0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Khái quát về tình hình kinh tế xã hội quận Hai Bà

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 37 -38 )

Ngân hàng Công thơng chi nhánh Hai Bà nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trng. Là một trong 9 quận nội thành của Thành phố Hà Nội. Trên địa bàn tập trung nhiều nhà máy lớn có quan hệ truyền thống với Ngân hàng công thơng khu vực Hai Bà.

Các doanh nghiệp t nhân vừa và nhỏ cùng doanh nghiệp t nhân phát triển mạnh, năng động và đầy triển vọng. Sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Địa bàn quận có đầu mối giao thông thuận lợi phát triển và mở rộng xuống khu vực phía Nam thành phố. Mật độ dân c của quận đứng hàng đầu so với các quận khác trong toàn thành phố. Đại bộ phận dân c là ngời lao động, công nhân viên chức và buôn bán nhỏ. Đời sống kinh tế phát triển ở mức độ trung bình.

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, các ngành kinh tế trong khu vực quận Hai Bà đã và đang từng bớc cố gắng thực hiện đổi mới về máy móc trang thiết bị, cơ cấu tổ chức, trình độ kỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm có chất l- ợng phù hợp với thị trờng, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất n- ớc thì việc tạo ra nguồn vốn đầu t sẽ có ý nghĩa quan trọng và có tính quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà nớc đã vạch ra.

Ngoài các nguồn vốn từ các "kênh" khác đa vào khu vực kinh tế quận Hai Bà Trng nh nguồn vốn do ngân sách nhà nớc cấp, vốn đầu t cho những dự án hay nguồn vốn liên doanh đầu t của nớc ngoài vào. Có thể nói nguồn vốn huy động của Ngân hàng công thơng khu vực Hai Bà Trng bao gồm tiền gửi các tổ chức kinh tế và tiền gửi của dân c vẫn là cơ bản, đảm bảo phát triển vững chắc và có vai trò chủ đạo, quan trọng hàng đầu trong việc quyết định qui mô và tốc

độ sử dụng vốn của Ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế của quận Hai Bà Trng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 37 -38 )

×