0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... in the USA.A B C D3. Go straight ahead. Take the first street in the right.19 Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKIPeriod 1+2 . TENSESI. Summary (Tóm tắt):Tenses Affirmation (KĐ) Negation ... để làm đúng giờ. 6. It takes/ took + O + time + to V Ai mất bao nhiêu thời gian để làm gì.It has taken me 3 hours to copy this document.Tôi đã mất 3 giờ để chép xong tài liệu này.7. a. S ... write/ me soon/ and tell/ more/ your/ family.……………………………………………………………………………………………………………… 16 Period 16 +17. REVISION ON ARTICLES A. We use the indefinite article when we talk about:jobs He is...
 • 26
 • 4,025
 • 188
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

... chủ xởng, buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp, học sinh. + Cuộc sống bấp bênh.+ Có ý thức dân tộc, đặc biệt là học sinh, nhà giáo, sinh viên. tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nớc đầu ... có ý thức đấu tranh, sẵn sàng hởng ứng và tham gia cách mạng để đấu tranh giành tự do, no ấm.b. ở Đô thị. (do đô thị phát triển nên phân hoá thành nhiều g/c, tầng lớp) .- Tầng lớp T sản: + Ra ... đồng thời canh tân đất nớc.- Về hình thức- phơng pháp: mở trờng, lập hội, tổ chức cho học sinh đi du học, xuất bản sách báo, vân động nhân dân theo đời sống mới.- Thành phần tham gia: ngoài...
 • 53
 • 2,151
 • 4
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 doc

... Đề thi học sinh giỏi TIẾNG ANH lớp 9 A/ PHONETICI.Choose the word that has the underlined part pronounced differently ... language of the international communication.1. Chineese is the most important language.2. About 66 .6 per cent of the world’s population speak six major language.3. Vietnamese speak English as ... B.I.(2đ)1.clears2.Tuitions3.was going4.not to talk5.documentary 6. if7.at8. to9.isn’t it10. informative11.wearing12.unless13.see14.had15.of 16. won’t he17.to explain the new project to us18.are...
 • 5
 • 5,196
 • 379
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 + 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 + 5

... Quanh hồ là những hàng liễu rủ xuống mặt nước trong xanh. Ở Hà Nội, còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh và những di tích 19 CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌCMÔN: TIẾNG ... TƯ LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  112) Liên kết câu 54Phần III: Tập làm văn:1) Bài tập về phép viết câu 552) Bài tập về phép viết đoạn 61 3) Luyện viết phần mở bài 64 4) Luyện ... /q ) 102 6) Quy tắc viết phụ âm đầu “ngờ” (ng /ngh ) 1037)Quy tắc viết nguyên âm i (i / y ) 103138)Quy tắc viết hoa 1049)Quy tắc đánh dấu thanh 1 06 10)Cấu tạo tiếng - Cấu tạo vần 1 06 11)Cấu...
 • 622
 • 6,171
 • 9
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

... Bồi dỡng học sinh giỏi lớp 5 bồi dỡng học sinh giỏi 1 1.Phân bit sc thái ngha ca nhng t ng ngha (in m) trong các tphp ... với em và gia đình thế nào ?3. Tham khảo :Ngôi nhà ở thành phốGV: Dơng Văn Hùng Trờng tiểu học số 1 Gia Ninh QuảngNinh Quảng Bình15 Bồi dỡng học sinh giỏi lớp 5Ngôi nhà rất rộng đủ chổ ... Trờng tiểu học số 1 Gia Ninh QuảngNinh Quảng Bình11 Bồi dỡng học sinh giỏi lớp 53. Trong b i Ti ng n ba-la-lai-ca trên sông , nh th Quang Huy ómiêu t mt êm trng va tnh mch va sinh ng...
 • 86
 • 1,958
 • 21
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi

... 54 :Trường THPT Hoài ân Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 26 E,rRKab..CE1,r1E2,r2RRRKNPMQA1A2A BR1A BR1TÀI LIỆU BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI - BỘ MÔN VẬT LÝ PHẦN ... đều.Trường THPT Hoài ân Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 14RV1VRRRRABCDRAB C DE GHR1R1R1R2R2R2. . . . . . .RACBRooTÀI LIỆU BỒI DƯỢNG HỌC SINH GIỎI - BỘ MÔN VẬT ... = R4 = R5 = R 6 = 1Ω. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B.Trường THPT Hoài ân Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 6 ABVR 6 R1R2R3R4R5E,rR7KI1I2=ABĐ1Đ2R1R2R3R4E,rABCDR1R2R3R4R5R 6 I1I2I4I5I 6 IE1E2b/...
 • 30
 • 1,426
 • 13
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8  nguyễn văn hòa THCS mỹ quang

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 8 nguyễn văn hòa THCS mỹ quang

... 0,16M sau đó thêm BaCl2 dư vào thấy tạo ra 1,182 g kết tủa. a/ Viết các PTPƯ . b/ Tính khối lượng mỗi chất trong hh đầu. Bài 40:Trang 12 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp ... với nước cho ra 0,3 36 lít H2 (đktc) và ddB. Cho ddB tác dụng hoàn toàn với dd HCl 0,5M rồi cô cạn thu 2,075 g muối khô. Trang 13 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 - Nguyễn Văn ... 3(hoặc) V M + V M + V M + 1 1 2 2 3 3M =hhV + V + V + 1 2 3)Trang 6 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 - Nguyễn Văn Hòa-THCS Mỹ QuangVaỏn ủeà 3 BAỉI TAÄP VAÄN DUẽNG Bài...
 • 14
 • 9,505
 • 69
tai lieu boi duong hoc sinh gioi 9

tai lieu boi duong hoc sinh gioi 9

... 3-Miss Lan is a fast runner. =>Miss Lan runs4-Mrs Oanh cooks well. => Mrs Oanh is 5-Khanh is a fluent English speaker. =>Khanh speaks.4-Hoàn thành các câu với mỗi trạng từ sau:Badly ... breakfast.a.but b.and c.or 6. Would you like tea ____coffee? –Tea, please.a.but b.and c.or7.She can dance ______she can’t sing.a.but b.and c.or8.We want a small party______ 60 people came.a.but ... từ1-Em hãy chuyển những tính từ sau sang trạng từ:1.Slow 2.heavy 3.good 4.fast 5.beautiful 6. late 7.strong 8.hard 9.fluent 10.bad 11.interesting 12.quick13.careless 14.safe 15.skillful2-Em...
 • 7
 • 1,111
 • 6
tai liêu boi dưỡng học sinh giỏi

tai liêu boi dưỡng học sinh giỏi

... một trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng (6) . Hãy xác định kiểu gen của 6 con trâu trên.Bài 5 : Khi lai giữ hai dòng đậu ( một dòng có hoa đỏ, đài ngã và dòng kia có hoa xanh, đài cuốn ) người ... trống lông xanh với gà mái lông trắng, sự phân li ở đời sau sẽ ra sau ? Có cần kiểm tra độ thuần chủng của giống ban đầu hay không ?Bài 2: Khi lai hai dòng ngô thuần chủng (dòng hạt xanh, trơn ... chủng, người ta đã thu được các con lai đồng loạtcó lông xanh da trời. 1. Tính trạng trên di truyền theo kiểu nào ? 2. Cho những gà lông xanh da trời này giao phối với nhau, sự phân li những tính...
 • 3
 • 1,131
 • 8
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lờp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lờp 9

... Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học kế hoạch bồi dỡng hsgmôn: Hoá Học 9Stt Tên chuyên đề Số tiếtI Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phơng pháp giải toán hoá học thông ... và sắt II cloruaMKOH = (39 + 16 + 1) = 56ggMFeCL5, 162 )3.5,35 56( 3=+=5, 162 168 5, 162 3. 56 3==FeclKOHmm* Tìm khối lợng KOH: mggKOH3,105, 162 160 .10==Thí dụ 2: Cần bao nhiêu ... Xuân 11 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học => % NaCl = 325,0178,0.100% = 54, 76% % KCl = 100% - % NaCl = 100% - 54, 76% = 45,24%.Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54, 76% , KCl chiếm...
 • 137
 • 1,077
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảotài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 5tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 cap tinhtài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 hk2tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 co dap antài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực haytai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ