0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

cau hoi trac nghiem hoa 9 hk2

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

... X ) là kim loại hóa trị III, ta có PTHH nào ñuùng?A. X + Cl2  XCl2B. X + Cl2  XCl3C. 2X + 3 Cl2  2XCl3D. 3X + 2 Cl2  3XCl3 98 / Kim loại hóa trị III ( câu 97 ) là:A. AlB. ... Na 90 / Để hòa tan hoàn toàn một lượng Zn thì cần dùng 14,7 g dung dịch H2SO4 20%. Khi PƯ kết thúc thể tích H2 thu được ở (đktc ) là:A. 0,672 lítB. 0, 896 litC. 1,12 lítD. 1,344 lít 91 / ... trung tính 96 / Một hợp chất phi kim (X) có công thức là XO2, trong đó nguyên tố X chiếm 50% theo khối lượng . Nguyên tố (X) là:A. PB. SC. CD. N 97 / Cho 11,2 gam một kim loại hóa trị III...
 • 7
 • 8,129
 • 628
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

... là:A. 10g B. 8g C. 9g D. 15g 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy ... nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyêntố nào sau đây:A. Ca B. Mg C. Fe D . Cu 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69. Cho hỗn hợp ... dịch HCl 0,2 M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:A. 39, 5% B. 23% C. 24% D. 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng82. Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng...
 • 7
 • 5,168
 • 166
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

... phenolphtalein không màu 94 câu h i trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc HùngB. Natri cacbonat và Canxi cloruaC. Natri hiđroxit và axit clohiđricD. Natri cacbonat và axit clohiđric 9. Dãy các ... dư i đây phản ứng v i nhau để :a/ Chỉ tạo thành mu i và nước ?A. Kẽm v i axit clohiđricB. Natri cacbonat và Canxi cloruaC. Natri hiđroxit và axit clohiđricD. Natri cacbonat và axit clohiđricb/ ... C. 9g D. 15g 94 câu h i trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Nguyễn Ngọc Hùng Phòng GD&ĐT Hương Trà ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Trường THCS Hương Phong Môn: Hóa Học 9 Trắc nghiệm 1. Dãy các kim loại...
 • 7
 • 3,259
 • 145
1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Hoá hoc 9

... 70% và 30% 90 . Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí hiđro (đktc) đi qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5,76g Cu. Hiệusuất của phản ứng là:A. 80% B. 45% C. 95 % D. 90 % 91 . Người ta dùng 490 kg than ... 490 kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội thấy còn 49 kg than chưacháy.Hiệu suất của phản ứng là:A. 85% B. 90 % C. 95 % D. 80% 92 . Đốt cháy 16g chất A cần 44,8 lít O2 thu được khí CO2 ... 20% . Nồng độ phần trăm các chấttrong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là: 1000 CÂU TRĂC NGHIỆM Môn: Hóa Học 9 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học...
 • 6
 • 3,844
 • 230
30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 pptx

... 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngô Thị Huyền 19. Có thể pha loãng axit H2SO4 bằng cách:A. Cho từ từ axit vào nước ... pháp hoá học hãy nhận biết các dung dòch sau : a/ NaOH, K2SO4, KNO3 b/ KOH, KCl, KNO3 c/ NaCl, Na2SO4, NaNO3 d/ HCl, K2SO4, KNO3 30 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học 9 GV: Ngô ... ứng.35 Cho 4,6 g một kim loại X hóa trị I tác dụng hoàn toàn với nước cho 2,24 lit khí Hiđro (đktc). Kim loại X là kim loại nào sau đây.36. Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:c/...
 • 3
 • 1,655
 • 39
Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

... TÂY NINHNĂM HỌC 2010-2011CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN HÓA HỌC LỚP 12 KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM Câu 1: Ion M+có cấu hình electron lớp ngoài cùng ... HCl 1M cần dùng là (chương 6/bài26/chung/mức 3)A. 115mlB. 120 mlC. 125 mlD. 130mlĐáp án: B Câu 70: 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, giảiphóng ... nóng.B. nhôm tác dụng với nước tạo lớp bảo vệ nhôm hidroxit.C. bề mặt nhôm có sẳn lớp nhôm oxit bảo vệ.D. bề mặt nhôm có sẳn lớp nhôm hidroxit bảo vệ.Đáp án: C Câu 85: Phản ứng nhiệt nhôm là phản...
 • 75
 • 7,435
 • 6
458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

458 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 thi Học kì

... Z, T, Y, X Đáp án : C Câu 373: (Mức 2) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IMÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT Câu 1: (Mức 1) Oxit là:A. ... khỏi dung dịch muối.D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnhĐáp án ; B Câu 398 : (Mức 1)Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm :A. Mg B. Al C. Fe D. Ag .Đáp án : B Câu 399 : ... Đáp án : B Câu 61 (mức 3) : Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu đượclà : A. 19, 7 g B. 19, 5 g C. 19, 3 g D. 19 g Đáp án : A Câu 62 (mức...
 • 51
 • 7,795
 • 58
458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 HK2

... 28/mức 3)A. 8 ,96 gam.B. 17, 92 gam.C. 26, 88 gam.D. 25,77 gam.Đáp án: BBài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT Câu 79: Dãy các chất nào sau đây là muối axit ? (Chương 3/bài 29/ mức 1)A. KHCO3, ... Na2O.Đáp án: A Câu 88:Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH → Na2CO3 + H2O. X là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A. CO.B. NaHCO3. C. CO2. D. KHCO3.Đáp án: B Câu 89: Khối lượng kết ... tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là (Chương 3/bài 29/ mức 2)A. 3 ,94 gam.B. 39, 4 gam.C. 25,7 gam. D. 51,4 gam.Đáp án: B Câu 90 : Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào...
 • 68
 • 15,301
 • 102
40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

40 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9

... A) 7,14 (l) B) 11,2 (l) C) 6,52 (l) D) 9, 52 (l) B) c, d, e C) a, b, d, e D) b, c E) a, d, e A) CuO bӏ mҩt hơi nưӟc. B) CuO bӏ nóng ... vӟi Oxi trong không khí. E) CuO kӃt hӧp vӟi N2 và Oxi trong không khí. A) 20 B) 56 C) 65 D) 59 E) 71 A) ZPO4 B) Z3(PO4)4 C) Z2(PO4)3 D) Z3(PO4)2 E) Z(PO4)2 A) 20g B) 26,73g C) 24,3g...
 • 55
 • 1,080
 • 0
366 câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay và khó lớp 9

366 câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay và khó lớp 9

... >JBFEC)%>(?*<HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $?d<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 89: ;[8€AB$+.EU€&?"$AB$5-)ej48A"€MA. ... D. 'HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $)Id<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 310:'+-A. ... 322:;hppE&)>(?T-7A7J0-7107J1AS0SOe-&)%*"g8A7JTRMHS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $)Nd<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 135:'#aX<(?&'p">FB,-AD-A....
 • 34
 • 3,493
 • 15
câu hỏi trắc nghiệm hoá học 9 kiểm tra học kì ii theo định hướng phát triển năng lực học sinh

câu hỏi trắc nghiệm hoá học 9 kiểm tra học kì ii theo định hướng phát triển năng lực học sinh

... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ II THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH. Môn: Hoá học – lớp 9 Bài 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠIKHÔNG BỊ ĂN MÒN Câu 1: Sự ... CHẤT HỮU CƠ Câu 136: Hoá trị của cacbon, oxi, hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là ( chương 4 / bài 35 / mức 1)A. IV, II, II. B. IV, III, I.C. II, IV, I.D. IV, II, I.Đáp án: D Câu 137:Trong ... tuần hoàn là (Chương 3/bài 31/mức 1)A. chu kỳ 3, nhóm II. B. chu kỳ 3, nhóm III. C. chu kỳ 2, nhóm II. D. chu kỳ 2, nhóm III.Đáp án: B Câu 103:Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron,...
 • 65
 • 656
 • 0
cau hoi trac nghiem hoa 9 hk2

cau hoi trac nghiem hoa 9 hk2

... TÀI LIÊU ÔN TẬP HÓA HỌC 9 Học kì II.Năm học 2008-20 09 I/PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1:Cho biết công thức hóa học của hai hợp chất là:XO và YH3 ... D.VCâu 8:Chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào sau đây ?A.Hyđro B.Cacbon C.Oxi D.NitơCâu 9: Hãy chỉ ra chất chứa liên kết đôi trong phân tử?A.CH4B.C2H4C.C3H8D.C2H2 Câu 10:Chất ... C.Nhiên liệu lỏng D.Nhiên liệu khíCâu 16:Trước khi tiêm ,thầy thuốc thường dùng bong tẩm cồn thoa lên da bệnh nhân để:A.Làm cho da ướt dễ tiêm B.Làm cho da mềm dễ tiêmC.Sát trùng D.Làm sạch...
 • 4
 • 758
 • 18
Câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ 9

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ 9

... Hương Phong GV: Nguyễn Ngọc Hùng ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ IIMÔN: HÓA HỌC 9 Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1 : Một hợp chất hữu :- Là chất khí ít tan trong nước.- Tham ... CH3OH Câu 29: Trong chất hữu A có % C = 26, 09% ; % H = 4,35% ; % O = 69, 56% và có phân tử khối bằng 46. Vậy A có công thức phân tử là :A. C2H6O B. C2H4O2 C. CH2O2 D. CH4O Câu ... C3H6 Câu 27: Khi đót chấy hoàn toàn 1 mol chất hữu A thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau. Vậy A là :A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3OH D. C3H7OH Câu 28: Hợp chất hữu X...
 • 11
 • 5,049
 • 178
200 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8-9

200 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8-9

... 50g .Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hoà A ở 900C xuống 10oC thì có baonhiêu gam chất A thoát ra(kết tinh).2. Cũng câu hỏi nh câu 1 nhng trớc khi làm lạnh ta đun đuổi bớt (cho bayhơi) 200g ... phơng pháp hoá học nhận biết các bình đựng khí: CH4, H2,C2H4, CO2.2. Trình bày phơng pháp hoá học để làm sạch các tạp chất:a.Loại CO2 khỏi C2H2b.Loại C2H4 khỏi CO2c.Loại ... ml dung dịch HCl nói trên. Hỏi X, Y là những kim loại gì?Bài 118:1.Hãy kể tên các tính chất vật lý của nhôm.2.Đura, Silumin là gì?3.Nhôm là 1 nguyên tố hóa học tạo đợc các oxit, hidroxit...
 • 22
 • 626
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa 9458 câu hỏi trắc nghiệm hóa 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9các câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9cau hoi trac nghiem hoa huu co lop 9câu hỏi trắc nghiệm hóa họccâu hỏi trắc nghiệm hóa lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm hóa 8câu hỏi trắc nghiệm hóa 12câu hỏi trắc nghiệm sinh 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8 học kì 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ