0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Các sai phạm có mục đích

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 38 -40 )

Bên cạnh những sai phạm kể trên, sai phạm có mục đích là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến việc tính toán sai các chi phí được trừ. Không ít DN chưa có ý thức tuân thủ pháp luật kinh doanh đã và đang thực hiện các hành vi gian lận trong công tác KTTL và CKTTL nhằm tăng chi phí, góp phần giảm bớt thuế TNDN phải nộp. Một số gian lận phổ biến gồm:

Tạo hồ sơ, danh sách nhân viên ảo

Có hai cách phổ biến để tạo hồ sơ, danh sách nhân viên ảo. Đó là lập hồ sơ lao động giả và tính lương cho các nhân viên đã nghỉ việc.

- Lập hồ sơ lao động giả: DN lợi dụng nhu cầu tìm việc làm tốt lương cao của NLĐ bằng cách đăng các tin tuyển dụng với mức thu nhập hấp dẫn. Sau khi nhận được các bộ hồ sơ xin việc gốc, DN sẽ kết thúc đợt tuyển dụng mà không nhận một nhân viên nào. Những bộ hồ sơ này là căn cứ để DN lập các HĐLĐ “ảo”, nhằm gia tăng chi phí tiền lương, góp phần làm tăng chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

31 - Tính lương cho các nhân viên đã nghỉ việc: Đây là thủ thuật nhằm làm tăng chi phí lương phải trả cho nhân viên thông qua việc hạch toán lương khống cho các nhân viên đã nghỉ việc. Với các bộ hồ sơ nhân viên và HĐLĐ hợp pháp, DN chỉ cần không cập nhật tình hình biến động thực tế của nhân viên thì rất khó để cơ quan Thuế phát hiện gian lận này.

Tạo chức danh khống cho những người không trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệ tạo các HĐLĐ khống cho người thân trong gia đình hay ghi nhận thêm các chức danh kiêm nhiệm cho những thành viên trong ban Điều hành, ban Quản trị với mức lương cao hơn so với thực tế để đẩy tiền lương lên cao rất nhiều so với mức thực trả cho NLĐ.

Ghi nhận sai giờ làm

Ghi nhận khống số giờ làm của nhân viên là một trong những cách dễ dàng nhất để ghi tăng chi phí tiền lương cho DN. Lợi dụng tâm lý chung của các lao động phổ thông là không quá chú ý đến các ghi chép và phép tính phức tạp trong bản lương, DN thực hiện ghi tăng giờ làm, trong khi vẫn thanh toán tiền lương cho NLĐ dựa trên số giờ làm thực tế. Phần chênh lệch đó giúp DN nâng cao chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí cho nhân viên mà không có chứng từ gốc kèm theo hoặc các chứng từ kèm theo không đầy đủ

Việc DN hạch toán các chi phí không đúng quy định như chi phí nghỉ mát, thưởng Tết cho nhân viên mà không được quy định trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể hay các văn bản pháp lý tương đương khiến việc xác định chi phí trở nên khó khăn khi giải trình với cơ quan Thuế. Bên cạnh đó, việc DN cố ý đưa các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài không phục vụ mục đích SXKD như tiền đi lại, xăng xe, ăn uống của các thành viên không trực tiếp điều hành hoạt động SXKD cũng là một cách để làm tăng chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

32

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 38 -40 )

×