0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Hoàn thiện phối thức marketing mặt hàng bán buôn và dịch vụ khách

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 39 -40 )

III. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán buôn

3. Hoàn thiện phối thức marketing mặt hàng bán buôn và dịch vụ khách

khách hàng

Mặt hàng vật liệu xây dựng mang đặc tính công nghiệp, nhu cầu về vật liệu xây dựng là nhu cầu phụ thuộc. Nhu cầu về vật liệu xây dựng phụ thuộc vào nhu cầu xây dựng các công trình, nhu cầu cải tiến, tu sửa, hiện đại hoá... nó phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển do đó nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng rất lớn. Với những thay đổi nhanh chóng trong thị hiếu, công nghệ, cạnh tranh, công ty không thể chỉ dựa vào những mặt hàng hiện có cuă mình đợc. Khách hàng luôn mong muốn và chờ đợi những mặt hàng mới. Chính vì vậy công ty cần xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển danh mục các mặt hàng để mở rộng kinh doanh tăng lợi nhuận cho công ty.

Quá trình phát triển và đa ra mặt hàng mới là yêu cầu khách quan vừa tạo ra những thời cơ mới cho kinh doanh, mặt khác lại bao hàm những mạo hiểm và rủi ro. Công ty phải lập kế hoạch một cách chu đáo và cẩn trọng. Công ty qua quá trình nghiên cứu thị trờng, lựa chọn thị trờng mục tiêu sau đó thiết lập đợc một quá trình triển khai mặt hàng mới có tính hệ thống nhằm tìm tòi, triển khai và nhận đợc các mặt hàng mới trong tổng phổ mặt hàng kinh doanh của công ty, trong đó các quyết định chi tiết để cấu trúc nên một mặt hàng thơng mại trong trắc diện mặt hàng kinh doanh về cơ bản tuân thủ quy trình và nội dung mục tiêu. Qua phân tích trên , có thể mô hình hoá quá trình quản trị marketing mặt hàng mới ở công ty nh sau:

Hình 3.3: Các giai đoạn của quá trình phát triển mặt hàng mới

Từ việc phân tích tổng hợp có tính sơ bộ để da ra các chuẩn mục và định h- ớng tìm tòi về các nhóm, các đoạn và các loại mặt hàng. Sau đó, công ty tổ chức

39

Hình thành ý niệm và định hướng tìm tòi

Thu thập thông tin chào hàng sản phẩm mới Phân tích thời cơ và hoạch định chọ sản phẩm mới Thử nghiệm và xúc tiến bán sản phẩm mới Phân tích sự chấp nhận của khách hàng và thông tin ngư

Hoạch định marketing mục tiêu và quyết định chọn mặt hàng mới Triển khai thương mại hoá

thu thập thông tin từ các công ty sản xuất, các thông báo chào hàng, các hội trợ thơng mại, các quan hệ bạn hàng, các cơ quan nghiên cứu và thông tin đại chúng, các đại lý và môi giới marketing ...Các thông tin thu đợc sẽ đợc phân tích và chọn ra thông tin có tính hữu hiệu nhất. Tiếp theo là quá trình xét duyệt và chọn sản phẩm mới.

Để tăng cờng cho công tác bán hàng, tiếp thị công ty cần thực hiện các dịch vụ kèm theo nh: chuyên trở, giao nhận, hớng dẫn kỹ thuật...

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 39 -40 )

×