0
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

Thiết bị kiểm tra góc quay lái

Một phần của tài liệu KIỂM ĐỊNH OTO (Trang 42 -44 )

CHƯƠNG 3 : CÁC THIẾT BỊ ĐO KIỂM VÀ TIÊU CHUẨN

3.8. Thiết bị kiểm tra góc quay lái

- Công dụng.

+ Kiểm tra góc quay lái lớn nhất của các bánh xe dẫn hướng - Yêu cầu.

+ Độ chính xác của thiết bị phải cao. + Sử dụng dễ dàng.

+ Thiết bị cần được chôn chìm, sao cho măt của bàn đo bằng với mặt sàn của trạm kiểm định.

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc. + Sơ đồ cấu tạo.

Hình 3.13: Thiết bị đo góc quay lái

1-Bệ đỡ; 2-Bàn xoay trượt; 3-Kim chỉ thị góc; 4-Thước đo độ; 5-Chốt định vị + Nguyên lý làm việc.

Khi làm việc, bánh xe sẽ tiếp xúc với bàn đỡ 2 vừa có thể xoay quanh tâm của nó và có thể trượt trên mặt phẳng nằm ngang của thiết bị.

Khi quay lái do có các góc đặt bánh xe tác động lên bàn xoay trượt, ngoài chuyển động quay quanh tâm của nó mà còn có sự trượt trong mặt phẳng nằm ngang. Do có lực tác động đó bàn xoay trượt sẽ chuyển động và biết được giá trị góc đặt qua kim chỉ thị góc.

T

P

Hình 3.14: Minh họa các góc quay lái về bên phải

- Các bước kiểm tra trên thiết bị.

+ Chuẩn bị:

• Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị

• Lốp đúng loại và đúng áp suất quy định

• Loại bỏ các vật liệu dính ở lốp và bàn xoay + Tiến hành kiểm tra.

• Người lái đánh xe vào thiết bị theo hướng thẳng sao cho hai bánh xe dẫn Hướng phải tiếp xúc với hai bàn xoay.

• Tháo chốt định vị và tiến hành kiểm tra

Người lái thực hiện đánh lái sang trái và đánh lái sang phải, khi quay lái sang trái người lái thực hiện đánh hết lái. Nhằm mục đích đo góc lái lớn nhất. Người kiểm tra sẽ thực hiện đọc vạch đo độ ở trên thước đo độ để biết được góc quay lái lớn nhất của bánh xe dẫn hướng đó. Kiểm tra bánh xe bên trái xong người lái xe lại thực hiện đánh hết lái sang phải. Người kiểm tra bên dưới lại thực hiện đọc giá trị đo được mà kim chỉ thị chỉ vào. Từ đó sẽ so sánh được giá trị của góc quay lái bên trái và góc quay lái bên phải.

- Tiêu chuẩn áp dụng.

Tiêu chuẩn tùy thuộc vào từng lô xe, góc lái bên trái và góc lái bên phải không được phếp lệch nhau quá 10%.

Một phần của tài liệu KIỂM ĐỊNH OTO (Trang 42 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×