0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Công nghệ marketing bán buôn và dịch vụ khách hàng

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 25 -27 )

III. Nội dung và quy trình của công nghệ marketing bán buôn ở côngty th-

4. Công nghệ marketing bán buôn và dịch vụ khách hàng

4.1 Công nghệ marketing bán buôn

Để đảm bảo đợc mục tiêu sinh lợi, trong hoạt động marketing bán buôn công ty có thể lựa chọn một hoặc một số trong các công nghệ marketing bán buôn sau:

+ Công nghệ chào hàng thơng mại bán buôn: Thực chất đây là chào hàng chứ không phải là trng bày hàng hoá giao thông tin. Đây là công nghệ đợc áp dụng phổ biến và thích hợp với điều kiện hoạt động trên thị trờng ở mức cạnh tranh cao. Để thực hiện công nghệ chào hàng này, doanh nghiệp cử các nhân

viên chào hàng mua sẵn hàng mẫu, giới thiệu và mời khách hàng mua hàng. Hàng đợc giới thiệu có thể là hàng đang bán hay hàng mới.

+ Công nghệ bán hàng trên cơ sở đặt hàng bằng chữ (công nghệ bán hàng theo đơn đặt hàng): chủ yếu đáp ứng nhu cầu đặc biệt nh: mua để ổn định tiêu dùng trên thị trờng nào đó hoặc mua để tặng, cứu trợ...Công nghệ này có u điểm: có tính ổn định cao, tạo điệu kiện thuận lợi về thợi gian đối với các cơ sở bán buôn, có điều kiện chuẩn bị tốt về lô hàng nhng có nhợc điểm là kém linh hoạt về thay đổi giá cả.

+ Công nghệ bán hàng theo Catalogue: doanh nhgiệp gửi Catalogue cho các đơn vị khách hàng để nhận đơn đặt hàng hoặc hợp đồng.

+ Công nghệ bán hàng qua mẫu hàng: thờng áp dụng trong kinh doanh mặt hàng mới, phức tạp, có độ thu hút vận hành phức tạp...những mặt hàng này vừa là mẫu vừa là mặt hàng bán.

+ Công nghệ bán hàng qua gian hàng mẫu: là công nghệ bán hàng mà doanh nghiệp tổ chức các gian hàng mẫu để giới thiệu cho khách hàng và bán hàng.

+ Công nghệ bán hàng qua đại diện bán hàng thơng mại: là công nghệ bán hàng mà doanh nghiệp cử các đại diện thơng mại trực tiếp tới khách hàng mang theo mẫu hàng để giới thiệu và mời chào khách hàng mua hàng sau đó tiến hành thoả thuận , ký kết hợp đồng thơng mại .

+ Công nghệ bán hàng qua hội chợ thơng mại và triển lãm hàng hoá: hàng năm các trung tâm hội chợ thơng mại kết hợp với các bộ, các ban ngành tổ chức các hội chợ thơng mại và triển lãm hàng hoá. Đây là nơi các doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu, khảo sát và ký kết hợp đồng mua bán.

+ Công nghệ bán hàng qua đại lý đặc quyền: công nghệ này lựa chọn trung gian phân phối để đại diện cho ngời bán hàng trên một thị trờng nào đó.

+ Công nghệ bán háng qua điện thoại:

4.2 Dịch vụ khách hàng

loại bỏ hay tính tiền. Vấn đề cơ bản là xác định đợc một số loại hình dịch vụ theo từng nhóm khách hàng và chọn ra những chủng loại có lợi hơn cho mình. Do đó mà công ty phải lựa chọn những dịch vụ sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao trong chiến lợc của mình.

Dịch vụ khách hàng bán buôn là các sản phẩm không tồn tại độc lập mà nó tồn tại gắn liền với thơng mại hàng hoá bán buôn một sản phẩm vật chất cụ thể tạo điều kiện bán buôn hàng hoá với tần số và số lợng nhiều hơn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của một tổ chức, cá nhân nào đó(khách hàng). Đặc biệt trong điều kiênh hiện nay dịch vụ khách hàng ngày càng đợc nâng cao và có tầm quan trọng lớn. Nhất là trong điều kiện kinh doanh hội nhập với thế giới thì vấn đề dịch vụ khách hàng không còn là mới mẻ, mà phải nâng cao hơn nữa dịch vụ khách hàng để tạo ra sản phẩm có chất lợng cao, phù hợp với nhu cầu cũng nhu tạo ra doanh thu lớn...Do đó, hệ thống dịch vụ cho từng mặt hàng, từng giao dịch thơng mại có giá trị cũng nh có hiệu lực lớn trong kinh doanh đồng thời nó cũng là công cụ cạnh tranh hữu hiệu trong kinh doanh.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN MARKETING CHO CÔNG TY CONSTREXIM.DOC (Trang 25 -27 )

×