222
 • 0
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN.  (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC.

... GIÁO DỤC HỌC.  BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNGPHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC. ... ơn!http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNGPHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC.1. Mục tiêu của hoạt ... hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường tiểu học: - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...
 • 11
 • 1,900
 • 1
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 38) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 38) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TIỂU HỌC.

... LIỆU GIÁO DỤC HỌC.  BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNGPHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 38) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TIỂU HỌC. ... ơn!http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNGPHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 38) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TIỂU HỌC1. Khái niệm hoạt động giáo ... lớp/ nhóm.http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300255.7. Hoạt động GDNGLL tiểu học phải đảm bảo liên thông với hoạt động GDNGLL THCS THPT.6, Nội dung hình thức tổ chức 6.1. Nội dung hoạt động GDNGLL trường tiểu học Hiện nay,...
 • 25
 • 1,654
 • 0
SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

... và cần thiết. Đề tài Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học giúp:- Tìm ra nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả caonhất, ... giờ lên lớp đã mang lại cho các em niềm ham thích tìm hiểu, học hỏi.Chính vì vậy, trong bài viết này tôi muốn đưa ra Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học ... SKKN: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊNLỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THTHPHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀI. Lý do chọn đề tài Đảng...
 • 15
 • 2,678
 • 5
SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông

SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông

... vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho toàn thể CB quản lý, giáo viên và học sinh trongtrường giúp mọi người nhận thức được.- Hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động giáo dục cơ bản ... CHẾ:- Một bộ phận nhỏ giáo viên, học sinh nhận thức chưa đúng đắn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Công tác chỉ dạo và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiềubất cập: ... sinh, hội khuyến học, hội đồng sư phạm, hội cựu học sinh tạo nguồn nhânlực lớn phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Tổ chức tốt đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo hoạt động giáo...
 • 22
 • 1,697
 • 1
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS Phúc Thịnh Ngọc Lặc

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS Phúc Thịnh Ngọc Lặc

... để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 3IV. Việc thực hiện đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tích hợp kỹ năng sống cho ... chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS Phúc Thịnh- Ngọc Lặc& quot;. Giáo dục KNS cho học sinh giáo dục cho các em có lối sống tích cực trong ... trình giáo dục kỹ năng sống và các tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THCS đồng thời phát triển các điều kiện để có thể thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông...
 • 24
 • 1,249
 • 4
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN.  (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC.

... GIÁO DỤC HỌC.  BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNGPHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC. ... ơn!http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNGPHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC.1. Mục tiêu của hoạt ... hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường tiểu học: - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...
 • 11
 • 980
 • 1
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS

... mới tổ chức hoạt động giáo dục ngoài 55 Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS giờ lên lớp tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS ... chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS 1717 Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS 1818 Tổ chức ... về tích hợp trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. - Tăng cường năng lực cho các chủ thể tham gia giáo dục kỹ năng sống tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THCS. -...
 • 23
 • 1,214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu họcskkn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh thptbồi dưỡng năng lực cho các lực lượng tham gia quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpnhững phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpmột số kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpnguyen tac to chuc hoat dong giao duc ngoai gio len lopđa dạng hoá các loại hình hoạt động các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpcơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh dân tộc nội truhiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường thpt cù chính lan kim bôi hoà bình thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpmột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt quận ba đình thành phố hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcmột số giải pháp và phương thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt đào duy từ tp thanh hóaý nghĩa và tác động của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh dân tộc nội trú trong bối cảnh hiện naynội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh dân tộc nội trútăng cường đầu tư cơ sở vật chất làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục xây dựng các điều kiện cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpbồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạmNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015