0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (60 trang)

Đánh giá chung

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 45 -45 )

2.3.1. Những thành tựu đã làm được

Ban đầu khi triển khai TMĐT công ty đã quá chú trọng vào công nghệ và kỹ thuật mà không để ý tới các hình thức kinh doanh nên dẫn đến bị thất bại. Nhận ra đƣợc điều đó ban lãnh đạo công ty đã cùng nhau xây dựng lại, chú trọng và đặt kinhdoanh lên hàng đầu sau đó mới tới công nghệ, kỹ thuật. Sau hơn 7 năm hoạt động và sau 6 năm triển khai ứng dụng phƣơng thức kinh doanh TMĐT vào hoạt động của mình công ty đã đạt những thành tựu nhƣ:

 Website:

- Nhờ có website http: //netgroup.com.vn/ hoạt động kinh doanh của công ty đã có những thay đổi, đã khắc phục đƣợc những trở ngại địa lý Bắc- Nam. Website đã mang lại cho công ty thêm số lƣợng lớn khách hàng tìm đến với dịch vụ của mình. Không những vậy sự xuất hiện của công ty trên Internet đã góp phần đƣa uy tín của công ty lên một tầm cao mới. Ngày càng nhiều đề nghị hợp tác, nhiều cơ hội mới đã xuất hiện.

- Các thao tác đặt hàng đơn giản, có hƣớng dẫn các bƣớc đặt hàng để khách hàng biết thêm về hình thức của công ty. Thƣờng xuyên cập nhật những sản phẩm mới lên website, có những hình thức giảm giá, chiết khấu đƣợc cập nhật đầy đủ cho khách hàng khi đặt hàng.

- Năm 2013 website www.baohoxanh.com hệ thống bán đồ bảo hộ của công ty đƣợc chính thức đƣa vào hoạt động. Cho đến năm 2017, lƣợt truy cập đã tăng lên đáng kể. Đây chính là điều kiện để công ty TNHH Netgroup phát triển bền vững, vƣơn tới chiếm lĩnh thị trƣờng đồ bảo hộ và linh kiện máy tính.

 SEO:

Công ty có trang nhật ký điện tử (blog) nhƣ www.baohoxanh.con/blog/, trang này thƣờng xuyên đƣợc cập nhập thông tin và cũng là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu này vì nó mang đến những lợi ích sau đây:

- Cải thiện vị trí xếp hạng của doanh nghiệp trong các kết quả tìm kiếm từ các trang tìm kiếm thông tin.

- Là một kênh tƣ vấn và đƣa thông tin hiệu quả về công ty hay sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại và tƣơng lai.

 Social Media Maketing

- Góp phần tăng thứ hạng của website

- Tăng cƣờng tiếp cận khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng - Giúp công ty tiết kiệm chi phí quảng cáo

2.3.2. Những mặt còn hạn chế

 Website

- Website hiện tại vẫn đang trong thời gian hoàn thiện và phát triển khó tránh khỏi một số lỗi bảo mật.

- Ngoài ra, tốc độ truy cập website còn kém gây khó chiệu cho khách hàng khi xem Website

 Social Media Marketing

- Lƣợt like và share vẫn còn khá hạn chế, trung bình < 500 lƣợt like và follow. - Chƣa có nhiều chƣơng trình, event quảng bá fanpage.

 Email marketing và Mobile marketing

Chƣa áp dụng email marketing và mobile marketing trong hoạt động marketing online cùa công ty

Tóm tắt chƣơng 2:

Hiện nay Công Ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu (NETGROUP ) đang tập trung vào 3 hoạt động marketing online chính, bao gồm: Website, Search Engine

Marketing và Social Media Marketing. Tuy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nâng cấp nhƣng các hoạt động marketing online của công ty đã cho thầy một số thành công rõ rệt. Có thể kể đến nhƣ mức tăng hạng website trên khu vực Việt Nam và thế giới, mức tăng lƣợt view hàng ngày, xếp hạng của bài viết trên Google… Ngoài ra những hoạt động trên, công ty cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động marketing online khác nhằm tăng độ nhận biết và giúp công ty phát triển hơn.

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU

3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu

- Theo kế hoạch phát triển năm 2017, công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu để ra một số phƣớng phát triển nhƣ sau:

- Củng cố và tiếp tục phát trển trang thƣơng mại điện từ BaohoXanh.com - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một số dự án mới Choco.vn, FamaBook - Tăng cƣờng hoạt động marketing, đặt biệt là các hoạt động marketing

online.

- Sử dụng giải pháp công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

- Giải pháp tổng thể để quản lý doanh nghiệp có tên gọi là hệ thống quản trị nguồn lực (Enterprise Resrouce Planning- ERP):

Hiện tại trên thế giới, một gói ERP của SAP (một nhà cung cấp nổi tiếng của Đức) có giá lên tới cả triệu đô-la Mỹ. Ở Việt Nam cũng có nhiều công ty phần mềm cung cấp dịch vụ này với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đô-la Mỹ. Mức giá này hoàn toàn nằm ngoài tầm với đối với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt.

Hơn nữa, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc áp dụng ERP vừa tốn kém, vừa làm giảm hiệu suất làm việc, trong khi hiệu suất quản lý lại không tăng đƣợc nhiều. Đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, module quản lý nhân sự- chấm công- tính lƣơng là module cơ bản và thiết thực nhất, vì doanh nghiệp nào cũng cần có con ngƣời.

Nhƣ vậy, việc đầu tƣ giải pháp công nghệ thông tin là một kế hoạch phù hợp với công ty trong tình hình hiện nay.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ marketing online của công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu

3.2.1. Website

Cập nhật và nâng cao bảo mật cho website

1. Liên tục cập nhật:

Để nâng cao mức độ bảo mật, công ty cần phải cập nhật website của mình hàng ngày, đặc biệt theo dõi thông tin phiên bản mới nếu đang dùng các phần mềm web nguồn mở (CMS, portal, forum...).

Tất cả các phần mềm mà ngƣời sử dụng quản lý bằng tài khoản máy chủ phải là phiên bản mới nhất và tất cả các bản vá bảo mật cần phải đƣợc áp dụng ngay sau khi nó đƣợc phát hành. Điều này sẽ giảm nguy cơ một cuộc tấn công nhằm vào việc khai thác dữ liệu.

2. Tạo các bản sao lƣu:

Một bản sao lƣu tất cả các nội dung của máy chủ không bị "nhiễm độc" chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức khi khôi phục. Một bản sao gần nhất sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh cũng nhƣ trong trƣờng hợp máy chủ hoặc trang web bị nhiễm độc. Tốt nhất website nên có chế độ cho phép sao lƣu tự động để có thể sao lƣu dữ liệu hằng ngày.

3. Quét tập tin thƣờng xuyên:

Đây là một thao tác rất hữu ích để bảo vệ website:

- Quét ngay khi có bất kì dấu hiệu bị nhiễm độc đƣợc tìm thấy.

- Quét tất cả các tập tin trên máy chủ trong một thời gian nhất định (1 tuần 1 lần)

4. Quan tâm đến bảo mật máy tính:

Rất nhiều malware độc hại tấn công vào các trang web và đƣợc phát tán bằng cách lây nhiễm vào các máy tính. Vì vậy, vấn đề an ninh của máy chủ chứa trang web là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong việc bảo mật website. Công ty cần sử dụng các công cụ bảo mật để giữ cho máy chủ luôn trong tình trạng an toàn

và không bị nhiễm độc sẽ nâng cao mức độ an toàn cũng nhƣ tránh đƣợc sự tấn công của các malware.Dƣới đây là xếp hạng 10 phần mềm giúp bảo vệ máy chủ:

Hình 3.1: Xếp hạng 10 phần mềm bảo vệ an ninh và bảo mật máy chủ (2016 )

Tăng tốc độ tải website

1. Hạn chế sử dụng plugin

Hạn chế sử dụng plugin không có nghĩa là không sử dụng plugin mà sẽ đi tìm các giải pháp tự code hoặc tự kiếm code.Nếu thật sự cần thiết mà có plugin hỗ trợ thì hãy cứ dùng, còn không cần thiết thì không dùng, kể cả dùng code.

2. Sử dụng cache

Sử dụng cache là một hình thức lƣu dữ liệu đã qua xử lý vào một nơi nào đó (trên ổ cứng hoặc trên RAM) mà những ngƣời dùng tiếp theo sẽ không cần phải gửi truy vấn để lấy dữ liệu nữa mà sẽ đọc trực tiếp dữ liệu đó, nhƣ vậy sẽ giảm gánh nặng đáng kể cho server và thời gian tải trang.

3. Tối ƣu hình ảnh

Hình ảnh là nguyên nhân chính dẫn tới website load lâu hơn và tốn băng thông nhiều hơn vì dung lƣợng các tấm ảnh loại lớn không hề nhỏ, nếu websiteđăng các ảnh với chất lƣợng cao nhƣ wallpaper máy tính, ảnh photographer thì lại càng nặng hơn.

Khi upload lên môi trƣờng web, không cần bức ảnh to và chất lƣợng nhƣ vậy, mà hãy nên thu nhỏ lại với kích thƣớc lớn nhất là 800×600 và sử dụng các

phần mềm nén ảnh xử lý trƣớc khi upload.Nếu muốn khách xem ảnh chất lƣợng cao thì có thể gói zip lại và upload lên dạng file, họ có thể tải về để xem ảnh chất lƣợng cao.

Ngoài xây dựng cơ sở dữ liệu cho website, công ty cũng cần:

Tạo những backlink chất lƣợng: Backlink có một vai trò quan trọng giúp

tăng lƣợng truy cập.Nhƣng các doanh nghiệp hãy chú ý chọn lọc và tạo cho mình những backlink có chất lƣợng nhất giúp độ trust của site của doanh nghiệp thêm lớn hơn tránh bị google đƣa site vào danh sách spam backlink.

Sử dụng Comment trên các blog, website khác: Để website của công ty

phổ biến đó là comment trên các blog có nọi dung liên quan đến website của công ty.Comment phải thật ý nghĩa và kèm theo đƣờng link để tới website của công ty.Khi mọi ngƣời thấy hình ảnh, nội dung về công ty liên tục xuất hiện ở nhiều nơi và nêu ra những ý kiến hay quá thì họ sẽ tự động tìm hiểu về doanh nghiệp và giúp tăng lƣợng truy cập mạnh mẽ là điều hiển nhiên sẽ đến.

3.2.2. Social media marketing

Marketing qua Facebook

 Lựa chọn thời điểm và trang facebook phù hợp để đăng bài.

- Để bài đăng đƣợc hiệu quả, bộ phận Marketing cần phân tích và chọn lọc các trang phù hợp: Trang về quần áo bảo hộ, trang về thiết bị bảo hộ, trang về tƣ vấn bảo hộ...

- Tránh đăng liên tục nhƣ spam sẽ dễ gây khó chịu cho ngƣời truy cập và theo dõi trang Facebook của công ty.

- Mỗi bài đăng cần thêm hình ảnh hoặc video, ngoài ra phải có thêm nhƣng bài đăng vơi nội dung khác không liên quan đến đến đến việc giới thiệu, quảng cáo cho công, điều này sẽ gây sự hứng thú cho khách hàng theo dõi fanpage giúp tăng lƣợt like và share của trang

 Tăng cƣờng marketing cho fanpage.

Cần có thêm những event, hoạt động khuyến mãi trên trang fanpage của công ty nhƣ yêu cầu like và share, đoán số tặng quà, khách hàng may mắn… nhằm làm tăng phần sôi nổicủa trang và giúp trang có nhiều lƣợt like và share hơn, truyền đến nhiều ngƣời hơn.

3.2.3. Email Marketing.

Xây dựng danh sách email khách hàng

Danh sách email là tài sản quý nhất trong Email marketing, vì thế cần có một bộ phận tìm kiếm các địa chỉ email sau đó tổng hợp lại.một danh sách email không chỉ đơn thuần là list các địa chỉ mail, mà báo gồm các thông tin chi tiết về dối tƣợng nhƣ: Họ tên, giới tính, công ty, độ tuổi, …

Xây dựng thiết kế nội dung trong Email

 Ngắn gọn, hấp dẫm:

Tạo một Email ngắn gọn nhất có thểm bởi ngƣời đọc không có nhiều thời gian. Ví dụ có thể sử dụng bố cục 4 phần cho 1 email giới thiệu sản phẩm.

Phần 1: Tiêu đề

Phần lớn ngƣời đọc Email sẽ không đọc hết nội dung vậy nên tiêu đề mail sẽ là cái đầu tiên ngƣời đọc quan tâm, tiêu đề mail ấn tƣợng thì sẽ thu hút đƣợc ngƣời đọc. Một số tiêu đề tham khảo:

- Làm thế nào để bảo vệ mắt khi làm việc trong xƣởng - Bảo vệ bạn khi làm việc với máy hàn

- 5 công cụ không thể thiếu khi làm việc tại nhà máy Phần 2: Lời giới thiệu

Lời giới thiệu cần ngắn gọn, nên đi thẳng vào vấn đề chính, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng và là lời dẫn đề khách hàng muốn đọc tiếp mail thông qua những câu hỏi hay lời gợi ý. Phần này bao gồm:

- Giới thiệu tổng quan về công ty

- Giới thiệu đặc điểm nội bật của sản phẩm - Giới thiệu lợi ích khi sử dụng sản phẩm

Phần 3: Nội dụng

Nội dung Mail cần mô tả chi tiết sản phẩm hƣớng tới ngƣời đọc, lợi ích khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của bạn. Đƣa ra những dẫn chứng và số liệu cụ thể và những cam kết chăm sóc khách hàng của bạn trong tƣơng lai có thể sử dụng thêm một số hình cảnh minh họa, lúc này ngƣời dùng thấy hấp dẫn sẽ nhấn ngay nút “đọc thêm” hoặc click vào đƣờng link đến website của công ty

Phần 4: Phần kết

Phần kết của nội dung Mail bạn nên tổng hợp lại những vấn đề mà bạn đã nêu ở trên để ngƣời đọc có đƣợc cái nhìn khái quát về sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp hay gửi tới khách hàng một lời chúc nào đó cũng là một cách để gây thiện cảm với khách hàng tiềm năng

 Phù hợp với nhận diện thƣơng hiệu

Sử dụng các logo, màu nền, màu chữtrong email phải phù hợp với bộ nhận diện thƣơng hiệu. Nội dung nên để nội dung chính, hấp dẫn xuất hiện ngay phần đầu của email nhằm thu hút sự chú ý của ngƣời đọc.

Tạo ra những email nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng nhƣ: - Thƣ chào hàng

- Cảm ơn khách hàng

- Hỏi về sự hài lòng của khách hàng - Chúc mừng những ngày lễ đặc biệt

- Đƣa thông tin khuyến mãi, giảm giá, các chƣơng trình đặc biệt.

Lƣu ý cần có một lịch trình gửi email đến với khách hàng phù hợp, gửi đúng đối tƣợng khách hàng, tránh gây hộp thƣ spam.

3.2.4. Mobile marketing

Marketing qua ứng dụng điện thoại

Với sự phát triển không ngừng của các thiết bị di động, mobile marketing trở nên phổ biến và cần thiết hơn bao giờ hết. Có thể kể đến một số hình thức nhƣ:

- Marketing qua ứng dụng mạng xã hội trên di động: Zalo, Viber, Instagram…

- Marketing qua các trò chơi di động: Đặt banner quảng cáo trên game, Video quảng cáo…

- Marketing qua ứng dụng của công ty: viết app BaohoXAnh, MekongT….

Hiện nay, khách hàng có xu hƣớng mua hàng trên điện thoại với một số lợi ích nhƣ nhanh chóng, tiện lợi, dễ sử dụng, dễ theo dõi. Do đó việc tối ƣu hóa website sao cho phù hợp với các thiết bị di động cũng cần đƣợc quan tâm và thực hiện.

KẾT LUẬN

Nhƣ chúng ta đã biết trong thị trƣờng kinh doanh cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh với các đối đối thủ cạnh tranh đồng thời phải biết nắm bắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Thƣơng trƣờng là “chiến trƣờng” vì thế nếu doanh nghiệp nào không ở tƣ thế sẵn sàng doanh nghiệp đó sẽ thất bại. Trong các hoạt động “sinh tồn” đó thì Marketing nói chung và Marketing Online nói riêng là một trong những hoạt động quan trọng góp phần giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Trong đề tài này, em đã đi sâu vào phân tích thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ Marketing Online tại Công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu. Đề tài cho thấy đƣợc những ƣu điểm, cũng nhƣ những tồn tại cần khắc phục và trên cơ sở đó đƣa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lƣợng của hoạt động Marketing Online nhằm nâng định vị, vị thế của công ty trong tâm trí khách hàng.

Sau gần hai tháng thực tập tại Công ty TNHH Phát Triển Toàn Cầu với kiến thức đã đƣợc trang bị ở nhà trƣờng cùng với nỗ lực của bản thân có thể nói báo cáo của em đã đƣợc hoàn thành. Tuy sai sót là điều không thể tránh khỏi nhƣng qua quá trình nghiên cứu và thực tập này đã giúp em đã trau dồi thêm đƣợc nhiều kiến thức, học hỏi và làm quen với công tác thực tế của một nhân viên marketing

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU (NETGROUP)​ (Trang 45 -45 )

×