0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Đặc điểm của dịch vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 26 -29 )

- Vô hình: Dịch vụ không tồn tại dưới dạng vật thể, không thể nhận biết được bằng các giác quan. Khách hàng khó cảm nhận, khó kiểm nghiệm trước khi quyết định mua dịch vụ. Các nhà cung cấp cũng khó khăn trong các hoạt động quản lý, sản xuất và khuyến mại.

- Không đều về chất lượng: Cảm nhận của khách hàng về dịch vụ là khác nhau, đồng thời kỹ năng và thái độ của nhân viên phục vụ cũng khác nhau nên việc cung cấp dịch vụ với số lượng lớn và việc kiểm tra theo tiêu chuẩn thống nhất là rất khó.

- Không thể tách rời: Dịch vụ được cung cấp và tiêu thụ cùng một lúc. Người tiêu dùng cũng tham gia vào hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ cho chính họ, cần phải có khách hàng và nhu cầu để quá trình sản xuất tiếp tục.

- Không cất trữ được: Dịch vụ không thể được lưu trữ hoặc vận chuyển từ khu vực này sang khu vực khác.

- Không thể thay đổi quyền sở hữu: Khách hàng chỉ có thể sử dụng dịch vụ và hưởng các quyền lợi của dịch vụ trong một thời gian nhất định. Các đại lý phân phối cũng không được chuyển quyền sở hữu dịch vụ mà chỉ tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ. Vì vậy, việc đào tạo, hỗ trợ và kiểm tra các đại lý trung gian này là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của dịch vụ.

- Không hoàn trả được: Khách hàng không hài lòng có thể được hoàn lại tiền, nhưng không hoàn lại dịch vụ được.

- Quan hệ qua con người: con người là yếu tố quan trọng đối với dịch vụ, khi đánh giá dịch vụ, chính khách hàng là người thẩm định, nhận xét.

- Liên quan tâm lý và cá tính của khách hàng: Khi nhận xét về dịch vụ, khách hàng dựa trên cảm nhận cá nhân nhiều hơn so với dựa trên các tiêu chuẩn, có thể nói chất lượng dịch vụ cũng được đánh giá theo trạng thái tâm lý khách hàng (Thongsamak, 2001 và Vietnamfinance, 2014).

2.2.3 Khái niệm về dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo

Khái niệm Tuyển chọn và dịch vụ Tuyển chọn

Theo Gatewood và Ctg (2015): "Tuyển chọn nhân sự (Human Resource Selection)" là quá trình thu thập và đánh giá thông tin về cá nhân của ứng viên, cơ sở để đề nghị tuyển dụng. Quá trình tuyển chọn này được thực hiện theo những quy định pháp lý và cơ chế thị trường, nhằm đem lại lợi ích cho tổ chức và cá nhân trong tương lai.

Theo Boleslaw Rafal Kuc (2014), "Tuyển dụng nguồn nhân lực" là quá trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau thuộc yêu cầu công việc, để tìm người phù hợp nhất trong số những người tham gia dự tuyển.

Theo Nguyễn Hữu Thân (2008), "Tuyển dụng nguồn nhân lực" là một quá trình bao gồm hai bước: Tuyển mộ và tuyển chọn. Tuyển mộ là tiến trình thu hút những ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng ký, nộp đơn xin việc. Tuyển chọn là quyết định lựa chọn các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn để làm việc cho công ty.

Ngoài ra, cũng theo Nguyễn Hữu Thân (2012), "Tuyển chọn" còn được hiểu là tiến trình chọn lựa các ứng viên phù hợp nhất với một vị trí nào đó. Nhà quản trị đối chiếu yêu cầu với bảng mô tả công việc và bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc để xem nên tuyển mộ từ nguồn nào, và bằng phương pháp gì. Sau đó bộ phận nhân sự bắt đầu tiến hành giai đoạn chính thức.

Trong lĩnh vực XKLĐ, theo VAMAS-Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (2018), "Tuyển chọn lao động" là hoạt động đánh giá, dựa trên các tiêu chuẩn khách quan và theo tiêu chí của người sử dụng lao động để lựa chọn người lao động sẽ đi làm việc ở nước ngoài. Từ đó, quyết định xem ứng viên nào hội tụ đủ các tiêu chuẩn để có thể tiếp tục tham gia vào các khâu của quy trình về hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài.

Khái niệm Đào tạo và dịch vụ Đào tạo

Việt Nam đã ký kết Hiệp định chung về Thương Mại Dịch Vụ (GATS) khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó Giáo dục và Đào tạo được sắp xếp vào lĩnh vực dịch vụ.

Giáo dục là một sản phẩm đặc biệt có tính chất giống như các sản phẩm, dịch vụ khác là sản phẩm vô hình có thể sử dụng ngay, nhưng cũng có một số thuộc tính mà dịch vụ khác không có. Dịch vụ đào tạo có thể tích trữ vào tri thức cá nhân và trở thành nguồn vốn tri thức của của con người (Vũ Quang Việt, 2007).

Theo " Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" (2016), "dịch vụ giáo dục và đào tạo"gồm nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng hơn, toàn bộ hoạt động giáo dục và đào tạo được nhìn nhận thuộc lĩnh vực dịch vụ (tương quan với hai lĩnh vực khác là công nghiệp và nông nghiệp). Theo nghĩa hẹp hơn, dịch vụ giáo dục – đào tạo gắn với các hoạt động cụ thể. Quá trình này diễn ra với sự tham gia của nhiều yếu tố, diễn trình khác nhau, đó có thể là yếu tố vật chất (ví dụ như cơ sở vật chất, thiết bị,...), có thể là yếu tố phi vật chất (như việc truyền đạt tri thức, giảng dạy trực tiếp,...), hoặc cũng có thể bao gồm hai yếu tố vật chất và phi vật chất (như là nội dung chương trình, sách giáo khoa …).

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều loại hình dịch vụ cụ thể phục vụ cho nhà trường, người dạy, người học, quá trình giáo dục-đào tạo. Ngày nay, đang hình thành và phát triển thị trường dịch vụ giáo dục - đào tạo đa dạng, ví dụ như: tư vấn thiết kế và xây dựng cơ sở vật chất liên quan giáo dục; cung cấp trang thiết bị phục vụ việc nghiên cứu - giảng dạy - học tập; cung cấp các khóa giáo dục - đào tạo;

cung cấp chương trình giáo dục - đào tạo; cung cấp các phương pháp giáo dục - đào tạo; kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng; tư vấn giáo dục - đào tạo; tư vấn du học; tư vấn quản trị cơ sở giáo dục - đào tạo; các dịch vụ hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên và người học,...

Các dịch vụ liên quan giáo dục-đào tạo có thể được miễn phí (đa số là được Nhà nước tài trợ); có thể là hình thức phi lợi nhuận; có thể là hình thức có lợi nhuận ở mức hạn chế; có thể toàn bộ theo cơ chế thị trường. Có thể là kết hợp đồng thời các hình thức trên; cũng có loại dịch vụ người thụ hưởng được hoàn toàn miễn phí, có loại phải đóng một phần hoặc có loại phải đóng đầy đủ chi phí.

Dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo trong ngành Xuất khẩu sức lao động.

Từ các khái niệm trên, có thể hiểu Dịch vụ Tuyển chọn – Đào tạo trong ngành Xuất khẩu sức lao động là hoạt động, quá trình tuyển mộ, tư vấn, định hướng, cung cấp cơ sở vật chất, kiến thức liên quan đến nước xuất khẩu, tổ chức phỏng vấn tuyển chọn với đối tác nước ngoài và đào tạo lao động đến khi nhập cảnh. Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động và nhu cầu tuyển nhân lực của nước tiếp nhận, đồng thời tuân theo quy định pháp luật của 2 quốc gia liên quan.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG VIỆT NAM VỚI DỊCH VỤ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (Trang 26 -29 )

×