1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

phối hợp các hình thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mới

Kết hợp phương pháp tình huống và phương pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

Kết hợp phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1. 1. Cơ sở lý luận của việc kết hợp phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 11 1. 1 .1. Khái niệm về phương pháp tình huống phương ... dục đào tạoTrờng đại học vinh nguyễn thị thu sakết hợp phơng pháp tình huống phơng pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn ... +H0F/-/C[[ 1. 2.2. Thực trạng của việc kết hợp phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáodục công dân lớp 11 các trường trung học phổ thông huy n...
 • 50
 • 1,010
 • 1
phối hợp các hình thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mới.

phối hợp các hình thức tổ chức lớp học phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mới.

... đưa ra các hình thức giảng dạy khác để xem hình thức, phương pháp đó có hiệu quả hơn không.4. Phương pháp trò chuyện:Tiến hành trò chuyện với học sinh, giáo viên phụ huynh học sinh nhằm ... Hiểu rõ được những phương pháp đặc trưng của việc giảng dạy bộ môn . Hiểu rõ đặc thù của đối tượng học sinh để lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học phù hợp. 2. Phương pháp điều tra: Để thực ... hình thức, phương pháp giảng dạy khác nhau ở bộ môn Hát - nhạc đã đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng.- Việc kết hợp các phương pháp, các hình thức tổ chức giữa hoạt động của...
 • 13
 • 965
 • 0
Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học Địa lý một cách linh hoạt

Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học Địa lý một cách linh hoạt

... LỚP Dạy học trong lớp thường được tiến hành theo ba hình thức tổ chức dạy học: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học theo lớp, phối hợp chặt chẽ với nhau trong một bài lên lớp. 1. Dạy học ... nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau, như: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học theo lớp, dạy học ngoài trời, tham quan, khảo sát địa phương, ngoại khóa, Mỗi hình thức tổ chức dạy học ... ra.3. Dạy học theo lớp - Dạy học theo lớp hình thức tổ chức dạy học cơ bản, phổ biến từ trước đến nay, phù hợp với kiểu dạy học đề cao vai trò chủ thể của giáo viên. Trong hình thức tổ chức dạy...
 • 13
 • 4,720
 • 29
Sử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông

Sử dụng phương pháp dạy học nêu giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông

... 2 ,15 1, 81 1, 47 1, 35 23, 31 15 ,15 Lê Quý Đôn 7,85 7,45 1, 71 2, 31 1, 31 1, 52 16 ,67 20, 41  7,43 6,62 2 ,16 1, 75 1, 47 1, 32 19 ,77 19 ,97  Lê Quý Đôn 7,95 7,2 1, 10 ... Sử dụng phương pháp dạy học nêu giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông ...  1. 2. Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh qua giảng dạy hóa học ở trƣờng phổ thông 1. 2 .1. Tính tích cực nhận thức (TTCNT) ...
 • 24
 • 1,916
 • 4
luận văn:Sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chƣơng trình nâng cao trung học phổ thông pptx

luận văn:Sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chƣơng trình nâng cao trung học phổ thông pptx

... 7,45 1, 71 2, 31 1, 31 1, 52 16 ,67 20, 41  7,43 6,62 2 ,16 1, 75 1, 47 1, 32 19 ,77 19 ,97  Lê Quý Đôn 7,95 7,2 1, 10 2, 01 1, 05 1, 42 13 , 21 19 ,69 3.4.2. Xử lí theo phần ... nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thông” 18 Bảng 3.4. Bảng phân phối tần ...  1. 2. Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh qua giảng dạy hóa học ở trƣờng phổ thông 1. 2 .1. Tính tích cực nhận thức (TTCNT) ...
 • 25
 • 881
 • 3
sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới lớp 7 - trung học cơ sở

sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới lớp 7 - trung học cơ sở

... nay. 11 III. Tính tích cực của học sinh trong hoạt động học tập 14 1. Quan niệm về tính tích cực học tập 14 2.Những dấu hiệu về cấp độ biểu hiện tính tích cực học tập. 15 3.Ý nghĩa của vấn đề phát ... THCS. 19 3. Phương pháp sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THCS . 19 4. Thực tiễn việc sử dụng kênh hình SGK trong dạy học ... kiến thức 3 10 .Phan Ngọc Liên- Trịnh Đình Tùng Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trưòng THCS, NXB giáo dục Hà Nội 19 99. 11 .Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học...
 • 39
 • 1,577
 • 5
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập tự luận trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

... 2T 1. 3.3 .1 .Tính tích cực 2T 18 2T 1. 3.3.2 .Tích cực hóa trong học tập2T 19 2T 1. 3.3.3.Những biểu hiện của tính tích cực nhận thức 2T 19 2T 1. 3.4 .Các phương pháp dạy học tích cực [10 ], [23], ... CỨU2T 13 2T 1. 1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu2T 13 2T 1. 2.Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hóa học 2T 14 2T 1. 3.Hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học [11 ]2T 15 ... 2T 1. 3 .1. Khái niệm2T 15 2T 1. 3.2 .Phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học 2T 16 2T 1. 3.3 .Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh [5], [23], [59]2T 18 2T 1. 3.3 .1. Tính...
 • 199
 • 2,896
 • 21
xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao thpt

xây dựng, tuyển chọn sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao thpt

... của toàn bộ chương trình những kiến thức hỗ trợliên môn. 19 NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨCVÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP 1. 1. Hoạt động ... đoán. 1. 1.6. Các nguyên tắc dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của HS [2] Trong thời gian gần đây, các vấn đề tích cực của học sinh trong học tập đã đượcnghiên cứu rất sâu rộng hàng ... nghiệm.Từ những điều trình bày trên đây, hướng của phương pháp dạy học hóa học tích cực phải phù hợp với hướng mới của phương pháp bộ môn hóa học. Theo hướng này phương pháp dạy bài mới gồm 3 thành...
 • 79
 • 1,121
 • 2
Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học'' lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

Tổ chức dạy học ngoại khóa phần quang hình học'' lớp 11 THPT nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

... 6 1. 1 .1. Mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc dạy học ở trường THPT ………… 6 1. 1.2. Các vấn đề chung về hình thức tổ chức dạy học ở trường THPT 9 1. 1.3. Tính tích cực của học sinh trong học tập 13 1. 2. ... hơn.28CHƯƠNG 2TỔ CHỨC DẠY HỌC NGOẠI KHOÁ VỀ “QUANG HÌNH HỌC” CHO HỌC SINH LỚP 11 2 .1. Nội dung, kiến thức phần “Quang hình học trong chương trình Vật lí THPT – SGK mới 2 .1. 1 Phân phối chương trình Phần ... tồn tại trong phương pháp, phương tiện dạy học của giáo viên, những sai lầm phổ biến của học sinh khi dạy học về phần “Quang hình học trong chương trình vật lí lớp 11 . Qua phân tích nguyên...
 • 96
 • 734
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phối hợp các hình thức tổ chức dạy học địa lý một cách linh hoạtsử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp sgk lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinhsử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngtuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thptmột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh nâng cao hiệu quả phong trào thi đua của lớp chủ nhiệm trong trường thptmột số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực của quan niệm nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt hiện naycác hình thức tổ chức ngoại khóa và cách tiến hcác hình thức tổ chức tự học ở trườngcác hình thức tổ chức nha học đườngthiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương hạt nhân nguyên tử sgk vật lí 12ban cơ bản nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong giờ họcco so thuc tien cua mot so bien phap phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh trong day hoc tu nhien xa hoi lop 2thiết kế quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khi dạy một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ở trường thpt ban khoa học tự nhiênđổi mới hình thức luyện tập nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinhxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học về sơ đồ hình vẽ và đồ thị nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trung học phổ thôngphát huy tính tích cực của học sinh khi dạy môn lịch sử lớp 5chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ