0
Tải bản đầy đủ (.docx) (116 trang)

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Saint L’Beau

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 48 -50 )

3.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Saint L’Beau giai đoạn 2018-2020

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Saint L’Beau trong ba năm từ năm 2018 - 2020 tăng trưởng dần qua từng năm. Cụ thể như sau:

Trong năm 2018, tổng doanh thu của Công Ty từ việc bán thiết bị chăm sóc da cá nhân và các sản phẩm khác đạt 3.666.612.980VND và tỷ lệ lợi nhuận ròng là - 1,6%, đây là con số đáng báo động khi chi phí phát sinh trong năm lên đến 3.725.278.788VND. Điều này phản ánh công tác quản trị chi phí của Công ty còn chưa tốt và thực tế tại thời điểm đó. Các mục chi phí phát sinh vượt ngưỡng dự kiến, nguyên nhân là do khả năng quản lý tài chính còn yếu kém nhất là đối với một doanh nghiệp trẻ có thâm niên hoạt động trên thị trường chưa lâu.

Năm 2019 là một năm khởi sắc khi doanh thu đạt 4.648.027.554VND tương ứng tăng 981.414.574VND (26,76%), kéo theo đó là tỷ lệ lợi nhuận ròng đạt 7,63% cao hơn 9,23% so với năm 2018. Công ty đã tiến hành loại bỏ bớt các chi phí không cần thiết như : chi phí kho bãi, chi phí mặt bằng, tiến hành tinh gọn bộ máy giảm chi phí nhân sự và tuyển dụng mới. Tuy nhiên, đây cũng làm năm diễn ra nhiều các hoạt động phục vụ cho Marketing như: các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, đẩy mạnh truyền thông xây dựng hình ảnh thương hiệu cũng như các hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm nên nhìn chung chi phí hoạt động vẫn tương đối cao trong năm (4.204.457.308VND). Lợi nhuận sau thuế đạt 354.856.197VND thấp hơn so với mức kì vọng mà ban giám đốc đề ra.

Đặc biệt, khi bước sang năm 2020 tổng doanh thu của Công ty giảm 460.725.655 VND so với năm 2018 nhưng lợi nhuận ròng tăng 0,94% (2019) và 10,17% so với năm 2018. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong công tác quản trị tài chính của Công ty đã ngày được cải thiện theo thời gian. Bên cạnh đó, 2020 được biết đến như một năm đáng nhớ với cả nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng

khi xuất hiện dịch bệnh Covid 19 nên tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty có phần bị ảnh hưởng song không phải nặng nề.

Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Saint L'Beau năm 2018-2020 Đơn vị tính: VND

(Nguồn: Phòng tài chính - kế toán Công Ty TNHH Saint L’Beau)

3.1.3.2 Doanh thu từ việc bán thiết bị chăm sóc da cá nhân Pebble giai đoạn 2018-2020

Nhìn chung, doanh thu từ sản phẩm thiết bị chăm sóc da cá nhân Pebble Fleur tiêu thụ dẫn đầu tại thị trường miền Nam đến là miền Bắc và sau cùng là miền Trung

Tổng doanh thu của thiết bị chăm sóc da cá nhân Pebble năm 2018 chỉ đạt 6,20% so với tổng doanh thu của cả Công Ty. Đến năm 2019, doanh thu có phần tăng trưởng mạnh và chiếm đến 35,98% trên tổng doanh thu của Công Ty, cụ thể ở miền Nam đạt doanh thu 920.040.000VND, tuy vậy ở thị trường miền Bắc và Trung thì doanh thu chỉ đạt 568.752.000VND ở miền Bắc và 184.008.000VND ở miền Trung.

Đến năm 2020, tuy là thời gian đại dịch nhưng doanh thu không bị ảnh hưởng quá nhiều do nhu cầu chăm sóc da tại nhà mùa dịch tiền bán thiết bị chỉ giảm nhẹ và chiếm khoảng 28,61% trên tổng doanh thu của Công Ty, trong đó miền Nam đạt

doanh thu cao nhất là 658.911.000VND, tiếp đến là miền Bắc đạt doanh thu 407.326.800VND và miền Trung đạt 131.782.200VND.

Bảng 3.2: Doanh thu từ việc kinh doanh thiết bị chăm sóc da cá nhân Pebble của Công ty TNHH Saint L'Beau năm 2018-2020

Đơn vị tính: VND

(Nguồn: Phòng tài chính - kế toán Công Ty TNHH Saint L’Beau)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA TẠI NHÀ CỦA CÔNG TY TNHH SAINT L’BEAU (Trang 48 -50 )

×