0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Chuyền theo nhóm 2 người:

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 TRỌN BỘ (Trang 52 -55 )

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Trên sân trường hoặc trong lớp

b) Chuyền theo nhóm 2 người:

_ Chia tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng.

GV quan sát giúp đỡ và uốn nắn động tác sai.

* GV có thể tổ chức cho HS tập dưới hình thức thi đấu.

3/ Phần kết thúc: _ Thả lỏng.

+ Đi thường theo nhịp. _ Trò chơi hồi tĩnh. _ Củng cố. 1-2 phút 1 phút 1-2 phút 1-2 phút 60-80 m 1 phút 2 lần 10-12 phút 2-3 phút 1-2 phút

- Cán sự lớp điều khiển lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn một số kĩ năng về “đội hình đôi ngũ”bài thể dục và trò chơi “Tâng cầu”. - Tập hợp hàng dọc. - Từ 1 hàng dọc chạy thành hình vòng tròn. - Đội hình hàng ngang. Đội hình hàng dọc (2-4 hàng) - Do GV chọn

_ Nhận xét giờ học. _ Giao việc về nhà.

1-2 phút

1-2 phút - GV cùng HS hệ thống bài học.- Khen những tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt.

- Ôn đội hình đội ngũ tập chơi “ tâng cầu”

Thứ ,ngày tháng năm 200 Bài 34:

BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI.

I. MỤC TIÊU:

_ Tiếp tục ôn bài thể dục.Yêu cầu thuộc bài.

_ Tiếp tục ôn “Tâng cầu”.Yêu cầu nâng cao thành tích.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

_ Trên sân trường.Dọn vệ sinh nơi tập.

_ GV chuẩn bị 1 còi và quả cầu đủ cho HS tập luyện

III. NỘI DUNG:

NỘI DUNG ĐỊNH

LƯỢNG

TỔ CHỨC LUYỆN TẬP

1/ Phần mở đầu:

-GV nhận lớp.

-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Đứng vỗ tay và hát

-Khởi động:

+ Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, đầu gối, hông

+ Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường. + Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

2/ Phần cơ bản:

a) Ôn bài thể dục phát triển chung:

_ Lần 1: Cho HS ôn tập chung cả lớp dưới sự điều khiển của GV.

_ Lần 2: Từng tổ lên trình diễn, báo cáo kết quả học tập.

b) Chuyền cầu theo nhóm 2 người:

_ Chia tổ để HS tự tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng.

GV quan sát giúp đỡ và uốn nắn động tác sai. 1 phút 1-2 phút 1-2 phút 60-80 m 1 phút 2 lần 8-10 phút

- Cán sự lớp điều khiển lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn bài thể dục và trò chơi “Tâng cầu”. - Tập hợp hàng dọc. - Từ 1 hàng dọc chạy thành hình vòng tròn. - Đội hình hàng ngang. - Mỗi động tác 2 x 8 nhịp

3/ Phần kết thúc: _ Thả lỏng.

+ Đi thường theo nhịp và hát. _ Củng cố. _ Nhận xét giờ học. _ Giao việc về nhà. _ Dặn dò. 2-3 phút 1-2 phút 1-2 phút Đội hình hàng dọc (2-4 hàng) - GV cùng HS hệ thống bài học. - Khen những tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt.

- Ôn bài thể dục và tập chơi “ tâng cầu”

- Giờ sau học ở trong lớp để tổng kết lớp.

Thứ ,ngày tháng năm 200 Bài 35:

TỔNG KẾT MƠN HỌC.

I. MỤC TIÊU:

_ Tiếp tục ôn bài thể dục.Yêu cầu thuộc bài.

_ Tiếp tục ôn “Tâng cầu”.Yêu cầu nâng cao thành tích.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

_ Trên sân trường.Dọn vệ sinh nơi tập.

_ GV chuẩn bị 1 còi và quả cầu đủ cho HS tập luyện

III. NỘI DUNG:

NỘI DUNG ĐỊNH

LƯỢNG

TỔ CHỨC LUYỆN TẬP

1/ Phần mở đầu:

-GV nhận lớp.

-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Đứng vỗ tay và hát

-Khởi động:

+ Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, đầu gối, hông

+ Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường. + Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

2/ Phần cơ bản:

a) Ôn bài thể dục phát triển chung:

_ Lần 1: Cho HS ôn tập chung cả lớp dưới sự điều khiển của GV.

_ Lần 2: Từng tổ lên trình diễn, báo cáo kết quả học tập.

b) Chuyền cầu theo nhóm 2 người:

1 phút 1-2 phút 1-2 phút 60-80 m 1 phút 2 lần 8-10

- Cán sự lớp điều khiển lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn bài thể dục và trò chơi “Tâng cầu”. - Tập hợp hàng dọc. - Từ 1 hàng dọc chạy thành hình vòng tròn. - Đội hình hàng ngang. - Mỗi động tác 2 x 8 nhịp

_ Chia tổ để HS tự tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng.

GV quan sát giúp đỡ và uốn nắn động tác sai.

3/ Phần kết thúc: _ Thả lỏng.

+ Đi thường theo nhịp và hát. _ Củng cố. _ Nhận xét giờ học. _ Giao việc về nhà. _ Dặn dò. phút 2-3 phút 1-2 phút 1-2 phút Đội hình hàng dọc (2-4 hàng) - GV cùng HS hệ thống bài học. - Khen những tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt.

- Ôn bài thể dục và tập chơi “ tâng cầu”

- Giờ sau học ở trong lớp để tổng kết lớp.

Thứ ,ngày tháng năm 200 Bài 35:

TỔNG KẾT MÔN HỌC.

I. MỤC TIÊU:

Tổng kết môn học.Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học. Đánh giá kết quả học tập để phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo

.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

Học ở trong lớp . GV kẻ một bảng để chuẩn bị hệ thống các nội dung học (bằng phấn trên

bảng hoặc bằng mực trên giấy khổ lớn.

Đội hình đội ngũ Thể dục RLTTCB Bài thể dục Trò chơi vận động

III. NỘI DUNG:

NỘI DUNG ĐỊNH

LƯỢNG TỔ CHỨC LUYỆN TẬP

1/ Phần mở đầu:

-GV nhận lớp.

-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học -Ngồi hoặc đứng vỗ tay và hát. -Trò chơi

2/ Phần cơ bản:

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 TRỌN BỘ (Trang 52 -55 )

×