0
Tải bản đầy đủ (.doc) (104 trang)

Chế độ quản lí kinh doanh hàng nhậpkhẩ u:

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU (Trang 38 -39 )

IV. Quản lý nhà nớc với hoạt động kinh doanh NhậpKhẩu

1. Chế độ quản lí kinh doanh hàng nhậpkhẩ u:

Nhà nớc thực hiện việc quản lý bằng pháp luật đối với hoạt động nhập khẩu đợc thể hiện qua các quy định pháp lý về nhập khẩu .Căn cứ vào chế độ quản lý của Nhà Nớc, các doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc cần thiết để nhập khẩu các mặt hàng theo quy định của pháp luật.

Nhà nớc quản lý hoạt động nhập khẩu bằng biện pháp thúê quan và phí thuế quan. Theo biện pháp thuế quan tất cả các mặt hàng nhập khẩu đều chịu sự điều tiết bằng thuế, theo luật thuế xuất nhập khẩu .Thuế xuất nhập khẩu đợc coi nh là một chiếc cầu nối quan trọng giữ kinh tế trong n - ớc và quốc tế. Thuế xuất nhập khẩu đ ợc coi nh bộ lọc để phân loại hàng hoá nhập khẩu, hàng nào cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng hàng ngày, hàng nào thuộc loai xa xỉ, độc hại cho đời sống văn hoá của ng ời dân. Thông qua thuế nhà nớc quản lý hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam. Thuế Nhập khẩu là một loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng mậu dịch ,phi

mậu dịch đợc phép nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Chế độ thuế nhập khẩu bao gồm các quy định về đối tợng nộp thuế, đối tợng chịu thuế và đối tợng không thuộc diện nhập thuế nhập khẩu, biểu thuế nhập khẩu , phơng pháp tính thuế (dựa trên số l ợng hàng nhập khẩu ,giá tính thuế ,thuế xuất ), các trờng hợp giảm, thuế hoàn lại thuế, truy thu thuế nhập khẩu .

Thuế là một công cụ để cho nhà nớc quản lý ,điều tiết hoạt động nhập khẩu và chế độ thuế có tác dụng trực tiếp đến hợp đồng xuất nhập khẩu. Do vậy các chủ thể tham gia kí kết hợp đồng cần phải quy định rõ bên nào phải có nghĩa vụ nộp thuế cho hàng nhập khâu.

Biện pháp phi thuế quan là biện pháp hỗ trợ bổ xung cho biện pháp thuế quan để quản lý hàng nhập khẩu. Theo biện pháp này Nhà n ớc chia làm ba loại là: Hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có hạn nghạch và hàng nhập khẩu có giấy phép.

Hàng năm, Thủ tớng Chính phủ ra quyết định điều hành hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng năm và ban hành danh mục hàng cấm nhập, hàng nhập khẩu có hạn ngạch hàng nhập khẩu có giấy phép.

Hàng cấm nhập khẩu :

căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội hàng năm chính phủ ban hàng danh mục hàng cấm nhập cho năm đó .Hàng hoá cấm nhập khẩu năm 2000 theo quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá 2000 là vũ khí , đạn dợc, vật liệu nổ, các loại ma tuý, hoá chất độc hại các văn hoá phẩm đồi truỵ phản động, các loại đồ chơi trẻ em có ảnh hởng xấu đến giáo dục nhân cách, đến trật tự an toàn xã hội, thuốc lá điếu, ôtô có tay lái nghịch, phụ tùng ôtô đã qua sử dụng, sản phẩm vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amphibole.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU (Trang 38 -39 )

×