0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Về công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG và chi nhánh công ty TNHH

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 43 -47 )

TNHH Thuế và Tư vấn KPMG.

2.1.2.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG.

Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (Tên giao dịch là KPMG Tax and Advisory Limited) là một công ty chuyên biệt thuộc quyền quản lý của công ty TNHH KPMG Việt Nam, được thành lập năm 2015. Trụ sở chính được đặt tại Tầng 46 tòa tháp Keangnam, HaNoi Landmark Tower, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong cùng năm, công ty thành lập chi nhánh tại 115 Nguyễn Huệ, phường Bến

36 Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh với tên giao dịch là KPMG Tax and Advisory Limited Branch.

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG 2.1.2.2. Các loại hình dịch vụ chủ yếu.

Công ty cung cấp các dịch vụ về Tư vấn Thuế và Tư vấn tài chính, cụ thế:

Dịch vụ Tư vấn Thuế bao gồm:

Nhóm dịch vụ Thâm nhập thị trường:

-Nghiên cứu về Thâm nhập thị trường. -Dịch vụ tư vấn lập chiến lược.

-Dịch vụ tư vấn cho các đối tượng thâm nhập thị trường.

Dịch vụ Giải quyết tranh chấp và bất đồng: -Công tác chuẩn bị trước thanh tra thuế. -Hỗ trợ thanh tra thuế tại thực địa. -Đánh giá kết quả sau thanh tra thuế.

-Dịch vụ Giải quyết tranh chấp và bất đồng thuế.

Dịch vụ thương mại và hải quan:

Assistants Consultants

Seniors Assistant managers

Managers Senior managers

37 - Đánh giá tính khả thi việc áp dụng các hiệp định thương mại tự do nhằm tiết giảm chi phí thuế xuất nhập khẩu.

- Hỗ trợ lập chính sách xác định trị giá hải quan hiệu quả về thuế xuất nhập khẩu và phù hợp với pháp luật hải quan.

- Hỗ trợ phân loại hàng hóa hiệu quả về thuế xuất nhập khẩu và phù hợp với pháp luật hải quan.

- Kiểm tra tổng quát tình hình tuân thủ pháp luật hải quan, và Soát xét chi tiết tình hình tuân thủ pháp luật hải quan.

- Hỗ trợ đàm phán và giải quyết các vướng mắc về chính sách hải quan với cơ quan có thẩm quyền.

- Hỗ trợ soạn thảo sổ tay thủ tục hải quan, và Tổ chức hội thảo chuyên đề về pháp luật hải quan.

- Tư vấn, cập nhật thường xuyên các quy định mới về pháp luật hải quan.

Dịch vụ thuế thu nhập DN và thuế DN quốc tế:

-Dịch vụ Thuê ngoài toàn cầu về thuế.

-Dịch vụ Hoạch định và Tư vấn thuế trong nước. -Dịch vụ Hoạch định và Tư vấn thuế xuyên quốc gia. -Dịch vụ Ưu đãi Nghiên cứu và Phát triển.

Dịch vụ quản lý tuân thủ quốc tế

Dịch vụ Thuế Gián thu:

-Hoạch định thuế GTGT và tuân thủ. -Dịch vụ Thuế Chuyển nhượng. -Dịch vụ Thương mại và Hải quan.

Nhóm dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân và Điều hành Quốc tế:

-Dịch vụ tuân thủ thuê ngoài.

-Dịch vụ tư vấn lương thưởng dựa trên vốn chủ sở hữu. -Dịch vụ tư vấn thù lao có hiệu quả cho mục đích tính thuế. -Dịch vụ hoạch định và tư vấn thuế trong nước và quốc tế.

38

Nhóm dịch vụ Chuyển giá:

-Rà soát đánh giá rủi ro.

-Dịch vụ lập hồ sơ và tuân thủ.

-Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước thanh tra thuế. -Thỏa thuận xác định giá trước.

-Các thủ tục của cơ quan có thẩm quyền. -Lập kế hoạch chuyển giá.

-Rà soát đặc biệt (Due Diligence). -Phân tích Chuỗi cung ứng.

Nhóm dịch vụ Thuế trong sáp nhập và mua bán DN:

-Rà soát đặc biệt về thuế.

-Cơ cấu một thương vụ mua bán hoặc sắp xếp DN. -Mô hình hóa thuế.

-Hỗ trợ nhà cung cấp. -Hòa nhập sau thương vụ.

Dịch vụ Tư vấn bao gồm:

Tư vấn Quản lý

-Dịch vụ Hiệu quả hoạt động kinh doanh. -Tư vấn CNTT.

Tư vấn Rủi ro

-Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ, Rủi ro và Tuân thủ. -Quản lý Rủi ro Tài chính.

-Dịch vụ Pháp lý.

Tư vấn Tài chính và Mua bán DN

-Mua, bán DN. -Tìm kiếm đối tác. -Nguồn vốn. -Tái cấu trúc.

39

2.2. Thực trạng quy trình đánh giá các sai phạm trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ảnh hưởng đến chi phí thuế TNDN tại công ty khách hàng của chi nhánh công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG.

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 43 -47 )

×