0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Ngữ văn >

Tuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 đáp án

... THCS Trùc Ph¬ng21 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2 đ)Đọc đoạn văn: “Tôi lắng nghe ... nay. ĐỀ 21 :ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN Môn: Ngữ Văn lớp 8 Thời gian: 120 phỳtPh¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng50 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCS- Nêu vấn đề: ý thức ... Ph¬ng44 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN INăm học 2009 – 1010MÔN: NGỮ VĂN 8 Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian chép đề )Câu...
 • 77
 • 84,308
 • 253
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7Năm học: 2012-2013 Môn: Ngữ văn 7Thời gian ... tạo của học sinh. Hết s 7:Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 2011 - 2012 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu 1: (3 im) ... giấy trắng . Đề số 3: PHÒNG GD&ĐTTHANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 Năm học 2012-2013 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài :120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11 tháng...
 • 34
 • 108,644
 • 521
Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

... 0,50,50,50,50,50,50,50,5Cõu 2 ( 4 im )1) ( 1 im )Ta cú: RAB = 9 =3232RR 18 )RR( 18 (1 ) RAB = 8 =3232RR 18 )R 1 8( R (2 ) T (1 ) v (2 ) rỳt ra R3 = 18 - R2 Thay vo (2 ) ta c R2 = 12; R3 = 6 2) ( 1 ... d2’O1O2F’1F2Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đáp án đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 2007 - 20 08 NộI DUNGđIểMCõu 1 ( 4 im ) Gi21F;F l lc do q1 v q2 tỏc dng ... Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 2007 - 20 08 Thời gian làm bài : 180 phút Cõu 1 (4 im)Cho hai in tớch im q1 = 4C; q2 = 9C...
 • 5
 • 24,102
 • 1,054
Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

... Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 7 ( đáp án chi tiết)ĐỀ 1: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm ... 2SIRNii'Hình 3PQ Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)ĐỀ 3: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài 1 (3 điểm): Tia ... 1 18 +-K1K2K3Đ1Đ2αAB••••A'B'IJ1(M )2(M )αAB••A'IJ1(M )2(M )B'•• Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án...
 • 36
 • 36,506
 • 109
Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đề thi học sinh giỏi Môn ngữ văn lớp 6 năm học2 007 -20 08 Thời gian làm bài: 90 phútĐiểm Lời phê của cô giáo đề bài: Câu 1: (6 điểm) Trong bài thơ Lợm nhà thơ Tố Hữu viết: ... con chim chích Nhảy trên đờng vàng. ( Sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2) Qua đoạn thơ trên, hình ảnh Lợm đà hiện lên trong tâm trí em nh thế nào ?Câu 2: ( 13 điểm) HÃy tả lại cảnh sắc quê ... chim và bớm.- Bức tranh thi n nhiên về mùa xuân thật sống động.b, Hình thức:- Bố cục ba phần. - Diễn đạt trôi chảy, hình ảnh.- Sử dụng các phép tu từ cho bài sinh động.* Tuỳ nội dung...
 • 5
 • 18,867
 • 53
Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)

... ĐT CÀNG LONG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNTRƯỜNG THCS AN TRƯỜNG C Thời gian làm bài: 120 phút MƠN: NGỮ VĂN ĐỀ THAM KHẢONỘI DUNG ĐỀ :Câu 1: (3 điểm) Dựa vào nội dung của văn bản “Ơn ... của thể loại truyện ngắn. Giáo viên ra đề: Trần Quốc HàHƯỚNG DẪN CHẤM MƠN NGỮ VĂN LỚP 8 KỲ THI HOC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011Câu 1 * Qua các văn bản : Trong lịng mẹ, Lão Hạc, Cơ bé ... hạnh (1 ,0 điểm)* Hãy trình bày điều đó bằng một bài viết ngắn (1 0 đến 15 dịng tờ giấy thi) . (3 ,0điểm) Học sinh dựng đoạn văn biểu cảm trình bày lại nhưng nội dung trên đây.u cầu: - Học sinh...
 • 3
 • 9,360
 • 116
Bài soạn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)

Bài soạn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8 (ĐỀ THAM KHẢO)

... ĐT CÀNG LONG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNTRƯỜNG THCS AN TRƯỜNG C Thời gian làm bài: 120 phút MƠN: NGỮ VĂN ĐỀ THAM KHẢONỘI DUNG ĐỀ :Câu 1: (3 điểm) Dựa vào nội dung của văn bản “Ơn ... của thể loại truyện ngắn. Giáo viên ra đề: Trần Quốc HàHƯỚNG DẪN CHẤM MƠN NGỮ VĂN LỚP 8 KỲ THI HOC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011Câu 1 * Qua các văn bản : Trong lịng mẹ, Lão Hạc, Cơ bé ... hạnh (1 ,0 điểm)* Hãy trình bày điều đó bằng một bài viết ngắn (1 0 đến 15 dịng tờ giấy thi) . (3 ,0điểm) Học sinh dựng đoạn văn biểu cảm trình bày lại nhưng nội dung trên đây.u cầu: - Học sinh...
 • 3
 • 5,985
 • 49
Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6

... QUẾ SƠN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HS GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Ngữ văn - Lớp 7Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2 ,0 điểm)Phân tích tác dụng ... đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về nhân vật Kiều Phương trong văn bản Bức tranh của emgái tôi của nhà văn Tạ Duy Anh.+ Về mặt hình thức: đáp ứng hai yêu cầu của đề (có độ dài khoảng mươi dòng; ... về kiểu văn nghị luận kết hợpvới các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm học sinh nêu suy nghĩ của mìnhvề lòng ghen tị. Học sinh thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng...
 • 9
 • 11,582
 • 24
Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8(2013-2014)

Đềđáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8(2013-2014)

... & ĐTĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPHUYỆNNĂM HỌC 2013 – 2014MÔN : NGỮ VĂN - LỚP 8 Thời gian : 12 0 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : tháng năm 2014Câu 1 :(2 điểm)Viết đoạn văn ... TÀIPHÒNG GD & ĐTĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2013 – 2014MÔN : NGỮ VĂN - LỚP 8 Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : tháng năm 2014Câu 1: (3 điểm)Trình ... vấn đề. - Liên hệ với thực tế.UBND HUYỆN LƯƠNG TÀIPHÒNG GD & ĐTĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2013 – 2014MÔN : NGỮ VĂN - LỚP 8 Câu 1 :(2 điểm) - Yêu cầu hình thức: + độ...
 • 6
 • 19,737
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ánđọc hiểu de thi hoc sinh gioi mon ngu van lop 8đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 cấp trườngđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 có đáp ántuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay kèm đáp án chi tiếttuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán 7 cap huyen co đap anđề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam