0
Tải bản đầy đủ (.doc) (64 trang)

Mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Trang 49 -50 )

CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘ

3.2.2. Mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

a. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước, đảm bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, giao thường và kinh tế lớn của cả nước. Bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, tiêu biểu cho trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tốc Việt Nam; thiết lập các cơ sở hàng đầu của đất nước về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững . Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Thủ đô trong khu vực và quốc tế được nâng cao.

b. Mục tiêu cụ thể.

- Giảm dần sự bất hợp lý và lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, mất cân đối giữa cung – cầu lao động. Tăng cơ hội tuyển dụng được nhân lực chất lượng tốt cho các chủ lao động và tạo cơ hội việc làm tốt cho người lao động bị thu hồi đất. Từ đó, giảm tỷ lệ thất nghiệp đồng thời tăng thời gian sử dụng lao động bị thu hồi đất.

- Nâng cao chất lượng nguồn lao động như tăng mức đầu tư dạy nghề.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo. Từng bước nâng cấp, phát triển cơ sở dạy nghề. Chú trọng đào tạo nhân lực chuyên môn cao cho những ngành kinh tế mũi nhọn.

- Phát triển thông tin thị trường lao động, hoàn thiện hệ thống giao dịch chính thức trên thị trường lao động: nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm thành phố; thiết lập hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động thống nhất

từ thành phố đến quận, huyện, xã phường.

- Phấn đấu trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho 155.000 – 160.000 người. Số lượt người được đào tạo nghề trung bình mỗi năm 150.000 lượt người. Đến năm 2015 lao động bị thu hồi đất qua đào tạo đạt 60%, năm 2020 đạt 75%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 55%.

- Tiến hành chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Có chính sách ưu đãi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật.

- Tổ chức tốt công tác mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, tìm hiểu và giới thiệu việc làm. Ngoài ra đối với khu vực nông thôn cần cải thiện và làm tốt công tác dịch vụ kỹ thuật, cung ứng vật tư và khai thông thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ. Thành phố xây dựng ngân hàng dữ liệu về cung và cầu sức lao động và cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời cho các quận, huyện, xã, phường và nhân dân về vấn đề này. Phối hợp với các ngành trung ương, các khu công nghiệp, từng bước hình thành và phát triển thị trường sức lao động, tổ chức, quản lý tốt và có hiệu quả thị trường đặc biệt này.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến các thị trường đòi hỏi lao động có tay nghề cao và thu nhập khá, ổn định.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Trang 49 -50 )

×