0
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ nâng cao năng lực

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 50 -51 )

3.2. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình

3.2.2. Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ nâng cao năng lực

công của công ty

Việc đầu tư vào máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ là chiến lược lâu dài và quan trọng và cần phải làm của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường hiện đại. Để làm được điều này công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

Tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại.

+ Để đảm bảo công tác thi công cho các dự án trong tương lai, công ty cần đầu tư các trang thiết bị thi công theo hệ thống dây chuyền đồng bộ để đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

+ Tận dụng các thiết bị của đối tác liên doanh, liên danh đã đầu tư trong quá trình thi công. Một số trang thiết bị phụ trợ và nhỏ lẻ khác sẽ được tận dụng lại trên cơ sở đã đầu tư cho các dự án khác.

+ Công ty cần thống kê danh sách các máy móc thiết bị cần thiết phải đầu tư từ đó lập kế hoạch, xây dựng các phương án đầu tư. Khi so sánh lựa chọn phương án đầu tư máy móc, thiết bị, công ty nên so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả đạt được của từng phương án để có quyết định đúng đắn nhất.

+ Công ty cần có kế hoạch mua các linh kiện, phụ tùng lắp ráp và thay thế những linh kiện, bộ phận hỏng sai về tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời cần chú trọng

đổi mới các trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn như: Hệ thống máy tính, máy vẽ, các phần mềm…

Quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị hiện có.

+ Phổ biến vận hành máy móc thiết bị bằng các văn bản cũng như quy chế quản lý và vận hành trang thiết bị đối với các nhóm thợ trực tiếp vận hành máy móc thiết bị được giao. Đồng thời, công ty phải luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, phát hiện và xử lý những sai phạm kịp thời.

+ Xây dựng đội ngũ sửa chữa có tay nghề cao, cơ động giải quyết các công việc tại hiện trường, đẩy mạnh phong trào cải tiến khoa học kỹ thuật trong các công trường.

+ Công ty cần rà soát, đánh giá lại giá trị còn lại nhằm phân loại một cách hợp lý các máy móc thiết bị hiện có để tiến hành quản lý một cách có hiệu quả. Đối với những máy móc thiết bị đã quá cũ và lạc hậu, không còn đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh, công ty cần tiến hành thanh lý để bổ sung vào nguồn vốn của mình. Còn đối với những máy móc thiết bị còn có khả năng phục hồi, nâng cấp, công ty cần tiến hành sửa chữa, đại tu để nâng cao công suất sử dụng

+ Xây dựng kế hoạch sử dụng, luân chuyển máy móc thiết bị thi công hợp lý theo tiến độ thi công, nhằm sử dụng tối đa công suất của máy móc thiết bị cũng như bảo đảm đủ máy móc thiết bị phục vụ cho nhiều công trình mà công ty đang thi công trong cùng thời gian.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 50 -51 )

×