0
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

Các giải pháp chủ yếu

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 72 -86 )

Qua phân tích và đánh giá tình hình sử dụng vốn của Công ty trong thời gian vừa qua, chúng ta có thể đa ra ba nhóm giải pháp chủ yếu nhằm

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đó là nhóm giải pháp về vốn cố định, nhóm giải pháp về vốn lu động và nhóm giải pháp về tổng vốn.

3.2.1 Nhóm giải pháp về tổng vốn.

- Tìm cách huy động vốn từ các nguồn có chi phí thấp, mang tính lâu dài: Để có thể chuẩn bị các điều kiện cho việc kinh doanh có hiệu quả, công việc đầu tiên mà Công ty cần làm là huy động đợc vốn từ các nguồn có chi phí thấp và mang tính lâu dài. Bởi lẽ nếu sắp xếp kế hoạch tốt, doanh nghiệp sẽ cần những khoản dự trù cho kế hoạch phát triển về sau. Mặt khác đặc điểm của Công ty là luôn phải trang bị cơ sở vật chất, tài sản cố định có giá trị lớn, mà thời gian khấu hao thờng kéo dài nhiều năm. Nh vậy cho đến khi khấu hao hết giá trị tài sản này thì thời gian tài trợ của nguồn vốn cũng cần phù hợp với thời gian khấu hao. Cùng với thời gian tài trợ của nguồn vốn, chi phí vốn cũng là vấn đề mà Công ty cần tính toán chi tiết. Với khoản vốn có chi phí vốn thấp, lãi suất thấp, Công ty sẽ dễ dàng triển khai nhiều dự án đầu t hơn. Nhng với khoản vốn có chi phí cao, lãi suất lớn, Công ty sẽ phải lựa chọn, cân nhắc cẩn thận các dự án đầu t, do vậy lợng dự án đầu t đợc triển khai ít hơn, doanh thu và lợi nhuận ở trờng hợp này cũng vì thế mà giảm đi. Mặt khác khi có đợc nguồn tài trợ đảm bảo, lâu dài, Công ty sẽ mạnh dạn đầu t trang thiết bị, máy móc hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trờng, đảm bảo u thế cạnh tranh. Giải quyết đợc điều này cũng là giải quyết đợc một bài toán khó mà nhiều doanh nghiệp vấp phải.

- Cơ cấu vốn hợp lý: đối với các doanh nghiệp khác nhau thì viêc lựa chọn cho mình một cơ cấu vốn hợp lý cũng khác nhau. Tuỳ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, Công ty cần lựa chọn một cơ cấu vốn hợp lý để từ đó có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp. Với lợng vốn lu động quá nhiều nh- ng hiệu quả sử dụng vốn lu động lại không cao, Công ty cần nghiên cứu để đầu t vào các dây truyền sản xuất phù hợp, trang bị thêm máy móc thiết bị, công nghệ mới, bởi ngợc lại với hiệu quả của vốn lu động thì Công ty lại có hiệu quả sử dụng vốn cố định rất cao. Mặt khác, tuy cũng có lúc cần gấp những khoản vốn trang trải cho việc nhập các thiết bị nhng việc này không

nhiều và nếu có kế hoạch tốt thì giải quyết đợc vấn đề này là không khó. Hơn nữa, không mang đặc điểm luồng tiền vào ra liên tục nh ngân hàng, Công ty cần có biện pháp điều chỉnh lờng vốn lu động sao cho hợp lý, tránh để đọng vốn và tận dụng u thế sinh lời của đồng vốn.

- Lựa chọn phơng án kinh doanh, phơng án sản phẩm thích hợp.

Hiệu quả sử dụng vốn, trớc hết, đợc quyết định bởi việc doanh nghiệp có công ăn việc làm, tức là có khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến việc sản xuất sản phẩm gì, bao nhiêu, tiêu thụ ở đâu, với giá nào để nhằm huy động đợc mọi nguồn lực (vốn, kỹ thuật, lao động) vào hoạt động, nhằm thu đợc nhiều doanh thu, nhiều lợi nhuận. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng, quy mô và tính chất sản xuất, kinh doanh, nhiều khi không phải do chủ quan doanh nghiệp quyết định, mà do thị trờng quyết định. Khả năng nhận biết, dự đoán thị trờng và nắm bắt thời cơ, v.v... là những yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong kinh doanh. Vì vậy giải pháp có ý nghĩa quyết định hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty là phải lựa chọn đúng đắn phơng án kinh doanh, phơng án sản phẩm. Các phơng án kinh doanh, phơng án sản phẩm phải đợc xây dựng trên cơ sở tiếp cận thị trờng, nói cách khác, Công ty phải xuất phát từ nhu cầu của thị trờng để quyết định đầu t một cách hợp lý. Có nh vậy thì sản phẩm sản xuất ra của Công ty mới có khả năng tiêu thụ đ- ợc, quá trình sản xuất kinh doanh mới tiến hành bình thờng, tài sản cố định mới có khả năng phát huy hết công suất, công nhân viên chức có việc làm, vốn lu động chu chuyển đều đặn, hiệu quả sử dụng vốn cao, doanh nghiệp sẽ đạt đợc kế hoạch đã đề ra.

Để sản xuất, kinh doanh đáp ứng tối đa nhu cầu thị trờng, Công ty cần phải vận dụng tốt phơng pháp Marketing. Điều này cần có một lực lợng chuyên trách, tìm hiểu thị trờng để thờng xuyên có đợc những thông tin đầy đủ, chính xác, tin cậy về diễn biến của thị trờng. Trong đó, đặc biệt quan trọng là nhận biết sản phẩm của mình đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống để chuẩn bị có kế hoạch đa ra sản phẩm thay thế. Nhận biết thị trờng còn bao

gồm cả việc thu thập những thông tin về doanh nghiệp khác, đối thủ cạnh tranh, nhằm thay đổi kịp thời phơng án kinh doanh, phơng án sản phẩm, xác định phơng thức tiêu thụ sản phẩm và chính sách giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu luôn biến động của thị trờng.

- Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn.

Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nớc đầu t, Công ty cần huy động các nguồn vốn bổ sung nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh tiến hành bình thờng và mở rộng quy mô hoặc đầu t theo chiều sâu. Các nguồn huy động bổ sung vốn trong nền kinh tế thị trờng hiện nay bao gồm rất nhiều nguồn: nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung, vay ngân hàng, vay các đối tợng khác, liên doanh liên kết,... Việc lựa chọn nguồn vốn nào rất quan trọng và cần phải dựa trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế. Đối với những lúc thừa vốn thì tuỳ từng điều kiện cụ thể mà Công ty sẽ lựa chọn cách thức sử dụng. Nếu đa đi liên doanh liên kết hoặc cho các doanh nghiệp khác vay thì cần phải thận trọng, thẩm tra kỹ các dự án liên doanh, kiểm tra t cách khách hàng nhằm đảm bảo liên doanh có hiệu quả kinh tế, cho vay không bị chiếm dụng vốn do quá hạn cha trả hoặc mất vốn do khách hàng không có khả năng thanh toán.

- Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh.

Điều hành và quản lý tốt sản xuất kinh doanh đợc coi là một giải pháp rất quan trọng nhằm đạt kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Tổ chức tốt quá trình sản xuất kinh doanh tức là đảm bảo cho quá trình đó đợc tiến hành thông suốt, đều đặn, nhịp nhàng giữa các khâu dự trữ, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và đảm bảo sự phối hợp ăn khớp, chặt chẽ giữa các bộ phận, đơn vị trong nội bộ Công ty. Các biện pháp điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh phải nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngừng việc của máy móc thiết bị, ứ đọng vật t dự trữ, sản phẩm sản xuất không đúng quy cách, phẩm chất, ứ đọng thành phẩm hàng hoá, gây lãng phí các yếu tố sản xuất và làm chậm tốc độ luân chuyển vốn. Để đạt đợc mục tiêu này, Công ty phải tăng cờng quản lý từng yếu tố của quá trình sản xuất.

- Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.

Trong điều kiện cách mạng công nghệ, việc mạnh dạn áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất kinh doanh là một trong những điều kiện quyết định lợi thế và khả năng phát triển của Công ty. Kỹ thuật tiến bộ và công nghệ hiện đại là điều kiện để Công ty sản xuất ra những sản phẩm mới, hợp thị hiếu, chất lợng cao, giá thành hạ. Đồng thời nhờ áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, Công ty có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu hoặc sử dụng các loại vật t thay thế nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn. Sự đầu t đổi mới kỹ thuật, công nghệ có thể làm cho tỷ trọng vốn cố định trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh tăng lên, tổng chi phí khấu hao cũng nh chi phí về khấu hao tài sản cố định trong giá thành đơn vị sản phẩm tăng lên. Nhng nhờ tăng năng suất của máy móc, thiết bị dẫn đến tăng khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ, giảm tiêu hao các chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lơng công nhân. Kết quả cuối cùng là sản xuất và tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm chất lợng cao, tăng khối lợng lợi nhuận và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế.

Qua số liệu, tài liệu kế toán, đặc biệt là các báo cáo kế toán tài chính, ban lãnh đạo cần thờng xuyên nắm đợc số vốn hiện có, cả về mặt giá trị và hiện vật, nguồn hình thành và các biến động tăng giảm vốn trong kỳ, mức độ đảm bảo vốn lu động và tình hình khả năng thanh toán. Nhờ đó, Công ty đề ra các giải pháp đúng đắn để xử lý kịp thời các vấn để về tài chính nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh đợc tiến hành thuận lợi theo các chơng trình, kế hoạch đề ra nh huy động vốn bổ sung, xử lý vốn thừa, đẩy mạnh tiến độ tiêu thụ sản phẩm, thu hồi các khoản nợ phải thu, thanh toán các khoản nợ đến hạn trả. Do đó tổ chức tốt công tác kế toán ở Công ty là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cờng quản lý, kiểm tra kiểm soát quá trình kinh doanh, sử dụng các loại vốn nhằm đạt đợc hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên kế toán là hệ thống thông tin thực hiện, các số liệu, tài liệu kế toán tự nó cha thể chỉ ra những biện pháp cần thiết để tăng cờng quản lý vốn sản xuất kinh doanh. Do vậy, định kỳ Công ty phải thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, trong đó có phân tích tình hình tài chính và hiệu quả sử dụng vốn. Thông qua việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn trong kỳ, tìm ra yếu tố thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt thành tích, tiến bộ so với kỳ trớc để có biện pháp phát huy và nguyên nhân gây ra tồn tại sút kém để có biện pháp khắc phục kịp thời. Điều này cũng đòi hỏi một bộ phận kế toán có năng lực và trình độ chuyên môn tốt.

- Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đây là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của Công ty. Công ty cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển trớc mắt cũng nh sau này. Cụ thể nh cử cán bộ công nhân viên của Công ty đi học những khóa học ngắn hạn, trung hạn và thậm chí dài hạn, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn. Việc đào tạo nh thế nào, trong nớc hay ngoài nớc còn tuỳ thuộc vào trình độ chuyên môn của từng cá nhân vào thời điểm hiện tại và tuỳ thuộc vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho tơng lai. Bên cạnh đó Công ty có thể tổ chức tuyển nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển của mình. Đây là hình thức nhanh chóng, không tốn chi phí đào tạo, thích hợp khi việc tuyển ngời là cấp bách và cần thiết. Nói chung, dù trình độ cán bộ công nhân viên ở mức nào thì điều quan trọng đòi hỏi cần có ở mỗi cá nhân, đó là tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Không có tinh thần trách nhiệm, công việc sẽ kém hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh càng trì trệ. Nhất là đối với các công việc thờng xuyên đòi hỏi tính chính xác và kỹ thuật cao của Công ty. Để thúc đẩy chủ chơng này, Công ty có thể tổ chức việc phát lơng công bằng, phù hợp với công sức lao động mà mỗi cá nhân bỏ ra. Bên cạnh đó là tổ chức các buổi khen thởng, ngoài phát lơng có thể phát thởng cho cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Ngoài ra, Công ty cần phổ biến các buổi giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý các vụ vi phạm, và kỷ luật

các cá nhân không hoàn thành công việc hoặc không chấp hành nội quy Công ty đã đề ra. Tổ chức công đoàn Công ty cũng có tác động tích cực trong vấn đề này.

3.2.2 Nhóm giải pháp về vốn cố định.

- Kiểm soát lợng vốn cố định đang có và điều chỉnh hợp lý giá trị vốn cố định theo biến động giá cả của thị trờng. Về giải pháp này, Công ty cần nắm vững lợng vốn cố định đang có, để từ đó tận dụng mỗi khi cần đến. Khi giá cả thị trờng của các tài sản cố định biến động, nhất là giá trị của cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, bất động sản, Công ty nên thực hiện việc điều chỉnh lại cho hợp lý giá trị của vốn cố định nhằm phục vụ tốt cho quá trình đánh giá đợc chính xác, đa ra các quyết định đúng đắn khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Không những thế, giá cả của thị trờng luôn luôn biến động, có khi biến động là do yếu tố lạm phát hay giảm phát. Điều này cần nghiên cứu kỹ để công việc xác định giá trị vốn cố định của Công ty thật chính xác ở từng thời điểm.

- Quản lý và có kế hoạch sử dụng tài sản cố định:

Công ty cần bố trí dây truyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất thiết kế và nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị, sử dụng triệt để diện tích sản xuất, giảm chi phí khấu hao trong giá thành sản phẩm.

Công ty cũng nên xử lý dứt điểm những tài sản cố định không cần dùng, h hỏng chờ thanh lý nhằm thu hồi vốn cố định cha sử dụng vào luân chuyển, bổ sung thêm vốn cho sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ban lãnh đạo nên tổ chức phân cấp quản lý tài sản cố định cho các phân xởng, bộ phận trong nội bộ Công ty nhằm nâng cao trách nhiệm vật chất trong việc quản lý, chấp hành nội quy, quy chế sử dụng, bảo dỡng, sửa chữa tài sản cố định, giảm tối đa thời gian ngừng việc giữa ca hoặc phải ngừng việc để sửa chữa sớm hơn so với kế hoạch.

Doanh nghiệp phải thờng xuyên quan tâm tới việc bảo toàn vốn cố định: quản lý chặt chẽ tài sản cố định về mặt hiện vật, không để mất mát

hoặc h hỏng tài sản cố định trớc thời hạn khấu hao. Hàng năm phải lập kế hoạch khấu hao theo tỷ lệ Nhà nớc quy định và điều chỉnh kịp thời giá trị tài sản cố định khi có trợt giá để tính đúng, tính đủ khấu hao vào giá thành sản phẩm, bảo toàn vốn cố định.

- Xác định tỷ lệ vốn cố định thích hợp với từng thời kỳ phát triển của Công ty, của thị trờng. Mức vốn cố định của Công ty quyết định tới việc đầu t vào máy móc thiết bị, tài sản cố định của Công ty, quyết định tới quy mô của các tài sản này. Mức vốn cố định còn tuỳ thuộc vào tình hình làm ăn của công ty và chiến lợc sản xuất kinh doanh mà Công ty theo đuổi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cần có một tỷ lệ cụ thể, hợp lý về vốn cố định sau khi đã nghiên cứu để theo đó điều chỉnh cho thích hợp. Qua các chỉ tiêu cụ thể đó, ban lãnh đạo Công ty cũng dễ dàng so sánh thực tế làm việc với yêu cầu đã đặt ra.

- Một giải pháp quan trọng, mang tính chiến lợc của Công ty, đó là Công ty cần chú trọng nghiên cứu, phát triển dây truyền sản xuất những sản

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI (Trang 72 -86 )

×