0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng Công thơng khu vực

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 38 -41 )

ơng khu vực hai bà

1. Mô hình tổ chức

Ngân hàng công thơng khu vực Hai Bà thành lập 1/7/1988. Là một doanh nghiệp nhà nớc thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nớc, đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (cả ngoại tệ) của mọi thành phần kinh tế. Ngoài chức năng đi vay để cho vay, Ngân hàng công thơng khu vực Hai Bà trực thuộc Ngân hàng Công thơng Việt Nam. Trụ sở chính ở 285 Trần Khát Chân với chức năng trực tiếp kinh doanh và quản lý điều hành: gồm 12 phòng ban chức năng, 2 phòng giao dịch, 14 quỹ tiết kiệm. Dới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Ngân hàng công thơng khu vực Hai Bà. Các phòng ban phối kết hợp chặt chẽ để hoạt động, làm tốt chức năng kinh doanh của Ngân hàng là đi vay để cho vay, làm dịch vụ thanh toán đảm bảo an toàn vốn vay, thu hồi cả gốc và lãi, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và thu lợi nhuận cho ngân hàng. Bằng cách cán bộ làm việc với tinh thần thái độ phục vụ tốt, nâng cao uy tín của ngân hàng đối với khách hàng, đa khoa học công nghệ tin học mới vào khâu thanh toán. Thực hiện thanh toán nhanh, kịp thời, an toàn cho khách hàng và ngân hàng, góp phần không nhỏ trong công cuộc phát triển kinh tế nhiều thành phần, thúc đẩy sản xuất, dịch vụ của nớc ta ngày càng phát triển.

2. Hoạt động nguồn vốn

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ngân hàng công thơng Việt Nam, Ban giám đốc chi nhánh Ngân hàng công thơng khu vực Hai Bà Trng luôn luôn coi trọng công tác huy động vốn đảm bảo quy mô nguồn vốn tiếp tục tăng trởng theo kế hoạch xác định. Mặc dù năm qua lãi suất huy động vốn thấp so với các ngân hàng khác trên địa bàn quận, nhng bằng uy tín cao và bằng mạng lới các quỹ tiết kiệm, với thái độ phục vụ văn minh lịch sự chi nhánh đã thực hiện tốt

công tác huy động vốn, thực hiện đợc kế hoạch nguồn vốn Trung ơng giao vừa đảm bảo đợc nguồn vốn dồi dào đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh tín dụng của chi nhánh, vừa đảm bảo nguồn vốn điều chuyển vốn về Ngân hàng công thơng Việt Nam theo kế hoạch.

Năm 2004, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, song chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Hai Bà đã đạt đợc những thành tích đáng kể: nguồn vốn tăng trởng ổn định, d nợ tín dụng lành mạnh ngày càng tăng, các dịch vụ ngân hàng phát triển, thu hút thêm nhiều khách hàng mới đến giao dịch…

Tính đến 31/12/2004:

Tổng nguồn vốn huy đọng: Đạt 2.013 tỷ đồng. Tăng so với cuối năm 2003 là 175 tỷ đồng, tốc độ tăng 9,5%. Trong đó:

- Tiền gửi dân c tăng là 10,4%

- Tiền gửi các tổ chức kinh tế tăng 8,2%.

Năm 2004, công tác huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn nh: Trên thị tr- ờng nhiều ngân hàng không chỉ nâng lãi suất huy động mà còn áp dụng nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn, nhiều quỹ tiết kiệm của các NHTM khác cùng hoạt động trên địa bàn quận Hai Bà Trng nên đã ảnh h… ởng đến mức độ tăng trởng nguồn vốn. Tuy nhiên chi nhánh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, tận thu khai thác từ nhiều luồng, mở rộng màng lới quỹ tiết kiệm để phát…

triển nguồn vốn. Từ những biện pháp tích cực và thế mạnh nh: uy tín, mạng lới rộng và thái độ phục vụ nhiệt tình, nhanh gọn, chính xác, thủ tục thuận lợi, hình thức huy động phong phú nên nguồn vốn huy động tại chi nhánh tăng tr… ởng, ổn định, đáp ứng đầy đủ vốn và tạo thế chủ động cho phát triển kinh doanh, ngoài ra còn thờng xuyên nộp vốn thừa theo kế hoạch bình quân 400 tỷ đồng về NHCT Việt Nam, để điều hoà chung cho toàn hệ thống. Đây là kết quả rất lớn trong công tác huy động vốn của chi nhánh trong tình hình khan vốn hiện nay.

Tổng d nợ cho vay nền kinh tế và các khoản đầu t đến 31/12/2004 là: 1.231,3 tỷ đồng, so với cuối năm 2003 tăng106,5 tỷ đồng, tốc độ tăng là 9,5%. Trong đó:

- D nợ cho vày nền kinh tế: 904 tỷ đồng, tăng 9,7% - Các khoản đầu t: 327,3 tỷ đồng tăng 8,9%

Công tác đầu t cho vay trong bối cảnh môi trờng đầu t có nhiều khó khăn, nhiều dự án không có hiệu quả, có dự án hiệu quả lại cha đủ điều kiện vay vốn đặt cho ban lãnh đạo nhiều bài toán khó giải, song thực hiện phơng châm "phát triển, an toàn, hiệu quả" chi nhánh quyết tâm đa d nợ tăng trởng một cách lành mạnh vững chắc.

Đã thực hiện triển khai nhiều biện pháp một cách đồng bộ, chủ động bám sát doanh nghiệp có phân tích những khó khăn, thuận lợi của hoàn cảnh cụ thể, cũng nh dự đoán những vấn đề mới có thể nảy sinh, tìm nhiều giải pháp giúp các doanh nghiệp đầu t đúng hớng, hạn chế rủi ro, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đợc vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác tiếp thị thu hút khách hàng nên đã tiếp nhận đợc nhiều dự án vay vốn, đồng thời tiến hành tốt khâu thẩm định dự án, do vậy đã đa d nợ cho vay tăng trởng nhanh đi đối với nâng cao chất lợng tín dụng, không có nợ quá hạn mới phát sinh.

Song song với việc tăng trởng d nợ lành mạnh, chi nhánh quan tâm đến công tác xử lý nợ tồn đọng đã triển khai rất tích cực, tất cả các khoản nợ tồn đọng đều đợc rà soát và phânt ích những khó khăn thuận lợi để tìm ra biện pháp xử lý phù hợp nhất. Kết quả thu nợ quá hạn trong năm 2004 đợc 5.456 triệu đồng, trong đó xử lý nợ tồn đọng 4.923 triệu đồng, đạt kế hoạch NHCT Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh chỉ còn chiếm 1,09% trong tổng d nợ.

Cho vay cán bộ công nhân viên

Đợc thực hiện đảm bảo vay đúng chế độ, CBCNV vay vốn đều trả nợ nh cam kết. Đã có 470 cán bộ vay vốn với d nợ là 3,6 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2001 là 27%.

Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại: ngày càng đợc phát triển có chất lợng, thu hút thêm nhiều khách hàng tham gia thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ.

Bảng 1: Doanh số mua bán một số ngoại tệ chủ yếu:

Loại ngoại tệ Doanh số mua Doanh số bán

USD 20.812.484 21.812.484

JPY 343.887.065 343.887.065

EUR 893.405 931.427

AUD 137.663 137.663

Nguồn: NHCT Hai Bà Trng

Qua quá trình phát triển và đổi mới, hoạt động kinh doanh đối ngoại đã tạo đợc lòng tin và uy tín đối với khách hàng, tạo lợi thế để mở rộng hoạt động tín dụng đối nội, tăng nguồn vốn ngoại tệ. Trên cơ sở nguồn vốn ngoại tệ tăng trởng ổn định Chi nhánh không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng vay vốn mà còn thờng xuyên điều một lợng vốn ngoại tệ bình quân 250 tỷ (quy VNĐ) về NHCT Việt Nam để cân đối chung trong toàn hệ thống. Hoạt động kinh doanh đối ngoại đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của chi nhánh.

4. Kết quả kinh doanh

Lợi nhuận đạt 109,7% so với kế hoạch NHCT Việt Nam giao. Mục tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận NHCTVN giao năm 2005 là khó khăn lớn đối với chi nhánh, do khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay còn rất nhỏ, việc nâng lãi suất cho vay phải tính toán hợp lý, có thể chấp nhận đợc vì nó phụ thuộc vào mặt bằng lãi suất cho vay và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chi nhánh đã từng bớc thoả thuận với khách hàng điều chỉnh nâng lãi suất tiền vay một cách hợp lý đợc 92% doanh nghiệp vay vốn cả ngắn hạn và trung dài hạn, đây là một thành tích đáng kể của chi nhánh nhằm góp phần thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 38 -41 )

×