0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Những giải pháp chung

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 60 -62 )

1. Tuyên truyền và quảng cáo

Để phơng thức thanh toán điện tử ngày càng thu hút đợc nhiều khách hàng, ngân hàng cần phải tăng cờng công tác tuyên truyền về lợi ích và sự thuận tiện của phơng thức này, sử dụng các phơng tiện thông tin đại chúng nh radio, báo chí, tivi, những bao bì đựng tiền Để quảng cáo về sự thuận tiện, an toàn,…

chính xác và nhanh chóng của phơng thức thanh toán điện tử. Làm nh vậy ngời dân mới có thể hiểu, tiếp cận và tích cực tham gia vì hiện nay ngời dân Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt để giao dịch. Hơn nữa, khi tiếp cận với ngân hàng để thực hiện việc thanh toán phải có những hiểu biết nhất định, phải tốn thời gian đi lại, điều này khiến cho ngời dân còn ngại, nh vậy ngân hàng cần phải có những bớc đi phù hợp, vừa giải toả đợc những khó khăn mang tính lịch sử vừa tạo những tiền đề, điều kiện thuận lợi mới để thực hiện và phát triển.

Nếu mọi ngời trong xã hội tích cực tham gia vào việc thanh toán qua ngân hàng thì ngân hàng sẽ tạo đợc nguồn vốn lớn để đầu t góp phần xây dựng đất n- ớc.

2. Tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật

Không ngừng đổi mới công nghệ thanh toán của ngân hàng luôn là yêu cầu cần thiết trong nền kinh tế xã hội nói chung và các ngân hàng thơng mại nói riêng. Trong những năm qua Ngân hàng công thơng đã có nhiều cố gắng trong việc trang bị cơ sở vật chất, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của mình và đạt đợc những kết quả tốt, đó là đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, phục vụ tốt mọi nhu cầu giao dịch của kháchhàng. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc xảy ra những sự cố kỹ thuật, do vậy cần có các phơng án để khắc phục, phải trang bị đầy đủ hệ thống dự phòng nh: nguồn điện, máy chủ tiến hành l… u trữ kịp thời, đầy đủ để khi xảy ra sự cố có thể khôi phục lại số liệu nhanh chóng, kịp thời. Cải tạo và nâng cấp hệ thống mạng, đờng truyền đảm bảo cho việc truyền nhận thông tin luôn đợc thông suốt nh vậy công việc thanh toán mới luôn đảm bảo tính kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Tóm lại việc trang bị các thiết bị xử lý công nghệ phục vụ cho thanh toán của Ngân hàng công thơng mặc dù có rất nhiều cố gắng nhng so với hệ thống ngân hàng trên thế giới còn nhiều khoảng cách mà không phải một sớm một chiều là có thể rút ngắn đợc khoảng cách đó. Do vậy chúng ta phải tranh thủ cải tiến, sự giúp đỡ về vốn và công nghệ để không ngừng nâng cao trình độ cũng nh cơ sở vật chất của hệ thống cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

3. Tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực

Để có một hệ thống ngân hàng phát triển toàn diện, có thể nắm bắt kịp thời sự văn minh, tiên tiến của hệ thống ngân hàng trên thế giới thì việc đào tạo, bồi dỡng đội ngũ cán bộ lành nghề là yêu cầu cấp bách và thiết thực. Trong đó phải kể đến đội ngũ cán bộ thực hiện thanh toán điện tử, với yêu cầu về nghiệp vụ ngày càng cao thì cần phải có kế hoạch đào tạo cán bộ về mọi mặt, tạo ra một hình mẫu mới cho cán bộ thanh toán viên thành thạo về xử lý nghiệp vụ, về

sử dụng máy vi tính, tác phong nhanh nhẹn hợp yêu cầu cơ chế thị trờng, có khả năng hớng dẫn khách hàng về các nghiệp vụ thanh toán để khách hàng lựa chọn thể thức thanh toán cho phù hợp, qua đó tao lòng tin của khách hàng với ngân hàng, đồng thời phải đề ra các biện pháp khen thởng kịp thời, hợp lý đối với những cá nhân và tập thể thực hiện tốt phơng thức thanh toán điện tử để khuyến khích thi đua phấn đấu hơn nữa từ đó đáp ứng đợc nhu cầu và nâng cao tín nhiệm đối với khách hàng. Ngợc lại có những hình thức kỷ luật đối với cá nhân làm sai hoặc sửa đổi quy trình thanh toán điện tử nhằm làm giảm tối thiểu các sai sót xảy ra.

Trên đây là một số kiến nghị và giải pháp mà ngân hàng cần tiến hành đồng bộ để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phơng thức thanh toán điện tử trong hệ thống Ngân hàng công thơng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 60 -62 )

×