0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Công tác huy động vốn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 35 -36 )

Khi mới thành lập, chi nhánh chỉ có một quĩ tiết kiệm với tổng nguồn vốn huy động là 128,797 tỷ đồng, không đáp ứng đợc nhu cầu vốn hoạt động. Vì vậy mục tiêu đặt ra cho chi nhánh là phải đẩy mạnh công tác huy động vốn. Bằng việc đa thêm các quĩ tiết kiệm, với thái độ phục vụ nhiệt tình, nhanh gọn, chính xác, thủ tục thuận lợi, hình thức huy động phong phú. Chi nhánh Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy đã thu hút đợc nhiều khách hàng đến giao dịch, kết quả nguồn vốn của chi nhánh tăng đều qua các năm thể hiện:

Năm 2001: Tổng nguồn vốn huy động đạt 375.992 triệu đồng, tăng gấp 3 lần khi mới thành lập 20/3/2003. Năm 2002 con số này đạt 648 tỷ đồng (tốc độ tăng 72%). Đến 31/12/2003 đạt 1.348 tỷ đồng; tăng 700 tỷ so với 2002 (tốc độ tăng trởng 108%, đạt 121,4% kế hoạch năm 2003. Song đến năm 2004 do gặp phải nhiều khó khăn, nguồn vốn của Ngân hàng vẫn tăng song thấp: đạt 1400 tỷ

đồng, tăng 52 tỷ đồng so với 31/12/2003, tốc độ tăng trởng 3,9%, đạt 9,4% kế hoạch năm. Nh vậy nguồn vốn huy động năm 2004 có tăng so với năm 2003 nh- ng vẫn cha đạt đợc yêu cầu đặt ra do: Lãi suất tiền gửi không đủ bù đắp lạm phát gây ảnh hởng tới tâm lý của ngời tiêu dùng. Muốn đầu t vào lĩnh vực khác sinh lợi hơn, lãi suất huy động tiền gửi thấp hơn so với hệ thống Ngân hàng khác và tình hình huy động của Ngân hàng Công thơng cha hấp dẫn, đa dạng...

Về cơ cấu nguồn vốn huy động: Trong các năm đều có sự tăng trởng cả về loại tiền gửi VNĐ và ngoại tệ, do đó luôn đáp ứng đợc nhu cầu vay nội ngoại tệ của các doanh nghiệp. Đặc biệt huy động trong năm 2003 tăng mạnh của VNĐ lẫn ngoại tệ; cụ thể VHĐVNĐ đạt 802 tỷ đồng tăng 77% so 2002; vốn huy động ngoại tệ quy VNĐ đạt 546 tỷ tăng 18% so 2002; nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế tăng đáng kể +218%. Mặc dù chịu sức ép cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng, đặc biệt về lãi suất, song nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, đặc biệt về lãi suất, song nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, đặc biệt về lãi suất, song nguồn vốn của chi nhánh vẫn tiếp tục tăng trởng cao. Trong các đợt phát hành, kỳ phiếu về tiết kiệm dự thởng, chi nhánh đều vợt chỉ tiêu kế hoạch NHCTVN giao và đợc NHCT khen thởng. Mức tăng trởng nguồn vốn của chi nhánh trong năm 2003 là 108% trong khi đó tốc độ tăng trởng, nguồn vốn huy động của toàn hệ thống Ngân hàng Công thơng năm 2003 là 17%. Nhng sang đến năm 2004 thì vốn huy động VNĐ đạt 861 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so 2003 còn vốn huy động ngoại tệ qui VNĐ đạt 539 tỷ đồng, giảm 7 tỷ so 2003.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 35 -36 )

×