0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Mầm non - Tiểu học >

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 3 : ÔN CHỮ HOA pot

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 1: ÔN CHỮ HOA potx

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 1: ÔN CHỮ HOA potx

... Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 1: ÔN CHỮ HOA A. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa A (viết đúng mẫu, đều nét và nối chữu đúng quy định) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết ... viết chữ hoa A, V, D. - Theo dõi, nhận xét. - 3 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con. - HS lắng nghe. - 3 HS đọc: Vừ A Dính - Cụm từ có 3 ch : Vư, A, Dính. - Hs trả lời. - ... viết chữ viết hoa: - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Nhận xét. - Giới thiệu về phân môn Tập viết. - GV nêu mục đích, ghi đề. a) Quan sát và nêu quy trình viết chữ A,...
 • 7
 • 1,198
 • 11
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3: ANTT: NS Hoàng Việt...Ôn tập: Mái trường mến yêu

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3: ANTT: NS Hoàng Việt...Ôn tập: Mái trường mến yêu

... TIẾT 3 Ôân tập bài hát: Mái trường mến yêuÔân tập: TĐN số 1 m nhạc thường thức: Nhạc só Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừngI. Mục tiêu - HS ôn tập để hát thuần thục bài ... của đất nước.II. Giáo viên chuẩn bị - Đàn phím điện tử - Đàn và hát thuần thục bài hát Mái trường mến yêu - Đọc nhạc, đánh đàn và hát thuần thục bài TĐN Ca ngợi tổ quốc. - Tập trình bày bài ... nhạc chính xác bài TĐN Ca ngợi tổ quốc. - HS có thêm hiểu biết về nền âm nhạc Việt nam qua phần giới thiệu về nhạc só Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng. - Giáo dục HS có thái độ trân trọng với những...
 • 2
 • 3,378
 • 18
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 2 : ÔN CHỮ HOA Ă, Â. pdf

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 2 : ÔN CHỮ HOA Ă, Â. pdf

... mẫu. - 3 HS đọc. - HS lắng nghe. - HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung. - 3 HS lên bảng viết. - Lớp viết bảng con. - Nhận xét, sửa chữa. - HS viết bài theo yêu cầu. hoa: ... viết chữ Ă, Â, L hoa. - 1 HS lên bảng đọc. - 2 HS lên bảng, lớp viết bảng con. - HS nhắc lại đề bài. - Có các chữ hoa : 6. Củng cố, dặn d : (5 phút) - Yêu ... từ ứng dụng: Ă, Â, L. - 3 HS nhắc lại, cả lớp theo dõi. - Theo dõi, quan sát GV viết mẫu. - 2 HS viết bảng lớp. - Lớp viết bảng con. - HS theo dõi, lắng nghe - 1 HS đọc...
 • 7
 • 2,956
 • 8
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 3 : ÔN CHỮ HOA pot

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 3 : ÔN CHỮ HOA pot

... viết bảng lớp. - Lớp viết bảng con. - 3 HS đọc, lớp theo dõi. - HS lắng nghe. - HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 3 : ÔN CHỮ HOA B I - MỤC ĐÍCH, ... trìmh viết chữ B, H, T hoa. - Yêu cầu HS đọc tên riêng và câu ứng dụng trong bài. - 3 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con. - HS nhắc lại đề bài. - Có các chữ hoa : ... - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ viết hoa B. - Tên riêng Bố Hạ và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li. - Vở BT, bảng con, phấn III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 5. Hướng dẫn HS viết...
 • 7
 • 659
 • 4
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 4 : ÔN CHỮ HOA doc

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 4 : ÔN CHỮ HOA doc

... bổ sung. - 3 HS lên bảng viết. - Lớp viết bảng con. - Nhận xét, sửa chữa. - HS viết bài vào vở. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 4 : ÔN CHỮ HOA C. I - MỤC ĐÍCH, YÊU ... con chữ o. - 3 HS viết bảng lớp. - Lớp viết bảng con. - 2 HS đọc, lớp theo dõi. - HS lắng nghe. - Chữ Công, Thái Sơn, Nghĩa phải viết hoa. - HS trả lời, lớp Tiến trình ... dụng có những chữ hoa nào ? - 1 HS đọc. - 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con. - HS nhắc lại đề bài. - Có các chữ hoa : C, L, T, S, N - 5 HS nhắc lại, lớp theo dõi, lắng...
 • 7
 • 842
 • 2
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 5 : ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo). ppt

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 5 : ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo). ppt

... Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 5 : ÔN CHỮ HOA C (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa C (Ch) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Chu Văn An bằng chữ ... những chữ hoa nào ? - Treo bảng các chữ cái - 1 HS đọc. - 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con. - HS nhắc lại đề bài. - Có các chữ hoa : C, A, V, N. - 4 HS nhắc lại, lớp ... chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng sau bằng chữ cỡ nhỏ. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa Ch. - Tên riêng Chu...
 • 7
 • 3,004
 • 14
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 6 : ÔN CHỮ HOA D, Đ. potx

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 6 : ÔN CHỮ HOA D, Đ. potx

... các chữ bằng chừng nào? c) Viết bảng: - Yêu cầu HS viết từ Ư/D: Kim Đồng. - Nhận xét, sửa chữa. a) Giới thiệu câu ứng dụng: - Gọi HS đọc câu ứng - HS trả lời. - HS trả lời: từ ... viết hoa và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học. - Viết mẫu các chữ trên cho HS quan sát, vừa viết vừa nhắc lại quy trình. b) Viết bảng: - Yêu cầu HS viết các chữ viết hoa trên. - ... 2 ch : Kim, Đồng. - HS trả lời. - Bằng 1 con chữ o. - 2 HS viết bảng lớp. - Lớp viết bảng con. 3. Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng: (5 phút) viết...
 • 7
 • 2,978
 • 11
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 7 : ÔN CHỮ HOA E, Ê. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: doc

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 7 : ÔN CHỮ HOA E, Ê. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: doc

... Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 7 : ÔN CHỮ HOA E, Ê. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa E, Ê thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng - ê bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết ... b) Viết bảng: - Yêu cầu HS viết các chữ viết hoa trên. - Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS. a) Giới thiệu từ ứng dụng: - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: - đê - GV giới thiệu từ ứng dụng: - ê ... HS viết bài. - Hướng dẫn HS viết, trình bày vở. - HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung. - 2 HS lên bảng viết. - Lớp viết bảng con. - HS viết bài vào vở. bài cũ:...
 • 6
 • 1,971
 • 5
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 8 : ÔN CHỮ HOA G. potx

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 8 : ÔN CHỮ HOA G. potx

... Ư/D. - Chuẩn bị bài sau. - Đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 8 : ÔN CHỮ HOA G. I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa ... những chữ hoa nào ? - Treo bảng các chữ cái - 1 HS đọc. - 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con. - HS nghe giới thiệu bài. - Có các chữ hoa : G, C, K - 2 HS nhắc lại, lớp ... b) Viết bảng: - Yêu cầu HS viết các chữ viết hoa trên. - Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS. a) Giới thiệu từ ứng dụng: - Gọi 1 HS đọc từ Ư/D: Gò Công - GV giới thiệu từ ứng dụng:...
 • 6
 • 5,840
 • 19
Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 9 :ÔN TẬP , K.TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG. ppsx

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 9 :ÔN TẬP , K.TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG. ppsx

... bảng. -Quan sát các bông hoa. -Nhận xét bài làm của bạn. -Sửa bài. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 9 : N TẬP , K.TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG. I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 1.Tiếp ... HỌC: - Chín phiếu, mỗi phiếu ghi tên một bài thơ và mức độ yêu cầu học thuộc lòng. - Hai tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2. - Mấy bông hoa thật: hoa huệ trăng, hoa cúc vàng tươi, vi-ô-let ... -Mời 3 HS lên bảng làm bài. -GV nhận xét và cho HS sửa bài. -Nhận xét tiết học. -Dặn HS chuẩn bị bài sau. -2 ,3 HS đọc lại đoạn văn. -1 HS đọc yêu cầu, lớp theo dõi trong SGK. -3 ...
 • 5
 • 654
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gián án tập viết lớp 3 ôn chữ hoa itap viet lop 3 on chu hoa atập viết lớp 3 ôn chữ hoatap viet lop 3 on chu hoa 9giao an tieng viet lop 3 on tap giua hoc ky 1 tiet 7giáo án tập viết lớp 3 tiết 24 ôn chữ hoa r pptgiáo án tập viết lớp 3 tiết 16 ôn chữ hoa igiáo án tập viết lớp 3 tiết 34 n chữ hoa a m n v ppsxgiáo án tập viết lớp 3giáo án tập viết lớp 3 cả nămgiáo án tập viết lớp 3 tuần 7giáo án tập viết lớp 3 tuần 29giao an tap viet lop 3 bai on chu hoa tgiáo án tập viết lớp 3 tuần 4giao an tap viet lop 3 tuan 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM