0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Thuận lợi và khĩ khăn:

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 29 -33 )

5.1. Thuận lợi:

Ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ cĩ được những thành tựu như ngày hơm nay là nhờ sự tận dụng những nguồn lực sẵn cĩ và phát huy tối đa mọi lợi thế của mình:

- Thời gian qua, Chính phủ đã điều chỉnh, bổ sung và ban hành nhiều chính sách vĩ mơ phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo mơi trường kinh doanh thơng thống, nên tốc độ kinh tế của cả nước nĩi chung, của Cần Thơ nĩi riêng tiếp tục phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu tăng qua các năm và vượt mục tiêu đề ra, trong đĩ nhiều khách hàng của chi nhánh đạt được hiệu quả kinh doanh cao, tạo ra mơi trường an tồn, ít rủi ra hơn cho hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là sự tăng trưởng tín dụng cũng như chất lượng tín dụng.

- Việc Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương cũng đã đem lại cho Ngân hàng nhiều cơ hội trong tham gia đầu tư, tài trợ, cho vay, huy động vốn… làm gia tăng hoạt động của Ngân hàng cũng như gĩp phần vào sự phát triển của thành phố.

- Bên cạnh đĩ, Chi nhánh cịn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời sát sao của UBND quận uỷ Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Cần Thơ và nhất là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi về cung ứng nguồn vốn đầy đủ và kịp thời gĩp phần giúp chi nhánh hồn thành nhiệm vụ của mình.

- Bước vào kỷ nguyên khoa học cơng nghệ, Ngân hàng đã cĩ điều kiện tiếp cận với những thành tựu cơng nghệ tiên tiến đã gĩp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

- Ngân hàng đã thành lập trên 10 năm nên đội ngũ cán bộ cơng nhân viên cĩ thâm niên, kinh nghiệm trong nghiệp vụ. Bộ máy quản lý và điều hành ngày một trưởng thành hơn, gĩp phần tích cực vào cơng cuộc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng.

5.2. Khĩ khăn:

Bên cạnh những điểm mạnh và cơ hội trên, Ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ cũng gặp khơng ít khĩ khăn như sau:

- Mấy năm qua, nhiều diễn biến phức tạp của thiên tai, khủng bố và xung đột liên tiếp xảy ra. Dịch cúm gia cầm cĩ nguy cơ bùng phát thành đại dịch trên phạm vi tồn

cầu…đã gây khơng ít bất lợi trong hoạt động của nền kinh tế Việt Nam nĩi chung và hoạt động của ngành Ngân hàng nĩi riêng.

- Hiện tại trên địa bàn TP Cần Thơ cĩ 5 NHTM Nhà nước, trên 20 NHTM Cổ phần, 3 ngân hàng nước ngồi nên cạnh tranh rất quyết liệt, đặc biệt là cạnh tranh về lãi suất, thủ tục vay, chất lượng dịch vụ và tiện ích ngân hàng…

- Khách hàng chủ yếu của Ngân hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Trước sự biến động của thị trường, các doanh nghiệp đều rất cố gắng trong hoạt động kinh doanh của mình nhưng vẫn cĩ những tồn tại đã ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ xuất khẩu của Ngân hàng.

- Mặc dù kết quả huy động vốn đều tăng trưởng qua các năm nhưng địa điểm của trụ sở khơng nằm trên vị trí thuận lợi nên việc huy động vốn cũng hạn chế và gặp nhiều khĩ khăn.

5.3. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng năm 2006.

Qua hơn 10 năm hoạt động, EIB Cần Thơ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, là nền tảng khá vững chắc cho những bước đi tiếp theo. Tồn thể cán bộ cơng nhân viên trong Ngân hàng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, luơn giữ vững sự đồn kết nhất trí nhằm đưa Ngân hàng mình phát triển đi lên. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, kết quả kinh doanh và khả năng phát triển năm 2006, Chi nhánh EIB Cần Thơ cĩ phương hướng hoạt động như sau:

5.3.1. Về định lượng.

- Tiếp tục nâng cao nguồn vốn để tăng cường nội lực, khả năng cạnh tranh. Tổng nguồn vốn dự kiến đạt 530 tỷ đồng.

- Áp dụng thường xuyên những biện pháp huy động mới, hấp dẫn để thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân chúng. Phấn đấu nguồn vốn huy động tại chỗ là 256 tỷ đồng.

- Vì nhu cầu vay vốn ngày càng tăng nên ngồi việc tăng cường huy động vốn tại chỗ, Ngân hàng cĩ kế hoạch vay vốn điều từ Hội sở là 255 tỷ đồng.

- Chú trọng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng, kìm giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở mức nhỏ hơn 1% trên tổng dư nợ. Dư nợ kế hoạch ước đạt 500 tỷ đồng, trong đĩ dư nợ quá hạn là 5 tỷ đồng.

- Tăng cường những biện pháp đề phịng rủi ro. Thu nợ đã xử lý rủi ro từ quỹ dự phịng là 1,338 tỷ đồng.

- Tiết kiệm chi phí, đầu tư và tăng nguồn thu nhập. Lợi nhuận năm 2006 ước đạt 7,6 tỷ đồng.

5.3.2. Về định tính.

Để đạt được những kết quả trong năm 2006 như kế hoạch đã đề ra, Ngân hàng cần thực hiện những biện pháp sau:

- Tiếp tục kiện tồn bộ máy điều hành, chú trọng phát triển thể chế, nâng cao năng lực điều hành, kiểm sốt rủi ro, quản lý tốt tài sản nợ, đảm bảo cho Ngân hàng phát triển ổn định.

- Tập trung mọi nỗ lực để tìm kiếm khách hàng mới nhằm tăng trưởng dư nợ trên cơ sở an tồn và hiệu quả, chú trọng cho vay các khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay tiêu dùng và khách hàng cĩ hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu.

- Đa dạng hố mọi hình thức huy động vốn sao cho phù hợp với tập quán, tâm lý khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

- Tạo dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Gấp rút xây dựng xong trụ sở mới để thuận tiện hơn trong việc giao dịch với khách hàng.

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh để tăng cường huy động vốn và bán lẻ sản phẩm. - Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ: mua bán vàng, mua bán ngoại tệ thuận lợi cho khách hàng đi du lịch, chữa bệnh, đi du học nước ngồi.

- Áp dụng các cơ chế lãi suất cho vay, huy động và phí dịch vụ với từng đối tượng khách hàng để lơi cuốn nhiều khách hàng hơn nữa.

- Đẩy mạnh cơng tác xử lý nợ quá hạn, hạn chế phát sinh nợ quá hạn mới, tập trung thu hồi dứt điểm các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

- Tăng cường cơng tác tiếp thị, quảng cáo, phân cơng cụ thể cho từng phịng ban của chi nhánh.

- Đặt trọng tâm vào cơng tác huấn luyện, đào tạo nhân viên để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, phát triển năng lực cán bộ nhằm đề cử vào nhiệm vụ quản lý làm lực lượng kế thừa trong tương lai.

CHƯƠNG 3

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ (Trang 29 -33 )

×