0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 69 -72 )

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN.

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

------

Nền kinh tế Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là đang trên tốc độ phát triển nhanh, trong đĩ cĩ đĩng gĩp khơng nhỏ của ngành ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần.

Là một ngân hàng thuơng mại cổ phần, với phương châm kinh doanh là “đi vay để cho vay”, EIB Cần Thơ từ khi thành lập chi nhánh đến nay mặc dù gặp nhiều khĩ khăn nhưng Ngân hàng đã đạt được những thành tựu đáng kể, ngày càng phát huy uy tín, từng bước hồn thiện mình, tiếp tục phát triển, hướng tới trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu kinh doanh, vừa phục vụ sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo cĩ lợi nhuận, trong thời gian qua Chi nhánh đã tích cực thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đáp ứng nhu cầu vay vốn của cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Các hình thức huy động vốn đã được Ngân hàng áp dụng khá linh hoạt và nguồn vốn đã khơng ngừng tăng lên cùng với sự đa dạng trong phương thức huy động vốn. Ngân hàng được đánh giá là hoạt động khá hiệu quả, thực sự tạo niềm tin nơi khách hàng. Bên cạnh đĩ, Chi nhánh cũng chú trọng cơng tác tín dụng, cơng tác thu hồi nợ, xử lý kịp thời những mĩn vay quá hạn thể hiện tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm qua các năm.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự đĩng gĩp tích cực của cán bộ nhân viên trong Ngân hàng. Một tập thể đồn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm tạo nên sức mạnh tổng hợp để hồn thành tốt cơng việc được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì Ngân hàng cịn cĩ khá nhiều mặt hạn chế trong cơng tác huy động vốn nhàn rỗi trong dân chúng vì chưa phát huy hết khả năng của mình tại địa bàn tiềm năng này.

Trong những năm tới đây, khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại WTO, cơ hội là rất lớn mà thử thách cũng khơng ít. Vì thế, Ngân hàng cần tận dụng những nguồn lực sẵn cĩ, tìm kiếm và phát huy những cơ hội mới để khẳng định vị trí trong lịng khách hàng và vững vàng, tự tin bước vào hội nhập kinh tế thế giới.

II. KIẾN NGHỊ

Hoạt động tiền tệ tín dụng ở bất kỳ tổ chức kinh tế hay cá nhân nào dù đang ở trong thời kỳ hưng thịnh đều khơng thể tránh khỏi những thiếu sĩt. Qua quá trình thực tập tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, tơi cĩ một vài ý kiến mang tính chất tham khảo sau:

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hơn phù hợp với xu hướng mới, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

+ Tăng cường cơng tác quảng cáo, tiếp thị, khuyếch trương thương hiệu, tạo ấn tượng tốt, niềm tin nơi khách hàng.

+ Đào tạo đội ngũ nhân viên cĩ trình độ, năng lực để thựuc hiện tơt việc gioa dịch một cửa.

+ Cần cĩ chính sách ưu đãi với những khách hàng cĩ tiền gửi tại Ngân hàng, như vay lại vốn của Ngân hàng thì được hưởng lãi suất ưu đãi hơn.

+ Nhanh chĩng di dời trụ sở ra cơ sở mới để thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh.

+ Xây dựng biểu lãi suất hấp dẫn, đồng thời đa dạng hố hơn nữa các phương thức huy động vốn và sử dụng vốn.

+ Mở rộng mạng lưới hoạt động bằng cách mỏ các phịng giao dịch, và tăng cường các máy rút tiền tự động để đẩy mạnh hoạt động thẻ trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

+ Đẩy mạnh mối quan hệ với các Ngân hàng bạn, để huy động vốn ở thị trường này.

+ Cĩ những chính sách ưu đãi đối với khách hàng truyền thống, từ đĩ tạo sức hút các đối tượng cĩ quan hệ với những khách hàng truyền thống.

- Đối với Ngân hàng Nhà nước:

+ Ngày càng phát triển mạnh hơn, cĩ khả năng hoạch định chính sách cơng cụ tốt, đủ sức điều tiết thị trường tiền tệ và thị trường hối đối đạt được các mục tiêu mong muốn. Giữ vững ổn định tiền tệ với mức lạm phát thấp, ổn định tỷ giá hối đối với mức khuyến khích xuất khẩu.

+ Cần cĩ những chủ trương nhằm mang lại sự bình đẳng cho các loại hình Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh vận động theo cơ chế thị trường với sức cạnh tranh ngày càng dữ dội.

- Đối với Nhà nước:

Khơng ngừng ban hành, sữa đổi các quy chế, chỉ thị sâu sắc đến từng hệ thống Ngân hàng. Đổi mới và hồn thiện luật Ngân hàng, luật thương mại, cũng như các luật đầu tư nước ngồi sao cho thơng thống hơn tạo tiền đề để cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Tuyên truyền, vận động và giải thích để người dân cĩ thĩi quen gửi tiền vào Ngân hàng. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng ngày càng phổ biến hơn các cơng cụ thanh tốn qua Ngân hàng.

------

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 69 -72 )

×