0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Tin học văn phòng >

bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - ts hà quang thanh

bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - ts. hà quang thanh

bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - ts. quang thanh

... Thanh. APA2. 2- Soạn thảo văn bản hành chính thông thường Soạn thảo các loại công vănSoạn thảo văn bản có tên loại TS. Quang Thanh. APA TS. Quang Thanh. APAKÍNH CHÀOHẸN GẶP LẠI!ĐT- 0918177308 ... văn bản hành chính Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt; Soạn thảo văn bản hành chính thông thường. TS. Quang Thanh. APACơ quan thẩm định - Trung ương: Bộ Tư pháp; - Địa phương: cơ quan ... xây dựng, ban hành và đăng Công báo, đưa tin, công bố văn bản. TS. Quang Thanh. APAVĂN BẢN HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH CÁ BIỆTHÀNH CHÍNH THÔNG THƯỜNGCÔNG VĂN HÀNH CHÍNHVĂN BẢN CÓ TÊN GỌIMời...
 • 41
 • 4,804
 • 23
bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing

bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - đh tài chính marketing

... 3KỸ THUẬTSOẠN THẢOVĂN BẢNII. QUI TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN:3. Quy trình xây dựng văn bản và ban hành văn bản: c. Các bước tiến hành soạn thảo văn bản (tt):Bước ... BAN HÀNH VĂN BẢN:3. Quy trình xây dựng văn bản và ban hành văn bản: c. Các bước tiến hành soạn thảo văn bản (tt):Bước 4: Xây dựng dàn bài, đề cương và viết bản thảo Soạn đề cương văn bản ... hợp thành một mạch văn nhất định.463KỸ THUẬTSOẠN THẢOVĂN BẢNII. QUI TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN:3. Quy trình xây dựng văn bản và ban hành văn bản: c. Các bước tiến hành soạn thảo...
 • 72
 • 1,838
 • 5
BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

... HÓAHợp đồng số: 0 1- HĐMB - Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành; - Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực ... Đình _Hà Nội.Chúng tôi gồm:Bên A - Bên bán: công ty cổ phần điện tử Giảng - Địa chỉ trụ sở chính: 168 Ngọc Khánh - Ba Đình - Nội. - Điện thoại: 04.3 834 5552 Fax: 04.3 771 8886. - Tài ... ĐHKTQD - Địa chỉ: 207 Giải Phóng _Quận Hai Bà Tưng _Hà Nội - Điện thoại 04.6 280 280 Fax:04.8 695 992 - Tài khoản số: 9707923478036 - Mở tại ngân hàng:Agribank - Đại diện là Trần Thọ Đạt - Chức...
 • 7
 • 14,515
 • 192
Kỹ thuật soạn thảo văn bản.doc

Kỹ thuật soạn thảo văn bản.doc

... kiện, nên trình bày:23 Văn bản hành chính thông thường gồm: - Công văn - Thông báo - Biên bản - Thông cáo - Công điện • Văn bản cá biệt Văn bản cá biệt là loại văn bản chứa đựng những quy tắc ... hiệu văn bản: Ký hiệu văn bản là phần chữ viết tắt, in hoa của tên loại văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản. Giữa tên loại văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản có dấu gạch ngang (-) .423.2. ... pháp - Luật, Bộ luật - Nghị quyết - Pháp lệnh - Lệnh của Chủ tịch nước - Nghị định - Quyết định - Chỉ thị - Thông tư• Văn bản hành chính thông thường Văn bản hành chính thông thường là loại văn...
 • 181
 • 11,541
 • 75
văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

... hành văn bản. - Nội dung văn bản: Văn bản về xuất nhập khẩu, địa chính.v.v. - Dựa vào kỹ thuật chế tác: Văn bản trên đá, lụa, Ngà voi, Giấy.v.v. - Dựa vào hiệu lực pháp lý văn bản: Văn bản quy ... dưới luật lp quy; Văn bản hành chính cá biệt; Văn bản hành chính thông thường; Văn bản chuyên môn, kỹ thuật II. VN BN QLHC NH NC 7*. Nội dung của văn bản: Nội dung của văn bản là phần chủ yếu ... quản lý nội bộ nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân. VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 5*. Tên loại văn bản: Ví dụ: nghị...
 • 55
 • 9,554
 • 62
Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

... CHUNG26chutiendhnl@yahoo.comKỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýII - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo III - Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt III - Soạn thảo văn bản hành ... 28III. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản 2. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản 3. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao ... thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,...
 • 110
 • 9,704
 • 62
Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

... DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 1KỸ THUẬT SOẠN THẢO KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦAVĂN BẢN CỦA ĐẢNGĐẢNG TS. Lưu Kiếm Thanh TS. Lưu Kiếm Thanh HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ... VĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÀNH CHÍNHVĂN BẢN CHUYÊN NGÀNHVĂN BẢN ĐOÀN THỂĐiều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 17ĐUQSTƯ, ... định1. Văn bản quy định2. Khái niệm2. Khái niệm3. Hệ thống phân loại3. Hệ thống phân loại01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 19 Văn bản quản lý nhà nước Văn bản quản lý nhà nước VĂN BẢN HÌNH...
 • 23
 • 6,525
 • 42
Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý

... về kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả cách diễn đạt. Cũng không có ít các ý kiến cho rằng các nhà soạn thảo văn bản pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý. Chính vì vậy, việc soạn thảo văn ... tập song, sai sót về thuật ngữ thì chỉ có các nhà soạn thảo mới khắc phục được. Khi soạn thảo văn bản, người soạn thảo có những tư tưởng riêng của mình nên họ biết nên dùng thuật ngữ nào cho phù ... một dạng phương ngữ không?4.3. Sử dụng đúng kỹ thuật viện dẫnViện dẫn những quy định ở trong cùng văn bản hay từ các văn bản khác để soạn thảo văn bản là việc làm cần thiết. Đây là một trong...
 • 8
 • 2,463
 • 13
KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

... loại văn bản nhất địnhThể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính bao gồm các thành phần sau: - Quốc hiệu; - Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; - Số, ký hiệu của văn bản; - Địa ... ký thay; Con dấu của cơ quan ban hành , nơi nhận.KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNHI. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VĂN BẢN:1. Khái niệm về văn bản: - Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền ... tháng, năm ban hành văn bản; - Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản; - Nội dung văn bản; - Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; - Dấu của cơ quan, tổ chức; - Nơi nhận; - Dấu chỉ...
 • 14
 • 4,651
 • 19
Lý thuyết môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

Lý thuyết môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

... quan trong thanh lý hợp đồng kinh tế.Các biên bản trong trường hợp này gọi là biên bản nghiệm thu…,biên bản bàn giao…,biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế.Vai trò biên bản: -Biên bản ko có hiệu ... quan đó-Công văn phúc đáp: trả lời về những vấn đề mà các cơ quan,cá nhân,tổ chức có yêu cầu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản này-Công văn mời họp: là công văn của ... của mìnhVai trò công văn: -Công văn hướng dẫn : hướng dẫn thực hiện chủ trương,chính sách,quyết định-Công văn giải thích: cụ thể hóa,chi tiết hóa nội dung của các văn bản như nghị quyết,chỉ...
 • 13
 • 5,220
 • 68

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnslide bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnbảng giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảnbài giảng kỹ năng soạn thảo văn bảnbài tập kỹ thuật soạn thảo văn bảnbài giảng môn kỹ thuật soạn thảo văn bảnbài tập môn kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bảntài liệu kỹ thuật soạn thảo văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản báo cáođề thi kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình môn kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luậtgiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản 2012giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chínhNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ