0
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 51 -53 )

3.2. Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH ĐẦU Tư Bình

3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của công ty

+ Công ty phải tiến hành thống kê số lượng lao động hiện có, tính toán xác định xem lượng lao động còn thiếu cho từng lĩnh vực như: Cán bộ quản lý dự án, cán bộ lập kế hoạch, marketing, kỹ sư thiết kế… Từ đó xây dựng kế hoạch tuyển chọn lao động có trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc. Đối với những cán bộ, những lao động làm việc không hiệu quả, không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, không chấp hành những quy định của công ty… cần có biện pháp xử lý như cảnh cáo, trừ lương, cắt chức, đuổi việc tuỳ vào mức độ vi phạm.

+ Thực hiện tốt công tác tuyển chọn lao động hàng năm. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn sẽ giảm bớt thời gian, chi phí đào tạo sau này, là điều kiện đầu tiên để nâng cao chất lượng, khả năng hoà nhập, đảm bảo cho đội ngũ lao động có một độ tuổi hợp lý. Hình thức tuyển chọn mà công ty có thể áp dụng là kiểm tra, phỏng vấn trực tiếp, làm các bài thi tình huống. Đó là các hình thức đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng vì nó mang tính chất khách quan và khoa học. Số lượng lao động có trình độ đại học của công ty tăng lên hàng năm và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn nhưng đa phần đều là cử nhân, kỹ sư trẻ có trình độ chuyên môn nhưng kinh nghiệm lại thiếu. Hơn nữa, những kiến thức mà họ tiếp thu từ trường học chưa sát với thực tế, chỉ là lý thuyết nên cần phải cử họ đến các công trường để tích luỹ kinh nghiệm thực tế.

+ Cần hoàn thiện cơ cấu quản trị nhân sự. Cơ cấu tổ chức quy định doanh nghiệp có khả năng phát triển hay không, đồng thời giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Đối với công tác đào tạo lao động: Công ty cần tổ chức cho cán bộ khoa học, kỹ thuật, các cán bộ kế toán tài chính và các công nhân giỏi nghề đi tham quan học tập thực tế để trực tiếp nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất, áp dụng ngay vào thực tế công ty mình. Sau đó những cán bộ này lại chuyền dạy, hướng dẫn cho đội ngũ công nhân của công ty. Thực tế cho thấy, đối với mọi ngành nghề, nhất là với ngành xây dựng, nâng cao chất lượng lao động là vấn đề quan trọng. Công nhân kém tay nghề sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và uy tín của công ty.

+ Vì công trình cung cấp của công ty trải khắp nên để tiết kiệm chi phí, thời gian di chuyển thì ngoài những lao động chính ở công trường, công ty còn thuê nhiều lao động làm việc theo hợp đồng. Điều này thể hiện sự cơ động, linh hoạt của công ty trong việc sử dụng nhân sự. Lực lượng lao động thuê thêm này đóng góp lớn vào sự thành công các công trình, vì vậy công ty cần tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn cho họ để họ có đủ kiến thức và trình độ cần thiết phục vụ cho việc thi công, nâng cao hiệu quả công việc.

+ Cần áp dụng một số chính sách khen thưởng, kiểm tra đối với người lao động để khuyến khích làm việc hết mình, hết khả năng. Công ty cần có hình thức khen thưởng căn cứ vào mức độ hoàn thành tốt công việc đề ra. Mặt khác, công ty cần tăng cường những khoản thưởng đột xuất cho nhân viên có sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho công ty. Chế độ lương thưởng hợp lý là một đòn bẩy năng suất, khuyến khích cán bộ nhân viên làm việc nhiệt tình đồng thời giữ chân những lao động trẻ có tài gắn bó với công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH PHƯƠNG (Trang 51 -53 )

×