0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Xu hớng phát triển hoạt động kinh doanh du lịc hở Nghệ An.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 27 -28 )

- Doanh thu KD lưu trú T tr ngỉ ọ

1 Tổng doanh thu(D) Tri uệ đồng 0800 3500 2700 +25 2Tổng lợi nhuận(L) Tri u ệđồng250467+27 +86,

3.1.2 Xu hớng phát triển hoạt động kinh doanh du lịc hở Nghệ An.

Nghệ An là một tỉnh có nhiều lợi thế đầu t phát triển, diện tích tự nhiên là16.847km2 trong đó có 198.000ha đất nông nghiệp, 13.000ha đất đỏ bazan, 511.000ha đất trồng, 684.000ha đất nông nghiệp, rất có điều kiện phát triển cây nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Nghệ An có diện tích nuôi trồng thủy sản khá lớn và có bờ biển dài 82km, với trữ lợng hải sản trên 80.000 tấn, có khả năng phát triển mạnh nghề nuôi trồng, đánh bắt và chế biến hải sản.

Nghệ An là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa, có nhiều đền chùa, miếu mạo nổi tiếng nh Đền Quả, Đền Cờn, Đền Cuông nhiều rừng nguyên sinh nh… rừng quốc gia Pù Mát, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống nhiều bãi tắm đẹp nh… Cửa Lò, Nghi Thiết, Quỳnh Phơng, Diễn Thành có thể phát triển mạnh du lịch… văn hóa- lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch biển.

Vừa qua, tỉnh Nghệ An đã đợc Bộ chính trị, Chính phủ xác định là tỉnh có vị trí trung tâm và là đầu mối giao thông của khu vực Bắc Trung bộ cho phép quy hoạch để xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế- văn hóa không chỉ của tỉnh mà còn cho cả khu vực. Trên cơ sở đó, tỉnh đang chỉ đạo bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, là điều kiện tốt để các nhà đầu t có thể đầu t vào Nghệ An.

Với chính sách đổi mới của Đảng và nhà nớc Việt Nam, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong tỉnh , Nghệ An đã và đang có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng đợc cải thiện, tốc độ tăng trởng GDP đạt khá( năm 2003 đạt 11,52%), trong đó hợp tác Quốc tế và kinh tế đối ngoại đóng góp phần đáng kể. Với chủ trơng phát huy mạnh nội lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngoài tỉnh, ngoài nớc, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Nghệ An đã và đang có chính sách kích cầu đầu t thông thoáng, tích cực thực hiện cải cách hành chính, thống nhất đầu mỗi một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu t vào Nghệ An.

Đây là điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, năm 2005 Nghệ An lần đầu tiên tổ chức “ năm du lịch Nghệ An”, đây là cơ hội lớn để bè bạn trong nớc và quốc tế biết đến Nghệ An. Đối với Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, năm 2005 mang nhiều ý nghĩa trọng đại bởi đây là dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chi Minh, lần thứ 75 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nớc. Với những gì mà Nghệ An đang có , sở du lịch đang có những chính sách để thu hút khách du lịch trong nớc và ngoài nớc.

3.2 Mục tiêu và phơng hớng kinh doanh của khách sạn thơng mại nghệ an.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 27 -28 )

×