0
Tải bản đầy đủ (.docx) (116 trang)

Hoàn thiện chiến lược chiêu thị

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 99 -116 )

Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo sản phẩm

- Mục tiêu đẩy mạnh: Tăng mức độ nhận diện thương hiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và mở rộng phạm vi khách hàng mục tiêu. - Lựa chọn kênh quảng cáo hiệu quả: Tổng hợp và phân tích hiệu quả đã có

trên các kênh quảng cáo từng sử dụng. Kết hợp phân tích xu hướng quan tâm người dùng. Từ đó, đánh giá mức độ hiệu quả các kênh từ cao đến thấp, tập trung chủ yếu vào các kênh có mức độ hiệu quả cao và dùng các kênh khác để hỗ trợ nhằm tiết kiệm chi phí quảng cáo và đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng nội dung quảng cáo: Tập trung xây dựng nội dung hoàn chỉnh dựa trên các vấn đề xoay quanh nhu cầu tìm mua và sử dụng thiết bị. Giữ những yếu tố màu sắc, âm thanh đặc trưng của thương hiệu nhưng vẫn đảm bảo tính ngắn gọn, xúc tích và truyền tải được giá trị, thông tin tổng quan về sản phẩm.

- Lựa chọn trang báo và tạp chí: Ưu tiên chọn lựa các trang báo/tạp chí có đối tượng đọc phù hợp với tập đối tượng khách hàng mục tiêu. Bên cạnh đó, ưu tiên lựa chọn các trang báo/tạp chí chuyên về chủ đề làm đẹp.

- Phân chia giai đoạn sử dụng các dạng bài viết PR sản phẩm: Giai đoạn đầu, sử dụng các dạng bài advertorial (quảng cáo được viết dưới dạng bài báo) và editorial (bài viết độc lập của người làm trong báo chí) để tăng mức độ nhận diện sản phẩm, truyền tải thông tin quảng cáo về sản phẩm. Giai đoạn tiếp theo, ưu tiên sử dụng các dạng bài testimonial như bài review, bài blog nhằm tăng mức độ tin tưởng của người dùng đối với sản phẩm, truyền tải được thông tin chi tiết về tính năng, trải nghiệm, hiệu quả của sản phẩm đến với người dùng.

Truyền thông sản phẩm thông qua Email

- Quảng cáo dựa trên tập khách hàng có sẵn: Gửi email quảng cáo đến nhóm khách hàng đã từng mua hàng hoặc đã để lại thông tin trên hệ thống lưu trữ. - Đối với khách hàng đã từng mua hàng, việc marketing bằng hình thức email

sẽ tối ưu hóa được chi phí và mức độ hiệu quả vì nhóm khách hàng này đã và đang là khách hàng của công ty, không phải tốn quá nhiều chi phí để tiếp cận và không tốn thời gian để tạo sự tin tưởng.

- Đối với khách hàng đã từng tìm hiểu về sản phẩm nhưng chưa mua hàng mà chỉ để lại thông tin để cân nhắc thêm thì hình thức email marketing sẽ tăng được mức độ tiếp cận so với việc marketing cho một nhóm đối tượng mới hoàn toàn

Xây dựng chương trình khuyến mãi

Hình thức khuyến mãi: Gửi tặng mã giảm giá trực tiếp trên sản phẩm hoặc khuyến mãi quà tặng kèm.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GIAI ĐOẠN 2022-2024

Chương trình:

KẾT LUẬN

Chiến lược marketing là một nhiệm vụ không thể thiếu trong những bước phát triển doanh nghiệp. Một chiến lược Marketing hoàn hảo bao gồm nhiều bước chuẩn bị được phân tích tỉ mỉ từ: định giá sản phẩm, định giá thương hiệu, lựa chọn thị trường mục tiêu, phân tích nắm bắt môi trường vi mô và vĩ mô, chọn lọc các nhà phân phối, phát triển các chiến lược xúc tiến bán hàng,.... và còn nhiều bước phân tích lập luận khác đã được trình bày trong bài luận văn trên. Quá trình phát triển một chiến lược Marketing cho doanh nghiệp chính là một quá trình hoàn hiện phát triển doanh nghiệp và đưa thương hiệu cũng như sản phẩm của doanh nghiệp được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường.

Căn cứ vào những số liệu phân tích quá trình hoạt động Marketing của Công ty TNHH Saint L’Beau giai đoạn năm 2018-2020 có thể thấy được những mắt xích nào còn yếu và cần cải thiện để không làm ảnh hưởng nhiều trong tiến độ phát triển chiến lược Marketing. Việc nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện chiến lược Marketing cho Công ty cũng là tiền đề kiến thức cho các doanh nghiệp khác rút ra thêm các kiến thức và bài học kinh nghiệm cho mình nhằm gia tăng năng lực đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Công Ty TNHH Saint L’Beau là một Công ty trẻ trên thị trường song các thiết bị chăm sóc da cá nhân mà Công ty cung ứng trên thị trường luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng cho người tiêu dùng. Nhưng, để sản phẩm có thể tiếp cận người tiêu trên diện rộng thì việc hoàn thiện một chiến lược Marketing tỉ mỉ để có thể phát triển thương hiệu cũng như vị thế của Công ty trên thị trường là rất cấp thiết trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

Thông qua việc phân tích quá trình triển khai chiến lược Markering của mình giai đoạn 2018-2020, Công ty Saint L’Beau đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm còn đang thiếu sót cũng như các mặt còn yếu hơn so với đối thủ cạnh tranh cùng ngành. Và để khắc phục điều đó cho Công ty, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao và hoàn thiện chiến lược Markering cho Công ty TNHH Saint L’Beau giai đoạn 2022-2024.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt

1. Phillip Kotler,dịch giả TS.Phan Thăng, TS Vũ Thị Phượng, TS Giang Văn Chiến (2009), Marketing căn bản, nhà xuất bản lao động xã hội. 2. Phillip Kotler và Kevin Keller (2013),dịch giả PGS.TS Trương Đình

Chiến, Quản trị Marketing, nhà xuất bản lao động xã hội

3. GS.TS Trần Minh Đạo (2006), Giáo Trình Marketing Căn Bản, nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

4. Dawn Iacobucci (2020),dịch giả PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, TS.Phan Đình Quyền, Quản trị Tiếp Thị, nhà xuất bản Hồng Đức.

5. PGS.TS Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình quản trị chiến lược, nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân.

6. Marcel Van Assen,et al (2011), dịch giả Trịnh Minh Giang, Nguyễn Phương Lan, Những mô hình quản trị kinh điển,nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân.

7. John LeVison (2007),dịch giả Phương Mai, Để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả, nhà xuất bản lao động xã hội.

8. GS.TS Võ Trọng Hùng (2011) Quản trị Marketing, nhà xuất bản Thống kê.

9. Philip Kotler,et al (2019), dịch giả Hồng Thành, Minh Anh, Quỳnh Như, Tiếp thị 4.0 dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số, nhà xuất bản Trẻ.

Trực tuyến:

10. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 3 và 9 tháng năm 2021

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-

ke/2021/09/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va- 9-thang-nam-2021/ ,10/12/2021

11. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý 4 và năm 2020

ke/2020/12/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv- va-nam-2020/ , 10/12/2021

12. Quy định về hoạt động quảng cáo tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Không ảnh hưởng đến sự phát triển của báo điện tử

https://bvhttdl.gov.vn/quy-dinh-ve-hoat-dong-quang-cao-tai-nghi- dinh-38-2021-nd-cp-khong-anh-huong-den-su-phat-trien-cua-bao- dien-tu-20210601153419139.htm ,10/12/2021

13. Cơ hội nào cho thị trường chăm sóc da sau mùa dịch Covid-19

https://younetmedia.com/co-hoi-nao-cho-thi-truong-cham-soc-da- sau-mua-dich-covid-19/ ,11/12/2021

14. Dân số và tổng điều tra dân số

https://vietnam.opendevelopmentmekong.net/vi/topics/vietnams- population-and-census/ , 11/12/2021

15. Dân số lao động và việc làm năm 2020

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-

ke/2021/01/infographic-dan-so-lao-dong-va-viec-lam-nam- 2020/ ,11/12/2021

16. Tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2021,

https://blog.tomorrowmarketers.org/tong-quan-thi-truong-my- pham-viet-nam-2021/ ,11/12/2021

17. https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal- care/vietnam

18. Kantar: Ngành hàng chăm sóc cá nhân và sắc đẹp năm 2020 tăng trưởng trì trệ

https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/28813-Kantar- Nganh-hang-cham-soc-ca-nhan-va-sac-dep-nam-2020-tang- truong-tri-tre , 11/12/2021

19. GDP bình quân đầu người của Việt nam

https://solieukinhte.com/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-viet-nam/ , 15/12/2021

20. Tiền gửi vào ngân hàng giảm kỷ lục, tiền đang ‘chảy’ vào đâu? http://nfsc.gov.vn/vi/dinh-che-tai-che/tien-gui-vao-ngan-hang-giam- ky-luc-tien-dang-chay-vao-dau/ , 15/12/2021

21. Báo cáo thường niên 2020, Ngân hàng nhà nước Việt Nam

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServ er/SBV471008//idcPrimaryFile&revision=latestreleased ,16/12/2021 22. Quảng cáo gặp khó với quy định lạc hậu,2021, Bông Mai, Như Bình

https://tuoitre.vn/quang-cao-gap-kho-voi-quy-dinh-lac-hau- 20210529013628447.htm, 16/12/2021

23. Khảo sát người tiêu dùng kiên cường trước khó khăn,2021,Deloitte VietNam

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/consu mer-business/vn-cb-consumer-survey-2021-vn-version.pdf,

16/12/2021

24. Tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2021, Tomorrow Marketers https://blog.tomorrowmarketers.org/tong-quan-thi-truong-my-pham- viet-nam-2021/ , 16/12/2021

25. Xu hướng chăm sóc da của người Việt đã thay đổi ra sao trong năm 2020, Hạnh Nguyên https://hocvien.haravan.com/blogs/domain- hosting/xu-huong-cham- soc-da-cua-nguoi-viet-da-thay-doi-ra-sao- trong-nam-

2020 ,16/12/2021

Tài liệu tiếng Anh:

26. Vietnam’s Beauty and Personal care market,

https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnams-beauty-and- personal-care-market , 11/12/2021

27. Paul Fifield (1998), Marketing strategy, nhà xuất bản Buttrtworth – Heinemann.

28. Professional Academy. (2018). Marketing theories- PESTEL analysis. https://www.professionalacademy.com/blogs/marketing-theories- pestel-analysis/

29. Mitchell, A., Purcell, K., Rainie, L., & Rosenstiel, T. (2011). How People Learn About Their Local Community. Retrieved from http://www.journalism.org/2011/09/26/local-news/

30. Oxford College. (2016). What is PESTEL analysis? Retrieved from https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel- analysis/

31. Valentine EK, 2001, SWOT analysis from a resource- based view.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 99 -116 )

×