0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Thực trạng sử dụng các công cụ MarketingOnline tại Công ty TNHH Phát

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 32 -45 )

Phát Triển Toàn cầu (NetGroup )

Để phân tích thực trạng sử dụng các công cụ Marketing Online tại Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup ), tác giả đã thực hiện khảo sát khách hàng về các công cụ marketing online.

Chi tiết các bƣớc tiến hành: Bƣớc 1: Xác định vấn đề

- Nghiên cứu về các công cụ marketing online

- Nghiên cứu về hành vi khách hàng đối với các công cụ marketing online

Bƣớc 2: Xây dựng thang đo để hình thành mẫu khảo sát. Thang đo gồm:

- Thang đo định danh

- Thang đo khoảng – Thang đo likert

Tác giả đã hỏi ý kiến chuyên gia làm việc nhiều năm về marketing online và thang đo đƣợc chỉnh lại. Trên cơ sở đó tác giả đã lập thành bảng câu hỏi khảo sát (Xem phụ lục 1)

Bƣớc 3: Xác định phạm vi và quy mô

- Đối tƣợng khảo sát: Khách hàng tại khu vực Tp.HCM

- Số phiếu khảo sát: 100 (Theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang thì cỡ mẫu khảo sát gấp 5 lần số biến quan sát. Với số biến quan sát là 20 thì số mẫu khảo sát là 100 mẫu.)

- Khảo sát đƣợc làm trên công cụ Google Drive của Google Bƣớc 4: Tiến hành khảo sát

2.2.1. Website Marketing (Marketing trên Website)

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp cần lập website, tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin, đểcó thể đƣa ra quyết định nhanh nhất, chớp cơ hội cho mình. Nắm bắt đƣợc tầm quan trọng của website, ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng website và đi vào hoạt động với tên miền là w.w.w.netgroup.com.vn nhằm quảng bá hình ảnh công ty và cũng là một cách tạo uy tín với các đối tác làm ăn.

Trang web đƣợc thiết kế khá đơn giản, bốcục thoáng, không dày đặc chữ nên giảm bớt tâm lý ngại đọc cho khách khi ghé thăm. Banner đặt đầu trang web là hình ảnh logo công ty và tên công ty, số điện thoại, email liên hệ, tạo cảm giác an toàn và một sự sẵn sàng phục vụ chu đáo, tin cậy cho khách hàng. Ngay phía dƣới là banner động nó giúp khách hàng ghi nhớ và để lại ấn tƣợng nhất định về công ty và mục tiêu công ty hƣớng đến.

Thanh công cụ bao gồm các nội dung:

Giới thiệu: Phần này giới thiệu chung về công ty. Khách hàng sẽ có cái nhìn tổng quan về Công ty TNHH Phát Triển Toàn cầu (NetGroup ). Bao gồm sơ đồ tổ chức và các mục tiêu công ty đang hƣớng đến.

Giải pháp: Tại đây giới thiệu rất chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty, nó giúp khách hàng có một cái nhìn tổng quát nhất về vai trò của việc sử dụng giải pháp công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, thƣơng mại điện tử, Marketing Online… và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra nó còn mang đến cho khách hàng những thông tin về hoạt động kinh doanh công ty sắp sửa triển khai từ đó gắn kết nhu cầu với khách hàng.

Tin tức: Mục này mang đến cho khách hàng tin tức tổng hợp về ngành công nghệ thông tin, về tình hình kinh doanh trong và ngoài nƣớc, các hoạt động cộng đồng của công ty. Nó để lại ấn tƣợng tốt đối với khách hàng về công ty và về các hoạt động cộng đồng mà công ty đang thực hiện.

Đối tác: Ở đây khách hàng có thể thấy các đối tác lớn mà công ty đã làm

việc nhƣ: Big C, Petro Việt Nam, Vietnam Airlines… Từ đó tạo đƣợc lòng tin tƣởng và tin cậy đối với các dịch vụ của công ty, tạo tiền đề cho việc ký kết hợp đồng làm ăn lâu dài với các đối tác cũ và mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng mới trong tƣơng lai.

Tuyển dụng: Tại đây các thông tin về nhân sự của công ty sẽ đƣợc phổ biến đến ngƣời lao động, điều này giúp công ty tìm kiếm đƣợc những nhân sự có chất lƣơng đáp ứng nhu cầu của công ty.

Liên hệ: Tại đây thông tin phòng ban và các thông tin nhƣ địa chỉ công ty,

email, điện thoại và fax của công ty sẽ đƣợc đăng tải, giúp khách hàng tìm kiếm và liên hệ ký kết hợp đồng làm ăn với công ty.

Thƣơng mại điện tử của NetGroup kinh doanh các phần mềm, linh kiện điện tử và đồ bảo hộ lao động. Công ty đã xây dựng mỗi website chuyên về một lĩnh vực đó để dễ dàng quản lý cũng nhƣ tạo dựng thƣơng hiệu riêng cho từng mảng kinh doanh.

Về kinh doanh đồ bảo hộ lao động có website là www.baohoxanh.com

Hình 2.3: Hình ảnh trang chủ website dự án Bảo Hộ Xanh

Đây là một trang web đƣợc Công ty xây dựng và trong thời gian hoàn thiện gần đây. Website chuyên cung cấp các loại đồ, dụng cụ bảo hộ trong lao động các loại. Mỗi loại sản phẩm có những danh mục riêng bao gồm các loại sản phẩm nhƣ: Giày ủng bảo hộ, Quần áo bảo hộ, Găng tay bảo hộ, Bảo hộ đầu, Bảo hộ mắt – mặt, Bảo hộ tai, Bảo hộ hô hấp, An toan điện, An toàn trên cao, Phòng cháy – chữa cháy, Thiết bị giao thông, Bảo hộ khác.

Ngoài thể hiện sản phẩm, webiste cũng cung cấp một số thông tin về công ty, cách thức liên hệ cũng nhƣ các thông tin cần thiết khác để khách hàng có thể tham khảo.

Đánh giá của khách hàng về các website của công ty Hoàn toàn không đồng ý Không đổng ý Bình thƣờng Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

- Giao diện website đẹp mắt hấp dẫn 2% 18% 42% 33% 5% - Tốc độ truy cập website nhanh 9% 46% 37% 7% 1% - Thông tin sản phẩm đầy đủ 3% 16% 52% 27% 2% - Nhận đƣợc sự trợ giúp nhanh chóng, chính xác từ nhân viên 4% 12% 37% 42% 5%

Bảng 2.2: Đánh giá của khách hàng về các website của công ty

Nhận xét:

 Trang web có thiết kế với chủ đạo là màu xanh, mỗi loại sản phẩm đều có một danh mục riêng và mỗi sản phẩm có những thông tin cụ thể cho từng sản phẩm đó. Website giúp cho mọi ngƣời truy cập tìm kiếm sản phẩm dễ dàng và thuận tiện hơn (Với hơn 30% đánh giá tốt của khách hàng về giao diện website). Hiện nay theo trang www.similarweb.com (một trang web giúp phân tích và theo dõi website) cho biết:

- Thứ hạng của website www.baohoxanh.com trên thế giới là 1, 555, 909, thứ hạng tính trên Việt Nam là 34, 327.

Hình 2.4: Hình ảnh mô tả thứ hạng của website www.baohoxanh.com trên thế giới

và tại Việt Nam năm 2017(Nguồn: www.similarweb.com )

Có thể thấy tuy thứ hạng của website chƣa đƣợc đánh giá cao, tuy nhiên vẫn đang có xu hƣớng tăng lên. Đây có thể xem là một phản hồi tốt của khách hàng đối với website của công ty.

 Các thao tác đặt hàng đơn giản, có hƣớng dẫn các bƣớc đặt hàng để khách hàng biết thêm về hình thức của công ty. Thƣờng xuyên cập nhật những sản phẩm mới lên website, có những hình thức giảm giá, chiết khấu đƣợc cập nhật đầy đủ cho khách hàng khi đặt hàng.

Hình 2.5: Hình ảnh mô tả hướng dẫn mua hàng của website www.baohoxanh.com

(Nguồn: www.baohoxanh.com )

 Tuy nhiên các Website của công ty vẫn còn một số hạn chế:

- Website hiện tại vẫn đang trong thời gian hoàn thiện và phát triển khó tránh khỏi một số lỗi bảo mật.

Hình 2.6: Bị lỗi 503 trong khi cập nhật lại hệ thống ngày 10/06/2017

Hình 2.7: Bị lỗi 404 do sự cố máy chủ

bị nhiễm virus không rõ nguồn gốc 15/06/2016

- Tốc độ truy cập website còn kém (46% khách hàng đánh giá tốc độ website khá chậm, dễ gây khó chịu khi truy cập và theo dõi sản phẩm)

 Điểm tốc độ trang đạt hạng F (44%)

 Thời gian tải toàn bộ mất 18.4s

Hình 2.8: Hình ảnh thể hiện tốc độ truy cập website www.BaohoXanh.com

2.2.2. Search Engine Marketing (Marketing trên công cụ tìm kiếm)

Dựa vào điều kiện hiện tại, Công ty chỉ sử dụng hình thức SEO để đƣa thứ hạng của các ứng dụng, sản phẩm và các dịch vụ lên. Công ty sử dụng chính các tiện ích có sẵn trên google đểnâng cao thứ hạng của mình. Các tiện ích có thể kể đến là: Adword, Google Analytics… Ngoài ra Công ty còn sử dụng đội ngũ marketing của mình để tạo những bài viết. Mỗi lƣợt bài viết trên các diễn đàn, bộ phận marketing đều sử dụng tiêu đề là các từ khoá liên quan đến sản phẩm hay chủ đề mà khách hàng tìm kiếm và quan tâm các từ khóa về sản phẩm đồng thời kèm theo link website đăng trên các diễn đàn forum, các trang rao vặt, facebook… cụ thể nhƣ sau:

- Blog: SEO bắt đầu một khi đã có một bài viết trên blog, đây cũng là công việc đầu tiên của một nhân viên SEO tại bộ phận marketing. Về blog, công ty đã tổng hợp và đƣa ra các chỉ tiêu khi viết blog cũng nhƣ gắn link cho blog, một số yêu cầu có thể kể đến nhƣ yêu cầu về tính “Unique_tính độc nhất” của bài viết.

Việc này giúp cho bài viết sẽ có thứ hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm. Một số trang blog của Công ty: http: //www.baohoxanh.com/blog/

Hình 2.9: Hình ảnh website BaohoXanh

Xây dựng link liên kết: Việc quan trọng trong việc tối ƣu hóa blog và website chính là liên kết nội bộ và liên kết ngoài.

 Liên kết nội bộ giúp các công cụ tìm kiếm xác định trang web cùa bạn, xác định từ khóa chính và nâng cao thứ hạng trang của trang đƣợc liên kết.

Vd: Lên kết giữa blog baohoxanh và danh mục sản phẩm bảo hộ xanh

 Liên kết ngoài là kiên kết đặt ở các trang web ngoài trang web của công ty, cũng giống nhƣ liên kết nội bộ, liên kết ngoài giúp các công cụ tìm kiếm xác định các từ khóa quan trọng, nâng cao thứ hạng treang web công ty.

Vd: Lên kết giữa trang rao vặt và danh mục sản phẩm bảo hộ xanh

- Tối ƣu hóa URL: URL hay còn gọi là đƣờng dẫn của trang web, một URL đơn giản là bao gồm một vài từ khóa giúp các công cụ tìm kiếm xác định những gì trên trang. Một URL sản phẩm của trang BaohoXanh:

http: //www.baohoxanh.com/kinh-bao-ho-lao-dong-3m-virtua-v4-my.html

 Url chứa từ khóa chính ở đầu, thể hiện nội dụng trang: “Kinh bao ho lao dong”

Ngoài ra công ty còn sử dụng một số phần mềm để kiểm tra SEO có thể kể đến nhƣ SEOquake, Web developer, Plagiarisma… Những phần mềm này giúp bộ phận SEO của công ty có thể kiểm tra và đánh giá các bài đăng tốt hơn, nhanh chóng tìm ra lỗi và sửa chửa kịp thời.

Nhận xét: Nhƣ vậy thông tin về trang web của công ty sẽ đƣợc Google đƣa

tới khách hàng một cách có hiệu quả. Từ đó khi muốn biết thêm thông tin ứng dụng, sản phẩm dịch vụ hay thông tin về công ty, khách hàng chỉ việc click vào link, điều này sẽ tăng lƣợt truy cập vào giúp tăng hạng trên công cụ tìm kiếm.

Công ty có trang nhật ký điện tử (blog) nhƣ www.baohoxanh.con/blog/, trang này thƣờng xuyên đƣợc cập nhập thông tin và cũng là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu này vì nó mang đến những lợi ích sau đây:

 Cải thiện vị trí xếp hạng của doanh nghiệp trong các kết quả tìm kiếm từ các trang tìm kiếm thông tin.

Dựa vào hình 2.5 phần 2.2.1 có thể thấy thứ hạng của website có xu hƣớng tăng.Một phần dựa vào các bài blog đạt chuẩn SEO cùng với link liên kết dẫn về website. Dƣới đây là bảng khảo sát khách hàng về thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm:

Hoàn toàn không đồng ý Không đổng ý Bình thƣờng Đồng ý Hoàn toàn đồng ý - Website/blog nằm trong top tìm kiếm 5% 12% 47% 21% 15%

- Thông tin Công ty/sản phẩm thu hút, gây chú ý

13% 36% 35% 9% 7%

- Bài viết của công ty xuất hiện trên nhiều website khác trong top

8% 24% 46% 19% 3%

Bảng 2.3: Bảng khảo sát khách hàng về đánh giá thứ hạng của website trên công cụ

Có thể thấy công ty sử dụng công cụ Seo rất tốt với hơn 60% khách hàng tìm thấy Website/blog của công ty. Ngoài ra thông tin cũng đƣợc đầu tƣ và thu hút khách hàng với hơn 50% sự động ý từ khách hàng.

 Là một kênh tƣ vấn và đƣa thông tinvề công ty hay sản phẩm mới tăng độ tin cậy cho khách hàng hiện tại và tƣơng lai.

Rất không quan trọng Không quan trọng Bình thƣờng Quan trọng Rất quan trọng - Nhìn thấy thông tin, bài

viết đƣợc chia sẻ trên một website lớn, báo điện tử hay các trang blog tin cậy

2% 9% 38% 41% 10%

- Thông tin Công ty/sản phẩm đƣợc nhiều ngƣời đánh giá cao

1% 3% 26% 52% 18%

- Bài viết xuất hiện ở top đầu của công cụ tìm kiếm

5% 7% 34% 48% 6%

Bảng 2.4: Bảng khảo sát khách hàng về các yếu tố quan trọng của bài đăng trên

công cụ tìm kiếm

Qua bảng 2.4 cho thấy khách hàng rất quan tâm đến sự phổ biến rộng rãi của bài viết cũng nhƣ sự đánh giá cao của khách hàng khác (hơn 70% khách hàng cho rằng điều này rất quan trọng). Do đó việc đầu tƣ phát triển nội dung bài viết cũng nhƣ Seo là hết sức cần thiết.

2.2.3. Social Media Marketing (Marketing trên mạng xã hội).

Hiện nay có rất nhiều trang mạng xã hội lớn nhƣ: facebook, zalo, twitter, youtube, google plus, Instargam… nhƣng đối tƣợng khách hàng mục tiêu mà dự án này nhắm đến đó là ngƣời Việt Nam. Do đó, với độ phổ biến và lƣợng truy cập lớn ở Việt Nam nhƣ hiện nay thì công ty chủ yếu tập trung vào 2 trang mạng xã hội lớn đó là facebook và zalo.

Marketing qua facebook

Hiện nay ta có thể thấy facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới.Sự hình thành và nổi tiếng của facebook có vẻ lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là ở Việt Nam. Do đó kinh doanh trên facebook là một hình thức cực kỳ phổ biến hiện nay từ cá nhân cho đến các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn đều thấy đƣợc hiệu quả từ facebook.

Hàng ngày trên facebook có hàng trăm, hàng ngàn fanpages đƣợc lập ra với mục đích kết nối mọi ngƣời có chung một sở thích hoặc là để kinh doanh. Nhìn thấy đƣợc tiềm năng ngày càng có nhiều hạn chếtrong việc tiếp cận khách hàng nên công ty TNHH Netroup đã đẩy mạnh việc marketing bằng facebook.

Công ty đã lập riêng một số trang fanpage cho từng dự án điển hình là trang fanpage của dự án BaohoXanh

Trang Fanpage của dự án Bảo Hộ Xanh

Hình 2.10: Hình ảnh trang Fanpage của dự án Bảo Hộ Xanh

Nhiệm vụ của các nhân viên marketing là tăng cƣờng mời những ngƣời dùng facebook (tập trung chủ yếu vào khách hàng mục tiêu). Khi ngƣời dùng đăng ký thích – like trang thì tất cả thông tin, cập nhật mới sẽ đƣợc thông báo hoặc hiển thị trên trang cá nhân của ngƣời dùng. Điều này giúp khách hàng luôn nắm bắt đƣợc thông tin và những chƣơng trình khuyến mãi của dịch vụ.

Công ty luôn có một bộ phận chăm sóc fanpage thƣờng xuyên, mỗi ngày tần suất bài đăng khoảng 3 – 4 bài đăng về thông tin sản phẩm hoặc chƣơng trình khuyến mãi của của công ty. Với sự tiện lợi này, công ty thoải mái trong việc đƣa tin, kết nối với khách hàng mà chi phí lại rất thấp.

Với mỗi fanpage, giao quyền cho mỗi nhân viên riêng biệt để có thể marketing tốt dòng sản phẩm mà họ đang quản lý. Đăng bài thƣờng xuyên về các sản phẩm, sau khi khách hàng cung cấp thông tin của họ bằng cách bình luận – comment dƣới mỗi bài đăng. Sau đó, quản trị fanpage sẽ tổng hợp lại thông tin khách hàng và nhu cầu của họ và gửi tới phòng sale.

Một điều khiến Fanpage của công ty khác với các fanpage quảng cáo khác là công ty không sử dụng các công cụ like và share ảo, toàn bộ lƣợt like và share trên trang là những khách hàng đã và đang quan tâm tới các sản phẩm của công ty.

Nhờ vào những cố gắng từ phòng marketing, hoạt động marketing trên mạng xã hỗi đã đạt đƣợc 1 số hiệu quả nhất định:

- Góp phần tăng thứ hạng của website

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 32 -45 )

×