0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Phơng hớng kinh doanh.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 28 -29 )

- Doanh thu KD lưu trú T tr ngỉ ọ

1 Tổng doanh thu(D) Tri uệ đồng 0800 3500 2700 +25 2Tổng lợi nhuận(L) Tri u ệđồng250467+27 +86,

3.2.2 Phơng hớng kinh doanh.

Để phát huy tốt các thành tích đạt đợc trong năm 2004, căn cứ khả năng và cơ sở vật chất hiện có của đơn vị và căn cứ nhiệm vụ, phơng hớng; mục tiêu của nghị quyết Đảng bộ khách sạn Thơng Mại Nghệ An năm 2005, khách sạn Thơng Mại xây dựng những phơng hớng sau:

- Tập trung mở rộng đổi mới công tác thị trờng bằng sử dụng có hiệu quả những lợi thế của đơn vị, phát huy nỗ lực, đổi mới và mở rộng các dịch vụ bổ sung.

- Đa dạng hoá nâng cao chất lợng sản phẩm tạo các yếu tố hấp dẫn để thu hút khách.

- Đổi mới cơ chế quản lý, tăng cờng kỉ cơng, kỷ luật đảm bảo an toàn trong đơn vị, nâng cao trình độ quản lý.

- Đảm bảo ổn định nội bộ, kinh doanh có hiệu quả, năng suất chất lợng. Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.

3.3 Một số giảI pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động kinh doanh lu trú tại khách sạn Thơng Mại Nghệ An.

Để đứng vững và đảm bảo phát triển khách sạn Thơng Mại Nghệ An cần phải có những chiến lợc cạnh tranh đúng đắn để tạo ra sức mạnh cạnh tranh trong điều kiện kinh doanh khó khăn nh vậy. Song điều quan trọng đầu tiên mà khách sạn cần phải làm đó là việc sử dụng lao động sao cho hợp lý, có hiệu quả để giảm chi phí sức lao động lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra sức cạnh tranh về giá, về chất lợng phục vụ so với khách sạn khác.

Sau đây là một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh lu trú tại khách sạn Thơng Mại:

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐÔNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN NGHỆ AN.DOC (Trang 28 -29 )

×