0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Tin học văn phòng >

Câu hỏi ôn tập và đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

Câu hỏi ôn tập và đáp án Quản trị Mạng

Câu hỏi ôn tập đáp án Quản trị Mạng

... phân tán (DDoS)12/ Để ngăn tấn công DoS, một quản trị mạng chặn nguồn IP với tường lửa, nhưng tấn công vẫn tiếp diễn. Điều gì có khả năng xảy ra nhất ?A. Sâu DoS đã lây nhiễm cục bộB. Tấn công ... một bao thư để nó trong ngăn bàn C. Mã hóa nó trên một thẻ thông minh D. Lưu nó trên một thiết bị USB di dộng ở dạng bản rõ73/ Một quản trị mạng mới đây đã bị sa thải khỏi công ty. Cần ... Skipjack67/ Khi giá trị hàm băm của hai thông điệp khác nhau có giá trị tương tự nhau, ta gọi hiện tượng này là gì ?A. Tấn công vào ngày sinh B. Xung đột C. Chữ ký số D. Khóa công khai 68/ Thực...
 • 29
 • 11,939
 • 133
BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

... ký.2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN Đề bài: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân mua 100máy photocopy để trang bị cho ... giá cuối cùng theo văn bản 01 của hai bên.Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóaChất lượng máy photo ToShiBa e-STUDIO165 được quy định theo 1. Tốc độ in2. Chất lượng bản in.Điều 4: Bao ... hiện có vi phạm thì phải lậpbiên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận vàphải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 155 Website: http://www.docs.vn...
 • 7
 • 14,515
 • 192
Câu hỏi ôn tập và đáp án môn Hoá học Môi trường

Câu hỏi ôn tập đáp án môn Hoá học Môi trường

... Khái niệm về hoá môi trường, mục tiêu & ứng dụng của hoá môi trường ? Hoá học môi trường là một môn khoa học đa ngành về các hiện tượng hoá học xảy ra trong môi trường. Hoá môi trường có mục ... ứng:NO2 → NO + O HOÁ MÔI TRƯỜNGENVIRONMENTAL CHEMISTRY Câu hỏi ôn tập đáp án môn Hoá học Môi trường Sinh vtên:…………………………… Lớp…………… KhoaChương mở đầuKhái niệm về hoá môi trường, mục tiêu ... dụng của hoá môi trường ?1. Khái niệm về môi trường; môi trường thiên nhiên các thành phần của môi trường thiên nhiên.Phân biệt các khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, khủng...
 • 47
 • 8,507
 • 50
Một số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

Một số câu hỏi ôn tập đáp án môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

... Chí Minh tìm đường cứu nước theo con đường Cách mạng Vô sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.(ý 3 tham khảo trong Hỏi đáp môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, câu 4, trang16)Chính ... hướng mục tiêu của cách mạng Việt Nam: chủ trương làm “tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.- Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền:Về chính trị: đánh ... nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam.Về tiền đề lí luận, Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam những lí luận Cách mạng phong trào giải phóng dân tộc góp phần vào sự phát triển của Cách mạng vô sản....
 • 41
 • 7,453
 • 141
Câu hỏi ôn thi và đáp án môn đạo đức học  mác lê nin 2

Câu hỏi ôn thi đáp án môn đạo đức học mác lê nin 2

... lịch sử (Platôn) ÔN THI MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC – L NIN Đề 1: Câu 1: Nhiệm vụ của ĐĐH – MLCũng như bất cứ một khoa học nào khác, đạo đức học Mác - L nin có nhiệm vụ nhận thức đối tượng trên cơ ... ngành như: đạo đức học chuẩn mực, đạo đức học nghề nghiệp, lịch sử đạo đức học, triết học đạo đức. Khi giải quyết nhiệm vụ trên, đạo đức học Mác - L nin mang bản chất khoa học cách mạng. Bởi ... Thứ hai, đạo đức học Mác - L nin vạch ra tính tất yếu nguồn gốc, bản chất đặc trưng chức năng của đạo đức trong đời sống xã hội, nêu lên con đường hình thành phát triển của đạo đức. Đồng...
 • 10
 • 2,861
 • 3
câu hỏi ôn thi và đáp án môn đạo đức học - mác lê nin 2

câu hỏi ôn thi đáp án môn đạo đức học - mác lê nin 2

... mình, đạo đức học phân ra những chuyên ngành như: đạo đức học chuẩn mực, đạo đức học nghề nghiệp, lịch sử đạo đức học, triết học đạo đức. Khi giải quyết nhiệm vụ trên, đạo đức học Mác - L nin ... Vì thế đạo đức học Mác - L nin cần làm sáng tỏ nội dung yêu cầu đạo đức trong các quan hệ ấy. - Thứ hai, đạo đức học Mác - L nin vạch ra tính tất yếu nguồn gốc, bản chất đặc trưng chức ... đánh giá đạo đức, do đó đạo đức ngày càng phát triển về cấu trúc. đến lượt mình, sự hoàn thi n cấu trúc làm cho phản ánh điều chỉnh đạo đức trở nên sâu sắc, tự giác. Nội dung của đạo...
 • 10
 • 2,663
 • 3
Câu hỏi ôn thi và đáp án môn đạo đức học mác lê nin 1

Câu hỏi ôn thi đáp án môn đạo đức học mác lê nin 1

... đạo đức học chuẩn mực, đạo đức học nghề nghiệp, lịch sử đạo đức học, triết học đạo đức. Khi giải quyết nhiệm vụ trên, đạo đức học Mác - L nin mang bản chất khoa học cách mạng. Bởi vì những ... của con người. ÔN THI MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC L NIN Câu 1: Nhiệm vụ.Cũng như bất cứ một khoa học nào khác, đạo đức học Mác - L nin có nhiệm vụ nhận thức đối tượng trên cơ sở nhận thức ấy góp ... CTQG, H 19 95, tr 43) Câu 4: Đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Đạo đức trong xã hội tư bản bao gồm nhiều kiểu đạo đức khác nhau. Đạo đức của giai cấp tư sản, đạo đức của giai cấp công nhân, đạo đức của...
 • 19
 • 6,161
 • 9
Câu hỏi ôn thi và đáp án môn Quản trị doanh nghiệp

Câu hỏi ôn thi đáp án môn Quản trị doanh nghiệp

... sai Câu 231: Để quản lý sản phẩm có hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp phải quản Zsp thông qua các loại hạch toán A. Hạch toán thống kê B. Hạch toán kế toán C. Hạch toán nghiệp ... B. 6 C. 7 D. 8 Câu 70: Hoạt động quản trị DN nhằm góp phần đạt mục tiêu chung nhưng : A. Trực tiếp B. Gián tiếp C. Bán trực tiếp D. Bán gián tiếp Câu 71: Quản trị là ? A. Khoa học ... giám đốc C. Trưởng ngành, đốc công D. Kế toán trưởng Câu 37: Kiểu cơ cấu tổ chức quản trị DN nào là khoa học hiệu quả nhất A. Cơ cấu tổ chức quản trị không ổn định B. Cơ cấu tổ chức...
 • 43
 • 5,147
 • 2
câu hỏi ôn tập và đáp án môn lập và quản lý dự án đầu tư

câu hỏi ôn tập đáp án môn lập quản lý dự án đầu tư

... cho dự án * Đối với chủ đầu :- Dự án đầu là căn cứ quan trọng nhất để quyết định bỏ vốn đầu - Dự án đầu là cơ sở để xin phép được đầu (hoặc được ghi vào kế hoạch đầu tư) ... muốn. Câu2 .Trình bày khái niệm,công dụng các đặc trưng của một dự án đầu 2.1. Khái niệm về dự án đầu Theo luật đầu của năm 2005 Dự án đầu tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung ... lập ra ban quản dự án để quản việc thực hiện các công việc dự án theo sự ủy quyền.32Chủ đầu Tự thực hiệnBan quản dự án Tổ chức thực hiện dự án ITổ chức thực hiện dự án IITổ...
 • 34
 • 14,576
 • 120
Câu hỏi ôn tập và đáp án môn giao dịch và đàm phán kinh doanh

Câu hỏi ôn tập đáp án môn giao dịch đàm phán kinh doanh

... thời gian đàm phán là toàn bộ qt từ khi nảy sinh ý định đàm phán cho đếnkhi kết thúc đàm phán. Nó có khởi điểm kết điểm- Những điểm chết trong đàm phán _ ND đàm phán - Nguyên tắc PP khắc ... giao dịch + ững xử không phạm vào các quan niệm cấm kỵ13. Vì sao chúng ta có thể khẳng định rằng thế giới hiện thực là một bàn đàm phán khổng lồ ?Phân biệt giao dịch đàm phán ?- Đàm phán ... địch biết ta trăm trận trăm thắng trong đàm phán? Những điều cầnbiết về ta đối tác đàm phán là gì ? Đàm phán thành công phải nắm vững bối cảnh đàm phán, đa ra quyết định phù hợp.Cần nắm:...
 • 9
 • 5,347
 • 87
Câu hỏi ôn tập và đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

Câu hỏi ôn tập đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

... thức văn bản 1 : Quốc hiệu2 : Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 3 : Số, ký hiệu của văn bản 4 : Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn bản 5a : Tên loại trích yếu nội dung văn bản 5b ... công tác được biết.3.3.4. Thủ tục quản lý văn bản Công tác Công văn giấy tờ đóng một văn trò không nhỏ vào hoạt động quản lý ở một tổ chức, cơ quan.Công văn, giấy tờ sau đây gọi tắt là “Công ... lý Công văn không đơn giản chỉ làm đầy đủ thủ tục tiếp nhận Công văn mà còn phải:- Phân loại Công văn (Quyết định, Chỉ thị, Công văn, Thông báo…) để tiện cho việc tra cứu.- Giao Công văn...
 • 183
 • 4,382
 • 14
triết học câu hỏi ôn tập và đáp án

triết học câu hỏi ôn tập đáp án

... giữa triết học Bêcơn Đêcactơ. Vai trò của hai hệ thống triết học này đối với sự phát triển triết học khoa học của phương tây thời cận đại hiện đại.1.Những điểm giống nhau : -Bêcơn ... trong việc quán triệt quan điểm" Lấy dân làm gốc".CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC Câu 1. Hãy trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thuỷ. Vai trò của Phật giáo ... (Khoa học tự nhiên khoa học xã hội. Mặt khác triết học cũng đưa vào khoa học cụ thể để làm căn cứ, tài liệu cho sự khái quát lý luận của mình. Vai trò của triết học đối với khoa học là...
 • 66
 • 909
 • 0
Câu hỏi ôn tập và đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

Câu hỏi ôn tập đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

... quy trình soạn thảo văn bản ? Hãy chỉ ra các văn bản tuân thủ quy trình đó.*) Tại sao soạn thảo văn bản phải tuân theo các quy trình soạn thảo văn bản: - Quy trình soạn thảo văn bản là cách ... thảo văn bản, tránh được những sai lầm mắc phải khi soạn thảo văn bản. + Đảm bảo cho văn bản dễ đọc, dễ nhìn, dễ hiểu.+ Đảm bảo tính trang trọng cho văn bản. Câu 11: Tại sao soạn thảo văn bản ... Các loại văn bản tuân thủ quy trình đó:3- Quy trình soạn thảo văn bản được áp dụng với những văn bản lớn, bao hàm nhiều nội dung đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản điều...
 • 12
 • 8,398
 • 27
câu hỏi ôn tập và đáp án môn quản trị học

câu hỏi ôn tập đáp án môn quản trị học

... lượng thông tin mang tính chất đúng 7Sơ đồ 4.1 Mô hình thông tin trong quản trị học ĐỐI TƯỢNG QUẢN TRỊNHÀ QUẢN TRỊNhiềunhưng sau 1 thời gian, tính đúng đắn đó của thông tin bị mất dần co ... càng nhiều phương án kế hoạch càng tốt. Các nhà quản trị không nên vội vàng, thật thận trọng trong khâu lựa chọn thực hiện phương án. Bước 5: Đánh giá so sánh các phương án 11Sau khi xây ... là: Quản lý nghiêm khắc” dựa vào sự trừng phạt; Quản ôn hòa” dựa vào sự khen thưởng; Quản lý nghiêm khắc công bằng” dựa vào cả sự trừng phạt khen thưởng, cụ thể như sau:- Nhà quản...
 • 17
 • 855
 • 0
Tài liệu ôn thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bản Trần Thị Lệ Thu

Tài liệu ôn thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bản Trần Thị Lệ Thu

... !c„-6'XF"*/'+k9hO9g9hO6'526'K văn bản pháp luật'Fi/M:9* L'CL?N/MGL?Ba/CLUH !?</'t-U=6'*+Ml//45 văn bản quy phạm pháp luật,'52 6S-Uj !'*+Ml//45 văn bản pháp ... V%7S-?e '/'76'': 'M:9* L'CLPQMR?Ba/CLUH !?E"T văn bản áp dụng pháp luật6%F ! 'W !6%Bn !'aL 't6?( '@'= 't6O/'46'<c'A ... 'ckM+G6/A !/'=/ã`@G+>+/45", 9 9('+k9hM:;|'K6'*+Ml/L'CLM+G6c<6jthi im vnbn ú c quy định là có hiệu lực pháp lý.z !6'n K+", 9 9('+k9hM:",...
 • 12
 • 3,449
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi on tap va dap an mon luat lao dongcâu hỏi ôn tập và đáp án môn hoá học môi trườngmột số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của đcsvngiáo án môn kỹ thuật soạn thảo văn bảncâu hỏi ôn tập và đáp án tin học ứng dụngcâu hỏi ôn tập và đáp án quản trị mạngâu hỏi ôn tập và đáp án môn lập và quản lý dự án đầu tưbài tập và đáp án môn kỹ thuật lập trìnhbài tập và đáp án môn kỹ thuật sốbài tập môn kỹ thuật soạn thảo văn bảnde cuong on thi mon ky thuat soan thao van bangiáo trình môn kỹ thuật soạn thảo văn bảnmôn kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luậtđề thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bảnđề cương môn kỹ thuật soạn thảo văn bảnNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ