0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Nhận xét chung về quy trình đánh giá các sai phạm trong công tác KTTL

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 60 -62 )

và CKTTL tại công ty khách hàng của chi nhánh công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG.

Ưu điểm

Với vai trò là một trong bốn công ty cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Thuế và Tư vấn hàng đầu thế giới, công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG nói riêng và công ty TNHH KPMG nói chung đã không ngừng đầu tư phát triển cả về giá trị con người lẫn chất lượng dịch vụ. Ưu điểm nổi bật nhất là các tư vấn viên và trợ lý tư vấn được đào tạo chuyên sâu theo hệ thống chuẩn mực quốc tế, chuyên môn nghiệp vụ cao và đạo đức nghề nghiệp vững vàng.

KPMG thường xuyên cập nhật những đổi mới, thông tư, nghị định, chế độ Thuế và Kế toán. Công ty cũng luôn kịp thời đổi mới và phát triển các công cụ phát hiện sai sót trong quy trình đánh giá các sai phạm trong kế toán nhằm tối ưu hóa chi phí thuế TNDN phải trả của công ty khách hàng. Các kiến nghị của công ty đưa ra phù hợp với tình trạng của công ty khách hàng và có giá trị tham khảo cho các trường hợp sai phạm tương tự, giúp công ty khách hàng hạn chế những sai sót không đáng có trong quá trình xác định chi phí thuế TNDN.

Với bảy bước đánh giá các sai phạm trong KTTL và CKTTL nêu ở chương 2, quy trình đánh giá có thể phát hiện các sai phạm có khả năng ảnh hưởng đến việc xác định chi phí thuế TNDN như:

-Chi phí không liên quan đến hoạt động SXKD;

53 -Tổng số chi phí cho phúc lợi của CNV trong năm lớn hơn một tháng lương

bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN;

-Các chi phí liên quan đến lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương không có hóa đơn chứng từ hợp lệ;

-Chi phí thanh toán lương làm thêm ngoài giờ vượt quá giới hạn quy định của pháp luật.

Với kinh nghiệm làm việc cùng hơn 2000 khách hàng ở đa dạng lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, KPMG có đầy đủ kinh nghiệm và thông tin cần thiết để có thể xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ KTTL và CKTTL nói riêng và kế toán nói chung của công ty khách hàng.

Hạn chế

KPMG xác định và sử dụng số liệu về các khoản phúc lợi tại công ty khách hàng hoàn toàn dựa vào mô tả mà công ty cung cấp, dựa trên nhận định rằng mô tả của công ty khách hàng phản ánh chính xác bản chất của khoản phúc lợi đó. Do đó, nếu các mô tả trên không hợp lý, KPMG khó có khả năng đưa ra nhận định chính xác nhất về các sai phạm liên quan đến việc chi trả các khoản mang tính chất phúc lợi cho CNV tại công ty khách hàng.

Việc dựa vào thông tin từ các năm làm việc trước đối với khách hàng cũ của KPMG tiềm ẩn rủi ro về sai lệch thông tin theo thời gian. KPMG sẽ không nắm bắt được các thông tin quan trọng của công ty khách hàng thay đổi qua các năm hoạt động nếu chỉ sử dụng thông tin đã được cung cấp trước đó.

Quy trình đánh giá các sai phạm trong KTTL và CKTTL tại công ty khách hàng của Chi nhánh công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG vẫn chưa tập trung vào phân tích sự tác động của các khoản thưởng ngoài phụ cấp. Đây cũng là một trong các khoản chi phí cần lưu ý tính hợp lý hợp lệ để đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

54

Một phần của tài liệu QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ THUẾ TNDN TẠI KPMG (Trang 60 -62 )

×