0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Đối với bảo lãnh mở L/C trả ngay

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 51 -53 )

Theo công văn 679/CV-NHCT về mức uỷ quyền phán quyết bảo lãnh của tổng giám đốc Ngân hàng Công thơng Việt Nam, thì chi nhánh Ngân hàng

Công thơng Cầu Giấy không đợc uỷ quyền mức bảo lãnh vay vốn nớc ngoài (kể cả phát hành L/C trả chậm) nhng cũng quy định riêng trờng hợp bảo lãnh L/C atright vẫn đợc thực hiện theo uỷ quyền của Tổng giám đốc theo văn bản 2725/CV-NHCT 5 (29/9/1999)

Hoạt động bảo lãnh L/C trả ngay tại chi nhánh năm 2001 đạt 86 món với giá trị 56.592 triệu đồng. Đây là một con số khá lớn đối với một Ngân hàng bớc đầu đi vào hoạt động. Có đợc một kết quả nh vậy là nhờ vào uy tín của Ngân hàng Công thơng Ba Đình và một số lợng lớn khách hàng truyền thống của Ngân hàng Công thơng Ba Đình chuyển sang cho.

Tuy nhiên sang đến năm 2002 thì số món L/C trả ngay giảm xuống chỉ còn 82 món với giá trị đạt 46.875 triệu đồng. Đến năm 2003 con số này tăng lên một cách đáng kể, gấp 2,6 lần giá trị năm 2002. Với 181 món, đạt giá trị 124.004 triệu đồng. Song năm 2004 việc mở L/C trả ngay tại chi nhánh tiếp tục tăng so năm 2003 là 39 món. Với giá trị 136.405 triệu đồng, chiếm 20% trong tổng doanh số bảo lãnh. Nh ở bảng ta thấy. Mặc dù số món bảo lãnh hầu nh tăng qua các năm, từ năm 2002 có giảm một chút, giá trị cũng tăng lên nhng tỷ trọng của bảo lãnh L/C trả ngay lại giảm đi trong tổng doanh số bảo lãnh ngắn hạn, trong đó chủ yếu nhằm phục vụ cho việc nhập các mặt hàng tiêu dùng, phụ tùng và một số loại sản phẩm mà trong nớc tạm thời cha sản xuất đợc hoặc đã sản xuất đợc nhng còn kém chất lợng, mẫu mã không hấp dẫn nên không đáp ứng đợc yêu cầu của ngời tiêu dùng. Ví dụ nh bảo lãnh cho công ty thiết bị phụ tùng, công ty tinh dầu, công ty cao su Hà Nội, công ty giầy vải Thuỵ Khê, công ty cơ khí...

Với sự cạnh tranh mạnh mẽ của hệ thống Ngân hàng Ngoại thơng, Ngân hàng đầu t và phát triển, đạt đợc kết quả nh trên về bảo lãnh L/C trả ngay đã là một bớc tiến lớn đối với chi nhánh Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy trong quá trình đa dạng hoá các loại hình bảo lãnh của mình.

Ngoài việc xem xét hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng trên giác độ bảo lãnh trong nớc và bảo lãnh mở L/C trả ngay thì ta còn có thể xem xét chúng dới: Bảo lãnh theo đối tợng:

Bảng 5: Bảng kết cấu bảo lãnh theo đối tợng bảo lãnh

Đơn vị: Triệu VNĐ

Năm Tổng số Doanh nghiệp quốc doanh Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Số món Số tiền Số món Số tiền Tỷ trọng Số món Số tiền Tỷ trọng 2001 236 124.378 225 121.754 97,89 11 2.624 2,11 2002 382 215.021 342 205.625 95,63 40 9.396 4,37 2003 482 620.021 447 611961 98,7 35 8.060 1,3 2004 530 682.023 430 652696 95,7 100 29.327 4,3

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY (Trang 51 -53 )

×