0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Hoàn thiện vấn đề xác định tiền lơng trong khách sạn.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 33 -35 )

- Doanh thu KD lưu trú T tr ngỉ ọ

1 Tổng doanh thu(D) Tri uệ đồng 0800 3500 2700 +25 2Tổng lợi nhuận(L) Tri u ệđồng250467+27 +86,

3.3.5 Hoàn thiện vấn đề xác định tiền lơng trong khách sạn.

Tiền lơng là số tiền ngời lao động nhận đợc dựa trên số lợng và chất lợng đã bỏ ra. Tổ chức tiền lơng hợp lý chẳng những đảm bảo thu nhập để tái sản xuất sức lao động nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ngời lao động mà còn phát huy đợc sức mạnh của đòn bẩy tiền lơng. Tổ chức tiền lơng hợp lý làm cho ngời lao động từ lợi ích vật chất của mình mà quan tâm đến thành quả lao động chăm lo nâng cao hiệu quả sản xuất. Vì vậy tổ chức tiền lơng theo đúng số lợng và chất l- ợng lao động là một biện pháp để nâng cao hiệu quả lao động.

Kích thích vật chất đối với ngời lao động thông qua chính sách tiền lơng, th- ởng, phụ cấp. Góp phần làm tăng thu nhập cho ngời lao động là một trong những đòn bẩy kích thích nhân viên làm việc tích cực hơn. Chỉ khi nào con ngời quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả lao động của mình thì hiệu quả lao động trong doanh nghiệp, trong xã hội mới thực sự đợc nâng cao. Hiện nay Công ty khách sạn Thơng Mại Nghệ An đang duy trì mức lơng 1.200.000 đ/tháng/ngời, với mức lơng này đời sống của ngời lao động đợc đảm bảo.

Với hình thức trả lơng theo thời gian hiện nay khách sạn Thơng Mại gặp một số khó khăn trong lao động , tạo tính bình quân hóa trong tiền lơng và tạo ra t tởng đối phó của ngời lao động.

Để khắc phục đợc nhợc điểm đó khách sạn nên trả lơng khoán theo thu nhập. Đây là cơ chế khoán mà tiền lơng và tiền thởng của tập thể và cá nhân ngời lao động tùy thuộc vào thu nhập của doanh nghiệp là cơ chế khoán gộp quỹ lơng với các quỹ của doanh nghiệp.

Tổng thu nhập = Tổng doanh thu – ( trị giá vốn NLHH + chi phí ngoài lơng + thuế GTGT)

Tổng quỹ lơng = Tổng thu nhập – ( thuế TN doanh nghiệp + trích lập các quỹ ) Việc phân phối tiền lơng của tổ cho từng ngời phải dựa vào hai yếu tố cơ bản là ngời lao động thực tế và cấp bậc của ngời lao động

Với cách tính lơng cho ngời lao động nh trên sẽ làm cho thu nhập của ngời lao động gắn liền với chất lợng và khối lợng của ngời lao động, kích thích nhân viên quan tâm tới công việc. Với tay nghề cao, làm đủ ngày công thì kết quả lao động của tổ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của khách sạn.

3.4 Các kiến nghị

Trong tình hình kinh doanh hiện nay, việc đầu t nâng cấp sửa chữa khách sạn cần có nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, vì vậy đề nghị chính phủ cần có chính sách tín dụng đầu t cho loại hình kinh doanh này và cho phép các khách sạn đợc vay vốn lãi suất u đãi nhằm nâng cao chất lợng phục vụ khách. Bên cạnh đó, Nhà nớc cần có chính sách thuế bình đẳng giữa các khách sạn thuộc doanh nghiệp Nhà nớc với các khách sạn liên doanh và chính phủ xem xét lại mức thuế đất đối với các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.

Cho phép thành lập hiệp hội khách sạn, thông qua đó, hệ thống khách sạn Việt Nam có tiếng nói chung, có điều kiện để trao đổi thông tin học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao chất lợng phục vụ, bảo vệ quyền lợi và uy tín của toàn hệ thống, bảo vệ lợi ích của khách du lịch, tạo thành sức mạnh tổng hợp, giữ giá trong môi trờng cạnh tranh lành mạnh.

Lao động trong khách sạn chủ yếu là tiếp xúc trực tiếp với khách vì vậy ngoại hình của nhân viên là rất quan trọng. Nhà nớc cần có quy định chế độ nghỉ hu..

Kết luận

Qua việc nghiên cứu tình hình lao động tại khách sạn Thơng Mại Nghệ An, ta thấy bên cạnh những u điểm của đội ngũ cán bộ công nhân viên, cũng nh cách bố trí lao động còn có những nhợc điểm ảnh hởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của khách sạn. Ban quản lý cần có giải pháp thiết thực để khắc phục những

nhợc điểm, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

Từ những nhìn nhận và đánh giá về tình hình sử dụng lao động của khách sạn Thơng Mại Nghệ An đề tài xin nên ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động ở bộ phận lu trú của khách sạn. Song do trình độ và thời gian hạn chế nên việc tìm hiểu, nghiên cứu phân tích và đánh giá tình hình sử dụng lao động ở bộ phận lu trú cha đợc toàn diện về mọi mặt . Em rất mong đ- ợc góp ý của thầy cô và bạn bè để đề tài đợc hoàn thiện hơn.

Em xin trân trọng gửi lời cám ơn sâu sắc tới cô giáo TS Trần Thị Phùng, Ban giám đốc, phòng tổ chức, phòng kế toán cùng toàn thể nhân viên trong khách sạn Thơng Mại Nghệ An đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Hà nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005 Sinh viên thực hiện

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 33 -35 )

×