0
Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Tại ngân hàng khởi tạo

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 54 -55 )

III. Thực trạng thanh toán điện tử tại NHCT khu vực Hai Bà Trng

2. Thực trạng nghiệp vụ thanh toán điện tử

2.4.1. Tại ngân hàng khởi tạo

Việc chuyển tiền điện tử theo quy trình nh trên thực sự khiến cho công tác thanh toán liên hàng trở nên nhanh chóng hơn và sai lầm liên hàng cũng xảy ra ít hơn trớc rất nhiều. Việc lập và kiểm soát chứng từ đợc thực hiện tách bạch ra bởi hai ngời. Việc tính ký hiệu mật tự động bằng máy nh hiện nay khiến cho những sai lầm về chuyển tiền thiếu, chuyển tiền thừa hay chuyển tiền ngợc vế (lẽ ra chuyển nợ đi nhng lại chuyển có đi) là không còn nữa. Đó là thành tích mà NHCT Hai Bà đạt đợc khi thực hiện phơng thức thanh toán điện tử. Nhờ ph- ơng thức này mà việc kiểm tra các chứng từ thanh toán chuyển đi đợc kiểm tra rất kỹ lỡng và độ chuẩn xác cao. Nhng bên cạnh đó không phải không còn

những sai lầm mặc dù những sai lầm đó chủ yếu là do sai sót của khách hàng nh: khách hàng viết sai địa chỉ nơi nhận, viết sai con số chứng minh th, ngày cấp nơi cấp của ngời nhận hay số tài khoản bên ngân hàng nhận. Nếu khách hàng viết cha rõ thì kế toán viên yêu cầu khách hàng viết đúng đủ - trừ trờng hợp viết sai bên ngân hàng nhận. Tuy nhiên khi chuyển, thanh toán viên vẫn thực hiện trung thành với chứng từ gốc mà khách hàng giao cho.

Qua đây một lần nữa khẳng định chi nhánh NHCT Hai Bà đã thực hiện tốt hoạt động của mình, mặc dù còn mắc phải những sai lầm nhng chỉ là lỗi rất nhỏ rất khách quan, so với những thành quả mà ngân hàng đã thu đợc. Khi phát hiện ra sai lầm ngân hàng điều chỉnh ngay, chủ động gọi điện đến ngân hàng giúp khách hàng xử lý nhanh gọn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HAI BÀ TRƯNG (Trang 54 -55 )

×