0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Toán học >

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN HỌC SINH GIỎI MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THCS

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH  THỪA THIÊN HUẾ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY KHỐI 12 THPT - NĂM HỌC 2009-2010

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY KHỐI 12 THPT - NĂM HỌC 2009-2010

... MTCT1 2THPT- Trang 6 Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thừa Thi n Huế Giải toán trên máy tính CầM TAY Đề thi chính thức Khối 12 THPT - Năm học 200 9-2 010 ỏp ... phím trên máy tính để giải. Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT1 2THPT- Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THỪA THI N HUẾ GIẢI TOÁN TRÊN ... HUẾ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỀ THI CHÍNH THỨC KHỐI 12 THPT - NĂM HỌC 200 9-2 010 Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 20 /12/ 2009 - thi gm 5 trang Điểm toàn bài thi Các giám khảo...
 • 9
 • 690
 • 10
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT TỈNH  GIA LAI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT TỈNH GIA LAI

... GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT Đề thi gồm 16 trang Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phỏt ) Hội đồng coi thi: THCS ... C =12, O =16, Na = 23) CÁCH GIẢI KẾT QUẢ ĐIỂM Page 1 of 16 Page1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIA LAI GIẢI TOÁN ... hiệu gì vào giấy thi. Bằng số Bằng chữ Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu...
 • 16
 • 821
 • 1
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Giải toán trên máy tính CầM TAY Năm học 2010-2011 MÔN TOáN lớp 12 THPT tỉnh Gia lai

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Giải toán trên máy tính CầM TAY Năm học 2010-2011 MÔN TOáN lớp 12 THPT tỉnh Gia lai

... bằng 015 . Tính độ dài cạnh đáy AB. Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT1 2THPT - Trang 4 Thí sinh không ... viên. Tính xác suất của biến cố: "Tổng 3 số trên 3 viên bi là một số chia hết cho 3" Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT1 2THPT ... Kết quả: MTCT1 2THPT - Trang 2 Thí sinh không được làm bài thi trong phần gạch chéo này Bài 2: (5 điểm). Cho hình...
 • 8
 • 650
 • 7
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi hóa 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2011 doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi hóa 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2011 doc

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề này gồm 08 trang) Môn: HOÁ HỌC; LỚP 12 CẤP THPT Thời gian: 150 phút ... THPT Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/01/2010. (Thí sinh làm trực tiếp vào bản đề thi này) ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI CÁC GIÁM KHẢO (Ký, ghi rõ họ tên) SỐ PHÁCH ... và kim loại M hóa trị không đổi trong dung dịch HCl dư thì thu được 10,08 lit khí(đktc) và dung dịch có chứa 45,75 g muối khan. Tính m? b. Hòa tan hết cùng lượng hỗn hợp A như ở trên vào dung...
 • 9
 • 949
 • 10
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lý 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2009 docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lý 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2009 docx

... ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN VẬT LÍ LỚP 12 Thời gian: 150 phút – Không kể thời gian giao đề Chú ý: - Đề thi này ... bài, mỗi bài 5 điểm - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này. Điểm toàn bài thi Các giám khảo (Họ tên và chữ kí) Số phách (Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi) Giám khảo 1: Bằng ... Bằng chữ Giám khảo 2: Quy định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định...
 • 6
 • 363
 • 1
TÀI LIỆU bồi DƯỠNG ôn THI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp TỈNH và KHU vực

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG ôn THI GIẢI TOÁN TRÊN máy TÍNH cầm TAY cấp TỈNH và KHU vực

... của ba số , .Lời giải: Ta tìm bằng phương pháp đã nêu.Kết quả . Suy ra:C. Bài tập vận dụng1. Tìm của:a. b. c. d. .2. Tìm của :a. , .b.2461025 10719433c. ... 8)=−−006,2145,37,14:51,4825,0.2,15x)25,35,5(8,02,3511.212:6651124413−+−−9 )Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy) 130307+140307 1+x =1+ 130307-140307 1+x10). Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy) :x+178408256-26614 ... 233343+= 2410 2111155563 +=   2VÍ DỤ 4 II) VÍ DỤ:Ví dụ 1: Tìm của .Lời giải: Ta có:. Suy ra:.Ví dụ 2: Tìm của .Lời giải: Ta có:Ta không thể đưa số...
 • 179
 • 3,280
 • 29
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu bồi dưỡng cho học sinh giỏi môn tin học dành cho học sinh THCS pptx

... cho phù hợp với thực tế bồi dưỡng tại các đơn vị trường. - Đề xuất các bài tập hay hơn để thay thế cho các bài tập đã có ở tập tài liệu. Các bài tập tập tài liệu còn thiếu.Lê Nho Duyệt ... đếm>=Max+ - ThoátS;DEC(Biến đếm); 100 bài tập Turbo Pascal - Những hiệu chỉnh về cấu trúc của tập tài liệu. - Những nội dung cần bổ sung thêm, những nội dung cần giảm bớt cho phù hợp với thực tế bồi ... huyện Quế Sơn Trang 3 100 bi tp Turbo Pascal Single1.5ì10 -4 5 3.4ì10+ 38 4 byteReal2.9ì10 -3 9 1.7ì10+ 38 6 byteDouble5.0ì10 -3 24 1.7ì10+3 08 8 byteExtended3.4ì10 -4 932 1.1ì10+493210...
 • 71
 • 6,850
 • 94
tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 7

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 7

... học của một học sinh lớp 7 được cho ở bảng sau :Môn Toán Văn Sử Địa Lí Sinh CôngnghệÂmnhạcĐiểm 8 7 9 6 5 4 8,5 6,51) Hãy nhập dữ liệu từ bảng trên vào máy tính 2) Chỉnh sửa dữ liệu bằng cách- ... 1.6461 17 200. 577 4 : Ấn 17/ 13 máy hiện kết quả là 1.3 076 92308nhưng trong bộ nhớ thì kết quả là 1.3 076 923 076 9 (máy giữ đủ 12 chữ số)Nếu chọn FIX 4 và ấn tiếpRnd thì máy hiện kết quả là 1.3 077 và ... kê: Điểm học kỳ 1 các môn học của một học sinh được cho theo bảng sau :Hãy :a) Nhập dữ liệu từ bảng vào máy tính b) Chỉnh sửa dữ liệu bằng cách :Điểm 7, 5 8 9 10 6,5 5 4 2Tầnsố5 475 3 231Bài...
 • 35
 • 630
 • 1
tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 8

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 8

... nhiên của Lớp 6 ) Giải Ta coùA = (85 67´310+ 89 9) ´ ( 654´310+ 787 ) 85 67´310´ 654´310= 5 602 81 8 000 000 85 67 ´310´ 787 = 6 742 229 000 89 9 ´ 654´310= 587 946 000 89 9 ´ 787 = 707 ... 3´5+5=2020´5-4=9696´5+2= 482 482 ´5-7= 2403Ví duï 4 MÁY TÍNH Vn - 570MSGIẢI TOÁN TRÊN MÁY VINACAL THEOCHƯƠNG TRÌNH SAÙCH GIAÙO KHOA THCSLỚP 8 11) Tính giá trị của đa thức: Tính giá trị cuỷa ủa ... Thực hiện phép tính P(x) = ((x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) +2xP(x) =12027422 485 152345-+-+- xxxxxDùng phép nhân đa thức để tính lạiA = 85 6 789 9 ´ 654 787 = 56101 488 82513(Bài đã giải ở Ghi chú...
 • 12
 • 715
 • 1
tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 9

tài liệu giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh lớp 9

... 7ợớỡ-== 93 156.2 95 957.1yxMaựy hoỷi2?c aỏn 103Keỏt quaỷ0.6653 x =- aỏn662 99 5x-=aỏn Keỏt quaỷ 0 .96 18 y =- ấn 95 7 99 5y-=Để thoát khỏi chương trình giải hệ phương trình , ta ấn2: Giải ... 45 302Atg=- + + Giải :a)Ấn 1 (Deg)Ấn 7cos 60 2 sin 4512tan 30ÑS : 95 12 MÁY TÍNH Vn - 570MSGIẢI TOÁN TRÊN MÁY VINACAL THEOCHƯƠNG TRÌNH SAÙCH GIAÙO KHOA THCSLỚP 9 1323,1 2 51,32 ... :121.16 89 1.36 89 xx=éê=-ë: Giải phương trình bậc 3 sau322840xx x+ =Gọi chương trình giải phương trình bậc 3Ấn 1 (EQN) 3 Máy hỏi a ? ấn 2 Máy hỏi b ? ấn 1 Máy hỏi c ? ấn 8 Máy hỏi d...
 • 25
 • 586
 • 0
Tài liệu giải Toán trên Máy tính cầm tay cho học sinh lớp 11

Tài liệu giải Toán trên Máy tính cầm tay cho học sinh lớp 11

... thuộckhoảng .34(;)22pp- Giải :a) Ghi vào màn hình (ở Radian ) như sau :sin(3 )6YXp=-sin(3 )6yxp=-Ví dụ : Cho hàm số1GIẢI TOÁN TRÊN MÁY VINACAL THEOGIẢI TOÁN TRÊN MÁY VINACAL THEOCHƯƠNGTRÌNH ... 2211=tgAb)°+°-°-°= 8163279 tgtgtgtgA5 711 sin sin sin sin24 24 24 24ppp pa) Để màn hình chế độ bằng cách ấn 4 lầnDKết quả A = 4 ( Bạn đọc có thể giải tay bài này và dùng máy tính để kiểm kết quả )Ấn9276381Ghi ... nghiệm cho trước (miễn là cho giá trị x đầu thích hợp).Ví dụ 1: Giải Tìm nghiệm của phương trình sau trong khoảng ( /4 , 5 /4)(1).: (ở Radian)Ghi vào màn hình biểu thức (1) và ấn Máy hỏi...
 • 19
 • 626
 • 9
“Biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học viên giỏi toán thi giải toán trên Máy tính cầm tay hệ Giáo dục thường xuyên”.

“Biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học viên giỏi toán thi giải toán trên Máy tính cầm tay hệ Giáo dục thường xuyên”.

... toán hoặc dùng máy tính cầm tay kiểm tra các kết quả chính xác của bài toán đã giải. - Chọn đề tài “Biện pháp bồi dưỡng học viên giỏi toán thi giải toán trên Máy tính cầm tay hệ GDTX”, bản ... học viên giỏi toán thi giải toán trên Máy tính cầm tay hệ Giáo dục thường xuyên”. 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác chuyên môn Toán học. 3. Mô tả giải pháp 3.1. Tình trạng giải pháp đã ... 4 học viên đạt giải ở kỳ thi Học viên giỏi Giải toán trên MTCT cấp tỉnh với: 1 giải nhất, 2 giải ba 1 giải khuyến khích. Trong kỳ thi cấp quốc gia có 3 học viên đạt giải với 1 giải ba và...
 • 13
 • 931
 • 0
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN HỌC SINH GIỎI MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THCS

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN HỌC SINH GIỎI MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THCS

... TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN HỌC SINH GIỎI MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY I . Những kinh nghiệm ôn luyện : 1. Học sinh - Chọn học sinh có kĩ năng giải toán tốt , yêu thích bộ môn giải toán ... dạng bài tập học sinh thường lúng túng do không nhớ công thức hoặc cách biến đổi - Với dạng bài này học sinh phải nắm được kiến thức kĩ năng về mặt toán học ( do không thể dùng máy tính bấm trực ... toán tốt , yêu thích bộ môn giải toán trên máy tính cầm tay - Trong đội tuyển nên có học sinh lớp 8 để tạo nền tảng cho năm sau 2. Giáo viên - Là một môn thi tương đối khó, đặc biệt là trong...
 • 36
 • 1,119
 • 1
SKKN xây DỰNG CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI giải toán trên máy tính cầm tay

SKKN xây DỰNG CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI giải toán trên máy tính cầm tay

... Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Đề tài :XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Giải toán trên máy tính cầm tay CHUYÊN ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐA THỨCI. ĐẶT VẤN ĐỀ : Qua ... tác bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay mà tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp.Qua đề tài này, tôi mong muốn được giao lưu trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi giải ... toán học, mở rộng hơn, chuyên sâu hơn kiến thức toán đã được học trong nhà trường. Trang 17 Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Trên cơ sơ chuyên đề đã minh họa, có thể tiếp tục xây...
 • 18
 • 829
 • 0
Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

... sử dụng máy tính cầm tay thì học ngày càng tiến bộ, yêu thích học toán, thấy máy tính cầm tay thật sự cần thiết trong học tập. Từ việc chỉ biếtsử dụng máy tính đểthực hiện các phép tính đơn ... đăng ký được thamgia lớp học bồi dưỡng học sinh giải toán trên MTCT.Phầ nkế t luậ nI ) Nhữ ng bài họ c kinh nghiệ mQua thực tếbồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên MTCT ở đơn vị THCSLong ... là không chỉ dành riêng cho học sinh dự thi học sinh giỏi giải toán trên MTCT mà còn rất có ích trong quá trình học tập với tất cả các em học sinh máy tính cầm tay từ lớp 6 đến lớp 12. Thầy...
 • 27
 • 637
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: skkn bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm taytài liệu bồi dưỡng ôn thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và khu vựcbiện pháp bồi dương học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tayđáp án đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh hau giangđề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 thpt giải toán trên máy tính cầm tay năm học 20112012 môn toán – sở giáo dục và đào tạo thanh hóathi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay khối 9 năm học 2012 2015đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 8 potđề thi học sinh giỏi cấp huyện môn thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 8giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh họctài liệu giải toán trên máy tính cầm tayđáp án thi giải toán trên máy tính cầm tay môn sinh học 2009chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên nâng cao giải toán trên máy tính cầm tay casio thcstài liệu dạy giải toán trên máy tính cầm taytap huấn bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm taygiải toán trên máy tính cầm tay môn sinhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP